Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

6
Rysunki wykonawcze kół zębatych o ewolwentowym zarysie zęba

description

Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Transcript of Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Page 1: Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Rysunki wykonawcze kół zębatych o ewolwentowym zarysie zęba

Page 2: Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Koło zębate walcowe o zębach prostych

Page 3: Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Koło zębate stożkowe o zębach skośnych

Page 4: Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Koło zębate stożkowe o zębach łukowych

Page 5: Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Ślimak

Page 6: Rysunki Wykonawcze Kół Zębatych o Ewolwentowym Zarysie Zęba

Ślimacznica