scenariusze katechez spis nagrań

Click here to load reader

 • date post

  26-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  4.285
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of scenariusze katechez spis nagrań

Kocham moich najbliszych1. Cele katechetyczne Ksztatowanie w dziecku postawy szacunku i mioci wobec siebie, wobec swoich najbliszych (najczciej rodzicw) i wobec Boga. 2. Zadania nauczyciela religii Prowadzenie dziecka do przyjcia z wiar prawdy, e Bg jest Dawc wszelkiego ycia i Mionikiem ycia. Uczenie, jak dziecko ma wyraa swoj mio najbliszym i przyjmowa konkretne postawy na co dzie. W katechezie dziecko celowo otrzymuje polecenie narysowania najbliszych mu osb, a nie polecenie narysowania rodzicw, poniewa w sytuacji, gdy rodzina jest niepena, osoby obce w sensie pokrewiestwa mog by kim najbliszym dziecku. Katecheta formuujc w ten sposb polecenie, moe przez to bardziej pozna dziecko i jego stosunek do rodzicw oraz osb najbliszych dla dziecka oraz pomc mu, gdy zauway jaki problem. 3. Treci katechezy wymagania szczegowe Bg jest dla czowieka i ojcem, i matk. On nigdy nie opuci czowieka. Jego doni nigdy nam nie zabraknie. Bg prowadzi czowieka przez wielu ludzi, ktrych stawia na drodze jego ycia. Czowiek powinien dostrzega ten wielki dar obecnoci drugiego czowieka zwaszcza tych, ktrzy bezporednio uczestnicz w wizach krwi. Dziecko: wie, e mio jest darem Boga; potrafi narysowa rodzinne drzewo; szanowa i kocha siebie, swoich rodzicw i Boga. 4. Metody i pomoce Modlitwa spontaniczna, pogadanka, rysunek, piew piosenki, opowiadanie, praca z podrcznikiem. Pomoce: sowa piosenki nr 13: Ja jestem oraz nagranie, piosenka nr 14: Mio Bo w sercu mym dzisiaj mam.

Katecheza 21

Katecheza 21. Kocham moich najbliszych

121

serwetka, na ktrej pooymy Pism wite. 5. Scenariusz katechezyWprowadzenie do katechezy Witamy dzieci wezwaniem: Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus. Na rozpoczcie wsplnie piewamy piosenk nr 13: Ja jestem (trzeci zwrotk). Celebracja. Tworzymy krg wok Pisma witego pooonego na stoku na serwetce.

Pan Bg trzyma nas za rk, a my chcemy uchwyci Jego do. Na znak tego, bdziemy kolejno ka rk na Pimie witym.

Katecheta podczas celebracji odtwarza piosenk nr 14: Mio Bo w sercu swym dzisiaj mam. Chodzimy z dziemi naokoo, trzymajc si za rce. Dzieci mog po paru razach wczy si w piew. Mio Bo w sercu swym dzisiaj mam! T mioci coraz bardziej kocham Ci. W Tobie widz te wspaniao Krla chwa! Bo Bo mio w sercu swym dzisiaj mam!

Na nasz znak dzieci zatrzymuj si. Najblisze nam dziecko puszcza na chwil do nastpnego dziecka i kadzie rk na Pimie witym. Znowu krymy wok Pisma witego i podobnie podchodz kolejne dzieci i kad do na Ksidze. Potem dzieci siadaj i rozmawiamy.

Co czuycie, gdy kadycie rk na Pimie witym? Czy byo to radosne? Czy byo to przyjemne? Co chcecie teraz powiedzie?

Odkrywanie wezwania Boego Czytanie opowiadania: Kto jest mam i tat? Dzieci siadaj w krgu.

Kto jest mam i tat? Mam na imi Agatka i chc wam opowiedzie o czym, co stao si niedawno w naszym domu. To byo najwspanialsze, co spotkao mnie do tej pory. Mieszkaam wtedy z mamusi, tatusiem, starszym bratem Olkiem, modszym bratem Pawekiem i kotem Pafnucym. Bardzo si kochamy, chocia nieraz kc si z brami. Ale nigdy dugo si nie gniewamy, bo bardzo lubimy si ze sob bawi. Naprawd! Raz bawilimy si w krlewn, smoka i rycerza, kiedy do pokoju wesza mamusia i jak gdyby nigdy nic zawoaa nas na kolacj. Bardzo godni pobieglimy do kuchni je, ale na stole nie byo adnego jedzenia, tylko rodzice siedzieli i patrzyli na nas powanie. Nikt przecie nic nie przeskroba, cay dzie bylimy grzeczni, wic te ich miny bardzo nas zdziwiy.

122

Rozdzia II. Rodzina dzieci Boych spotyka si z Bogiem

Usidcie, szkraby zacz tatu. A gdzie kolacja? zapyta Paweek. Zaraz bdzie. Wszystko gotowe, ale chcemy wam najpierw co powiedzie. A co? Bdziecie mieli siostr powiedziaa mama i a si zaczerwienia. Chyba z radoci! Mamusiu! Masz w brzuchu dziecko? zawoaam i rzuciam si na mam, eby j wycaowa. Oczywicie uwaaam na jej brzuch. Nie, Agaciu, wcale nie! mama rozemiaa si gono. No to No to jak? pytalimy jeden przez drugiego. Jak byam maa, zdawao mi si, e dzieci mog wyskakiwa z kwiatw jak Calineczka, ale przecie ju dawno wiedziaam, e tak nie jest. I nagle Olkowi co si przypomniao: Ja wiem! Mam w klasie koleg, Jarka. A jego siostra, Weronika, nie jest crk Olek nie wiedzia jak to powiedzie To znaczy: mama Jarka nie urodzia Weroniki. Ona jest adowana adorowana Czy jako tak. Wiem! Adoptowana! zawoaam i a mi zabrako tchu ze szczcia. Adoptujecie creczk? Kiedy? Za kilka tygodni. Ale jeli chcecie, moecie j jutro pozna. Pojedziemy do domu dziecka, by j odwiedzi. A wy j ju widzielicie? Jaka ona jest? zapytaam. Ma krcone wosy, prawie jak ty. Na imi ma Julcia i jest od was modsza. Nie pamita swoich wasnych rodzicw, bo bya bardzo maleka, kiedy zginli w wypadku. Oni s ju w niebie z Panem Bogiem. A Julcia tu na ziemi bdzie teraz miaa nas. I na drugi dzie, tu po niadaniu poznalimy nasz siostrzyczk Julci. Dzisiaj mieszka ju z nami. Nazywamy j Okruszkiem. Tatu tak wymyli. Teraz wiecie ju, dlaczego to jest najwspanialsze, co mi si przydarzyo? Dlatego, e mam siostr, a ona ma now rodzin, czyli nas! Mj tatu powiedzia, e to jest cud. Tamtego dnia, gdy po raz pierwszy odwiedzilimy Julci, jedna rzecz nie dawaa mi spokoju. Przez cay dzie troch si wstydziam o to spyta, ale kiedy tatu gasi wieczorem wiato w naszym pokoju, odwayam si: Tato, a kto jest w takim razie prawdziwym tatusiem Julki, ty czy tamten tatu? I ja i ten jej tatu, ktry nie yje. To tak si da? A kogo ona bdzie bardziej kochaa? Bdzie kochaa nas obu. O tym pierwszym tatusiu bdziemy jej opowiada, przypomina jej. Ale najwaniejsze, eby kochaa Pana Boga, to On jest jej najlepszym Tat i jako dobry Ojciec opiekuje si i Julk, i wami, i take nami rodzicami. Bez Niego nie miabym ani mamusi za on, ani was, ani Julci. Dla nas te jest Ojcem, a my jestemy dziemi. Ciekawe, prawda? Pan Bg jest Tat dla wszystkich?

Katecheza 21. Kocham moich najbliszych

123

Tak. Ale mamy du rodzin! I nie wiem czemu, ale tatu nic nie odpowiedzia, tylko mnie tak mocno przytuli, e a w jego oczach zobaczyam zy. Nie wiedziaam, e tatu ma zyRozmowa z dziemi. Katecheta moe sprawdzi, czy dzieci rozumiej, co wydarzyo si w rodzinie Agaty. Nawizuje do ilustracji w podrczniku dzieci (s. 50), ktra przedstawia rodzin z opowiadania podczas modlitwy. W podsumowaniu podkrela, e to Bg daje ludziom mio: potrzebuj Go i rodzice i dzieci.

Rodzice ucz si razem z nami, jak maj okazywa swoj mio, ktra jest czstk mioci Pana Boga. Pan Bg kademu z nas da serce, abymy sobie pomagali odszukiwa Bo mio w nas. Wprowadzenie sowa Boego.Bg mwi: Jak kogo pociesza wasna matka, tak Ja was pociesza bd.

rych mowa zwykle od razu si zgaszaj).

Czasem kto moe nie mie tatusia albo mamusi (w tym momencie dzieci o ktPan Bg chce pocieszy kadego: i dzieci i dorosych. On kocha kadego jak najlepsi rodzice.

Odpowied na wezwanie Boe Praca z podrcznikiem, cz. 1. Dzieci dorysowuj krzy na cianie (na ilustracji z modlc si rodzin, s. 50). Modlitwa dziecka Katecheta zapala wiec.

Moi najblisi maj serce podobne do Twojego, Boe. Gdy ich rysuj, wydaje mi si, e dotykam Ciebie. Miej w opiece moj rodzin.Utrwalenie Praca z podrcznikiem, cz. 2. Dzieci w oknach domu rysuj portrety najbliszych im osb. Mog to by przyjaciele, rodzina, kto, kogo najbardziej kochaj. Podczas pracy nastawiamy piosenk nr 14: Mio Bo w sercu swym dzisiaj mam. Na zakoczenie dzieci piewaj powysz piosenk.

6. Wsppraca z rodzin i parafi Prosimy, by dzieci wieczorem podczas modlitwy pomodliy si szczeglnie za swoich rodzicw i najblisze osoby w rodzinie.

Pan Bg da mi anioa stra1. Cele katechetyczne Prowadzenie dziecka do wiary we wszechobecno Boga, w Jego mio i trosk oraz budzenie przekonania o tym, e Bg udziela si na rne sposoby czowiekowi, take przez swoich wysannikw, aniow. 2. Zadania nauczyciela religii Zapoznanie dziecka z anioami jako opiekunami (Anio Str) i posacami Boga, czyli przyblienie dziecku aniow jako wysannikw Opatrznoci Boga i zwiastunw Jego zamierze. 3. Treci katechezy wymagania szczegowe Anioowie s wysannikami Boymi. Anio jest w sposb szczeglny obecnoci Boga: Jego gosem. Gdziekolwiek spotykamy si z dobroci, jednoci, harmoni, tam jest anio Boga. Mie anioa, to znaczy uczestniczy w asce, w obecnoci pikna, dobroci i umie je okazywa. Kiedy dowiadczamy czyjej dobroci, moemy powiedzie, e objawia si nam w tym czowieku dobro, pikno i moc Boga. Anioowie s zwiastunami Boga w tym, co pikne, dobre, wartociowe dla czowieka. Anioowie zwiastuj i opiewaj obecno Boga. Jest to obecno pena dobroci i opiekuczoci, opatrznoci. Obok aniow obecnoci Boga, s anioowie Opatrznoci Boga, to znaczy anioowie opiekunowie, ktrzy nas ochraniaj. Prawda ta wzywa nas do tego, aby nie tylko piewa Bogu z anioami, ale aby postpowa jak anioowie. Dziecko ma wyraa mio w uczynkach: zwiastowa dobro, towarzyszy potrzebujcym i walczy ze zem. Zwiastowa to znaczy mwi ludziom: Pan jest z Tob! Nie lkaj si! Pan jest! Towarzyszy ludziom to znaczy troszczy si o nich i strzec ich. Pomaga im w potrzebach. Gdy napotykamy na przeszkody, powinnimy wystpowa przeciwko zu, aby odkrywa prawdziwe oblicze Boe. Dziecko: wie, e Bg opiekuje si ludmi take przez aniow; potrafi powiedzie, jak Anio Str chroni przed niebezpieczestwami;

Katecheza 22

Katecheza 22. Pan Bg da mi Anioa Stra

125

dzikuje Bogu za Jego opiekucz obecno. 4. Metody i pomoce Zabawa: Przeszkody, wprowadzenie sowa Boego (Ps 91, 11), praca z podrcznikiem. Pomoce: nagranie, piosenka nr 14: Mio Bo w sercu swym dzisiaj mam. 5. Scenariusz katechezyWprowadzenie do katechezy Witamy dzieci wezwaniem: Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus. piewamy piosenk nr 14: Mio Bo w sercu swym dzisiaj mam. Zabawa: Przeszkody.Cel zabawy: Dowiadczenie przez dziecko trudnoci (bez tworzenia sytuacji stresowej) i potrzeby opiekuna.

Cz 1. Katecheta lub wyznaczone dzieci ustawiaj midzy startem i met (np. midzy dwoma krzesami) przeszkody (nie wicej ni 5 mog to by jakie mae, niegrone przy nadepniciu przed