Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Słoneczny kataster, czyli mapa potencjału solarnego dla fragmentu

 • KUJAWSKO POMORSKA SZKOA WYSZA

  w Bydgoszczy

  Wydzia Techniczny

  kierunek: geodezja i kartografia

  Magorzata Wawer

  numer albumu 14193

  Soneczny kataster, czyli mapa potencjau

  solarnego dla fragmentu miasta Bydgoszczy

  Praca inynierska napisana

  pod kierunkiem

  dr in. Ryszarda Preussa

  BYDGOSZCZ 2014

 • Soneczny kataster, czyli mapa potencjau solarnego...

  Magorzata Wawer 2

  "Wszystko na Ziemi jest sprzone, a Ziemia powizana jest ze Socem,

  swoim pierwotnym rdem energii.

  Czy ludzie nie potrafi naladowa rolin i ujarzmi jego energi?

  W cigu 90 minut Soce wytwarza tyle energii,

  ile caa ludzko zuywa w cigu roku,

  pki istnieje Nasza planeta, energia Soca bdzie niewyczerpana.

  Wystarczy, e przestaniemy wierci w ziemi i zaczniemy patrze w niebo.

  Wystarczy, e nauczymy si ujarzmia i wykorzystywa Soce. "

  [Home - S.O.S. Ziemia!, 2009]

 • Soneczny kataster, czyli mapa potencjau solarnego...

  Magorzata Wawer 3

  Spis rysunkw .......................................................................................... 5

  Spis tabel .................................................................................................. 7

  Streszczenie .............................................................................................. 8

  Abstract .................................................................................................... 9

  CZ TEORETYCZNA ................................................................... 10

  1. Wstp .................................................................................................. 10

  2. Cel pracy ............................................................................................ 13

  3. Pojcia dotyczce sonecznego katastru .......................................... 14

  3.1. Energia promieniowania sonecznego .......................................... 14

  3.2. Kolektory soneczne...................................................................... 19

  3.3. Ogniwa fotowoltaiczne (PV) ........................................................ 21

  3.4. Lotniczy skaning laserowy ........................................................... 22

  4. Soneczny kataster ............................................................................. 26

  4.1. Soneczny kataster na wiecie ...................................................... 27

  4.1.1. Fotowoltaiczny Geograficzny System Informacji PVGIS

  (Photovoltaic Geographical Information System) ............................ 29

  4.1.2. Soneczny kataster - Boston (City of Boston.gov) ................. 34

  4.1.3. Soneczny kataster - Wiede (Wien Umweltgut:

  Solarpotenzialkataster)...................................................................... 37

  4.2. Soneczny kataster na wiecie - podsumowanie .......................... 39

  4.3. Soneczny kataster w Polsce ......................................................... 42

  CZ PRAKTYCZNA ...................................................................... 44

  5. Bydgoszcz ........................................................................................... 44

  5.1. Klimat w Bydgoszczy ................................................................... 44

  5.2. Ograniczenie emisji CO2 w Bydgoszczy ...................................... 44

  5.3. Dofinansowanie instalacji solarnych w Bydgoszczy .................... 46

  6. Wykorzystanie programu PVGIS dla instalacji fotowoltaicznej

  zamontowanej na dachu Uniwersytety Technologiczno -

  Przyrodniczego w Bydgoszczy ............................................................. 47

  7. Stworzenie sonecznego katastru dla fragmentu dzielnicy Glinki

  w Bydgoszczy, dziki zastosowania narzdzia Solar Radiation

  programu ArcGIS ................................................................................. 51

  7.1. Opis programu .............................................................................. 52

 • Soneczny kataster, czyli mapa potencjau solarnego...

  Magorzata Wawer 4

  7.2. Praca w programie ........................................................................ 53

  8. Wnioski ............................................................................................... 58

  Bibliografia ............................................................................................ 60

  Strony internetowe ................................................................................ 62

 • Soneczny kataster, czyli mapa potencjau solarnego...

  Magorzata Wawer 5

  Spis rysunkw

  Rysunek 1.1. Ilustracja wielkoci rocznego strumienia energii ze rde

  odnawialnych w stosunku do zuycia energii przez ludzko w 2010 r 11

  Rysunek 3.1. Rodzaje promieniowania .................................................. 15

  Rysunek 3.2. Intensywno promieniowania sonecznego w Europie ... 16

  Rysunek 3.3. Rozkad nasonecznienia w Polsce ................................... 16

  Rysunek 3.4. Moc odbierana przez kolektor soneczny w zalenoci

  od kta padania promieni sonecznych ................................................... 17

  Rysunek 3.5. Zmienno kta padania promieni sonecznych

  w zalenoci od pr roku ........................................................................ 18

  Rysunek 3.6. Podzia kolektorw ze wzgldu na zastosowany czynnik

  roboczy .................................................................................................... 19

  Rysunek 3.7. Mobilna stacja solarna - kolektor paski - stanowisko

  dydaktyczne na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym ........... 20

  Rysunek 3.8. Prosty schemat ogniwa fotowoltaicznego z krzemu

  krystalicznego ......................................................................................... 21

  Rysunek 3.9. Zasada dziaania lotniczego skaningu laserowego ........... 22

  Rysunek 3.10. Oferta wykorzystania skaningu laserowego firmy MGGP

  Aero: a) chmura punktw, b) klasyfikacje obiektowe ........................... 24

  Rysunek 3.11. Oferta wykorzystania skaningu laserowego firmy MGGP

  Aero: analizy zmian ............................................................................... 24

  Rysunek 3.12. Oferta wykorzystania skaningu laserowego firmy MGGP

  Aero: a) NMT , b) NMPT ...................................................................... 24

  Rysunek 3.13. Oferta wykorzystania skaningu laserowego firmy MGGP

  Aero: Profile linii elektroenergetycznych ............................................... 25

  Rysunek 4.1. Photovoltaic Geographical Information System -

  Interactive maps. ..................................................................................... 31

  Rysunek 4.2. Photovoltaic Geographical Information System -

  Interactive maps ...................................................................................... 31

  Rysunek 4.3. Zdjcia lotnicze, City of Boston ....................................... 35

  Rysunek 4.4. Mapa ulic, City of Boston ................................................. 35

  Rysunke 4.5. Teren, City of Boston ........................................................ 36

 • Soneczny kataster, czyli mapa potencjau solarnego...

  Magorzata Wawer 6

  Rysunek 4.6. Opcja "Calculations" do obliczenia potencjau solarnego

  dachu, City of Boston .............................................................................. 36

  Rysunek 4.7. Soneczny kataster dla miasta Wiede .............................. 38

  Rysunek 4.8. Soneczny kataster dla miasta Berlin 2D - przydatno

  caego dachu pod instalacje solarne ........................................................ 39

  Rysunek 4.9. Soneczny kataster dla miasta Berlin 2D - ukazanie

  najkorzystniejszego miejsca pod instalacje solarne ................................ 39

  Rysunek 4.10. Soneczny kataster dla miasta Berlin, wersja

  trjwymiarowa ........................................................................................ 40

  Rysunek 4.11. Soneczny kataster dla miasta Los Angeles .................... 40

  Rysunek 4.12. Soneczny kataster dla miasta Graz ................................ 41

  Rysunek 4.13. Soneczny kataster dla miasta Monachium ..................... 41

  Rysunek 4.14. Potencja solarny dachw wybranych obiektw

  Warszawy - wizualizacja w aplikacji ArcScene ..................................... 42

  Rysunek 5.1. Lokalizacja miasta Bydgoszcz w Polsce .......................... 44

  Rysunek 5.2. Ulotka informacyjna " Program dofinansowania do 70%

  na zakup i monta zestaww solarnych" ................................................ 46

  Rysunek 6.1. Moduy ogniw fotowoltaicznych na dachu UTP

  w Bydgoszczy ......................................................................................... 48

  Rysunek 6.2. Miejsce lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na UTP

  w Bydgoszczy. Photovolta