S04 Make to Stock PL PL

download S04 Make to Stock PL PL

of 73

 • date post

  15-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  317
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of S04 Make to Stock PL PL

SAP ECC 6.0 Wrzesie 2007 Polski

E74: Produkcja na magazyn przetwarzanie zewntrzne i numery seryjneProcedury procesw biznesowych

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Germany

SAP AG

Strona 2 z 73

SAP Best Practices seryjnymi

E74: Produkcja na magazyn z przetwarzaniem zewntrznym i numerami

Prawa autorskie Copyright 2005 SAP AG. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz prezentacji nie moe by kopiowana ani przesyana w jakiejkolwiek formie lub w jakimkolwiek celu bez uzyskania zgody od firmy SAP AG. Informacje zawarte w opracowaniu mog ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektre programy sprzedawane przez firm SAP AG i jej dystrybutorw zawieraj moduy innych dostawcw oprogramowania. Microsoft, Windows, Outlook i PowerPoint s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli i Informix s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi firmy IBM Corporation w USA i innych krajach. Oracle jest zastrzeonym znakiem handlowym firmy Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 i Motif s zastrzeonymi znakami handlowymi firmy Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame i MultiWin s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi firmy Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML i W3C s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi organizacji W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java jest zastrzeonym znakiem handlowym firmy Sun Microsystems Inc. JavaScript jest zastrzeonym znakiem handlowym firmy Sun Microsystems Inc., wykorzystywanym na licencji technologii rozwinitej i zaimplementowanej przez Netscape. MaxDB jest znakiem handlowym firmy MySQL AB, Szwecja. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver oraz inne produkty i usugi SAP wymienione w prezentacji, jak rwnie odpowiadajce im logo, s znakami handlowymi lub zastrzeonymi znakami handlowymi firmy SAP AG w Niemczech i innych krajach. Pozostae nazwy produktw i usug s znakami handlowymi poszczeglnych firm. Dane zawarte w tym dokumencie peni wycznie funkcj informacyjn. Krajowe wersje poszczeglnych produktw mog si rni. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia. Materiay te zostay przygotowane przez firm SAP AG oraz spki stowarzyszone (SAP Group) i su wycznie celom informacyjnym. Nie stanowi adnego rodzaju owiadcze ani zapewnie. SAP Group nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne bdy lub braki w Materiae. Jedynymi gwarancjami w zakresie produktw i usug SAP Group s stwierdzenia zawarte w owiadczeniach dotyczcych wyranych gwarancji, ktre s zaczone do takich produktw lub usug. Zawarto niniejszego dokumentu nie bdzie interpretowana jako stanowica dodatkowe gwarancje.

SAP AG

Strona 3 z 73

SAP Best Practices seryjnymi

E74: Produkcja na magazyn z przetwarzaniem zewntrznym i numerami

IkonyIkona Znaczenie Ostrzeenie Przykad Uwaga Zalecenia Skadnia

Konwencje typograficzneStyl czcionki Przykadowy tekst Opis Wyrazy lub znaki pojawiajce si na ekranie. Dotyczy to nazw pl, tytuw ekranu, przyciskw, a take nazw opcji, cieek i opcji menu. Odsyacze do innych dokumentw. Najwaniejsze wyrazy lub zwroty w tekcie, tytuy rysunkw i tabel. Nazwy elementw w systemie. Nale do nich nazwy raportw i programw, kody transakcji, nazwy tabel oraz pojedyncze sowa kluczowe jzyka programowania, gdy wystpuj one w rodku tekstu, np. SELECT i INCLUDE. Dane wywietlane na ekranie. Dotyczy to nazw plikw i katalogw oraz cieek do nich, komunikatw, kodu rdowego, nazw zmiennych i parametrw, a take nazw narzdzi do instalacji, uaktualniania i zarzdzania baz danych. Klawisze, na przykad klawisze funkcyjne (takie jak F2) lub ENTER. Dokadny wpis uytkownika. S to wyrazy lub znaki, ktre uytkownik wprowadzi do systemu dokadnie w takiej samej formie, w jakiej wystpuj w dokumentacji. Zmienny wpis uytkownika. Ostre nawiasy oznaczaj, e wystpujce w nich wyrazy lub znaki naley zastpi waciwymi wpisami.

Przykadowy tekst PRZYKADOWY TEKST

Przykadowy tekst

PRZYKADOWY TEKST Przykadowy tekst

SAP AG

Strona 4 z 73

SAP Best Practices seryjnymi

E74: Produkcja na magazyn z przetwarzaniem zewntrznym i numerami

Spis treciProdukcja na magazyn przetwarzanie zewntrzne i numery seryjne..............................................7 Cel....................................................................................................................................................7 Przebieg procesu.............................................................................................................................7 Warunki wstpne..............................................................................................................................9 Dane organizacyjne i podstawowe...............................................................................................9 Odczytywanie roli analityka ...........................................................................................................11 Przebieg kalkulacji ........................................................................................................................12 Procedura dotyczca procesw biznesowych...................................................................................17 Prognoza anonimowa i MRP..........................................................................................................17 Tworzenie planowanych zapotrzebowa niezalenych..............................................................17 Planowanie potrzeb materiaowych na poziomie zakadu...........................................................18 Ocena listy zapasw/zapotrzebowa..........................................................................................20 Tworzenie zapasw pocztkowych dla surowcw ........................................................................21 Produkcja na magazyn z kontrol jakoci podczas przyjcia z przetwarzania zewntrznego (EP2) .......................................................................................................................................................22 Produkcja wasna podzespow/czci.......................................................................................22 Zatwierdzanie zlece produkcyjnych do produkcji czci...........................................................24 Potwierdzanie i pobieranie surowcw.........................................................................................26 Tworzenie zamwienia na przetwarzanie zewntrzne (usuga/bez dostarczenia materiaw)....27 Zatwierdzanie zamwie................................................................................................................29 Ksigowanie przyjcia materiaw objtych zleceniem na podwykonawstwo z parti kontroln moduu zarzdzania jakoci......................................................................................................30 Procesy zarzdzania jakoci ...................................................................................................31 Nabycie i zuycie zapasu konsygnacyjnego..................................................................................34 Wywietlanie sytuacji dotyczcej zapasw/zapotrzebowa........................................................34 Ksigowanie przyjcia materiaw..............................................................................................35 Przeksigowanie zapasw konsygnacyjnych.............................................................................36 Monta kocowy............................................................................................................................39 Opcja 1: Monta kocowy z produkcj wewntrzn...................................................................39 Opcja 2: Monta kocowy z przetwarzaniem zewntrznym (dostarczenie materiaw ze zlecenia dostawy wychodzcej)................................................................................................................49 Tworzenie zapasw pocztkowych dla surowcw ........................................................................55 Przetwarzanie zlecenia klienta.......................................................................................................66 Tworzenie zlecenia klienta..........................................................................................................66 Sprawdzanie planowania cznego dla materiau zamwionego................................................67 Tworzenie dostawy wychodzcej...............................................................................................68 Pobranie i przypisanie numeru seryjnego...................................................................................69 Potwierdzanie zlecenia przeniesienia............................................................................................70 Procedura...................................................................................................................................70 Ksigowanie wydania materiaw...............................................................................................71 Tworzenie faktury.......................................................................................................................72 Wywietlanie pozycji pojedynczych klienta ................................................................................73

SAP AG

Strona 5 z 73

SAP Best Practices seryjnymi

E74: Produkcja na magazyn z przetwarzaniem zewntrznym i numerami

SAP AG

Strona 6 z 73

SAP Best Practices seryjnymi

E74: Produkcja na magazyn z przetwarzaniem zewntrznym i numerami

Produkcja na magazyn przetwarzani