Slownik_A5_EN_PL

download Slownik_A5_EN_PL

of 48

 • date post

  22-Aug-2014
 • Category

  Others

 • view

  62
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Slownik_A5_EN_PL

0 -916 Bits/Channel 180 2 O'clock Spotlight 32 Bits/Channel 32-bit Exposure 50% Gray 8 Bits/Channel 90 CCW 90 CW 90 16 bitw na kana 180 Reflektor na 2 godzin 32 bity na kana Ekspozycja 32-bity, P [Satus>Show] 50% Szaroci 8 bitw na kana 90 w lewo w prawo MA [>Image>Mode] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Rotate Canvas] MA [>Image>Mode] MA [>Image>Mode] MA [>Image>Rotate Canvas]

0-9

AAbout Photoshop... Absolute Absolute Colorimetric Abstract Styles Accented Edges... Action Options... Actions Activate... Actual Pixels Add Add Anchor Point Tool Add Noise Add selection Add to shape area Adjustments Adobe PDF Presets... Advanced Advanced Blending Again Airbrush O programie Photoshop... Bezwzgldnie Bezwzgldny kolorymetryczny Style abstrakcyjne, P [Styles] Zaakcentowane krawdzie... Opcje zadania..., P [Actions] Zadania Aktywacja... Rzeczywista wielko Dodaj Dodawanie punktw, [Tools] Dodaj szum-... Dodaj do zaznaczenia Dodaj do obszaru cieki Dopasuj Ustawienia Adobe PDF... Zaawansowane Mieszanie zaawansowane Ponownie MA [>Edit>Transform]; skr.: Shift+Ctrl+T Aerograf MA [>Image] MA [>Edit] MA [>Filter>Noise] MA [>Window]; skr.: F9 MA [>Help] MA [>View]; skr.: Alt+Ctrl+0 MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Help]

A

1

Align Align with Layer Aligned All All Caps All Channels View All Layers All Layers Alternates... Altitude Always Hide Always Show Ambience Amount Amount Amount Amplitude Anamorphic 2:1 (2) Anamorphic HDV (1,333) Anchor Angle Angle Gradient Angle Jitter Angled Strokes... Animation Animation Options Anisotropic Annotations Anti-Alias Crisp Anti-Alias None Anti-Alias Sharp

Wyrwnaj Wyrwnaj do warstwy Wyrwnuj Wszystko Wersaliki Widok wszystkich kanaw, P [Histogram] Wszystkie warstwy Wszystkie warstwy Warianty..., P [Status] Wysoko Zawsze ukrywaj, P [Layers>Animation Options] Zawsze pokazuj, P [Layers>Animation Options] Otoczenie Intensywno Stopie Warto Amplituda Deformowany 2:1 (2) Anamorficzny HDV (1,333) Kotwica Kt Gradient skony Wahanie kta Linie pod ktem... Animation Opcje animacji, P [Layers] Niesymetryczny Adnotacje Wygadzanie ostre Brak wygadzania Wygadzanie twarde

MA [>Layer]

MA [>Layer>Rasterize] MA [>Select]

MA [>Image>Pixel Aspect Ratio] MA [>Image>Pixel Aspect Ratio]

MA [>Filter>Brush Strokes] MA [>Window]

MA [>View>Show]; MA [>File>Import] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type]

2

Anti-Alias Smooth Anti-Alias Strong Anti-aliased Apply Data Set... Apply Image... Apply Layer Comp Arbitrary... Arc Arc Arc Lower Arc Upper Around Center Arrange Arrange Icons Art History Art History Brush Artistic Ask when Opening Ask when Pasting Assign Profile... Audio Annotation Tool Auto Color Auto Contrast Auto Erase Auto Levels Automate Automatic Automation Average

Wygadzanie mikkie Wygadzanie mocne Wygadzony Zastosuj zestaw danych... Zastosuj obrazek... Zastosuj kompozycj warstwy, P [Layer Comps] Swobodnie... uk Wygicie uk w d uk w gr Wok rodka U U ikony Pdzel stylowy, P [Tool Presets] Pdzel stylowy, [Tools]; skr.: Y Artystyczne Pytaj przy otwieraniu Pytaj przy wklejaniu Przydziel profil... Adnotacje dwikowe, [Tools]; skr.: N Auto-kolor Auto-kontrast Auto-gumka Auto-poziomy Automatyzuj Automatyczny, P [Layers>Animation Options] Automatyzacja rednia

MA [>Layer>Type] MA [>Layer>Type]

MA [>Image] MA [>Image]

MA [>Image>Rotate Canvas]

MA [>Window>Arrange]

MA [>Filter]

MA [>Edit]

MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+B MA [>Image>Adjustment]; skr.: Alt+Shift+Ctrl+L

MA [>Image>Adjustment]; skr.: Shift+Ctrl+L MA [>File]

MA [>Window>Workspace] MA [>Filter>Blur]

3

BBackground Background Color Kolor ta Background Contents Background Eraser Tool Background Level Balance Bas Relief... Basic Basic Brushes Batch... Bend Best Bevel and Emboss... Bicubic Bicubic (Sharpen) Bicubic (Smoother) Bilinear Bitmap Black Clip Black Generation Black Ink Limit Black Intensity Black Matte Blade Curvature Blast Bleed Blend Clipped Layers as Group Blend Interior Effects as Group Blend Mode Blend RGB Colors Using Gamma Zawarto ta Gumka ta, [Tools]; skr.: E Poziom ta Balans Relief... Podstawowe Pdzle podstawowe, P [Brushes] Wsad... Zgicie Najlepsza Faza i paskorzeba... Dwuszecienna Dwuszecienna (wyostrzanie) Dwuszecienna (wygadzanie) Dwuliniowa Bitmapa Przycicie czerni Tworzenie czerni Maksimum czarnego Intensywno czerni Czarna otoczka Krzywa ostrza Podmuch Spad Mieszaj warstwy odcinania jako grup Mieszaj efekty wewntrzne jako grup Tryb mieszania Mieszaj kolory RGB uywajc Gamma MA [>Image>Mode] MA [>Layer>Layer Style] MA [>File>Automate] MA [>Filter>Sketch] MA [>Window>Workspace] To MA [>Layer>New]

B

4

Blending Options Blending Options... Blending Options... Bloat Tool Blocks Blue Omni Blur Blur Center Blur Focal Distance Blur Method Blur More Blur Tool Border Thickness Border... Both Axes Bottom Edges Box Blur... Brick Brightness Brightness Jitter Brightness/Contrast... Bring Forward Bring to Front Browse... Brush Density Brush Detail Brush Presets Brush Pressure Brush Rate Brush Size Brush Strokes

Mieszanie oglne Opcje mieszania... Opcje mieszania..., P [Layers] Wybrzuszanie, [Narzdzie: Filter>Liquify]; skr.: B Bloki Niebieski rozproszone Rozmyj rodek rozmycia Rozmycie ogniskowej Metoda rozmycia Rozmyj bardziej Rozmycie, [Tools]; skr.: R Grubo krawdzi Brzeg... Obie osie Do dou Rozmycie pola... Cega Jasno Wahanie jasnoci Jasno/Kontrast... Przesu do przodu Przesu do przodu Przegldaj... Gsto pdzla Szczeg pdzla Styl ustawienia pdzla Nacisk pdzla Wspczynnik pdzla Rozmiar pdzla Pocignicie pdzla MA [>Filter] MA [>Image>Adjustment]; [>Layer>New Adjustment Layer]; [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Ctrl+] MA [>Layer>Arrange]; skr.: Shift+Ctrl+] MA [>File]; skr.: Shift+Ctrl+O MA [>Layer>Align]; MA [>Layer>Distribute] MA [>Filter>Blur] MA [>Select>Modify] MA [>Filter>Blur] MA [>Filter>Blur] MA [>Layer>Layer Style]

5

Brush Tip Shape Brush Tool Brush Type Brushes Bulge Burlap Burn Tool Button Mode Buttons

Ksztat pdzla Pdzel, [Tools]; skr.: B Rodzaj pdzla Pdzle Wypuko Brezent ciemnianie, [Tools]; skr.: O Tryb przyciskw, P [Actions] Przyciski, P [Styles] MA [>Window]; skr.: F5

CCalculations... Calibration Bars Calligraphic Brushes Canvas Canvas Size... Cascade Case Sensitive Cell Size Center Center Crop Marks Center Image Chalk & Charcoal... Chalk Area Change Change All Change Layer Content Change Text Orientation Change To Channel Mixer... Channel Options Channels Obliczenia... Paski kalibracji Pdzle kaligraficzne, P [Brushes] Ptno Wielko obszaru roboczego... Kaskada Uwzgldnij wielko liter Rozmiar komrki rodek rodkowe linie cicia Obrazek na rodku Kreda i wgiel... Obszar kredy Zmie Zmie wszystko Zmie typ wypenienia dynamicznego Zmie orientacje tekstu Zmie na Mieszanie kanaw... Opcje kanau, P [Channels] Kanay MA [>Window] MA [>Image>Adjustment]; MA [>Layer>New Adjustment Layer]; MA [>Layer>Change Layer Content] MA [>Layer] MA [>Filter>Sketch] MA [>Image] MA [>Window>Arrange] MA [>Image]

C

6

Character Charcoal Area Charcoal Thickness Charcoal... Check All Layers Check Spelling... Chisel Hard Chisel Soft Choke Chromatic Aberration Chrome... Circle Circle of Light Cleanup Tool Clear Clear All Actions Clear Amount Clear Brush Controls Clear Guides Clear History Clear Layer Style Clear Slices Clipboard Clipping Path... Clone Stamp Tool Close Close and Go To Bridge... Clouds Clumped CMYK Color CMYK Sliders

Typografia Obszar wgla drzewnego Grubo [wgla] Wgiel drzewny... Sprawd wszystkie warstwy Sprawdzanie pisowni... Duto twarde Duto mikkie Ssanie Aberracja chromatyczna Chrom... Okrg Krg wiata Czyszczenie, [Narzdzie: Filter>Extract]; skr.: C Wyma Usu zadania, P [Actions] Wielko czyszczenia Wyczy kontrolki pdzla, P [Brushes] Usu linie pomocnicze Wyma histori, P [History] Wyczy styl warstwy Wyczy odcicia Schowek cieka odcinania..., P [Paths] Stempel, [Tools]; skr.: S Zamknij Zamknij i przejd do Bridge... Chmury Rozmyte CMYK Suwaki CMYK, P [Color]

MA [>Window]

MA [>Filter>Sketch]

MA [>Edit]

MA [>Filter>Sketch]

MA [>Edit]

MA [>View]

MA [>Layer>Layer Style] MA [>View] MA [>Edit>Purge]

MA [>File]; skr.: Ctrl+W MA [>File] MA [>Filter>Rendering]

MA [>Image>Mode]

7

CMYK Spectrum Color Color and Tonal Correction Color Balance... Color Burn Color Correction Color Dodge Color Dynamics Color Halftone... Color Handling Color Intensity Color Management Color Management Policies Color Mode Color Overlay... Color Profile Color Range... Color Replacement Tool Color Sampler Tool Color Samplers Color Settings... Color Table... Colored Pencil... Kolorowanie kredkami... Colorize Colors Libraries Commands Compact View Conditional Mode Change... Constrain Proportions Contact Sheet II... Cont Crayon...

Widmo CMYK, P [Color] KolorKorekta kolorw i tonw Balans kolorw... Dosycenie koloru Korekta koloru Rozcieczenie koloru Dynamika koloru Rastrowanie koloru... Obsuga kolorw Intensywno koloru Zarzdzanie kolorem Zasady zarzdzania kolorem Tryb koloru Naoenie koloru... Profil koloru Zakres koloru... Zastpowanie koloru, [Tools]; skr.: J Prbkowanie kolorw, [Tools]; skr.: I Prbki koloru, P [Info] Ustawienia koloru... Tabela kolorw... MA [>Filter>Artistic] Koloruj Biblioteki kolorw Polecenia, P [Actions] Widok kompaktowy, P [Histogram] Warunkowa