Social Hearts Marki w social media

download Social Hearts Marki w social media

If you can't read please download the document

description

Raport na podstawie badania na 750 użytkownikach social media. W raporcie informacje dotyczące tego jakie marki i dlaczego lubimy w social media i jakie aktywności na ich rzecz wykonujemy. Wypowiedzi eksperckie i wywiady.

Transcript of Social Hearts Marki w social media

  • 1. SocialHeartsjakie marki lubimy?co dla nich robimy?marki w globalnych serwisach spoecznociowychsierpie 2014jak to wpywa na sprzeda? 2014 Mobile Institute

2. Media spoecznociowe dosy dawno wtargny do Polski izawadny codziennym yciem duej czci z nas. MilionyPolakw nie wyobraaj sobie ju bez nich ycia. Nasze kontaspoecznociowe maj czsto po kilka lat. Wedug wynikwmajowych Megapanel zasig Facebook w Polsce to 77% i16,7 mln Polakw (wzrost o 591 tys. od marca), a 15,56 mln wprzypadku YouTube. W USA mwi si ju od jakiego czasu otzw. syndromie SMAD czyli Social Media Addicted Disorder.Badania podaj, e przecitny pracownik w USA spdza 24%swojego czasu pracy korzystajc z rnych mediwspoecznociowych, a powrt po takiej wycieczce w wirtualnywiat spoecznociowy do wykonywania realnej pracy zajmujemu rednio 23 minuty. Wedug dostpnych danych 21%kobiet w Stanach budzi si w rodku nocy, eby sprawdzistatus na Facebooku, a 27% kobiet i mczyzn sprawdzastatus bdc w toalecie. Dziwne dane, powiecie, alewystarczy spojrze na przebieg wspczesnych wit albopoobserwowa przez chwil pary w warszawskiej czysopockiej restauracji, eby stwierdzi, e by moe SMAD niejest tak odleg przyszoci nawet u nas.A jednak pomimo tak wielkiej popularnoci mediwspoecznociowych, dla biznesu w Polsce, pewne pytaniawci pozostaj bez odpowiedzi, szczeglnie takiej wprost -w postaci recepty na efektywne dziaania w tym kanalekomunikacji. Wobec tego my pokusilimy si o ichpozyskanie, a w tym najwaniejszej - czy social mediasprzedaj? W szczeglnoci Facebook. Oprcz tegospytalimy uytkownikw social media o zasigu globalnym oto: czy i dlaczego lubi marki w mediach spoecznociowych?za co je lubi? co marki powinny robi, eby zaskarbi sobiesympati fanw?Jeeli ktre z tych pyta jest tym, ktre zadajecie sobie naco dzie, albo chocia czasem, prowadzc swj biznes - tenraport jest zdecydowanie dla Was! Zapraszam do lekturySocialHearts, a na wszelkie pytania, uwagi i pomysy czekampod mailem.!!na wstpieKatarzyna Czuchaj-agdChief Research Officer, Mobile Instituteautor bloga [email protected] 2014 Mobile Institute 3. w raporcie kogo przebadalimy - nasi respondenci korzystanie z social media - kiedy, z ilu, jakichmediw korzystamy biznes w social media - czy miejsce marek jestw social media o kontencie - co marka powinna komunikowa statystyki - jakie i ile marek lubimy aktywnoci konsumenckie - co robimy dla marek wizerunek - co mylimy o markach aktywnych wsocial mediapatronat 2014 Mobile Institute3 4. Kogo przebadalimy? 2014 Mobile Institute 5. o badaniuSonda SocialHearts zosta przeprowadzony w dniach 6-10 maja 2014 technik CAWI i CAMI (ComputerAssissted Web Interviewing i Computer Assisted Mobile Interviewing) metod Real Time Sampling (emisjaankiet na stronach internetowych). Uczestnikw badania pozyskiwalimy wrd uytkownikw kluczowychmidzynarodowych serwisw spoecznociowych obecnych w Polsce (Facebook, Google+, Twitter iLinkedIn) oraz blogw majcych swoje konta w tych serwisach spoecznociowych. Prba nie jestreprezentatywna dla populacji internautw w Polsce ale naszym celem byo zdobycie opinii internautwkorzystajcych z najpopularniejszych serwisw spoecznociowych o globalnym zasigu, take pod ktembiznesowym. Ten cel zdecydowanie udao si nam zrealizowa. Pozyskalimy odpowiedzi N=750 takichosb. Nasza prba charakteryzuje si niewielk nadreprezentacj mczyzn w stosunku do prbyinternautw (57% vs 51%). Ze wzgldu na specyfik zagadnienia badalimy osoby w wieku powyej 15 lat.Pe (N=750)57%43% KobietaMczyznaWiek (N=750)1%1%8%32%27% 15-1831%18-2425-3435-4445-54>55 2014 Mobile InstituteSocialHearts to pierwsze badanie o socialmedia przeprowadzone wycznie w kanalesocial media5 6. o badaniuStruktur prby naszego badania ze wzgldu na uywanieposzczeglnych serwisw spoecznociowych pokazujemy nawykresie obok. Respondenci najczciej korzystali z Facebook(78%), YouTube (73%), Spotify (42%), Twitter (38%), Instagram(38%) i Google+ (24%). Pozostae serwisy, o ktre zapytalimy,takie jak LinkedIn, Snapchat, GoldenLine, Foursquare, Pinterest,NK.pl i Foodspotting uzyskay wskazania poniej 20%.W stosunku do wynikw Megapanel PBI/Gemius uzyskalimymniejsz liczb uytkownikw YouTube i NK.pl, przy czym NK.pljako serwis polski nie stanowi gwnego obszaru naszegozainteresowania, a sonda prowadzilimy na osobach w wiekupowyej 15 lat, czyli grupie wszej ni w przypadku Megapanel.Zaskakujco wysoka pozycja modegoserwisu Spotify 2014 Mobile InstituteStruktura prby pod wzgldemuywalnoci serwiswspoecznociowych (N=750)FacebookYouTubeSpotifyTwitterInstagramGoogle+ 24%42%38%38%78%73%* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowiedNajpopularniejsze serwisyspoecznociowe w Polsce wgMegapanel PBI/Gemius (zasig >20%)FacebookYouTubeNK.pl 27%77%72%rdo: Megapanel PBI/Gemius, maj 20146 7. Korzystaniez social media 2014 Mobile Institute 8. wypowied ekspercka 2014 Mobile InstituteMikoaj WinkielChief Evangelist, Brand 24Rok 2014 wydaje si by bardzo stabilny jeeli chodzi oserwisy spoecznociowe w Polsce. Stabilne wzrosty liczbyuytkownikw Facebooka i Twittera wiadcz o tym, e corazwicej osb decyduje si na wejcie w social media. Zmieniasi te grupa docelowa na tych serwisach najlepszymprzykadem jest Twitter, gdzie jeszcze niedawno wikszostanowili sportowcy, politycy i dziennikarze. Tymczasem, jakobserwujemy w wynikach monitoringu dla najwikszychmarek, znacz cz twitterowiczw stanowi modzi ludzie(czsto bardzo modzi), ktrzy korzystaj z Twittera wrcz jakz smsw.Oczywicie w wikszoci przypadkw internauci korzystaj zkilku serwisw naraz, Spotify czy YouTube do suchaniamuzyki, Instagram do dzielenia si interesujcymi fotkami czyFacebook lub Twitter do zwykego kontaktu ze znajomymioraz bycia na bieco. Media spoecznociowe corazbardziej przyzwyczaj nas do tego, e wiadomoci w nich snajszybciej modzi ludzie przecie nie ogldaj telewizji aninie suchaj radia, wszystkiego dowiaduj si z internetu.Kontakt ze znajomymi poprzez social media te jest duoatwiejszy internauci odnajduj dawno nie widzianychznajomych, kontaktuj si z tymi, z ktrymi, inny sposbkontaktu nie dziaa (s za granic bd te po prostuzainteresowany nie posiada innego kontaktu). Poza tym lubimy podglda innych.Inn kwesti jest kontakt z mark na Facebooku czyTwitterze. Po prostu jest atwiej. Marki same przyzwyczaiynas do takich dziaa: uytkownik zadaje pytanie markaodpowiada. Jest w tym ogromny potencja, ktry wartowykorzysta. A informacje o nowych produktach zawszeinternauci chon z ochot.Dla marketerw to wrcz wymarzona sytuacja mamyswoich konsumentw w jednym miejscu, moemy nimizarzdza, ksztatowa ich oraz wykorzystywa jako np.grup fokusow. Z drugiej strony, musimy pamita, e takomunikacja dziaa w obie strony trzeba liczy si z tym, ikonsumenci bd zadawa pytania, wylewa swoje ale idyskutowa z mark do tego potrzebny jest odpowiedniplan/strategia, ktry moemy zbudowa do atwo,przygldajc si dotychczasowym zachowaniomkonsumentw w sieci.Polska jest stosunkowo modym rynkiem, jeeli chodzi odziaania w mediach spoecznociowych, ale wida e jestpotencja. Warto tylko wiedzie jak go wykorzysta. Corazwicej marek robi to bardzo dobrze (chociaby Samsung,Orange bd Carlsberg) oby wicej byo takich dziaa, bodziki nim marka zyskuje w oczach klienta. A klientzadowolony to klient zowiony i podejmujc decyzj wsklepie Podejmie j po naszej myli.8 9. ile tych serwisw?Przed nami pierwsze wane pytanie i odpowied niezbdna dlasprawniejszej komunikacji marek w social media - z ilu serwiswkorzystaj nasi respondenci, uytkownicy social media?Za kadym razem gdy powstaje nowy serwis spoecznociowy,rozlegaj si gosy, e tym razem to ju nie przejdzie, e za duoju tych serwisw, a wszyscy preferuj korzysta z jednegoTroch w tym prawdy, aczkolwiek jak wida z naszego badania,po pierwsze uytkownicy globalnych social media preferuj 2-4, anie jeden, a po drugie jeeli kolejny serwis dostarcza jakwarto dodan lub jest do specjalistyczny albo specyficznyalbo niszowy, to ma szans zawadn sercami i czasemkonsumentw. Przykadem jest chociaby Spotify. Warto zatem,eby przedstawiciele biznesu, w szczeglnoci produkt-menaderowiei social-menaderowie, ledzili rozwj mediwspoecznociowych, moe bowiem powsta co wartego uwagi. Awiadomo - w social media - kto pierwszy, ten ma szans wybi sinietuzinkow i efektywn kosztowo komunikacj.W przypadku gdy nasz respondent korzysta z jednego serwisu,najczciej by to Facebook, Spotify albo YouTube - te serwisymaj wzgldnie najwysz uywalno wyczn. Natomiastwyglda na to, e wikszo z nas korzysta przynajmniej z 2, amaksymalnie z 4 serwisw spoecznociowych.!!Liczba uywanych serwisw (N=750)123456789103%2%1%11 0,5%5%9%8%21%22%21%8% 2014 Mobile InstituteNajczciej korzystamy z 2 do 4serwisw spoecznociowych9 10. czsto, czciej, social-addictedNajczciej korzystamy z Facebooka i YouTube - te serwisywskazao jako najczciej wykorzystywane odpowiednio 67% i45% osb. Ale uwaga - tu take na trzecim miejscu pojawi sistosunkowo nowy Spotify, co prawda ze znacznie niszymwskanikiem, bo 15%, ale to zawsze podium spoecznociowe.Zaraz za nim znalaz si Instagram ze wskanikiem 14%. A jakczsto to czsto? Z danych wynika, e nasi respondenci s judosy mocno uzalenieni od social media. 88% z nich na pytaniejak czsto korzystasz z serwisw spoecznociowych -odpowiedziao, e w zasadzie non-stop albo kilka razy dziennie.Jakby doliczy do tych dwch jeszcze odpowied codziennie tomamy 97% uytkownikw mediw spoecznociowych. Wszelkierzadsze warianty odpowiedzi uzyskay znacznie mniejsz liczbwskaza, a odpowiedzi raz na miesic lub rzadziej nie wskazanikt.Czsto korzystania z socialmedia (N=750)1%1%1%9%43%45%w zasadzie non stopkilka razy dzieniecodzienniekilka razy w tygodniujak dostan powiadomieniekilka razy w miesicuraz na miesic lub rzadziejw badaniu z lutego 2013 roku 63%Amerykanw wskazao,e pozostaje online duej ni by chcieli29% Amerykanw wskazao, e wolirozmawia online ni wyj ze znajomymi45% Amerykanw przyznao si, e woliduej zosta online ni si wysparda: bazaarvoice.com, peopleoverbrands.com 2014 Mobile Institute10 11. cele korzystaniaA w jakim celu korzystamy z social media? Ot z naszego badania wynika, e najczciej ebyutrzymywa kontakty prywatne. Niby oczywiste, natomiast drugie co do popularnoci wskazaniedotyczyo poszukiwania informacji i newsw. Wyglda na to, e niektre social media przejy nieco rolinformacyjnych portali internetowych i klasycznych mediw informacyjnych takich jak tv, radio czy prasa.Szczeglnie dotyczy to Facebooka i Twittera.Wysoko znalazo si te wskazanie typowo biznesowe - ledzenie profili marek. To dua szansa dla firmpod warunkiem, e no wanie, w dalszej czci raportu mwimy o tym jakie warunki stawiaj markomfani w social mediach.Cele uywania mediw spoecznociowych (N=750)utrzymywanie kontaktw prywatnychposzukiwanie informacji & newswposzukiwanie informacji o znajomychogldanie & ledzenie profili marekposzukiwanie informacji o innych osobachutrzymywanie kontaktw biznesowychrozmowy o pracyrekomendowanie produktw & usug14%14%poszukiwanie rekomendacji zakupowych 10%19%38%34%33%59%72% 2014 Mobile Institute16-stu % ludzi poniej 25 lat na wiecie Twittersuy jako rdo porannych newswrda: bazaarvoice.com, peopleoverbrands.com* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowied11 12. cele korzystaniaPrzyjrzelimy si jeszcze najwaniejszym piciu celom korzystania z social media wskazanym przez uytkownikw serwiswspoecznociowych najpopularniejszych wrd naszych respondentw czyli: Facebooka, YouTube i Spotify. W przypadkuuytkownikw wszystkich trzech wymienionych serwisw gwne cele wykorzystywania kanau social media okazay si bardzopodobne, a ledzenie marek uzyskao okoo 30% wskaza. Niebagatelne znaczenie ma tu oczywicie dominacja Facebooka jeelichodzi o uywalno jako jedynego bd jednego z serwisw.Kluczowe cele korzystania z social media (uytkownicy Facebook)utrzymuj kontakty prywatneposzukuj informacji i newswposzukuj informacji o znajomychposzukuj informacji o innych osobach31%ogldam i ledz profile marek 29%33%51%65%* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowiedKluczowe cele korzystania z social media (uytkownicy YouTube)utrzymuj kontakty prywatneposzukuj informacji i newswposzukuj informacji o znajomychposzukuj informacji o innych osobach29%ogldam i ledz profile marek 29%34%51%63%* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowiedKluczowe cele korzystania z social media (uytkownicy Spotify)utrzymuj kontakty prywatneposzukuj informacji i newswposzukuj informacji o innych osobach32%poszukuj informacji o znajomychogldam i ledz profile marek 30%34%48%66% 2014 Mobile Institute* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowied12 13. Biznesw social media 2014 Mobile Institute 14. wypowied ekspercka 2014 Mobile InstitutePawe TkaczykMIDEA, pl.paweltkaczyk.comLukrowany fanpage!Zrb ze mn may eksperyment mylowy. Mam w gowie cigliczb, podam Ci kilka z nich. Twoje zadanie to odgadnicie,jaka regua rzdzi tym cigiem. Pomocne w odgadywaniubd pytania moesz zapyta mnie o dowoln liczb a ja Cipowiem, czy ona do tego cigu naley, czy nie. Gotw?9, 11, 15. O jak liczb zapytasz najpierw? Wikszoludzi pyta o 13 po czym syszy tak, ta liczba jest w cigu.Masz ju jasne pojcie, o jak regu chodzi, prawda? Dlapewnoci pytasz jeszcze, czy w cigu jest 17 i syszysz tak.7? Tak. Jaka jest regua? W cigu s liczby nieparzyste,prawda? Nie, regua jest inna. Jaka? Tu wanie zaczynaj sischody.Po zobaczeniu kilku liczb w Twojej gowie pojawia sihipoteza. Pytania pozwalaj Ci j zweryfikowa. Problememjest metodologia, ktrej Twj mzg uywa do weryfikowaniahipotez zamiast prbowa zada jej kam, prbuje jpotwierdzi! Zakadasz, e w cigu s liczby nieparzystei pytasz o kolejne liczby nieparzyste. Syszysz tak. Ha!Potwierdza to moj teori! Ale co by si stao, gdyby zapytao liczb parzyst? Usyszaby tak. Bo regu cigu, oktrym mylaem byo wszystkie liczby naturalne. Tylko jelipodam liczby parzyste jako przykady, nikomu nie przyjdziedo gowy spyta o co innego.Media spoecznociowe dla marki s takim ludzkimweryfikatorem hipotez. Najczciej nie sprawdzamyprzeciw hipotezie tylko szukamy potwierdzenia czego, coju wiemy. Wynika to z samej natury tego medium naFacebooku nie widzimy na przykad wszystkich opinii tylko tewstpnie przefiltrowane przez rda, czyli naszychznajomych. Kto filtrowa? Oczywicie my sami. Tak samo jestze stronami, ktre lubimy (a wic widzimy na wallu): albo samije dodalimy, albo znajomi je udostpnili. Mao tamprzypadkowoci. Kanay na YouTube (druga najpopularniejszaspoecznociwka w Polsce) subskrybujemy sami. To moefora internetowe? Tam na nasze pytania odpowiada w miarprzypadkowa (cho nie reprezentatywna) grupa ludzi,prawda? Niestety, nie. Bing Liu, ktry zajmuje si naukowowyszukiwaniem faszywych i kupionych opinii o produkcieszacuje liczb faszywych (kupionych) internetowych opiniia na jedn trzeci wszystkich zamieszczonych w sieciodpowiedzi.Pytanie brzmi, czy taki stan rzeczy jest czym zym. Moimzdaniem nie. Naukowcy chcieliby, ebymy czerpali wiedz owiecie z doskonale wywaonych i obiektywnych bada.Tylko e nasz mzg jak pokaza pocztkowy eksperyment -wcale tego nie chce. Potrzebujemy polukrowanychfanpagey by budowa nasz wizerunek wiata. W kocumarki, ktre lubimy (na Facebooku czy w prawdziwym yciu)s najlepsze, prawda? I ich obecno w social media ma topotwierdzi. Weryfikacj przeciw hipotezie zostawmyrobotom.14 15. ledzenie marekWyglda na to, e uytkownicy serwisw spoecznociowychdziel si na tych, ktrzy uznaj stosowno przebywania marek ifirm w social media oraz takich, ktrzy treci biznesowychzdecydowanie tu nie akceptuj. Z tych, poniekd ideologicznychprzekona, wynika fakt, e 51% naszych respondentw wskazao,e lubi marki w mediach spoecznociowych, a 49% - nie. W tym10% - zdecydowanie nie.A dlaczego prawie poowa z nas nie ledzi marek? Osoby, ktremarek nie ledz i zdecydowanie nie ledz, wskazay jako gwnprzyczyn przeznaczenie serwisu spoecznociowego do celwprywatnych - odnotowalimy 78% wskaza na odpowiedzizastosowanie serwisw spoecznociowych jest inne nibiznesowe i biznesu nie prowadzi si w mediachspoecznociowych. Jako drugi element na nie nasi respondenciwskazali brak ulubionej marki, ktr mieliby ochot ledzi (18%).Innym dosy popularnym stwierdzaniem bya te niechujawniania sympatii dla poszczeglnych marek publicznie (14%).Na pytanie o to jakie czynniki mogyby zachci do polubienia iledzenia biznesowych kont spoecznociowych, 50% grupyniechtnej biznesowi w social media powiedziao, e absolutnienic, ale za to drugie 50% wskazao bardziej interesujce trecizamieszczane przez marki. Jest wic szansa, e marki s w staniezdoby cz niechtnych im z zasady uytkownikw social mediastosujc unikalne i ciekawe treci. A jakie? Po konkrety co dokontentu zapraszamy dalej.Czy ledzisz marki w serwisiespoecznociowym? (N=750)10%39%36%15%zdecydowanie TAKraczej TAKraczej NIEzdecydowanie NIEnie wiem, trudno powiedzie 2014 Mobile Institute15 16. Contentis king 2014 Mobile Institute 17. wypowied ekspercka 2014 Mobile InstituteNatalia Hatalskahatalska.comCzytajc raport SocialHearts, warto zwrci uwag przedewszystkim na trzy kwestie. Po pierwsze na struktur prbypod wzgldem uywalnoci serwisw spoecznociowych.Dobitnie pokazuje ona to, o czym si mwi od dawna emedia spoecznociowe to nie tylko Facebook. euytkownicy korzystaj z kilku serwisw naraz (por. wykres s.9), bo kady z nich spenia inne potrzeby (np. Facebookpotrzeb budowania relacji spoecznych, a Twitter szybkiegodostpu do informacji). Taki stan rzeczy wymusza namarketerach zmian dotychczasowej strategii w mediachspoecznociowych z crossmediowej na transmediow(wzajemnie uzupeniajce si treci, budujce spjn histori,cho zamieszczane w rnych kanaach).Ciekawe jest rwnie to, e serwisy wci traktowane wPolsce jako niszowe Twitter i Instagram w badanej grupiemaj tak sam penetracj (38%) i relatywnie niewiele brakujeim do Facebooka (obecnie rnica na poziomie 40 pp., a byokres kiedy wynosia nawet dwa razy wicej por. wykres s.6).Wreszcie, warto zwrci uwag na to, co motywujeuytkownikw do ledzenia marek w serwisachspoecznociowych. Okazuje si, e dwa pierwsze miejscaokupuj motywacje zwizane z dostarczaniem treci ciekawe treci odnotoway ponad 50% wskaza, a informacjeo nowociach 59% (por. wykres s. nastpna). Potwierdza totez, e w cigu ostatnich kilku lat zmieniy si motywacjeuytkownikw z chci dowiadywania si wicej o samejmarce w kierunku treci przez t mark dostarczanych. Trejest dzi walut spoeczn, nic wic dziwnego, e wnajbliszym czasie marki bd musiay odnale si wwiecie tzw. content marketingu. W tym wiecie najwikszymproblemem nie jest jednak stworzenie dobrych treci.Problemem jest to, jak sprawi, eby w zalewie informacji tekonkretne treci dotary do uytkownika. W ten sposbwracamy do punktu wyjcia eby zrealizowa tak ustawionycel, sam Facebook nie wystarczy.17 18. No i tu dochodzimy do podstawowego pytania. Dlaczegolubimy i l edz imy konk re tne ma r k i w medi a c hspoecznociowych? Jak si okazuje najwicej z nas - 59% -deklaruje, e lajkuje" marki w poszukiwaniu informacji onowociach - nowych produktach i usugach w ofercie. 51%z nas docenia ciekawe, unikalne treci jakie markizamieszczaj. A trzecie miejsce na podium wrd czynnikwskaniajcych do lubienia marek zajmuje dostp do promocji(46%).Tylko 10% z nas lajkuje marki z negatywnych powodw takichjak wyraenie krytyki dla marki. Uznanie dla marki chce zkolei wyrazi a 38% naszych badanych. Wyglda na to, emarki w jak najwikszym stopniu powinny umoliwi fanomuczestniczenie w ich codziennym yciu i poczucie, e majdostp do informacji jako nieliczni lub jako pierwsi - onowociach, innowacjach, dedykowanych promocjach,prototypach produktw Przykadem marki, ktra doskonalewykorzystuje ten mechanizm jest firma odzieowa RISK.made in warsaw, gdzie w zasadzie kada nowa kreacjapodlega gosowaniu fanw odnonie koloru i nazwy. Jest teoczywicie i bezporednia zachta - autor/ka nazwy, ktrazdobywa najwicej gosw zdobywa nowo za darmo.Ciko si powstrzyma! Kada nowa kreacja tej firmyzyskuje 50-500 lajkw i komentarzy oraz kilkanaciepropozycji nazw. Kwintesencja demokracji i R&D. Wicej omarce i strategii RISKa dowiecie si w naszym wywiadzie.dlaczego i co lubimyPowody ledzenia marek w social media (N=385)informacje o nowych produktach, usugachzamieszczaj ciekawe trecidostp do promocjieby wyrazi uznanie dla markipokazanie, e jestem fanemudzia w konkursach, gracheby podzieli si opini o marceze wzgldu na obsug klientaponiewa lubi ich reklamyeby wyrazi niezadowolenie z marki10%eby uczestniczy w tworzeniu nowych produktw 10%20%19%16%26%38%35%46%51%59% 2014 Mobile Institute* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowied59% konsumentw lubi marki zewzgldu na informacje o nowychproduktach18 19. lubiane postyNo to teraz bdzie odrobin narzdziowo czyli o tym jakiegorodzaju posty lajkujemy i wchodzimy z nimi w interakcjenajczciej. Zdecydowanie najwicej wskaza zdobyy wrdnaszych respondentw zdjcia i posty tekstowe. Najgorzejwypady konkursy i ankiety.By moe prostota jest po prostu atutem w social media albo terich formy nie s jeszcze zbyt popularne. Zreszt wikszokonkursw i ankiet na Facebooku ma cay czas form zwykychpostw tekstowych bd zdjciowych, a caa gra rozgrywa sipod postem w postaci lajkw i komentarzy. A jeeli chodzi otreci? Zdecydowanie preferujemy informacje o nowychproduktach i ciekawe zdjcia. Promocje i informacje z yciafirmy to kolejne popularne wskazania i lubi je ponad poowanaszych ankietowanych. To stwarza biznesowi ciekawemoliwoci zamieszczania w social mediach informacji o samejfirmie. Ten trend znowu doskonale wykorzystuj firmy modowepracujc w koncepcji tzw. PR-girl pokazujcej backstage marek- szkice i prototypy nowych produktw, prace nad projektaminowych kolekcji, przygotowania do pokazw, firmowe eventy czyosoby projektantw - jednoczenie utrzymujc oficjaln linikomunikacyjn marki. Najbardziej znanym wiatowym przykademtakiego dziaania jest OscarPRGirl czyli dyrektor ds. komunikacjimarki Oscar de la Renta Erika Bearman, stojca za kontami markina Twitter, Tumblr i Instagram. Rwnie znana to DKNY PR Girlczyli vice prezes komunikacji globalnej Donny Karan - Aliza Licht.A w Polsce? Znowu mona by wskaza jako dobry przykadzaoycielki RISK. made in warsaw. 2014 Mobile Institute19 20. lubiane postyTypy lajkowanych postw (N=385)16% 8%49%79%87%zdjcie post tekstowy wideo konkurs ankieta* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowied 2014 Mobile InstituteTreci lajkowanych postw (N=385)28% 24%51% 50%70% 64%nowe produkty ciekawe zdjcia promocjeinformacje "z ycia" firmy mieszne teksty / arty / kaway konkursy* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowiednajczciej konsumenci lajkuj zdjcia iposty klasycznenajbardziej lubimy lajkowa noweprodukty, ciekawe zdjcia i promocje20 21. Zapytalimy te konsumentw o to jakie aktywnoci markipowinny przede wszystkim prowadzi w social media - bowiemy, e to pytanie jest ogromnie wane dla duej liczbysocial media managerw, osb ds. PR, marketerwinternetowych i wacicieli mniejszych firm. I mamy dla Wasrady prosto z serca konsumentw. Zbadanym przez nasuytkownikom social media dalimy do dyspozycji wybrjedenastu moliwych aktywnoci marki i, jak si okazuje,wszystkie z tych propozycji uzyskay ponad 50% wskazaczyli konsumenci uznaj, e s wane. Stosunkowonajczciej wybierane byy informacje o nowociach,nawizywanie dyskusji i promocje. Dwie najpopularniejszeaktywnoci czyli informowanie o nowociach i nawizywaniedyskusji, jak i wsptworzenie produktw z konsumentamioraz konsultowanie produktw to typowe wymagania rosncejostatnio w Europie grupy aktywnych konsumentw -prosumers (obecnie nazywanych ju super-consumers).Promocje, informacje ofertowe jak i umoliwienie zakupu tozdecydowane preferencje owcw okazji i konkursowiczwczyli kolejnej pokanej grupy wspczesnych konsumentw.Wida wic, e marka musi obecnie w social media umiezaspokoi konkretne potrzeby konsumenckie - albo te czystopraktyczne - zakupowe albo zwizane z naszymkonsumenckim ego - potrzeb wsptworzenia rynku.prosto z serca konsumentaMarka w social media powinna przede wszystkim(N=570)informowa o nowociachnawizywa dyskusjoferowa promocjeinformowa o oferciedawa rozrywkwsptworzy z konsumentami produktyorganizowa konkursykonsultowa nowe produktyumoliwia zakuppromowa pozytywny biznes (CSR)57%56%56%55%53%52%zaskakiwa 51%55%62%60%68% 2014 Mobile Institute* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowiedponad 60% konsumentw jestzdania, e marka powinna przedewszystkim informowa onowociach i nawizywa dyskusj21 22. najwaniejsze aktywnociJeeli chodzi o wano zaproponowanych jedenastu czynnoci marek w social media dla konsumentw- bezapelacyjnie w naszym badaniu wygrao konsultowanie nowych produktw. Jest to jak najbardziejspjne z trendem obserwowanym w internecie dotyczcym rozprzestrzeniania si wspomnianychprosumers czyli konsumentw aktywnych i wymagajcych. Media spoecznociowe to dla nichnaturalne i w zasadzie idealne rodowisko, gdzie mog wyraa swoje opinie, gosowa, komentowa,tworzy Warto zatem, eby marki wykorzystyway w tym medium wanie ich zapa i wiedzkonsumenck, aby tworzy akceptowane i przede wszystkim sprzedawalne produkty. Moe ju te czaszatem potraktowa konsumentw jako zewntrzne, tasze i mniej ryzykowne R&D? Przemawia za tymte fakt, e promocje w skali wanoci dla konsumentw zakoczyy wycig dopiero na czwartymmiejscu. Preferowane aktywnoci marek w kolejnoci od najwaniejszych dla konsumentwprezentujemy w tabeli poniej.aktywno marki kategoriakonsultowanie nowychproduktw to najwaniejszaaktywno marki wedugkonsumentwtyp wspczesnegokonsumenta1 konsultowanie nowych produktw R&D prosumers2 wsptworzenie z konsumentami nowych produktw R&D prosumers3 nawizywanie dyskusji R&D prosumers4 oferowanie promocji sprzeda gracze / owcy okazji5 informowanie o nowociach R&D prosumers6 umoliwienie zakupu sprzeda gracze / owcy okazji7 informowanie o ofercie sprzeda gracze / owcy okazji8 zaskakiwanie rozrywka gracze / owcy okazji9 dawanie rozrywki rozrywka gracze / owcy okazji10 promowanie pozytywnego biznesu (CSR) spoeczno prosumers11 organizowanie konkursw sprzeda gracze / owcy okazji 2014 Mobile Institute* uytkownik mia za zadanie wskazanie aktywnoci istotnych dla niego, a nastpnie ich uszeregowanietop 3 aktywnoci podwzgldem wanoci to tezwizane z aktywnymuczestniczeniem w yciu22 23. mobilny wywiad [RISK]Fanpage ludzki i prawdziwy 2014 Mobile InstituteAntonina SameckaCEO, RISK. made in warsawOstatnio duo si mwi w wiecie marketingowym wkontekcie obecnoci marek w social media o tzw. real timemarketing dla real people czyli marketingu w czasierzeczywistym dla prawdziwych ludzi. A wszystko zaczo siod Oreo gdy w 2013 podczas amerykaskich zawodwSuper Bowl na stadionie zgaso wiato, a po kwadransie naTwitterze pokaza si prosty komunikat marki: po ciemku temoesz macza nawizujcy do wczesnej kampanii Oreozachcajcej do maczania ciasteczek w mleku Ale czy abyna pewno? W Polsce jest marka, ktra stosuje zasady RTMprzynajmniej rok duej. Intuicyjnie i ze wietnymi wynikami.Pokusilimy si o wywiad z zaoycielk i jednoczeniesercem tej marki Antonin Sameck, CEO RISK. made inwarsaw. Antonina zdradza nam w wywiadzie w jaki sposbprowadzi fanpage, ktry zyskuje rednio kilkaset komentarzypod kadym postem, z ktrych aden nigdy nie by odpatniepromowany.[Mobile Institute] Kto prowadzi Wasz wietnieprosperujcy i super interaktywny fanpage? Patrz tylko nakilka ostatnich wpisw 137 lajkw, 178 lajkw, 145 lajkwMaksymalny czas odpowiedzi na post fana 5 minut. Kto zatym stoi???[Antonina Samecka] Waciwie to od samego pocztku japrowadz fanpage[MI] Niesamowite! Mimo takiej iloci innych zaj Czy maszjakie zasady jakimi kierujesz si przy postowaniu?[AS] No jest kilka podstawowych zasad, ktrych staram siprzestrzega respektujcych model konsumowania trecifacebookowych przez jego uytkownikw. Midzy 10.oo a17.oo wrzucam tzw. szybki kontent, midzy 17.oo a 19.ookontent mobilny, a po 19.oo co, na co duej monapopatrze i poczyta.[MI] No ale nie schematy waciwie s rdem Waszegospoecznociowego sukcesu zatem co?[AS] Zdecydowanie za sukcesem fanpage RISKa stoiimpulsywno i real time marketing. Opisuj to co si dzieje,na bieco. Kto nas odwiedzi, kogo spotkamy na mieciew naszych ciuchach. Zawsze co si dzieje ale zawczasu niewiesz co, wic nie planujesz, tylko chwytasz chwil i dzieliszsi ni. To chyba kwintesencja real time marketingu? ;)Informacje produktowe, promocyjne, marketingowe - jeeliju podajemy, a zdarza nam si to niezwykle rzadko - tozawsze robimy to wieczorem.23 24. mobilny wywiad [RISK]Fanpage ludzki i prawdziwy[MI] A jakie zaplanowane dziaania?[AS] Tak, czasem si nam przytrafiaj - jeeli chodzi o jakwan kwesti spoeczn albo wydarzenie kulturalne. Lubimywesprze dobre inicjatywy. Czsto na takie okazje mamyspecjalne gadety. Ale zdecydowanie wolimy na co dzie apa iopisywa cudowne chwile z cudownymi, bo zwykymi ludmi.Nigdy nie wiemy co si wydarzy ale dziki temu nasz fanpage poprostu yje. A i tak pokazujemy jakie 10% tego co nascodziennie spotyka. Nie wysyamy natomiast adnychprzygotowanych wczeniej informacji PR do prasy, niezamieszczamy typowo sprzedaowych informacji[MI] Facebook to Wasza jedyna tuba informacyjna? Okno nakonsumencki wiat?[AS] Obecnie w zasadzie tak ale Przygotowujemy stroninternetow RISKa. Nie bdzie to jednak w adnym raziepowielenie informacji z naszego fanpage. Wiemy jak wany jestunikalny kontent dlatego strona bdzie zdecydowanieniespodziank dla naszych fanw i klientw. Rozwaamy teobecno na Pinterest i Vine. Jestemy aktywni na Instagramie.[MI] No t o pr z e jdmy do Wa s z y c h i n spi r u j c y c hmagnetyzujcych zdj Kto je robi? Jakiego aparatu uywa?[AS] Moe to zabrzmi dziwnie ale zdjcia gwnie robi ja alboosoby z zespou telefonem! Tak jest waciwie od zawsze.Teraz wsppracujemy take z Celestyn Krl i nowymprofesjonalnym fotografem Ignacym Matuszewskim ale i tak jegozdjcia, ktre postujemy, s wykonane nie profesjonalnymsprztem, a telefonem. Tylko tak mona apa ulotne momenty.Nasze zdjcia nigdy nie s ustawiane. Fotografujemy to co dziejesi w momencie kiedy si dzieje. Tak dziaamy. Zamieszczamyte zdjcia od fanw. Czsto s naprawd pikne i nios ze sobdu dawk emocji.[MI] A masz jaki reim w zakresie iloci postw, czstotliwocipostowania?[AS] Zdecydowanie tak. rednio wrzucam 2-3 posty dziennie iponiej tego staram si nie schodzi. Nawet gdy jestem akurat zagranic. Mj rekord to 11 postw jednego dnia. Wszystko zaleyod tego co si dzieje. Gboko wierz w emocje przy pisaniupostu. Nie zdecydowaabym si nigdy na planowanie wysyki wokrelonych godzinach[MI] Brzmisz jak marketer z krwi i koci. Czy to, w jaki sposbdziaasz zawdziczasz wiedzy, praktyce czy jednak intuicji?[AS] Nie ksztaciam si nigdy w adnym kierunkumarketingowym. Mona powiedzie, e moje dziaania naFacebooku s zatem intuicyjne i wynikaj te z tego, e ucz siszybko co si sprawdza, a co nie. Zawsze zostawiam sobie10-15% postw na tzw. eksperymenty czyli treci o czym dlamnie wanym, co jest moe troszk niszowe czy aspiracyjne isprawdzi si albo nie, ale warto to zamieci bo kilka osbwanie ten element doceni. Jako dowiadczony dziennikarzlubi bawi si sowem. Martwi mnie tylko, e coraz mniejmodych osb to rozumie i docenia. 2014 Mobile Institute24 25. mobilny wywiad [RISK]Fanpage ludzki i prawdziwy[AS] Jednoczenie nasza komunikacja na Facebooku wynika zcaociowej strategii i idei marki, ktra towarzyszy nam odpocztku real people. To zobowizuje. Take do tego, eby nietraktowa Facebooka czy strony internetowej jako tablicyogoszeniowej. To zdecydowanie nie w naszym stylu.[MI] Moe jeszcze jaka praktyczna wskazwka odnoniepostowania?[AS] Rytm. Zdecydowanie. Moe nasze posty s impulsywne,naturalne i dziej si w czasie rzeczywistym ale trzymamy tepewien rytm. Na przykad zawsze zamieszczamy informacje otym co wanie projektujemy i wczamy fanw w ten proces, naprzykad wybr nazwy, koloru, dugoci To jest przewidywalne.Kady fan przywyk do tego, e tak si dzieje i czsto czeka cotam nowego wanie wymylamy. A bardzo czsto jest tak, ewrzucam jakie zdjcie i fani sami wychwytuj, e to nowo.[MI] No wanie. Backstage. Czy idea informowania o tym co sidzieje na zapleczu firmy gdy jeszcze kroicie materia iwczenia konsumentw w proces powstawania produktu to teintuicja? Czy jaka dobra szkoa, przykad bd lektura?[AS] Przeczytaam tak ksik: The Mesh. Why the future ofbusiness is sharing o tym, e obecni konsumenci s pokoleniemshare. Nie chc posiada tyko wspuywa. My to trochrozszerzylimy na: wsptworzy. I tak stalimy si kuratoremkonsumenckiej kreatywnoci. To ludzie, nasi fani, tworz naszeprodukty. My je tylko materializujemy. W myl tej idei obecnieorganizujemy te warsztaty, gdzie pokazujemy jak powstajnasze projekty i kreacje. Szyjemy na miar. Czsto wedugprojektw naszych fanw i znajomych. Tak byo w przypadkunerki zaprojektowanej przez Igora Kubika czy sukni lubnej dlaKaroliny.[MI] No to ju podsumowujc jakie najwaniejsze praktycznerady masz dla osb prowadzcych firmowe fanpage?[AS] Troch trywialnie to zabrzmi, ale podstawa to zastanowisi do kogo si mwi i mwi o tym co nas krci. Wtedy przekazjest naprawd szczery. No i znale wyrnik marki. Nasza markajest wanie totalnie szczera, intuicyjna, zaskakujca. Dla nasfanpage nie jest stron z rodzaju branded content. To w oglenie jest o tym, ale o ludziach, ktrzy j tworz. U nas kontent niejest kreowany. To opis rzeczywistoci, ktra nas otacza. Aleprzed nami nowe wyzwania. Podczas mojej niedawnej wyprawyna Cann Lions sformuowanie real people byo hasemprzewodnim niemal kadego wystpienia. Ocena jednej znagradzanych ju wielokrotnie w 2012 kampanii Thank youmom teraz majcej swoj kontynuacj Pick them back upbrzmiaa po prostu: This ad is so true. Wszyscy teraz robireal time marketing for real people. No to my wymylimy coinnego.!!! 2014 Mobile Institute25 26. Statystykisympatii 2014 Mobile Institute 27. wypowied ekspercka 2014 Mobile InstituteAnna MiotkNewspoint, www.annamiotk.plCzytajc wyniki raportu, miaam okazj przekona si, eniektre moje obserwacje znalazy swoje potwierdzenie wbadaniach.Po pierwsze, istnieje spora grupa konsumentw, ktrzy zmediw spoecznociowych korzystaj wycznie w celachprywatnych i adna sia nie skoni ich do wchodzenia winterakcj z markami.Po drugie, rwnie dua grupa, to osoby, ktre ledz profilekilku-kilkunastu marek, oczekujc informacji o nowociach ipromocjach oraz ciekawych treci. Co wicej, osoby te liczna moliwo wchodzenia w dyskusje i interakcje z markami;chc rwni e konsul towa nowe produk t y c z yunowoczenienia w produktach ju istniejcych. Oznacza to,e media spoecznociowe mog by z powodzeniemwykorzystywane przez marki jako cenne rdo insightwkonsumenckich oraz inspiracja do dalszego rozwojuproduktw czy usug. Dlatego te warto na biecomonitorowa to, co o marce w mediach spoecznociowychsi mwi.Po trzecie, dla wizerunku samej marki obecno w mediachspoecznociowych jest korzystna - dziki takim dziaaniomjest ona odbierana jako bardziej nowoczesna i idca zduchem czasu, ni marka, ktra w ogle z nich nie korzysta.Korzystanie z social media, zdaniem badanych, nadaje temarce elementw profesjonalizmu i prokonsumenckoci.Media spoecznociowe mog by zatem narzdziemwykorzystywanym do odmadzania marki, jeli do tej porymiaa ona tradycyjny wizerunek. Warto je te wykorzystywaprzy rozszerzaniu grup docelowych o segment modszychkonsumentw, do ktrych gwnie s skierowane te kanaykomunikacji.Po czwarte, fani marek deklaruj, e sam fakt bycia fanemzwiksza u nich ch zakupu. Tutaj mamy do czynienia coprawda z deklaracjami, ale chociaby badanie GfK dla Lidlapokazao, e osoby z internetowej spoecznoci tej marki,rzeczywicie robi zakupy czciej i na wysze kwoty, ni te,ktre ze spoecznoci nie korzystaj.Reasumujc, bycie w mediach spoecznociowychzdecydowanie opaca si markom. Pozwala tworzyspoeczno i budowa z ni wi, towarzyszykonsumentom w ich codziennym yciu, czy pozyskiwainspiracje do rozwoju produktw.27 28. lubiane kategorieNa wiecie s podobno rwni i rwniejsi. Tak samo pewne kategorie w social media na starcie maj juprzewag jeeli chodzi o sympatie konsumenckie. Jednake, jak wida poniej, wikszo kategoriiuzyskaa gosy przynajmniej poowy naszych respondentw - uytkownikw mediwspoecznociowych.Wydaje si wic, e przynaleno do kategorii nie determinuje sukcesu. Raczej mona by powiedzie,e - kady kto zastosuje si do omwionych wczeniej wskaza i deklaracji konsumentw - ma swojszans. W szczeglnoci jest tak, jeeli popatrzymy, e kategoria marki / produkty jest wskazywanaprzez konsumentw ju na drugim miejscu.Jakie kategorie najczciej lajkujesz? (N=385)strony www/ blogimarki / produktyludziehobby / zainteresowaniamediafilmy / muzykafirmy / organizacjelokalne firmyksiki / magazynyaplikacjesport 42%46%51%49%53%57%57%61%67%66%65% 2014 Mobile Institute* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowied28 29. serca konsumenckieZ naszego badania wynika, e konsumenckie serca s bardzopojemne jeeli chodzi o lubiane i ledzone marki. Najwicej z naszalajkowao i obserwuje 2-10 marek, ale 24% a do 20-stu. S tetacy, ktrzy lubi tyle firm i marek, e stracili wrcz rachub - jestich a 13%. Mona nazwa ich roboczo heavy brand likers,eby nie powiedzie heavy brand lovers.Spytalimy te konsumentw jakie marki pamitaj wrd grupyledzonych. Markami top of mind" okazay si kolejno: Nike,Apple, Orange, Adidas, Facebook, Razer (sprzt dla graczywideo), Samsung, Play, Allegro, Google, H&M, Nokia, Plus, Sony,BMW, Brand 24, Converse, Cropp, W sumie przynajmniej razkonsumenci (385 osb) wymienili 288 rnych marek.Liczba marek ledzonych w social media(N=385)13%15%17%24%28%2%1-2 2-1011-20 21-50>50 setki, nawet nie pamitam ile...47% konsumentw ledzi ponad 20marek71% konsumentw ledzi ponad 11marek 2014 Mobile Institute29 30. mobilny wywiad [qmamkasze]Fanpage od kuchni 2014 Mobile InstituteMaia SobczakOwner, qmamkaszeZdrowy tryb ycia, zdrowa dieta, sport, fit, uwane ycie,slow life coraz szerzej i pewniej wkraczaj w codzienneycie Polakw. Mwi si ju nawet, e sporty is new sexy. Zjednej strony mona powiedzie, e atwo zanurzy si w tennurt, a z drugiej konkurencja i dynamika rynku s tuprzeogromne. Maia, waciciel firmy qmam kasze radzi sobiejednak w tym zmiennym rodowisku i nowych mediachnadzwyczaj dobrze. A jak? Przeczytajcie jak wyglda jejbiznes i fanpage od kuchni.![Mobile Institute] Skd pomys na nazw qmam kasze? Jestobdna![Maia Sobczak] Z nazw nie byo atwo, bardzo chciaameby bya po polsku, zawieraa w sobie znamiona zdrowia iwpadaa w ucho. Taka, ktr jak raz si usyszy to wlizgujesi niepostrzeenie do pamici i rozsiada si w niej wygodnie.Od dziecka lubiam kasz i chciaam j sysze w nazwie.Dugo mylaam, po drodze wymyliam z 70 innych jednaknie na tyle oryginalnych eby ju kto ich wczeniej niewymyli. Pewnego dnia rozmawiaam z mem, ktry zapytaczemu jestem taka uparta na t kasz, troch sipoirytowaam, a m skwitowa dobra ju qmam i to byo toqmam kasze![MI] 18 tysicy fanw na Facebooku to niemao, wszczeglnoci, e zacza dziaa troch niestandardowo jakna tematyk kulinarn nie jeste blogerk, po prostuzaoya fanpage z przepisami jak udao Ci si zdobytakie grono fanw tak szybko?[MS] Z pocztku chciaam tylko stworzy miejsce, do ktregobd moga odsya swoich pacjentw, ktrych bdkonsultowaa ywieniowo, po inspiracje kulinarne. Wrzucaamzdjcia i przepisy tak ebym nie musiaa kopiowa co chwilwszystkiego i przesya w mailach. Na pocztku polubili mniepacjenci, znajomi i znajomi pacjentw tak to si zaczorozkrca samo. Zauwayam zainteresowanie t tematyk,wic zaczam rozmawia z fanami, ktrych liczba ciglewzrastaa. Byo to zaskoczeniem, poniewa sdziam, e toco robi jest bardzo niszowe. A jednak okazao si, e pobezach i fast-foodach cz osb przerzucia si na zdrowie.Pomylaam super!!!30 31. mobilny wywiad [qmamkasze]Fanpage od kuchni[MI] Twoje posty s, mona powiedzie, dosy poetyckie podwzgldem sposobu pisania Czy to zamierzone dziaanie, czymasz po prostu lekkie piro?[MS] To raczej sposb w jaki widz wiat, moe to lekkie piro ;-)[MI] Czy masz jakie elazne zasady, ktrymi kierujesz si przypostowaniu? np. czstotliwo? okrelone pory?[MS] Z czstotliwoci jest rnie, jestem bardzo aktywna i robicae mnstwo rzeczy, ktre mnie mniej lub bardziej pasjonuj.Wychodz z zaoenia, e co za duo to niezdrowo, wic staramsi nie zamieca. Zreszt myl, e lepsza jest przemylanatre, na ktr si czeka, cho trzeba si przypomina. Rynekjest jaki jest. Z porami jest rnie, czasami weekendowe posty sbardziej w cenie, a w innym przypadku nie id. Sama niewiem, chyba ostatnio FB grzebie w Matrixie.[MI] Czy masz jak wiedz w zakresie komunikacji internetowej,bd nowych mediw czy raczej przy prowadzeniu profilu naFacebooku kierujesz si intuicj?[MS] Gwnie kieruj si intuicj i skromnym dowiadczeniem.Miaam przyjemno skorzysta ze wskazwek ekipy zzaprzyjanionej firmy Performance Media. Jednak nadal trzebawiedzie o co zapyta.[MI] Z Twojej obserwacji jakie posty zbieraj najwicejlajkw? Moe konkursy?[MS] Waciwie nie mam jednej odpowiedzi na to pytanie,konkursy s fajne ale te ciekawe przepisy czy ciekawostkikradn publiczno. Myl, e kluczem do wszystkiego jestszczero i robienie tego co si naprawd czuje.[MI] Obserwujc fanpage qmamkasze wida, e fani po prostumasowo gotuj wedug Twoich przepisw. Czy zdarza Ci siotrzymywa jakie komentarze, fotki z takiego gotowania,rwnie poza fejsem?[MS] Jak najbardziej, dostaj duo maili, niektre przychodz domnie dokadnie w tym momencie kiedy ich potrzebuj. Tak dziaaenergia, ktr wysyam w wiat.[MI] Wiem, e obecnie Faceboook ju Ci nie wystarcza Wjakich innych mediach spoecznociowych mona znaleqmamkasze?[MS] Jestem na Pinterest i Instagramie. Robi wszystko sama,wic troch trwa nauka regu panujcych w danym obszarze izaciekawienie obserwatorw. Ciesz si z kadego kliknicia,polubienia czy udostpnienia, mam wtedy poczucie, e to corobi ma sens. Nadal jestem bardzo skromna i delikatna.[MI] Czy na kade z tych mediw masz jaki oddzielny pomys?Przygotowujesz oddzielny kontent?[MS] Troch to tak wyglda. Pinterest to gwnie zdjcia, insta tote zdjcia ale te hashtagi, ktre trzeba nauczy si opisywa.Absolutnie nie czuj si ekspertem, robi to co podpowiada miserce.! 2014 Mobile Institute31 32. mobilny wywiad [qmamkasze]Fanpage od kuchni[MI] Wydaje mi si, e czci sukcesu qmamkasze s piknezdjcia Kto je robi? Skd pomysy na tak ciekawe aranacje?[MS] Wszystkie zdjcia i stylizacje robi sama. Pomysy do mnieprzychodz, nie jestem profesjonalnym stylist, a ju na pewnonie fotografem, cho bardzo lubi to robi. Robic zdjciaszukam kontaktu z tym, co fotografuj, czekam a zacznie domnie przemawia i wtedy kocz sesj. Mam p mieszkania wrzeczach do stylizacji, wybieram znajomym pojedyncze sztuce zszuflad czy niechcian zastaw, najchtniej w pojedynczychegzemplarzach. Szperam po targach staroci, zbieram rnepapiery, materiay, skrzynki i inne rnoci. To pasja, tak jakjedzenie i mio.[MI] Z tego co wiem, Facebook w niedugim czasie zaprowadziCi rwnie do innych, klasycznych mediw tv, prasa Jak tobyo?[MS] FB to dobry pocztek, przynajmniej byo tak ponad dwalata temu. Mia troch inne algorytmy i zasady, teraz zaostrzapolityk i nie jest ju tak kolorowo, cho nadal jest na wiodcymmiejscu jeli chodzi o media spoecznociowe. Ma duy zasig,waciwie wiatowy, co daje pole do bycia zauwaonym. Myl,e fajne s klasyczne media, co co jest wydrukowane inaczejpachnie, podobnie jest z wizj. Bardzo chciaam ebymy siwszyscy poznali, wic odpowiadaam na kade zaproszenie. Jestto nieatwa praca, ktra podkrada mj czas jak akome dzieckociastka. Czsto siedz do pna piszc artykuy lub wymylajcco zrobi na wizji, a wstaj bardzo wczenie, waciwie zesocem. Poza tym zdrowie ma coraz wiksze znaczenie,zupenie jak w inwokacji Pana Tadeusza ..ile ci trzeba ceni tentylko si dowie kto Ci straci i o to teraz chodzi ebyzadba o siebie i swoich bliskich.[MI] A co robisz offline? Wiem o rnych warsztatach, z ktrychrelacje zamieszczasz, midzy innymi na Facebooku[MS] Prowadz warsztaty, organizuj wyjazdy ze zdrow diet,ruchem, wsparciem i z daleka od telefonw komrkowych.Jestem psychologiem, konsultantem Ayurvedy i dietoterapeut.Pomagam zmieni mylenie o jedzeniu, o jakoci produktw cokiedy i jak je eby czu si dobrze przy swojej konstytucji.Jed konno, kocham konie i wszystko co z nimi zwizane.Zreszt, dotyczy to wszystkich zwierzt, w zwizku z tym jestemwegetariank. yj wiadomie na tyle na ile mog, powoli i zumiechem. Segreguj mieci, staram si by ekonomiczna chomam swoje saboci. Gram w squasha, praktykuj jog,medytuj, gotuj, wychowuj mojego urwisa (syn Hugo),wspieram innych w deniu do dobrych zmian, cigle si ucz,fotografuj, pracuj (i to waciwie duo), tworz, wymylam,spotykam si z ludmi i oddycham na zielonym!!!! 2014 Mobile Institute32 33. Akcjedla marek 2014 Mobile Institute 34. akcja - reakcjaJak si okazuje, dla lubianych marek jestemy w stanie zrobiwiele. Fani social media wykonuj na rzecz ulubionych marekrozmaite czynnoci w mediach spoecznociowych i poza nimi -natomiast oczywicie jedne zdecydowanie czciej ni inne.Czego si wic brand-menaderowie mog spodziewa?Najwicej wskaza jeeli chodzi o wykonanie dla marki zdobyywrd naszych respondentw akcje: lajkowanie postw,komentowanie, rekomendowanie marki znajomym i polubieniestrony marki oraz poszukiwanie gdzie indziej dalszychinformacji o marce. Natomiast na pierwszym miejscu jakonajczciej wykonywane dla marki konsumenci wskazali:rekomendowanie marki znajomym (28% pytanych wskazao tczynno jako najczstsz), kupowanie marki (13%) i udzia wkonkursach (13%). Wysokie czwarte miejsce zajo polubieniestrony marki. Wglda zatem na to, e social media potrafiinicjowa czynnoci zwizane z polubion mark, a wykonywanenawet poza tym kanaem komunikacji. Biznes powinien tezdecydowanie cieszy wysoki wynik aktywnoci - kupowaniemarki.!lajkowanie postwkomentowanie postwrekomendowanie marki znajomympolubienie stronyposzukiwanie dodatkowych informacji o marcerozmowa o marce poza serwisem spoeczn.zainstalowanie aplikacji mobilnej markiudostpnianie postwudzia w konkursieledzenie w serwisie Twitterzapisanie si na newsletterodwiedzenie strony www markikupowanie markiogldanie reklam marki na YouTubecheck-inowanie sikorzystanie z aplikacji mobilnej markikorzystanie z aplikacji marki w serwisie spoeczn. 0%32%31%30%30%27%25%24%24%23%23%23%21%21%18%17%41%71% czonkw pokolenia Y dzieli si opiniamiponiewa czuje, e s one wane dla innychdla wikszoci osb z pokolenia YFacebook i Twitter bd pierwszymi miejscamigdzie zasign opinii o produkcie 2014 Mobile Institute* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowiedrda: bazaarvoice.com, peopleoverbrands.com34 35. zaangaowanie & emocjeCzas teraz wskaza akcje najbardziej angaujce konsumentw.Co zapewne nikogo nie dziwi, akcj najbardziej angaujc jestkupowanie marki. Jest to jednak rwnie aktywno wskazywanajako wykonywana dla marki bardzo czsto. I to jest pozytywnainformacja dla biznesu! Odwiedzenie strony www marki zostaowytypowane jako druga najbardziej angaujca czynno dlamarki, take wykonywana poza kanaem social media. Nastpnew kolejnoci to ju akcje wykonywane w social media i take tewykonywane przez najwiksz liczb fanw. Warto take przyokazji tych danych zwrci uwag na fakt, e konkurs i newsletters bardzo mao angaujce dla konsumentw, a wic monaprzypuszcza, e nie s najlepszym sposobem na zdobyciedugoterminowej lojalnoci fanw, jednoczenie nie wymagajwiele wysiku ze strony konsumentw, mona je zatem raczejtraktowa jako jedno z krtkoterminowych dziaa pro-sprzedaowych.kupowanie markiodwiedzenie strony www markilajkowanie postwrekomendowanie marki znajomymudostpnianie postwpolubienie stronyposzukiwanie dodatkowych informacji o marcerozmowa o marce poza serwisem spoeczn.komentowanie postwzainstalowanie aplikacji mobilnej markiogldanie reklam marki na YouTubekorzystanie z aplikacji marki w serwisie spoeczn.korzystanie z aplikacji mobilnej markizapisanie si na newslettercheck-inowanie siledzenie w serwisie Twitter4,34,2343,943,93,893,823,83,773,733,43,373,333,162,71udzia w konkursie 2,693,72 2014 Mobile Institute* uytkownik mia za zadanie oceni w skali 1-6 kad czynno wykonywan przez siebiekupowanie marki to najbardziejangaujca ale i czsta czynno narzecz markikonkursy i check-inowanie si nies zbyt angaujce dlakonsumentw35 36. zaufanie przez zaangaowanieBadanie SocialHearts zdecydowanie pokazuje, e aktywnoci jakie wykonujemy dla marek wsocial media zwikszaj nasz wi, a efektem tego i lojalno wobec tych marek. 70%osb w naszym badaniu stwierdzio, e tak si wanie dzieje. To doskonaa informacja dlafirm aktywnych w mediach spoecznociowych bo - po pierwsze te 70% osb to wietnabaza, na ktrej moemy realizowa dziaania i akcje pro-sprzedaowe, a po drugie - wobecnych czasach, w zasadzie nieograniczonych wyborw pomidzy ofertami (chyba jest totylko ewentualnie ograniczenie poznawcze), bardzo ciko o lojalno konsumenck. Tutajmamy w zasadzie przygotowan recept jak j zwikszy.Czy aktywnoci wykonywane dlamarki zwikszaj lojalno wobecmarki? (N=385)5%25%15%55%zdecydowanie TAKraczej TAKraczej NIEzdecydowanie NIECzy aktywnoci wykonywane dlamarki zwikszaj wi z mark?(N=385)5%18%14%63%zdecydowanie TAKraczej TAKraczej NIEzdecydowanie NIE 2014 Mobile Institute70% konsumentw twierdzi, eaktywnoci wykonywane dla markizwikszaj ich lojalno77% konsumentw twierdzi, eaktywnoci wykonywane dla markizwikszaj wi z mark36 37. skonno zakupowaI tu dochodzimy do podstawowego pytania zadawanego przezsetki, jak nie tysice marketerw w Polsce i na caym wiecie. Czysocial media sprzedaj? Ot nasi respondenci i uytkownicyserwisw spoecznociowych przyznaj si, e tak (55%wskaza), a nawet - zdecydowanie tak (23% wskaza). Razemdaje to 78% osb, ktre twierdz, e bycie fanem wpywa na ichdecyzje zakupowe.Czy bycie fanem zwiksza chzakupu? (N=385)6%16%55%23%zdecydowanie TAKraczej TAKraczej NIEzdecydowanie NIE78% konsumentw twierdzi, e byciefanem zwiksza ich skonno dozakupu 2014 Mobile Institute37 38. wypowied ekspercka 2014 Mobile InstituteMateusz PuszczyskiLider Zespou Social Media, Allegro78% ankietowanych wskazuje, e bycie fanem zwiksza ichch zakupu produktw danej marki. Czyli jest super,Facebook sprzedaje. Nawet jeli nie robi tego bezporednio,zajmujc czsto miejsce na pocztku lub w rodku ciekizakupowej. Trzeba gromadzi fanw w ilociachprzemysowych, a oni wczeniej czy pniej si odpac. Wdosownym tego sowa znaczeniu. Niestety, to nie takieproste. Taka uproszczona wizja problemu charakteryzowaapodejcie rynku do Facebooka jeszcze jaki czas temu.Dzisiaj wiemy, e rzeczywisto jest daleko bardziejskomplikowana.Po pierwsze fan fanowi nierwny. Rni ludzie. Rnepowody, dla ktrych zdecydowali si klikn lubi. Rnyich wpyw na, nie tylko internetowe, otoczenie. W kocurny poziom zasobnoci portfela. Czsto szybki rzut oka nastatystyki pokazuje, e mamy nie takich fanw, o ktrych namchodzi.Po wtre, sam fakt zdobycia fana, to dla marki dopieropocztek drogi. Teraz trzeba do niego dotrze, co naFacebooku nie zawsze jest proste. Trzeba stworzyprzemylan strategi komunikacji i skutecznie j wdroy.Krtko mwic, trzeba wiedzie, co chcemy jako markapowiedzie i dlaczego. To, e chcemy sprzedawa dzikiobecnoci na Facebooku, moe nie wystarczy.Puapka kryje si rwnie w samej komunikacji. Czytelnefacebookowe wskaniki zaangaowania czsto powoduj, ecele biznesowe ustpuj pola pustym polubieniom ikomentarzom. Pokusa jest wielka i wiele marek jej ulega,karmic swoich fanw lol contentem.Kolejnym tematem, ktry zaczyna powoli w Polsce zyskiwan a z n a c z e n i u , t o o b s u g a k l i e n t a w me d i a c hspoecznociowych. Badania wskazuj, e fan dobrzeobsuony ma wiksz skonno do zakupw. A e ludziechc by obsugiwani w miejscu, gdzie spdzaj najwicejczasu, od obsugi klienta w social media raczej nieuciekniemy.No i rzecz ostatnia, cho z pewnoci nie najmniej wana.Jak to wszystko zmierzy? Wszak bez tego nigdy niedowiemy si, czy odnielimy sukces i czy nasza strategiadziaa w social media spenia swoj rol. Ideaem bybym o d e l p o z w a l a j c y z b a d a w p y w m e d i wspoecznociowych na zakup na kadym etapie ciekizakupowej. W wersji minimum warto wyj poza wskanikiczysto spoecznociowe i sprbowa zbada, czy nasi fanifaktycznie wykazuj zwikszon skonno do zakupw. Jelitak, moemy mwi o sukcesie.38 39. Wizerunek 2014 Mobile Institute 40. wypowied ekspercka 2014 Mobile InstituteKatarzyna Czuchaj-agdCRO, Mobile InstituteTrzymanie rki na pulsie konsumentw i obserwacja zmianrynku, marki, wizerunku to bardzo istotna sprawa wczasach interaktywnych mediw i dynamicznie rosncejgrupy prosumentw, nazywanych ju nawet superkonsumentami, czyli takich co kupuj wicej ale i wicejwymagaj. Cieszy zatem fakt, e coraz wicej firm ledzi imonitoruje swoje marki w sieci korzystajc z rozmaitychnarzdzi i statystyk, czy to wewntrznych - oferowanychprzez poszczeglne media spoecznociowe, czyzewntrznych - zintegrowanych i pozwalajcych na szerszyogld sytuacji, jak chociaby Brand 24 Michaa.Wedug mnie ten trend monitoringu i reagowania real timewkrtce rozprzestrzeni si take na wiat traktowanyobecnie jako offline, a tak naprawd bdcy czcimultimedialnego wiata konsumenta, ktry kupujc wrealnym sklepie, jedzc w restauracji czy podrujcpocigiem w dalszym cigu jest online.!Zgodnie z ostatnimi badaniami TNS Polska 44% Polakwposiada smartfony, a 33% z nich uprawia tak zwany show-roomingczyli poszukuje informacji o produktach i usugachbdc w realnym sklepie. Chwil nam to zajo, ebydostrzec, e uzbrojony w smartfon klient w naszym sklepiemoe by doskona okazj na zwikszenie naszej wizi znim i tym samym wartoci koszyka, a nie zagroeniem alePolacy szybko si ucz i ju pierwsze marki wykorzystuj tozjawisko ankietujc konsumentw podczas zakupwpoprzez smartfony. Dua cz naszych klientw chwalisobie to rozwizanie jako dajce moliwo uzyskanianajbardziej spontanicznych czyli szczerych i rzetelnychopinii od konsumentw, czsto jeszcze zanim podziel sinimi w mediach spoecznociowych. W kocu technologiastwarza moliwoci prowadzenia mdrego biznesu woparciu o dane rynkowe, nie tylko intuicj lidera.40 41. wizerunek markiJaka jest marka aktywna w social media? Nikt z naszych respondentw nie zaznaczy opcji adne zpowyszych, a to znaczy, e kady zgodzi si przynajmniej z jednym wymienionym wskazaniem. Nowanie, jednym, a czsto i z wiksz liczb bo konsumenci najczciej zaznaczali 2-3 cechy. Jak wynikaz danych, najczciej marki aktywne w mediach spoecznociowych uznawane s za idce z duchemczasu i nowoczesne, a dalej profesjonalne i prokonsumenckie. Jednym sowem, wszystkie marki,ktrym zaley na ktrymkolwiek powyszych elementw wizerunku, powinny jak najszybciej zaczaktywnie dziaa w social media. 2014 Mobile InstituteMarka aktywna w mediach spoecznociowych jest (N=570)idca z duchem czasunowoczesnaprofesjonalnaprokonsumenckaprzyjaznaatrakcyjnainteresujcafascynujca 16%43%50%61%57%66%63%68%* uytkownik mg wskaza wicej ni jedn odpowieddla ponad 60% konsumentw markaaktywna w social media to idca z duchemczasu, nowoczesna, profesjonalna iprokonsumencka41 42. Zaufanie 2014 Mobile Institute 43. wypowied ekspercka 2014 Mobile InstitutePawe Lipiecwww.zerozerosiedem.plZ badania wyania si obraz zmian spoecznych, ktre dlajednych bd niepokojce dla innych zupenie naturalne.Coraz czciej jestemy online jednoczenie coraz wicejczynnoci przenosimy do tej wirtualnej rzeczywistoci. Nawetsprawy tak rzeczywiste i namacalne dotychczas jakutrzymywanie kontaktu ze znajomymi przechodzi w sferwirtualn. Dwie trzecie respondentw potwierdzio, e waniew tym celu korzysta z sieci spoecznociowych.Dla osb modszych wychowanych w rzeczywistoci gdziedostp do sieci jest czym tak naturalnym jak dostp dowody pitnej rozrnienie midzy online a offline jest corazmniej zrozumiae. Dla nich te wiaty si przenikaj lub nawetidc dalej - jest to dla nich jeden wiat. Oni nie cz si zsieci tak jak to robilimy 10 czy 15 lat temu zasiadajc dowielkiego stacjonarnego komputera podczonego do liniitelefonicznej. Oni wycigaj swj telefon z kieszeni, a internetpo prostu tam jest. Nowe pokolenie nie wysya SMSw, tylkowiadomoci w Messengerze lub na Snapchacie.To przekada si rwnie na komunikacj midzy markami aklientami. Odejcie od jednostronnego komunikowania zapomoc reklamy telewizyjnej czy prasowej na rzecz dialogu zkonsumentem w rozmaitych sieciach spoecznociowych jestnaturaln konsekwencj nadejcia tego nowego pokolenia.Cige powtarzanie jak mantry, e marka musi angaowa,budowa swj wizerunek na nowo, w nowych mediach to niewymys marketerw, to efekt takiego a nie innegofunkcjonowania modych konsumentw na rynku. Nastolatkinie ogldaj telewizji, bo maj YouTube. Moja dwuletnia crkanie pojmuje, e w telewizorze nie mona zmieni aktualnienadawanej bajki na inn, bo na iPadzie monaDostosowanie produktw oraz sposobu docierania dopotencjalnych konsumentw to konieczno na rynku, ktrypod wzgldem spoecznym zmienia si niezwykledynamicznie.!!!!!!!43 44. zaufanie konsumenckieUytkownicy social media, a nasi respondenci, mogli oceni wskali 1-6 jakim wypowiedziom w mediach spoecznociowychufaj najbardziej (6 oznaczao najwysze moliwe zaufanie, a 1 -kompletny brak zaufania). Najwysze oceny otrzymaywypowiedzi i rekomendacje znajomych, natomiast wypowiedzimarki i jej fanw rwnie zyskay wysokie noty wiadczce ozaufaniu. Wane jest te, e wypowiedzi fanw s w zasadzie natym samym poziomie co wypowiedzi marki. Stwarza to szerokiepole do dziaania osobom odpowiedzialnym w firmach za PR isocial media, szczeglnie w przypadku ewentualnego kryzysukomunikacyjnego. Zdaje si, e firma odpowiadajc nakomentarze konsumentw moe z sukcesem zaprezentowaswoje zdanie w wielu tematach i wybroni si lub wytumaczy. 2014 Mobile InstituteZaufanie konsumentw do treci wskali 1-6 (N=385)3,5 3,464,58rekomendacje znajomychposty marki / firmyrekomendacje fanw danej marki / firmyw USA rekomendacjami kieruje si ponad 80%osb z pokolenia Yw przypadku pokolenia baby boomers tewskaniki osigaj odpowiednio 66% dlaznajomych i 36% dla nieznajomych w socialmediaosoby z pokolenia Y w rwnym stopniu wierzju rekomendacjom nieznajomych i znajomychw mediach spoecznociowych44rda: bazaarvoice.com, peopleoverbrands.com 45. !!!!!!Mobile [email protected]: 664 446 226to juniestetykoniecdzikujemy :)