Sieci bezprzewodowe informacje ogólne - .Użycie sieci bezprzewodowych • Sieci bezprzewodowe...

download Sieci bezprzewodowe informacje ogólne - .Użycie sieci bezprzewodowych • Sieci bezprzewodowe mają

of 39

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sieci bezprzewodowe informacje ogólne - .Użycie sieci bezprzewodowych • Sieci bezprzewodowe...

Sieci bezprzewodowe

informacje oglne

Marek Pudeko

Urzdzenia Techniki Komputerowej

1

Historia sieci bezprzewodowych 1820 duski naukowiec Hans Oersted odkrywa, e drut w ktrym pynie prd,

wytwarza pole magnetyczne.

1864 szkocki fizyk James Clerk Maxwell przewidzia istnienie fal

elektromagnetycznych

1886 Heinrich Hertz po raz pierwszy wytwarza fale elektromagnetyczne i demonstruje

urzdzenie do ich odbioru.

1897 Guglielmo Marconi zademonstrowa telegraf bez drutu (alfabet Morsea)

1906 Przekazanie ludzkiej mowy drog radiow

1958 Agencja wojskowa ARPA opracowuje plan pierwszej na wiecie

zdecentralizowanej sieci komputerowej (ARPAnet)

1970 Na Hawajach powstaje komputerowa sie, ktrej wzy cz si droga radiow.

Sie zostaje nazwana ALOHANET.

1972 Pierwsza transmisja satelitarna USA - ALOHANET

1997 Organizacja Institute of Electrical and Electronics Engineers tworzy standard

sieciowy na czstotliwoci radiowej 2,4 GHz- 802.11 2

SIECI WIFI

3

Sie WiFi

Bezprzewodowa sie WiFi wykorzystuje fale

radiowe o odpowiedniej czstotliwoci do

transmisji danych.

4

Opis sieci bezprzewodowych Sie bezprzewodowa wykorzystuje fale radiowe do przesyu danych z

jednego punktu do drugiego bez uycia kabli.

Typowa sie WiFi to urzdzenie nadawczo/odbiorcze podczone do sieci kablowej. Uytkownicy korzystaj z sieci bezprzewodowej za pomoc specjalnych kart sieciowych w komputerach stacjonarnych, laptopach, tabletach, smartfonach i innych urzdzeniach elektronicznych.

5

Uycie sieci bezprzewodowych Sieci bezprzewodowe maj bardzo szerokie zastosowanie:

projektowanie sieci domowych

zastosowanie w medycynie, handlu, produkcji i magazynowaniu.

Uytkownik nie musi szuka miejsca poczenia z sieci. Jest dostpna w obrbie tej lokalizacji. Administratorzy nie musz instalowa czy przenosi struktury kablowej aby mc konfigurowa ow sie.

6

ISM

ISM Industrial-Scientific-Medicine

Pasmo w ktrym nadawanie nie wymaga adnych

koncesji ani ogranicze.

Wykorzystywane dla twrcw bezprzewodowych

interfejsw i sieci.

Obecnie z czci tych zakresw korzystaj

systemy bezprzewodowej transmisji danych WIFI

Bluetooth.

7

Przedziay czstotliwoci ISM

akceptowanych na terenie Polski Od Do

6,765 MHz 6,795 MHz

13,553 MHz 13,567 MHz

26,957 MHz 27,283 MHz

40,66 MHz 40,70 MHz

433,05 MHz 434,79 MHz

868,0 MHz 870,0 MHz

2 400 MHz 2 483 MHz

5 725 MHz 5 875 MHz

24 000 MHz 24 250 MHz

61,00 GHz 61,50 GHz

122,00 GHz 123,00 GHz

244,00 GHz 246,00 GHz 8

Kopoty

Problemem s wzajemne zakcenia rnych

urzdze pracujcych w tym pamie.

Inny kopot to moliwo podsuchania

transmisji.

W zakresie 2,4 GHz w rnych krajach

przydzielone s rne czstotliwoci co rodzi

konieczno tworzenia wielu wersji tego samego

urzdzenia lub wbudowanie moliwoci

przestrajania.

9

Standardy WiFi Nazwa Przepustowo Czstotliwo Opis

802.11a 54 Mb/s 5 GHz Pierwszy standard Wi-Fi

802.11b 11 Mb/s 2.4 GHz Standard jest znany pod nazw Wi-Fi

(Wireless Fidelity), dziaa w pamie

czstotliwoci 2,4 GHz. Maksymalny zasig

to 100 m.

802.11g 54 Mb/s 2.4 GHz Wykorzystuje technologi ODM (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing).

Urzdzenia mog wsppracowa z

urzdzeniami w standardzie 802.11b

802.11n 300 Mb/s 5 GHz Standard posuguje si technologi MIMO

(Multiple Input, Multiple Output) , ktra

wykorzystuje wiele kanaw transmisyjnych

do stworzenia jednego poczenia. 150Mb/s 2,4 GHz

802.11ac 1 Gb/s 5 GHz

10

TOPOLOGIE SIECI WIFI

11

Topologia gwiazdy

Topologia gwiazdy wykorzystuje centraln stacj bazow tak zwan punktem dostpowym (Acces Point - AP).

Punkt dostpowy umoliwia wzajemn komunikacj podczonych do niej urzdze jak i dostp do sieci przewodowej lub Internetu.

Sieci w tej technologii s bardzo wydajne i atwe w rozbudowie. Polega na dodaniu kolejnych punktw dostpu.

12

Topologia kraty

W topologii kraty brak centralnej stacji bazowej.

Komputery komunikuj si ze sob bezporednio - kady wze moe komunikowa si z ssiednimi. Nie potrzeba w sieci adnych przecznikw,

Decyzje o sposobie przekazywania pakietw podejmuj same komputery za pomoc specjalnego oprogramowania.

Protokoy automatycznie wykrywaj nowe wzy sieci i ustalaj topologi caej struktury. Zadania s wykonywane w tle, a kady komputer buduje sobie wasn baz wzw sieci. Baza jest na bieco uaktualniana przez oprogramowanie gdy ktry z wzw przybywa bd zostaje odczony.

Zastosowanie tej topologii umoliwia moliwo bardzo szybkiej rozbudowy sieci, wystarczy bowiem docza kolejne wzy, a sie sama je wykryje.

13

URZDZENIA

14

Urzdzenia w sieciach Wi-Fi

Anteny

Karty sieciowe

Punkt dostpowy

15

Anteny Urzdzenie konwertujce sygna elektryczny na fale

elektromagnetyczne.

Umoliwia wymian danych pomidzy punktem dostpowym a uytkownikiem kocowym.

Stosuje si anteny: Zewntrzne

Zwikszaj zasig sieci poprzez skupienie sygnau radiowego i wysaniu w okrelonym kierunku. Maj wiksze rozmiary i silniejszy sygna pracy.

Wewntrzne

Wbudowane wewntrz urzdze. S sabsze, ale zwikszaj wygod pracy.

W sieciach radiowych stosujemy anteny: Kierunkowe

Dooklne

Szczelinowe

Paraboliczne

16

Parametry anteny Parametr Opis

Charakterystyka

promieniowania

Zdolno wypromieniowywania energii przez anten w rnych

kierunkach.

Kt promieniowania Kt wizki energii ktr moe nada lub odebra antena.

Zysk Skuteczno anteny w porwnaniu z teoretyczn anten

izotopow. Warto ta jest wyraona w decybelach (dBi i-

litera ta powstaa od nazwy anteny izotopowej).

Polaryzacja Sposb polaryzacji anten odbiorczych i nadawczych. Wane jest

aby anteny byy spolaryzowane w tej samej paszczynie tzn.

poziomej, pionowej lub koowej.

Impedancja Opr stawiany sygnaom radiowym odbieranym/nadawanym

17

Anteny kierunkowe Anteny kierunkowe wysyaj i odbieraj

fale radiowe w jednym okrelonym kierunku.

Maj ksztat tubusu.

Chcc si poczy takimi antenami naley je dokadnie skierowa na siebie.

Anteny te wykorzystuje si: w poczeniach punkt-punkt, gdzie dwie

sieci s czone za pomoc Access Pointw penicych role mostw

w sieciach punkt-wielopunkt w celu podczenia odlegych uytkownikw do Access Pointa wyposaonego w anten dookoln.

Anteny te maj may kt apertury (15 do 30 w poziomie i pionie)

Maj do duy zysk (okoo 15dB)

Maj duy zasig pracy.

18

Anteny dookolne Anteny dookolne wysyaj i odbieraj fale radiowe

we wszystkich kierunkach paszczyzny poziomej jednakowo.

Maj ksztat smukego walca.

Uywane s w sieciach, w ktrych klienci s rozproszeni na duym obszarze.

Anteny te wykorzystuje si: Jako Access Point do podczenia odlegych

uytkownikw.

Anteny te maj duy kt apertury (360 w poziomie i 15 w pionie) Charakterystyka promieniowania jest okrgiem, w

rodku ktrego znajduje si antena

Charakterystyka promieniowania centralnie pod i nad anten posiada dziur, bowiem pokrycie w tych miejscach jest najgorsze.

Maj nieduy zysk (okoo 10dB)

Maj rozlegy zasig pracy.

19

Anteny szczelinowe Anteny szczelinowe wysyaj i odbieraj

fale radiowe we wybranych kierunkach paszczyzny poziomej.

Maj ksztat dwch ustawialnych paskownikw.

Uywane s w sieciach, w ktrych klienci na duym obszarze s zgrupowani w pewnych miejscach.

Anteny te wykorzystuje si: Jako Access Point do podczenia odlegych

uytkownikw.

Anteny te maj duy kt apertury ( 2 x 120 w poziomie i 15 w pionie) Charakterystyka promieniowania to 2 stoki

o kcie 120

Maj do duy zysk (okoo 15 -22dB)

Maj rozlegy zasig pracy. 20

Anteny paraboliczne Anteny paraboliczne nie pokrywaj

duego obszaru, jednak skupiaj one wizk fal radiowych.

Maj ksztat wycinka sfery (talerz). S odmian anten kierunkowych

Anteny te wykorzystuje si jako: urzdzenie odbiorcze kocowego

uytkownika

poczenia punkt-punkt na dalekie odlegoci.

Anteny te maj may kt apertury (do 10)

Maj duy zysk (20 - 30dB)

Maj rozlegy zasig pracy.

21

Karty sieciowe Wi-Fi

Karta sieciowa WiFi umoliwia komunikacj za

pomoc fal radiowych.

Stanowi dodatkow sie dostpn

bezprzewodowo.

22

Karty sieciowe Wi-Fi

23

Modu Wi-Fi na pycie gwnej

24

Parametry karty Wi-Fi Jakie parametry karty sieciowej Wi-Fi musimy

wzi pod uwag przy zakupie?

25

Parametry karty sieciowej Wi-Fi Standard Ethernet

Zcze magistrali PCIexpress, USB, Express Card

Przeznaczenie karty Wewntrzna/Zewntrzna

Czstotliwo pracy 2,4GHz, 5GHz

Moc nadajnika [dBm]

Antena Zewntrzna/Wewntrzna

Kierunkowa/Dookolna

Staa/Odkrcana

Ilo anten 1 lub wicej

Gniazdo antenowe RP-SMA

Modulacja sygnau QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM