Slownik_A5_EN_PL

of 48/48
1 0 -9 0-9 16 Bits/Channel 16 bitów na kanał MA [>Image>Mode] 180° 180° MA [>Image>Rotate Canvas] 2 O'clock Spotlight Reflektor na 2 godzinę 32 Bits/Channel 32 bity na kanał MA [>Image>Mode] 32-bit Exposure Ekspozycja 32-bity, P [Satus>Show] 50% Gray 50% Szarości 8 Bits/Channel 8 bitów na kanał MA [>Image>Mode] 90° CCW 90° w lewo MA [>Image>Rotate Canvas] 90° CW 90° w prawo MA [>Image>Rotate Canvas] A A About Photoshop... O programie Photoshop... MA [>Help] Absolute Bezwzględnie Absolute Colorimetric Bezwzględny kolorymetryczny Abstract Styles Style abstrakcyjne, P [Styles] Accented Edges... Zaakcentowane krawędzie... MA [>Filter>Brush Strokes] Action Options... Opcje zadania..., P [Actions] Actions Zadania MA [>Window]; skr.: F9 Activate... Aktywacja... MA [>Help] Actual Pixels Rzeczywista wielkość MA [>View]; skr.: Alt+Ctrl+0 Add Dodaj Add Anchor Point Tool Dodawanie punktów, [Tools] Add Noise Dodaj szum-... MA [>Filter>Noise] Add selection Dodaj do zaznaczenia Add to shape area Dodaj do obszaru ścieżki Adjustments Dopasuj MA [>Image] Adobe PDF Presets... Ustawienia Adobe PDF... MA [>Edit] Advanced Zaawansowane Advanced Blending Mieszanie zaawansowane Again Ponownie MA [>Edit>Transform]; skr.: Shift+Ctrl+T Airbrush Aerograf
 • date post

  22-Aug-2014
 • Category

  Others

 • view

  65
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Slownik_A5_EN_PL

0 -916 Bits/Channel 180 2 O'clock Spotlight 32 Bits/Channel 32-bit Exposure 50% Gray 8 Bits/Channel 90 CCW 90 CW 90 16 bitw na kana 180 Reflektor na 2 godzin 32 bity na kana Ekspozycja 32-bity, P [Satus>Show] 50% Szaroci 8 bitw na kana 90 w lewo w prawo MA [>Image>Mode] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Mode] MA [>Image>Mode] MA [>Image>Rotate Canvas]

0-9

AAbout Photoshop... Absolute Absolute Colorimetric Abstract Styles Accented Edges... Action Options... Actions Activate... Actual Pixels Add Add Anchor Point Tool Add Noise Add selection Add to shape area Adjustments Adobe PDF Presets... Advanced Advanced Blending Again Airbrush O programie Photoshop... Bezwzgldnie Bezwzgldny kolorymetryczny Style abstrakcyjne, P [Styles] Zaakcentowane krawdzie... Opcje zadania..., P [Actions] Zadania Aktywacja... Rzeczywista wielko Dodaj Dodawanie punktw, [Tools] Dodaj szum-... Dodaj do zaznaczenia Dodaj do obszaru cieki Dopasuj Ustawienia Adobe PDF... Zaawansowane Mieszanie zaawansowane Ponownie MA [>Edit>Transform]; skr.: Shift+Ctrl+T Aerograf MA [>Image] MA [>Edit] MA [>Filter>Noise] MA [>Window]; skr.: F9 MA [>Help] MA [>View]; skr.: Alt+Ctrl+0 MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Help]

A

1

Align Align with Layer Aligned All All Caps All Channels View All Layers All Layers Alternates... Altitude Always Hide Always Show Ambience Amount Amount Amount Amplitude Anamorphic 2:1 (2) Anamorphic HDV (1,333) Anchor Angle Angle Gradient Angle Jitter Angled Strokes... Animation Animation Options Anisotropic Annotations Anti-Alias Crisp Anti-Alias None Anti-Alias Sharp

Wyrwnaj Wyrwnaj do warstwy Wyrwnuj Wszystko Wersaliki Widok wszystkich kanaw, P [Histogram] Wszystkie warstwy Wszystkie warstwy Warianty..., P [Status] Wysoko Zawsze ukrywaj, P [Layers>Animation Options] Zawsze pokazuj, P [Layers>Animation Options] Otoczenie Intensywno Stopie Warto Amplituda Deformowany 2:1 (2) Anamorficzny HDV (1,333) Kotwica Kt Gradient skony Wahanie kta Linie pod ktem... Animation Opcje animacji, P [Layers] Niesymetryczny Adnotacje Wygadzanie ostre Brak wygadzania Wygadzanie twarde

MA [>Layer]

MA [>Layer>Rasterize] MA [>Select]

MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio]

MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Window]

MA [>View>Show]; MA [>File>Import] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type]

2

Anti-Alias Smooth Anti-Alias Strong Anti-aliased Apply Data Set... Apply Image... Apply Layer Comp Arbitrary... Arc Arc Arc Lower Arc Upper Around Center Arrange Arrange Icons Art History Art History Brush Artistic Ask when Opening Ask when Pasting Assign Profile... Audio Annotation Tool Auto Color Auto Contrast Auto Erase Auto Levels Automate Automatic Automation Average

Wygadzanie mikkie Wygadzanie mocne Wygadzony Zastosuj zestaw danych... Zastosuj obrazek... Zastosuj kompozycj warstwy, P [Layer Comps] Swobodnie... uk Wygicie uk w d uk w gr Wok rodka U U ikony Pdzel stylowy, P [Tool Presets] Pdzel stylowy, [Tools]; skr.: Y Artystyczne Pytaj przy otwieraniu Pytaj przy wklejaniu Przydziel profil... Adnotacje dwikowe, [Tools]; skr.: N Auto-kolor Auto-kontrast Auto-gumka Auto-poziomy Automatyzuj Automatyczny, P [Layers>Animation Options] Automatyzacja rednia

MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type]

MA [>Image] MA [>Image]

MA [>Image>Rotate Canvas]

MA [>Window>Arrange]

MA [>Filter]

MA [>Edit]

MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+B MA [>Image>Adjustment]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+L

MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+L MA [>File]

MA [>Window>Workspace] MA [>Filter>Blur]

3

BBackground Background Color Kolor ta Background Contents Background Eraser Tool Background Level Balance Bas Relief... Basic Basic Brushes Batch... Bend Best Bevel and Emboss... Bicubic Bicubic (Sharpen) Bicubic (Smoother) Bilinear Bitmap Black Clip Black Generation Black Ink Limit Black Intensity Black Matte Blade Curvature Blast Bleed Blend Clipped Layers as Group Blend Interior Effects as Group Blend Mode Blend RGB Colors Using Gamma Zawarto ta Gumka ta, [Tools]; skr.: E Poziom ta Balans Relief... Podstawowe Pdzle podstawowe, P [Brushes] Wsad... Zgicie Najlepsza Faza i paskorzeba... Dwuszecienna Dwuszecienna (wyostrzanie) Dwuszecienna (wygadzanie) Dwuliniowa Bitmapa Przycicie czerni Tworzenie czerni Maksimum czarnego Intensywno czerni Czarna otoczka Krzywa ostrza Podmuch Spad Mieszaj warstwy odcinania jako grup Mieszaj efekty wewntrzne jako grup Tryb mieszania Mieszaj kolory RGB uywajc Gamma MA [>Image>Mode] MA [>Layer>Layer Style] MA [>File>Automate] MA [>Filter>Sketch] MA [>Window>Workspace] To MA [>Layer>New]

B

4

Blending Options Blending Options... Blending Options... Bloat Tool Blocks Blue Omni Blur Blur Center Blur Focal Distance Blur Method Blur More Blur Tool Border Thickness Border... Both Axes Bottom Edges Box Blur... Brick Brightness Brightness Jitter Brightness/Contrast... Bring Forward Bring to Front Browse... Brush Density Brush Detail Brush Presets Brush Pressure Brush Rate Brush Size Brush Strokes

Mieszanie oglne Opcje mieszania... Opcje mieszania..., P [Layers] Wybrzuszanie, [Narzdzie: Filter>Liquify]; skr.: B Bloki Niebieski rozproszone Rozmyj rodek rozmycia Rozmycie ogniskowej Metoda rozmycia Rozmyj bardziej Rozmycie, [Tools]; skr.: R Grubo krawdzi Brzeg... Obie osie Do dou Rozmycie pola... Cega Jasno Wahanie jasnoci Jasno/Kontrast... Przesu do przodu Przesu do przodu Przegldaj... Gsto pdzla Szczeg pdzla Styl ustawienia pdzla Nacisk pdzla Wspczynnik pdzla Rozmiar pdzla Pocignicie pdzla MA [>Filter] MA [>Image>Adjustment]; [>Layer>New Adjustment Layer]; [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Ctrl+] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Shift+Ctrl+] MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+O MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Filter>Blur] MA [>Select>Modify] MA [>Filter>Blur] MA [>Filter>Blur] MA [>Layer>Layer Style]

5

Brush Tip Shape Brush Tool Brush Type Brushes Bulge Burlap Burn Tool Button Mode Buttons

Ksztat pdzla Pdzel, [Tools]; skr.: B Rodzaj pdzla Pdzle Wypuko Brezent ciemnianie, [Tools]; skr.: O Tryb przyciskw, P [Actions] Przyciski, P [Styles] MA [>Window]; skr.: F5

CCalculations... Calibration Bars Calligraphic Brushes Canvas Canvas Size... Cascade Case Sensitive Cell Size Center Center Crop Marks Center Image Chalk & Charcoal... Chalk Area Change Change All Change Layer Content Change Text Orientation Change To Channel Mixer... Channel Options Channels Obliczenia... Paski kalibracji Pdzle kaligraficzne, P [Brushes] Ptno Wielko obszaru roboczego... Kaskada Uwzgldnij wielko liter Rozmiar komrki rodek rodkowe linie cicia Obrazek na rodku Kreda i wgiel... Obszar kredy Zmie Zmie wszystko Zmie typ wypenienia dynamicznego Zmie orientacje tekstu Zmie na Mieszanie kanaw... Opcje kanau, P [Channels] Kanay MA [>Window] MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer] MA [>Filter>Sketch] MA [>Image] MA [>Window>Arrange] MA [>Image]

C

6

Character Charcoal Area Charcoal Thickness Charcoal... Check All Layers Check Spelling... Chisel Hard Chisel Soft Choke Chromatic Aberration Chrome... Circle Circle of Light Cleanup Tool Clear Clear All Actions Clear Amount Clear Brush Controls Clear Guides Clear History Clear Layer Style Clear Slices Clipboard Clipping Path... Clone Stamp Tool Close Close and Go To Bridge... Clouds Clumped CMYK Color CMYK Sliders

Typografia Obszar wgla drzewnego Grubo [wgla] Wgiel drzewny... Sprawd wszystkie warstwy Sprawdzanie pisowni... Duto twarde Duto mikkie Ssanie Aberracja chromatyczna Chrom... Okrg Krg wiata Czyszczenie, [Narzdzie: Filter>Extract]; skr.: C Wyma Usu zadania, P [Actions] Wielko czyszczenia Wyczy kontrolki pdzla, P [Brushes] Usu linie pomocnicze Wyma histori, P [History] Wyczy styl warstwy Wyczy odcicia Schowek cieka odcinania..., P [Paths] Stempel, [Tools]; skr.: S Zamknij Zamknij i przejd do Bridge... Chmury Rozmyte CMYK Suwaki CMYK, P [Color]

MA [>Window]

MA [>Filter>Sketch]

MA [>Edit]

MA [>Filter>Sketch]

MA [>Edit]

MA [>View]

MA [>Layer>Layer Style] MA [>View] MA [>Edit>Purge]

MA [>File]; skr.: Ctrl+W MA [>File] MA [>Filter>Rendering]

MA [>Image>Mode]

7

CMYK Spectrum Color Color and Tonal Correction Color Balance... Color Burn Color Correction Color Dodge Color Dynamics Color Halftone... Color Handling Color Intensity Color Management Color Management Policies Color Mode Color Overlay... Color Profile Color Range... Color Replacement Tool Color Sampler Tool Color Samplers Color Settings... Color Table... Colored Pencil... Kolorowanie kredkami... Colorize Colors Libraries Commands Compact View Conditional Mode Change... Constrain Proportions Contact Sheet II... Cont Crayon...

Widmo CMYK, P [Color] KolorKorekta kolorw i tonw Balans kolorw... Dosycenie koloru Korekta koloru Rozcieczenie koloru Dynamika koloru Rastrowanie koloru... Obsuga kolorw Intensywno koloru Zarzdzanie kolorem Zasady zarzdzania kolorem Tryb koloru Naoenie koloru... Profil koloru Zakres koloru... Zastpowanie koloru, [Tools]; skr.: J Prbkowanie kolorw, [Tools]; skr.: I Prbki koloru, P [Info] Ustawienia koloru... Tabela kolorw... MA [>Filter>Artistic] Koloruj Biblioteki kolorw Polecenia, P [Actions] Widok kompaktowy, P [Histogram] Warunkowa zmiana trybu... Zachowaj proporcje Stykwka II... Owek Conte... MA [>File>Automate] MA [>Filter>Sketch] MA [>File>Automate] MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+K MA [>Image>Mode] MA [>Select] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Window]; skr.: F6 MA [>Window>Workspace] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+B; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content]

8

Contiguous Contour Contract... Contrast Contrasty Control Convert Point Tool Convert Text Shape Type Convert to Layer Convert to Profile... Convert to Shape Copy Copy Color as HTML Copy Frame Copy Layer Style Copy Merged Copy Texture to Other Tools Corner Crop Marks Count Count Jitter Crack Brightness Crack Depth Crack Spacing Craquelure... Create Droplet... Create Layers Create New Fields Create New Layer for Each New Frame Create Texture Create Work Path Create your own How To tips

Ciage Kontur Zawanie... Kontrast Kontrastowe Sterowanie Konwersja punktw, [Tools] Konwersja typu ksztatu tekstu Konwertuj na warstwy Konwertuj do profilu... Konwersja na ksztat Kopiuj Kopiuj kolor jako HTML, P [Color] Kopiuj ramk, P [Animation] Kopiuj styl warstwy Kopiuj zczone Kopiuj tekstur do innych narzdzi, P [Brushes] Narone pasery Liczba Wahanie liczby Jasno pkni Gboko pkni Odstpy pkni Spkalina... Utwrz Droplet... Utwrz warstwy Utwrz nowe pola Utwrz nowe warstwy dla wszystkich ramek, P [Animation] Utwrz tekstur Utwrz ciek robocz Utwrz swoje wasne Porady MA [>Layer>Type]; P [Paths] MA [>Help>How to Create How Tos] MA [>Filter>Texture] MA [>File>Automate] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+C MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>Edit] MA [>Layer>Type] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+C MA [>Select>Modify]

9

Create/Release Clipping Mask Create/Release Clipping Mask Crisp Crop Crop and Marquee Crop and Straighten Photos Crop Tool Crosshatch... Crossing Crossing Down Crystallize... Current Colors Current Tool Curves... Custom Pixel Aspect Ratio... Custom Proof Condition Custom Shape Tool Custom... Custom... Cut Cutout...

Utwrz/Zwolnij mask odcinania Utwrz/Zwolnij mask odcinania, P [Layers] Twarde Kadruj Kadrowanie i zaznaczanie -, P [Tool Presets] Kadrowanie i wyrwnanie obrazka Kadrowanie, [Tools]; skr.: C Kreskowanie... Krzyowanie Krzyowanie w d Krystalizacja... Biece kolory, P [Color] Narzdzie biece, P [Satus>Show] Krzywe... Wasne proporcje pikseli... Wasny warunek prbny Ksztat wasny, [Tools]; skr.: U Inny... Wasne... Wytnij Wycinanka...

MA [>Layer]; skr.: Ctrl+G

MA [>Image]

MA [>File>Automate]

MA [>Filter>Brush Strokes]

MA [>Filter>Pixelate]

MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+M; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio]

MA [>Filter>Other] MA [>View>Proof Setup] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+X MA [>Filter>Artistic]

DD1/DV NTSC (0,9) D1/DV NTSC Widescreen (1,2) D1/DV PAL (1,066) D1/DV PAL Widescreen (1,422) D4/D16 Anamorphic (1,9) D4/D16 Standard (0,95) Dark Intensity Dark Rough Dark Strokes... D1/DV NTSC (0,9) D1/DV NTSC Szerokoekranowy (1,2) D1/DV PAL (1,066) D1/DV PAL Szerokoekranowy (1,422) D4/D16 Anamorficzny (1,9) D4/D16 Standardowy (0,95) Intensywno cienia Nierwno cienia Ciemne kreski MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio]

D

10

Darken Darken Darken Only Darkness Data Sets as Files... Data Sets... De-Interlace... Decrease Brush Hardness Decrease Brush Size Default Foreground/Background Colors Default Workspace Define Brush Preset... Define Custom Shape... Define Pattern... Define... Definition Defringe... Delete Delete Anchor Point Tool Delete Animation Delete Brush Delete Channel Delete Frame Delete Hidden Layers Delete Layer (Group) Delete Layer Comp Delete Path Delete Pixel Aspect Ratio... Delete Tool Preset Delete Workspace... Density

Ciemniej ciemnij Ciemniej Ciemno Zestawy danych jako pliki... Zestawy danych... Usu przeplot... Zmniejsz twardo pdzla, [Tools]; skr.: { Zmniejsz twardo pdzla, [Tools]; skr.: [ Domylne kolory narzdzia/ta, [Tools]; skr.: D Domylna przestrze robocza Zdefiniuj pdzel... Zdefiniuj ksztat wasny... Zdefiniuj wzorek... Definiuj... Definicje Bez aureoli... Usu Usuwanie punktw kontrolnych, [Tools] Usu animacj, P [Animation] Usu pdzel, P [Brushes] Usu kana, P [Channels] Usu ramk, P [Animation] Usu ukryte warstwy, P [Layers] Usu warstw (grup), P [Layers] Usu kompozycj warstwy, P [Layer Comps] Usu ciek, P [cieki] Usu proporcje pikseli... Usu ustawienia narzdzia, P [Tool Presets] Usu obszar roboczy... Gsto MA [>Window>Workspace] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Layer>Matting] MA [>Window>Workspace] MA [>Edit] MA [>Edit] MA [>Edit] MA [>Image>Variables] MA [>File>Export] MA [>Image>Variables] MA [>Filtr>Wideo]

11

Depth Depth Jitter Depth Map Desaturate Desaturate Monitor Color By Description Deselect Deselect Layers Despeckle Destination Detail Device to Simulate Diameter Diamond Gradient Difference Difference Clouds Diffuse Glow... Diffuse... Digimarc Direct Selection Tool Direction Direction Balans Directional Discontiguous Displace... Displacement Map Display & Cursors... Dissolve Distance Distort Distort

Gbia Wahanie gbi Mapa gbokoci Usu kolor Rozciecz kolory monitora o Opis Usu zaznaczenie Usu zaznaczenia warstw Usu kurz i rysy Cel Szczeg Symulowane urzdzenie Gwna rednica Gradient romboidalny Rnica Chmury rnicowe Rozmyta powiata... Dyfuzja... Digimarc Zaznaczanie bezporednie, [Tools]; skr.: A Kierunek Balans kierunku Kierunkowe Niecige Przemieszczanie... Mapa przemieszczania Wywietlanie i kursory... Rozpuszczanie Odlego Znieksztacenie Zniekszta MA [>Filter] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Preferences] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Rendering] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Stylize] MA [>Filter] MA [>Select]; skr.: Ctrl+D MA [>Select] MA [>Filter>Noise] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+U

12

Distortion Distribute Dither Dock to Palette Well Document Bounds Document Dimensions Document Profile Document Sizes Dodge Tool Done Dot Dot Gain Dotted Strokes Down Draft Drop Shadow Brushes Drop Shadow... Dry Brush... Dry Media Brushes Dual Brush Duotone Duplicate Duplicate Channel... Duplicate Layer (Group)... Duplicate Layer Comp Duplicate Path... Duplication Dust & Scratches...

Znieksztacenie Rozmie Dithering Zadokuj do studni palet Granice dokumentu Rozmiary dokumentu, P [Satus>Show] Profil dokumentu, P [Satus>Show] Wielko dokumentw, P [Satus>Show] Rozjanianie, [Tools]; skr.: O Gotowe Kropka Przyrost punktu rastrowego Linie kropkowane, P [Styles] W d Prbna Pdzle z cieniem, P [Brushes] Cie... Suchy pdzel... Pdzle suche, P [Brushes] Podwjny pdzel Bichromia Powiel, P [Actions] Powiel kana..., P [Channels] Powiel warstw (grup)... Powiel kompozycj warstw, P [Layer Comps] Powiel ciek..., P [Paths] Powielanie Kurz i rysy... MA [>Filter>Noise] MA [>Layer]; P [Layers] MA [>Image>Mode] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Artistic] MA [>View>Snap To] MA [>Layer]

13

EEdge Edge Brightness Edge Fidelity Edge Highlighter Edge Intensity Edge Only Edge Simplicity Edge Thickness Edge Touchup Edge Width Edit Contents Edit in ImageReady Efficiency Eliminate Ellipse Tool Elliptical Marquee Tool Embed Watermark... Emboss Emboss... Emulsion Down Enable/Disable Vector Mask Engine Enhance Monochromatic Contrast Enhance Per Channel Contrast Enlarged Equalize Eraser Tool Estimate Overprints Even Fields Exclude overlapping shape areas Krawd Jasno krawdzi Dokadno krawdzi Podwietlacz krawdzi, [Narzdzie: Filter>Extract]; skr.: B Intensywno krawdzi Tylko brzeg Uproszczone cieki Grubo krawdzi Retusz krawdzi, [Narzdzie: Filter>Extract]; skr.: T Szeroko krawdzi Edytuj zawarto Edycja w programie ImageReady Wydajno, P [Satus>Show] Eliminacja Elipsa, [Tools]; skr.: U Zaznaczanie eliptyczne, [Tools]; skr.: M Wstaw znak wodny obienie Paskorzeba... Emulsj w d Wcz/Wycz mask warstwy Mechanizm Uwydatnij kontrast monochromatyczny Uwydatnij kontrast na kana Powikszenie Wyrwnaj Gumka, [Tools]; skr.: E Oszacuj nadruki Parzyste pola Odwr obszar cieki MA [>Image>Adjustment] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Filter>Stylize] MA [>Filtr>Digimarc] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+M

E

14

Exclusion Exit Expand... Expanded View Export Export Contents... Export Layers To Files Export Transparent Image... Exposure Exposure... Extract... Extras Eyedropper Tool

Wyczenie Skocz Rozszerzanie... Widok rozszerzony, P [Histogram]; P [Brushes] Eksportuj Eksportuj zawarto... Eksport warstw Eksport przezroczystego obrazka... Ekspozycja Ekspozycja... Wydziel... Dodatkowe Kroplomierz, [Tools]; skr.: I MA [>Image>Adjustment] MA [>Filter]; skr.: Alt+Ctrl+X MA [>View]; skr.: Ctrl+H MA [>File] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>File>Scripts] MA [>Help] MA [>File]; skr.: Ctrl+Q MA [>Select>Modify]

FFacet Fade... Faster Faux Bold Faux Finish Brushes Faux Italic Feather... Fiber Lenght Fibers... File Handling... File Info... Fill Content Fill Empty Area With Fill Opacity Fill Path... Fill Pixels Fill Tool Fasetka Zanik... Szybciej Pogrubiony Pdzle wykaczajce, P [Brushes] Pochylony Wtapianie... Dugo wkna Wkna... Obsuga plikw... Info o pliku... Zawarto wypenienia Wypenij pusty obszar Krycie wypenienia Wypenij ciek..., P [Paths] Piksele wypenienia Wypenienie, [Narzdzie: Filter>Extract]; skr.: G MA [>Filter>Rendering] MA [>Edit>Preferences] MA [>File]; skr.: Alt+Ctrl+I MA [>Layer>Rasterize] MA [>Select] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+F

F

15

Fill... Film Grain... Filter Filter Gallery... Find and Replace Text... Find Dark & Light Colors Find Edges Find What First Brush Fish Fisheye Fit Image... Fit on Screen Five Lights Down Five Lights Up Fix Blue/Yellow Fringe Fix Red/Cyan Fringe Flag Flare Center Flashlight Flat Flatten Frames Into Layers Flatten Image Flip Canvas Horizontal Flip Canvas Vertical Flip Horizontal Flip Vertical Flip X/Y Jitter Flow Jitter Focus Foreground Color

Wypenij... Ziarno bony filmowej... Filtr Galeria filtrw... Znajd i zastp tekst... Znajd cienie i jasne kolory Znajd krawdzie Co znale Pierwszy pdzel, [Tools]; skr.: < Ryba Rybie oko Zmie obrazek... Zmie na ekranie Pi wiate w d Pi wiate w gr Usu niebiesk/t Usu czerwon/cyjanow Flaga rodek flary Latarka Pasko Spaszcz ramki na warstwy, P [Animation] Spaszcz obrazek Odwr obszar roboczy poziomo Odwr obszar roboczy pionowo Odwr poziomo Odwr pionowo Odwrotno wahania X/Y Wahania przepywu Skupienie Kolor narzdzia

MA [>Edit]; skr.: Shift+F5 MA [>Filter>Artistic]

MA [>Filter] MA [>Edit]

MA [>Filter>Stylize]

MA [>File>Automate] MA [>View]; skr.: Ctrl+0

MA [>Layer] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform]

16

Foreground Level Foreground/Background Jitter Forward Forward Warp Tool Fractional Widths Fragment Frames Free Transform Freeform Pen Tool Freeze Mask Tool Frequency Fresco... From the Left From the Right Front Image Frosted Full Full Screen Mode Full Screen Mode With Menu Bar Fuzziness

Poziom pierwszego planu Wahania narzdzia/ta Przelij dalej Wykrzywianie do przodu, [Narzdzie: Filter>Liquify]; skr.: W Szerokoci uamkowe Fragmentacja Ramki, P [Actions] Swobodnie przekszta Piro dowolne, [Tools]; skr.: P Maska Zamroenia, [Narzdzie: Filter>Liquify], skr.: F Czstotliwo Fresk... Z lewej Z prawej Pierwszy plan Zamroona Peny Tryb penego ekranu Tryb penego ekranu z paskiem menu Tolerancja MA [>View>Screen Mode] MA [>View>Screen Mode] MA [>Filter>Artistic] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+T MA [>Filter>Pixelate]

GGamut Warning Gaussian Gaussian Blur... General... Generate Glass Button Rollovers Glass Buttons Glass... Global Light... Gloss Alarm przestrzeni kolorw Gaussowskie Rozmycie gaussowskie... Oglne... Generuj Szklane przyciski rollover, P [Styles] Szklane przyciski, P [Styles] Szko... wiato oglne... Odblask MA [>Filter>Distort] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Blur] MA [>Edit>Preferences] MA [>View]; skr.: Shift+Ctrl+Y

G

17

Gloss Contour Glow Amount Glow Brightness Glow Color Glow Size Glowing Edges... Good Gradient Gradient Map... Gradient Overlay... Gradient... Grain Type Grain... Graininess Graphic Pen... Grayscale Grayscale Ramp Grayscale Slider Grid Group from Layers... Group into New Smart Object Group into New Smart Object Group Layers Group... Grout Width Grow Guides Guides, Grid & Slices...

Byszczcy kontur Warto blasku Jasno blasku Kolor blasku Wielko blasku arzce si krawdzie... Dobra Gradient Mapa gradientu... Naoenie gradientu... Gradient... Rodzaj ziarna Ziarno... Ziarnisto Grafika... Skala szaroci Rampa szaroci Suwak skali szaroci, P [Color] Siatka Grupuj z warstw... Grupuj jako nowy obiekt inteligentny Grupuj jako nowy obiekt inteligentny, P [Layers] Grupuj warstwy Grupa... Grubo fugi Powiksz Linie pomocnicze Linie, siatki i odcicia... MA [>Select] MA [>View>Snap To]; MA [>View>Show]; skr.: Ctrl+; MA [>Edit>Preferences] MA [>Layer] MA [>Layer>New] MA [>View>Show]; skr.: Ctrl+; [>View>Snap To] MA [>Layer>New] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>Filter>Sketch] MA [>Image>Mode] MA [>Filter>Texture] Tool, [Tools]; skr.: G MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Layer>New Fill Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Filter>Stylize]

18

HHalftone Pattern... Hand Tool Hard Light Hard Mix Hardness Healing Brush Tool Height Help Hidden Layers Hide All Hide Layers High High Pass... Highlight Highlight Area Highlight Strenght Highlights Histogram Histories History History Brush Tool History Options... Horizontal Horizontal Centers Horizontal Distortion Horizontal Perspective Horizontal Scale Horizontal Type Mask Tool Horizontal Type Tool How to Create How Tos Wzr rastra... Rczka, [Tools]; skr.: H Ostre wiato Mieszanie twarde Twardo Pdzel korygujcy, [Tools]; skr.: J Wysoko Pomoc Ukryte warstwy Ukryj wszystko Ukryj warstwy Wysoka Grnoprzepustowy... Podwietl Obszar podwietlenia Sia podwietlenia wiata Histogram Histori Historia Pdzel historii, [Tools]; skr.: Y Opcje historii..., P [History] Poziomo Do rodka w poziomie Znieksztacenie poziome Perspektywa pozioma Skalowanie poziome Maska tekstu poziomego, [Tools]; skr.: T Tekst, [Tools]; skr.: T Jak utworzy Porady MA [>Help] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Window] MA [>Edit>Purge] MA [>Window] MA [>Filter>Other] MA [>Layer>Delete] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Layer] MA [>Filter>Sketch]

H

19

How to Create Web Images How to Customize and Automate How to Fix and Enhance Photos How to Paint and Draw How to Prepare Art for Other Applications How to Print Photos How to Work with Color How to Work with Layers and Selections How to Work with Type HSB Sliders Hue Hue Jitter Hue/Saturation... Hyphenate

Tworzenie obrazkw dla internetu Automatyzacja pracy Retusz i uwydatnianie zdj Malowanie i rysowanie Przygotowanie kompozycji dla innych programw Drukowanie zdj Praca z kolorem Praca z warstwami i zaznaczaniem Praca z tekstem Suwaki HSB, P [Color] Barwa Wahanie barwy Barwa/Nasycenie... Dzielenie wyrazw

MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help] MA [>Help]

MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+U; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content]

IIgnore Ignore All Ignore Selection when Applying Adjustment Image Image Analysis Image Balance Image Effects Image Processor Image Size... Import Include Vector Data Increase Brush Hardness Increase Brush Size Indexed Color Inflate Info Ignoruj Ignoruj wszystko Ignoruj zaznaczenie jeli stosowane jest dopasowanie Obrazek Analizy obrazka Balans obrazka Efekty obrazka Procesor obrazka Wielko obrazka... Importuj Docz dane wektorowe Powiksz twardo pdzla, [Tools]; skr.: } Powiksz rozmiar pdzla, [Tools]; skr.: ] Kolor indeksowany Nadmuchanie Info MA [>Window]; skr.: F8 MA [>Image>Mode] MA [>File>Scripts] MA [>Image] MA [>File] MA [>Window>Workspace]

I

20

Initial Direction Ink Colors Ink Options Ink Outlines... Inner Bevel Inner Glow... Inner Shadow... Input Input Levels Insert Menu Item... Insert Path Insert Stop... Inside Intensity Intent Interpolation Intersect shape areas Intersect with selection Inverse Inverse Image Invert Invert All Invert... Iris

Kierunek wewntrzny Kolory farb Opcje farb Kontury tuszu... Faza wewntrzna Blask wewntrzny... Cie wewntrzny... Wejcie Poziomy wejcia Wstaw polecenie z menu..., P [Actions] Wstaw ciek, P [Actions] Wstaw etap..., P [Actions] Wewntrzny Natenie Cel Interpolacja Ogranicz obszar cieki Przetnij z zaznaczeniem Odwrotno Odwr obrazek Odwrotno Odwr wszystko Odwr... Diafragma MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+I MA [>Select]; skr.: Shift+Ctrl+I MA [>Layer>Layer Style] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Filter>Brush Strokes]

JJitter Trzsienie

J KSkrty klawiaturowe i menu... Skrty klawiaturowe... Odcinanie MA [>Window>Workspace] MA [>Edit]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+K

KKeyboard Shortcuts & Menus... Keyboard Shortcuts... Knockout

21

LL*a*b Coordinates Lab Color Lab Sliders Labels Large List Large Thumbnail Lasso Last Filter Layer Layer (Group) Properties Layer (Group) Properties Layer Comp Options... Layer Comps Layer Comps To Files Layer Comps to PDF Layer Comps to WPG Layer Content Options... Layer Edges Layer Knocks Out Drop Shadow Layer Mask Layer Mask Hides Effects Layer Style Layer via Copy Layer via Cut Layer... Layers Left Diagonal Left Edges Lens Blur... Lens Correction... Wsprzdne L*a*b Lab Suwaki Lab, P [Color] Etykiety Dua lista Due miniaturki Lasso Tool, [Tools]; skr.: L Poprzedni filtr Warstwa Wasnoci warstwy (grupy) Wasnoci warstwy (grupy), P [Layers] Opcje Kompozycji warstw..., P [Layer Comps] Kompozycje warstw Komp warstw do plikw Komp warstw do PDF Komp warstw do WPG Opcje wypenienia dynamicznego... Brzegi warstwy Warstwa odcina cie Maska warstwy Maska warstwy ukrywa efekty Styl warstwy Warstwa przez kopiowanie Warstwa przez wycinanie Warstwa... Warstwy Lewoskone Do lewej Rozmycie soczewkowe... Korekcja obiektywu... MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Filter>Blur] MA [>Filter>Distort] MA [>Layer] MA [>Layer>New]; skr.: Ctrl+J MA [>Layer>New]; skr.: Shift+Ctrl+J MA [>Layer>New]; skr.: Shift+Ctrl+N MA [>Window]; skr.: F7; MA [>View>Snap To] MA [>Layer] MA [>View>Show] MA [>Window] MA [>File>Scripts] MA [>File>Scripts] MA [>File>Scripts] MA [>Filter]; skr.: Ctrl+F MA [>Layer>Rasteryzuj] MA [>Layer] MA [>Image>Mode]

L

22

Lens Flare... Lens Type Levels... Light Light Intensity Light Rough Light Type Light/Dark Balance Lighten Lighten Grout Lighten Only Lighting Effects... Lightnes Limits Line Line Tool Linear Burn Linear Dodge Linear Gradient Linear Light Link with Layer Link/Unlink Layers Link/Unlink Vector Mask Liquify... Load Actions... Load Brushes... Load Mesh Load Selection... Load Statistics Load Styles... Load Swatches...

Flara obiektywu... Rodzaj obiektywu Poziomy... wiato Intensywno wiata Nierwno wiata Rodzaj wiata Rwnowaga jasnego/ciemnego Janiej Jasno fugi Janiej Efekty wietlne... Jasno Ogranicz Linia Linia, [Tools]; skr.: U ciemnianie liniowe Rozjanienie liniowe Gradient liniowy wiato liniowe Pocz z warstw Pocz/Rozcz warstwy Pocz/Rozcz mask warstwy Deformacja... Wczytaj zadania..., P [Actions] Wczytaj pdzle..., P [Brushes] Wczytaj siatk Wczytaj zaznaczenie... Wczytaj statystyki Wczytaj style..., P [Styles] Wczytaj prbki..., P [Swatches]

MA [>Filter>Rendering]

MA [>Image>Adjustment]; skr.: Ctrl+L; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content]

MA [>Filter>Rendering]

MA [>Layer] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Filter]; skr.: Shift+Ctrl+X

MA [>Select]

23

Load Tool Presets... Location Lock All Layers Lock All Layers Lock Guides Lock Slices Loose Low Lower Luminance Luminosity

Wczytaj ustawienia narzdzia..., P [Tool Presets] Pooenie Zablokuj wszystkie warstwy Zablokuj wszystkie warstwy, P [Layers] Zablokuj linie pomocnicze Zablokuj odcicia Lune Niski Z poziomu niszego Luminancja Jasno MA [>View]; skr.: Alt+Ctrl+; MA [>View] MA [>Layer]

MMacintosh RGB Magic Eraser Tool Magic Wand Tool Magnetic Lasso Tool Make Frames From Layers Make Ramp Web Safe Make Selection... Mask All Mask Color Match Color... Match Layer Across Frames... Match Location Match Zoom Match Zoom and Location Material Matte Matting Maximum Offset Maximum Roundness Macintosh RGB Magiczna gumka, [Tools]; skr.: E Rdka, [Tools]; skr.: W Lasso magnetyczne, [Tools]; skr.: L Utwrz ramki z warstw, P [Animation] Utwrz bezpieczn ramp webow, P [Color] Utwrz zaznaczenie..., P [Paths] Maskuj wszystko Kolor maski Dopasuj kolor... Dopasuj warstw do ramek..., P [Animation] Dopasuj pooenie Dopasuj powikszenie Dopasuj powikszenie i pooenie Materia Otoczka Usu otoczk Maksymalne przesunicie Maksymalne zaokrglenia MA [>Layer] MA [>Window>Arrange] MA [>Window>Arrange] MA [>Window>Arrange] MA [>Image>Adjustment] MA [>View>Proof Setup]

M

24

Maximum... Measure Tool Median... Medium Memory & Image Cache... Menus... Merge Channels... Merge Layers Merge Spot Channel Merge to HDR... Merge Visible Merge Visible Mesh Color Mesh Size Metallic Mezzotinta... Midpoint Midtone Correction Midtones Minimum Diameter Minimum Jitter Minimum Roundness Minimum... Mirror Tool Missing Profiles Mode Modify Monitor RGB Monochromatic Monochrome More Accurate

Maksymalny... Miarka, [Tools]; skr.: I Mediana... rednia Pami i bufor obrazkw... Menu... Pocz kanay..., P [Channels] Zcz warstwy Pocz kana dodatkowy, P [Channels] Zcz jako HDR... Zcz widoczne Zcz widoczne, P [Layers] Kolor siatki Rozmiar siatki Metaliczny Mezzotint... Punkt rodkowy Korekta ptonu Pcienie Minimalna rednica Minimalna gbia Minimalne zaokrglenia Minimalny... Lustro, [Narzdzie: Filter>Liquify], skr.: M Brak profili Tryb Zmie Monitor RGB Monochromatyczny Monochromatycznie Dokadniej

MA [>Filter>Other]

MA [>Filter>Noise]

MA [>Edit>Preferences] MA [>Edit]

MA [>Layer]; skr.: Ctrl+E; P [Layers]

MA [>File>Automate] MA [>Layer]; skr.: Shift+Ctrl+E

MA [>Filter>Pixelate]

MA [>Filter>Other]

MA [>Image] MA [>Select] MA [>View>Proof Setup]

25

Mosaic Tiles... Mosaic... Motion Blur... Mountainous Move Gird Tool Move Tool Movie Prime Multichannel Multiply

Pytki mozaiki... Mozaika... Poruszenie... Grzycie Przesuwanie siatki, [Narzdzie: Filter>Distort>Lens Correction]; skr.: M Przesunicie, [Tools]; skr.: V Film Wielokanaowy Mnoenie

MA [>Filter>Texture] MA [>Filter>Pixelate] MA [>Filter>Blur]

MA [>Image>Mode]

NNarrow Natural Brushes Navigator Nearest Neighbor Negative Neon Glow... Neutralize New New Action... New Adjustment Layer New Brush Preset... New Channel... New Document New Fill Layer New Frame New Group from Layers... New Group... New Guide... New Layer Based Slice New Layer Comp... New Layer... Wsko Pdzle naturalne, P [Brushes] Nawigator Najbliszy ssiad Negatyw Blask neonu... Neutralizuj Nowa Nowe zadanie..., P [Actions] Nowa warstwa dopasowania Nowe ustawienie pdzla..., P [Brushes] Nowy kana..., P [Channels] Nowy dokument, P [History] Nowa warstwa wypenienia Nowa ramka, P [Animation] Nowa grupa z warstw..., P [Layers] Nowa grupa..., P [Layers] Nowa linia pomocnicza... Nowe odcicie na bazie warstwy Nowa kompozycja warstw..., P [Layer Comps] Nowa warstwa..., P [Layers] MA [>View] MA [>Layer] MA [>Layer] MA [>Layer] MA [>Layer] MA [>Filter>Artistic] MA [>Window]

N

26

New Layers Visible in All Frames New Path... New selection New Set... New Smart Object via Copy New Snapshot... New Spot Channel... New Style... New Swatch... New Tool Preset... New Window New... Next Brush Next Brush Next Layer Comp No Break No Color Management Noise None None Normal Not in Dictionary Note Paper... Notes Tool NTSC Colors Number of Generators Number of Levels Number Of Tiles

Nowe warstwy widoczne we wszystkich ramkach, P [Animation] Nowa cieka..., P [Paths] Nowe zaznaczenie Nowy zestaw..., P [Actions] Nowy obiekt inteligentny z kopii Nowe zdjcie..., P [History] Nowy kana koloru dodatkowego..., P [Channels] Nowy styl..., P [Styles] Nowa prbka..., P [Swatches] Nowe ustawienia narzdzia..., P [Tool Presets] Nowe Okno Nowy... Nastpny pdzel, [Tools]; skr.: . Nastpny pdzel, [Tools]; skr.: > Nastpna kompozycja warstw, P [Layer Comps] Nie dziel Brak zarzdzania kolorem Szum Brak Nic Zwyky Brak w sowniku Papier listowy... Notatki, [Tools]; skr.: N Kolory NTSC Liczba generatorw Liczba poziomw Liczba pytek MA [>Filtr>Wideo] MA [>Filter>Sketch] MA [>View>Show] MA [>Filter] MA [>Window>Arrange] MA [>File]; skr.: Ctrl+N MA [>Layer>Smart Objects]

27

OOcean Ripple... Odd Fields Off Offset... Omni Only Web Colors Opacity Jitter Opacity, Krycie Open As... Optimize Animation... Options Other Other Dynamics Otwrz... Out from Center Out of Gamut Outer Bevel Outer Glow... Output Output Channel Output Levels Outside Over Overlay Overlay Edge Otwrz jako... Optymalizuj animacj..., P [Animation] Opcje Inne Inne dynamiki Otwrz... Od rodka Poza przestrzeni kolorw Faza zewntrzna Blask zewntrzny... Wyjcie Kana wyjciowy Poziomy wyjcia Zewntrzny Za due Nakadka Pomi brzeg MA [>Layer>Layer Style] MA [>File]; skr.: Ctrl+O MA [>Window] MA [>Filter] MA [>File]; skr.: Alt+Ctrl+O Morskie fale... Nieparzyste pola Wyczone Przesunicie... Rozproszone Tylko kolory Web Wahania krycia MA [>Filter>Other] MA [>Filter>Distort]

O

PPage Setup... Paint Bucket Tool Paint Daubs... Painting and Retouching Ustawienia strony... Wiadro z farb, [Tools]; skr.: G Manicia farb... Malowanie i retusz MA [>Filter>Artistic] MA [>Window>Workspace] MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+P

P

28

Palette Knife... Palette Options... Paper Brightness Paragraph Parrarel Directional Paste Paste Frame... Paste Into Paste Layer Style Patch Tool Patchwork... Path Selection Tool Paths Paths to Illustrator... Pattern Maker... Pattern Overlay... Pattern Stamp Tool Pattern Type Pattern... PDF Presentation... Pen Pressure Pen Tilt Pen Tool Pencil Tool Pencil Width Perceptual Perspective Photo Filter Colors Photo Filter... Photocopy... Photographic Effects

Szpachla malarska... Opcje palety... Jaskrawo papieru Akapit wiato rwnolege kierunkowe Wklej Wklej ramk..., P [Animation] Wklej na Wklej styl warstwy atka, [Tools]; skr.: J Patchwork... Zaznaczanie cieki, [Tools]; skr.: A cieki cieki do Illustratora... Tworzenie wzorka... Naoenie wzorka... Stempel wzorkiem, [Tools]; skr.: S Rodzaj [wzorka] Wzorek... Prezentacja PDF... Nacisk pisaka Pochylenie pisaka Piro, [Tools]; skr.: P Owek, [Tools]; skr.: B Grubo owka Wizualny Perspektywa Kolory filtrw foto, P [Swatches] Filtr fotograficzny... Kserokopia... Efekty fotograficzne, P [Styles]

MA [>Filter>Artistic]

MA [>Window]

MA [>Edit]; skr.: Ctrl+V

MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+V MA [>Layer>Layer Style]

MA [>Filter>Texture]

MA [>Window] MA [>File>Eksport] MA [>Filter]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+X MA [>Layer>Layer Style]

MA [>Layer>New Fill Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>File>Automate]

MA [>Edit>Transform]

MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Filter>Sketch]

29

Photomerge... Photoshop Help Photoshop Manages Colors Photoshop Online... Picture Package... Pillow Emboss Pin Light Pinch... Pixel Aspect Ratio Pixel Aspect Ratio Correction Pixel Aspect Ratio Correction Pixel Replacement Pixelate Place... Plaster... Plastic Plastic Wrap... Play Playback Options... Plug-Ins & Scratch Pointillize... Polar Coordinates... Polar to Rectangular Polygonal Lasso Tool Pond ripples Positive Poster Edges... Posterize... Precise Preferences Preserve Details

czenie obrazkw... Pomoc dla programu Photoshop Kolory zalene od programu Photoshop Photoshop online... Pakiet obrazkw... Paskorzeba wiato punktowe cinicie... Proporcje pikseli Korekta proporcji pikseli Opcje podgldu 32-bitowego... Zastpowanie pikseli Pikslowanie Umie... Sztukateria... Foliowanie Foliowanie... Wykonaj, P [Actions] Opcje wykonywania..., P [Actions] Plug-iny i dyski magazynujce..., Punktylizacja... Wsprzdne biegunowe... Biegunowe na kartezjaskie Lasso wieloktne, [Tools]; skr.: L Fale na stawie Pozytyw Posteryzacja brzegw... Posteryzacja... Precyzyjnie Preferencje Zachowaj szczegy

MA [>File>Automate] MA [>Help]; skr.: F1

MA [>Help] MA [>File>Automate]

MA [>Filter>Distort] MA [>Image] MA [>View] MA [>View]

MA [>Filter] MA [>File] MA [>Filter>Sketch]

MA [>Filter>Artistic]

MA [>Filter>Pixelate] MA [>Filter>Distort]

MA [>Filter>Artistic] MA [>Image>Adjustment]; MA[>Layer>New Adjustment Layer]; MA[>Layer>Change Layer Content]

MA [>Edit]

30

Preserve Luminosity Preserve Transparency, Utrzymaj przezroczystoci Preset Manager... Preverse Numbers Preview Previous Brush Previous Layer Comp Print One Copy Print Online Print Selected Area Print Size Print with Preview... Print... Printer Manages Colors Printer Profile Printing and Proofing Production Profile Mismatch Proof Colors Proof Setup Protect Texture Proximity Match Pucker Tool Purge Purity Push Left Tool

Zachowaj jasno

Zarzdzanie ustawieniami... Zachowaj numery Podgld Poprzedni pdzel, [Tools]; skr.: < Poprzednia kompozycja warstw, P [Layer Comps] Drukuj jedn kopi Drukuj online... Drukuj zaznaczony obszar Wielko w druku Drukuj z podgldem... Drukuj... Kolory zalene od drukarki Profil drukarki Drukowanie i sprawdzanie Produkcja, P [Actions] Rnice profilu Prba kolorw Ustawienie prby Zachowaj tekstur Zgodne w przyblieniu Marszczenie, [Narzdzie: Filter>Liquify]; skr.: S Wyczy Czysto Wypychanie w lewo, [Narzdzie: Filter>Liquify]; skr.: O MA [>Edit] MA [>View]; skr.: Ctrl+Y MA [>View] MA [>Window>Workspace] MA [>View] MA [>File]; skr.: Alt+Ctrl+P MA [>File]; skr.: Ctrl+P MA [>File]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+P MA [>File]

QQuality Quick Mask Jako Szybka maska

Q

31

RRadial Blur... Radial Gradient Radius Randomize Range Raster Rasterize Read Watermark Reconstruct Mode Reconstruct Tool Record Again... Rectangle Tool Rectangular Marquee Tool Rectangular to Polar Red Eye Tool Reduce Color Noise Reduce Noise... Reflected Gradient Registration Marks Registration... Regular Relative Relative Colorimetric Relief Remove Remove Black Matte Remove Distortion Remove Distortion Tool Remove JPEG Artifact Remove White Matte Rozmycie promieniste... Gradient radialny Promie Rozmie losowo Zakres Rastry Rasteryzuj Odczytaj znak wodny Tryb rekonstrukcji Rekonstrukcja, [Narzdzie: Filter>Liquify]; skr.: R Nagraj ponownie..., P [Actions] Prostokt, [Tools]; skr.: U Zaznaczanie prostoktne, [Tools]; skr.: M Kartezjaskie na biegunowe Czerwone oczy, [Tools] Redukcja koloru Redukcja szumu... Gradient lustrzany Pasery Rejestracja elektroniczna... Zwyke Wzgldnie Wzgldny kolorymetryczny Relief Usu Usu czarn otoczk Usu znieksztacenie Usuwanie znieksztacenia Usu artefakt JPEG Usu bia otoczk MA [>Layer>Matting] [Narzdzie: Filter>Distort>Lens Correction]; skr.: D MA [>Layer>Matting] MA [>Help] MA [>Filter>Noise] MA [>Layer] MA [>Filtr>Digimarc] MA [>Filter>Blur]

R

32

Rename Brush... Rename Tool Preset... Render Rendering Intent Repeat Edge Pixels Replace Actions... Replace All Missing Fonts Replace Brushes... Replace Color... Replace Contents... Replace Styles... Replace Swatches... Replace Tool Presets... Resample Image Reselect Reset Actions Reset All Locked Settings Reset All Tools Reset Brushes... Reset Character Reset Keyboard Shortcuts Reset Menus Reset Palette Locations Reset Pixel Aspect Ratios... Reset Styles... Reset Swatches... Reset Tool Reset Tool Presets... Resize Image... Resolution Restore All

Zmie nazw pdzla..., P [Brushes] Zmie nazw ustawie narzdzia..., P [Tool Presets] Rendering Cel renderingu Powtrz piksele krawdzi Zastp zadania..., P [Actions] Zastp wszystkie brakujce czcionki Zastp pdzle..., P [Brushes] Zastp kolor... Zastp zawarto... Zastp style..., P [Styles] Zastp prbki..., P [Swatches] Zastp ustawienia narzdzia..., P [Tool Presets] Metoda ponownego prbkowania Zaznacz ponownie Wyzeruj zadania, P [Actions] Wyzeruj wszystkie zablokowane ustawienia, P [Brushes] Wyzeruj wszystkie narzdzia, P [Tool Presets] Wyzeruj pdzle..., P [Brushes] Wyzeruj typografi Wyzeruj skrty klawiaturowe Wyzeruj menu Wyzeruj pooenie palet Wyzeruj proporcje pikseli... Wyzeruj style..., P [Styles] Wyzeruj prbki..., P [Swatches] Wyzeruj narzdzie, P [Tool Presets] Wyzeruj ustawienia narzdzia..., P [Tool Presets] Zmie wielko obrazka... Rozdzielczo Przywr wszystko MA [>Help] MA [>Window>Workspace] MA [>Window>Workspace] MA [>Window>Workspace] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Select]; skr.: Shift+Ctrl+D MA [>Image>Adjustment] MA [>Layer>Smart Objects] MA [>Layer>Type] MA [>Filter]

33

Restore Last Document State Reticulation... Reveal All Reveal selection Reverse Reverse Frames Revert RGB Color RGB Sliders RGB Spectrum Ridges Right Diagonal Right Edges Rigid Ripple Magnitude Ripple Size Ripple... Rise Rollover Buttons Rotate Rotate 180 Rotate 90 CCW Rotate 90 CW Rotate Canvas Rotation Rough Pastels... Rounded Rectangle Tool Roundness Roundness Jitter Rulers

Przywr ostatni stan dokumentu, P [Layer Comps] Siatka pkni na filmie... Odkryj wszystko Odkryj zaznaczenie Odwrotnie Odwr ramki, P [Animation] Przywr RGB Suwaki RGB, P [Color] Widmo RGB, P [Color] Grzbiety Prawoskone Do prawej Mocny Rozmiar zmarszczki Wielko zmarszczki Falowanie... Wzniesienie Przyciski rollover, P [Styles] Obrt Obrt 180 Obrt 90 w lewo Obrt 90 w prawo Obr obszar roboczy Obrt Pastele... Prostokt zaokrglony, [Tools]; skr.: U Zaokrglenie Wahanie zaokrglenia Miarki MA [>View]; skr.: Ctrl+R MA [>Filter>Artistic] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform] MA [>Edit>Transform] MA [>Image] MA [>Filter>Distort] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>File]; skr.: F12 MA [>Image>Mode] MA [>Filter>Sketch] MA [>Image]; [>Layer>Layer Mask] MA [>Layer>Layer Mask] MA [>Layer>Arrange]

34

SSample Actions Sample All Layers Sample Detail Sampled Sampled Colors Sampling: Background Sampling: Continuous Sampling: Once Sandstone Satin... Saturate Saturation Saturation Jitter Save Save a Version... Save Actions... Save as defaults Save As... Save Brushes... Save for Web... Save Mesh Save Selection... Save Statistics Save Styles... Save Swatches for Exchange... Save Swatches... Save Tool Presets... Save Workspace... Scale Scale Zadania przykadowe, P [Actions] Prbkuj wszystkie warstwy Przykad szczegowy Prbka Prbkowane kolory Prbkowanie ta Prbkowanie cige Prbkowanie jednorazowe Piaskowiec Satyna... Zwiksz nasycenie Nasycenie Wahanie nasycenia Zapisz Zapisz wersj... Zapisz zadania..., P [Actions] Zapisz jako domylne Zapisz jako... Zachowaj pdzle..., P [Brushes] Zapisz dla Weba... Zapisz siatk Zapisz zaznaczenie... Zapisz statystyki Zapisz style..., P [Styles] Zapisz prbki do udostpnienia..., P [Swatches] Zapisz prbki..., P [Swatches] Zapisz ustawienia narzdzia..., P [Tool Presets] Zapisz obszar roboczy... Skala Skaluj MA [>Edit>Transform] MA [>Window>Workspace] MA [>Select] MA [>File]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+S MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+S MA [>File]; skr.: Ctrl+S MA [>File] MA [>Layer>Layer Style]

S

35

Scale Effects... Scale Styles Scale to Fit Media Scaling Scattering Scratch Sizes Screen Screen Angles (Degrees) Screen Mode Script Events Manager Scripts Search All Layers Select Select All Frames Select Linked Layers Select Linked Layers Selection Selection Edges Selective Color... Send Backward Send to Back Send Video Preview to Device Separation Options Separations Set Lens Default Set the baseline shift Set the font size Set the kerning Set the leading Set the tracking for the selected character Set to Background

Skaluj efekty... Skaluj style Skaluj aby zmieci Skalowanie Rozproszenie Wielko magazynw, P [Satus>Show] Mnoenie koloru Kty siatki rastra (Stopnie) Tryb ekranu Meneder skryptw Skrypty Przeszukaj wszystkie warstwy Zaznacz Wybierz wszystkie ramki, P [Animation] Wybierz poczone warstwy Wybierz poczone warstwy, P [Layers] Zaznaczenie Granice zaznaczenia Kolor selektywny... Przesu do tyu Przesu na spd Wylij podgld wideo do urzdzenia Opcje rozbarwie Rozbarwienia Ustaw domylne soczewki Ustaw przesunicie linii bazowej Okrel rozmiar czcionki Okrel kerning Okrel interlini Ustaw wiato dla zaznaczonych znakw Przezroczysty, [Opcja: Filter>Others>Offset]

MA [>Layer>Layer Style]

MA [>View] MA [>File>Scripts] MA [>File]

MA [>Layer]

MA [>View>Show] MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Ctrl+[ MA [>Layer>Arrange]; skr.: Shift+Ctrl+[ MA [>File>Export]

36

Settings Shading Shadow Intensity Shadow/Highlight... Shadows Shape Shape Blur... Shape Dynamics Shape Layers Sharp Sharpen Sharpen Details Sharpen Edges Sharpen More Sharpen Tool Sharpness Shear... Shell Lower Shell Upper Shiny Show Show All Tool Presets Show Backdrop Show Bounding Box Show Channels in Color Show Current Tool Presets Show Extras Options... Show Fill Show Gird Show Highlight Show in Bridge...

Ustawienia Cieniowanie Stopie cienia Cie/wiato... Cienie Ksztat Rozmycie ksztatu... Dynamika ksztatu Warstwa ksztatu Ostre Wyostrzanie Wyostrz szczegy Wyostrz brzegi Wyostrz bardziej Wyostrzanie, [Tools]; skr.: R Ostro cinanie... Muszla w d Muszla w gr Odblask Poka Poka Ustawienia wszystkich narzdzi, P [Tool Presets] Poka to Poka obwiedni Poka kanay w kolorze, P [Histogram] Poka Ustawienia biecego narzdzia, P [Tool Presets] Poka dodatkowe opcje... Wypenienie Poka siatk Podwietlanie Poka w Bridge..., P [Status] MA [>View>Show] MA [>Filter>Distort] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Layer>Rasterize] MA [>Filter>Blur] MA [>Image>Adjustment]

37

Show Mask Show Statistics Show Transform Controls Show/Hide All Effects Similar Similar Layers Simple Simulate Black Ink Simulate Paper Color Sine Single Column Marquee Tool Single Row Marquee Tool Size Size Jitter Sketch Skew Slice Select Tool Slice Tool Slices Small Caps Small List Small Thumbnail Smart Blur... Smart Guides Smart Highlighting Smart Object Smart Objects Smart Sharpen... Smooth Smoothing Smoothness

Poka mask Poka statystyki, P [Histogram] Kontrolki przeksztace Poka/Ukryj wszystkie efekty Podobne Warstwy podobne Prosty Symulacja czarnej farby Symulacja koloru papieru Sinusoida Zaznaczanie pojedynczych kolumn, [Tools] Zaznaczanie pojedynczych rzdw, [Tools] Rozmiar Wahania rozmiaru Szkic Pochyl Zaznaczanie odcicia, [Tools]; skr.: K Odcicie, [Tools]; skr.: K Odcicia Kapitaliki Maa lista Mae miniaturki Inteligentne rozmycie... Inteligentne linie pomocnicze Podwietl inteligentnie Obiekt inteligentny Obiekty inteligentne Inteligentne wyostrzenie... Wygad Wygadzanie Gadko MA [>Layer>Rasterize] MA [>Layer] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Blur] MA [>View>Show] MA [>View>Show]; [>View>Snap To] MA [>Filter] MA [>Edit>Transform] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Select] MA [>Select]

38

Smudge Stick... Smudge Tool Snap Snap Neutral Midtones Snap To Snap to Origin Soft Soft Direct Light Soft Light Soft Omni Soften Softer Solarize Solid Color... Sort By Tool Source Source Channels Spacing Sparkle Spatter... Special Effect Brushes Speckle Specular Highlights Spherize... Spin Split Channels Sponge Tool Sponge... Spot Colors Spot Healing Brush Tool Spray Radius

Smuenie... Smuenie, [Tools]; skr.: R Przycigaj Pomi neutralne cienie Przycigaj do Przycignij do punktu pocztkowego Mikkie Mikkie kierunkowe agodne wiato Mikkie rozproszone Zmikczenie agodnie Solaryzacja Kolor kryjcy... U wg narzdzia, P [Tool Presets] rdo Kanay rdowe Odstpy Byszczcy Aerograf... Pdzle efektw specjalnych, P [Brushes] Kreski wiato lustrzane Sferyzacja... Obrt Rozdziel kanay, P [Channels] Gbka, [Tools]; skr.: O Gbka... Kolory dodatkowe Punktowy pdzel korygujcy, [Tools] Promie napylenia

MA [>Filter>Artistic]

MA [>View]; skr.: Shift+Ctrl+;

MA [>View]

MA [>Filter>Stylize] MA [>Layer>New Fill Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content]

MA [>Filter>Brush Strokes]

MA [>Filter>Distort]

MA [>Filter>Artistic]

39

Sprayed Strokes... Spread Spread Sprinkles Square Square Brushes Square Size Squeeze Stagger Stained Glass... Stamp... Standard Screen Mode Standard Vertical Roman Alignment Start/Stop Recording Status Step Backward Step Forward Stiff Stippled Straighten Tool Strenght Strength Stretch To Fit Strikethrough Stroke Detail Stroke Direction Stroke Emboss Stroke Lenght Stroke Path... Stroke Pressure Stroke Thumbnail

Napylone linie... Rozszerzenie Zasig Paprochy Kwadrat Pdzle kwadratowe, P [Brushes] Wielko kwadratu cinicie Zawirowanie Witra... Stempel... Standardowy tryb ekranu Standardowe wyrwnanie znakw aciskich w pionie Rozpocznij/Zatrzymaj rejestrowanie, P [Actions] Stan Do tyu Do przodu Sztywny Punkciki Wyrwnanie, [Narzdzie: Filter>Distort>Lens Correction]; skr.: A Sia Wytrzymao Rozcignij aby dopasowa Przekrelenie Szczegy kreski Kierunek kreski Paskorzeba obrysu Dugo kreski Obrysuj ciek..., P [Paths] Nacisk kreski Miniaturka i lad pdzla, P [Brushes]

MA [>Filter>Brush Strokes]

MA [>Image>Pixel Aspect Ratio]

MA [>Filter>Texture] MA [>Filter>Sketch] MA [>View>Screen Mode]

MA [>Edit]; skr.: Alt+Ctrl+Z; P [History]; skr.: Alt+Ctrl+Z MA [>Edit]; skr.: Shift+Ctrl+Z; P [History]; skr.: Shift+Ctrl+Z

40

Stroke Width Stroke... Stroke... Strong Structure Styles Stylize Subscript Substract from selection Subtract from shape area Suggestions Sumi-e... Superscript Surface Blur... Swatches Switch Foreground/Background Colors System Info... System Layout

Grubo kreski Obrys... Obrysuj... Mocne Struktura Style Stylizacja Indeks dolny Odejmij od zaznaczenia Odejmij od obszaru cieki Propozycje Sumi-e... Indeks grny Rozmycie powierzchni... Prbki Przecz kolory narzdzia/ta, skr.: X Informacje o systemie... Ukad systemowy MA [>Help] MA [>Filter>Blur] MA [>Window] MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Window] MA [>Filter] MA [>Layer>Layer Style] MA [>Edit]

TTarget Colors & Midtones Target Path Text Effects Text Only Text Tekst, P [Tool Presets] Texture Texture Coverage Texture Each Tip Textured Image Texturizer... Thaw Mask Tool This Layer Tekstura Zasig tekstury Tekstura na kocach Obrazek z tekstur Dodanie tekstury... Maska Rozmroenia, [Narzdzie: Filter>Liquify], skr.: D Warstwa bieca MA [>Filter>Texture] MA [>Filter] Kolory docelowe i odcinanie cieka docelowa Efekty tekstu Tylko nazwy MA [>View>Show]; skr.: Shift+Ctrl+H

T

41

Thmubnail Three Light Down Threshold... Tile Boundaries Tile Horizontally Tile Size Tile Vertically Tiles... Tilt Scale Timing Tiny Lens To add a drop shadow to text To add contrast to a photo To align objects on different layers To automate a task To bend or warp type To change print dimensions To change the color of individual letters To change the font on multiple layers To convert a color photo to black and white To create a custom brush from an image To create a gallery of images for the web To create a rollover button To create a temporary mask To create a web animation To create transparency with a clipping path To crop and straighten a photo To customize a brush To draw a circle or square To draw a curve To draw a custom shape

Miniaturka Trzy wiata w d Prg... Obwiednia pytki Rozmie poziomo Wielko pytki Rozmie pionowo Pytki... Skala pochylenia Czasochonno, P [Satus>Show] Mae soczewki Dodawanie cienia Dodawanie kontrastu do zdj Wyrwnywanie obiektw na rnych warstwach Automatyzacja zada Znieksztacanie tekstu Zmiana wielkoci obrazka do druku Zmiana koloru pojedynczych liter Zmiana czcionki na wielu warstwach Konwersja fotografii kolorowych na biaoczarne Tworzenie wasnego pdzla Tworzenie galerii obrazkw dla internetu Tworzenie przycisku rollover Tworzenie maski tymczasowej Tworzenie animacji WWW Uywanie cieki odcinania do tworzenia przezroczystoci Kadrowanie, wyrwnywanie lub obracanie zdj Edycja pdzla Rysowanie okrgu lub kwadratu Rysowanie krzywej Rysowanie ksztatu wasnego MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Customize and Automate] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Print Photos] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Work with Color] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Window>Arrange] MA [>Filter>Stylize] MA [>Window>Arrange] MA [>Image>Adjustment]; [>Layer>New Adjustment Layer]; [>Layer>Change Layer Content]

42

To draw a wheel shape To draw in shape layers, paths, and fill pixels mode To draw straight segments To export to Macromedia Flash (SWF) To feather the edge of a selection To fill type with an image To fix red eyes To get the brush cursor back To hide and show layers To lighten or darken photos using dodge or burn To make a photo frame To mask part of a layer To optimize an image for the web To organize layers into groups To place Adobe Illustrator artwork in Photoshop To prepare images for page-layout programs To print multiple photos on a page To put type on a path To remove (cut) an object from a photo To remove a color cast with Auto Color To replace a color in an image To save a file to e-mail To set brush pressure sensitivity for digitizing tablets To sharpen a photo To stroke a path To touch up spots, scratches, and wrinkles To unlock the background layer To use Photoshop artwork in Adobe Illustrator Toggle Preserve Transparency Toggle Screen Modes Toggle Standard/Quick Mask Modes

Rysowanie ksztatu koa Rysowanie ksztatw, cieek i wypenianie Rysowanie linii amanej Eksport do formatu Macromedia Flash (SWF) Zmikczanie krawdzi zaznaczania Wypenianie tekstu za pomoc obrazka Usuwanie efektu czerwonych oczu Przywracanie kursora pdzla Ukrywanie i pokazywanie kombinacji warstw Rozjanianie lub przyciemnianie fotografii Tworzenie ramki dla zdjcia Maskowanie czci obrazka Optymalizacja obrazkw dla internetu Grupowanie warstw w zestawach Umieszczanie obrazkw Illustratora w programie Photoshop Przygotowanie obrazkw dla programw do skadu stron Drukowanie wielu obrazkw na stronie Tworzenie tekstu na ciece Usuwanie (wycinanie) obiektu ze zdjcia Usuwanie przebarwienia koloru Zastpowanie koloru w obrazku Zapisywanie plikw do wysania poczt elektroniczn Ustawianie wraliwoci nacisku pdzla dla tabliczki cyfrowej Wyostrzanie fotografii Obrysowywanie cieki Retusz plamek, zarysowa i zagniece Odblokowywanie warstwy ta Umieszczanie obrazkw Photoshopa w programie Illustrator Przecz zachowanie przezroczystoci -, skr.: / Przecz tryby ekranu, skr.: F Przeczanie midzy trybami Standardowa/Szybka maska, skr.: Q

MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application] MA [>Help>How to Print Photos] MA [>Help>How to Work with Type] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Color] MA [>Help>Photoshop online] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Paint and Draw] MA [>Help>How to Fix and Enhance Photos] MA [>Help>How to Work with Layers and Selections] MA [>Help>How to Prepare Art for Other Application]

43

Tonal Width Tone Balance Tool Presets Tools Top Edges Torn Edges... Total Ink Limit Trace Contour... Transfer Activation... Transform Transform Selection Transparency & Gamut... Transparency Shapes Layer Trap... Triangle Trim... Triple Spotlight Turbulence Tool Turbulent Jitter Twirl Clockwise Tool Twirl... Twist Type Type Type...

Szeroko tonalna Balans tonw Ustawienia narzdzia Narzdzia Do gry Poszarpane brzegi... Maksymalne pokrycie farb Obrysuj kontur... Transfer aktywacji... Przekszta Przekszta zaznaczenie Przezroczysto i przestrze kolorw... Przezroczysto ksztatuje warstw Zalewki... Trjkt Przycicie... Potrjny reflektor Turbulencja, [Narzdzie: Filter>Liquify], skr.: T Wahanie turbulencji Wirwka, [Narzdzie: Filter>Liquify]; skr.: C Wirwka... Skrcanie Tekst Warstwa tekstowa Tekst... MA [>Layer] MA [>Layer>Rasterize] MA [>Edycja>Preferencje] MA [>Filter>Distort] MA [>Image] MA [>Image>Variables] MA [>Filter>Stylize] MA [>Help] MA [>Edit] MA [>Select] MA [>Edit>Preferences] MA [>Window] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Filter>Sketch]

UUCA Amount Unaltered Image Uncached Refresh Undefined Areas Under Dodawanie podkoloru Niezmieniony obrazek Odwie bez buforowania, P [Histogram] Obszary niezdefiniowane Za mae

U

44

Underline Underlying Layer Underpainting... Undo Undo/Redo Ungroup Layers Uniform Units & Rulers... Unsharp Mask... Up Update All Text Layers Update Layer Comp Update Pattern Preview Updates... Upper Use Use Adobe Dialog Use Black Point Compensation Use Clipboard as Sample Use Dither Use Global Light Use Image Size Use Lower Case Extension Use OS Dialog Use Selection in Target to Calculate Adjustment Use Selection Source to Calculate Colors

Podkrelenie Warstwa pod spodem Podkad... Cofnij Cofnij/Ponw Rozgrupuj warstwy Jednolity Jednostki i miarki... Maska wyostrzajca... Do gry Uaktualnij wszystkie warstwy tekstowe Uaktualnij kompozycj warstw, P [Layer Comps] Uaktualnij podgld wzorka Do pobrania... Z poziomu wyszego Uyj Uyj okna dialogowego Adobe Uyj kompensacji punktu czerni Uyj schowka jako prbki Uyj ditheringu Uyj wiata oglnego Uyj rozmiaru obrazka Rozszerzenie maymi literami Uyj okna systemu Uyj zaznaczenia w pliku docelowym do obliczania kolorw Uyj zaznaczenia w pliku rdowym do obliczania kolorw MA [>Help] MA [>Layer>Type] MA [>Edit>Preference] MA [>Filter>Sharpen] MA [>Filter>Artistic] MA [>Edit>Purge] MA [>Edit]; skr.: Ctrl+Z MA [>Layer]

VVanishing Point... Variable Data Sets... Variable Type Variables Punkt zbiegu... Zestawy danych zmiennych... Typ zmiennej Zmienne MA [>Image] MA [>Filter] MA [>File>Import]

V

45

Variance Variations... Vector Mask Vector Mask Hides Effects Versions... Vertical Vertical Centers Vertical Distortion Vertical Perspective Vertical Scale Vertical Type Mask Tool Vertical Type Tool Video Video Actions Video Preview... View Vignette Visibility Vivid Light

Sprzeczne Wariacje... Maska wektorowa Maska wektorowa ukrywa efekty Wersje..., P [Status] Pionowo Do rodka w pionie Znieksztacenie pionowe Perspektywa pionowa Skalowanie pionowe Maska tekstu pionowego, [Tools]; skr.: T Tekst pionowy, [Tools]; skr.: T Wideo Zadania wideo, P [Actions] Podgld wideo... Widok Winietowanie Widoczno wiato jaskrawe MA [>File>Export] MA [>Filter] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Image>Adjustment] MA [>Layer>Rasterize]

WWarp Warp Text... Water Paper... Watercolor... Wave... Wavelenght Web Color Sliders Web Design Web Hues Web Photo Gallery... Web Rollover Styles Wypaczenie Znieksztacenie tekstu... Mokry papier... Akwarele... Fala... Dugo fali Suwaki kolorw Web, P [Color] Projekt internetowy Barwy internetowe, P [Swatches] Galeria zdj Weba... Internetowe style rollover, P [Styles] MA [>File>Automate] MA [>Window>Workspace] MA [>Edit>Transform] MA [>Layer>Type] MA [>Filter>Sketch] MA [>Filter>Artistic] MA [>Filter>Distort]

W

46

Web Safe Colors Web Spectrum Web Styles Welcome Screen... Wet Edges Wet Media Brushes Whats New in CS2 White Clip White Intensity White is high White Matte White Point Whole Word Only WIA Support... Wide Wide Blurry Wide Sharp Width Wielobok Wind Wind... Window Windows RGB Working Black Plate Working CMY Plates Working CMYK Working Cyan Plate Working Magenta Plate Working Spaces Working Yellow Plate Workspace

Bezpieczne kolory webowe, P [Swatches] Spektrum internetowe, P [Swatches] Style internetowe, P [Styles] Ekran powitalny... Mokre krawdzie Pdzle mokre, P [Brushes] Co nowego w CS2 Przycicie bieli Intensywno bieli Biel podniesiona Biaa otoczka Punkt bieli Tylko cae wyrazy Obsuga WIA... Szeroko Szeroki rozmyty Szeroki ostry Szeroko Polygon Tool, [Tools]; skr.: U Wiatr Wiatr... Okno Windows RGB Roboczy Czarny Roboczy CMY Roboczy CMYK Roboczy Cyjan Roboczy Magenta Przestrzenie robocze Roboczy ty Obszar roboczy MA [>View>Proof Setup] MA [>Window] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>View>Proof Setup] MA [>Filter>Stylize] MA [>File>Import] MA [>Window>Workspace] MA [>Help]

47

Wrap Around Wrap Around

Szukaj w caym dokumencie, [Opcja: Filter>Distort>Wave] Zawijaj

ZZigZag... Zoom Zoom In Zoom Out Zoom Tool Zygzak... Powikszenie Powiksz Pomniejsz Lupka, [Tools]; skr.: Z MA [>View]; skr.: Ctrl++ MA [>View]; skr.: Ctrl+MA [>Filter>Distort]

Z

48