Rynek sklepów internetowych ze zdrową żywnością - praca podyplomowa

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Rynek sklepów internetowych ze zdrową żywnością - praca podyplomowa

 • Iwona Michniewicz, Patrycja Rudkiewicz, Magdalena Stajewska

  INTERNETOWE SKLEPY ZE ZDROW YWNOCI

  Raport

  Krakw 2016

 • - 1 -

  STRESZCZENIE Niniejszy raport przedstawia analiz oferty sklepw internetowych prowadzcych

  sprzeda zdrowej ywnoci. Analiza zostaa wykonana wg metodologii opracowanej na uytek tego raportu, a w czci opiera si rwnie na rdach wtrnych, gwnie dotyczcych oglnej kondycji rynku zdrowej ywnoci w Polsce w roku 2015 i przewidywa dla najbliszych dwch lat.

  Przedstawiono zarwno szczegowe rozwaania odnonie struktury i zawartoci stron www wybranych sklepw internetowych ze zdrow ywnoci w tym zwaszcza porwnanie cen, jak te dodatkowe informacje na temat regulacji prawnych oraz certyfikatw obowizujcych w tym obszarze.

  Raport koczy si krtkim podsumowaniem oraz wskazaniem sensownoci podjcia dziaalnoci internetowej na rynku zdrowej ywnoci wynikajcej z prognoz dla caego sektora, ktry w Polsce jest aktualnie w stanie intensywnego wzrostu, ale te ze wskazaniem rde ewentualnego ryzyka.

  Ponadto do raportu doczono 2 listy sklepw i hurtowni internetowych, ktre mog stanowi dla klienta cenne rdo kontaktw lub inspiracji.

 • - 2 -

  Spis treci

  STRESZCZENIE ......................................................................................................................... - 1 -

  METODOLOGIA ....................................................................................................................... - 3 -

  WIELKO I WARTO RYNKU ZDROWEJ YWNOCI ............................................................ - 4 -

  YWNO A ZDROWIE I PRAWO ............................................................................................ - 5 -

  NAJPOPULARNIEJSZE SKLEPY INTERNETOWE ZE ZDROW YWNOCI ............................. - 14 -

  ANALIZA STRON WWW SKLEPW ....................................................................................... - 15 -

  BIOVERT.PL ........................................................................................................................... - 20 -

  ALEEKO.PL............................................................................................................................. - 21 -

  EKOSFERA24.PL .................................................................................................................... - 22 -

  NATURO.PL ........................................................................................................................... - 23 -

  BIOSKLEP.PL .......................................................................................................................... - 24 -

  PYSZNEEKO.PL ...................................................................................................................... - 25 -

  SKLEPBIOPLANET.PL ............................................................................................................. - 26 -

  NATURALNASPIARNIA.PL.................................................................................................... - 27 -

  BIO-SMAK.PL ........................................................................................................................ - 28 -

  BIOPLANETE.PL ..................................................................................................................... - 29 -

  EKOFARMAWROCLAW.PL .................................................................................................... - 30 -

  EKO-MLOCINY.PL .................................................................................................................. - 31 -

  ORGANIC24.PL ...................................................................................................................... - 32 -

  EKO-KRAINA.COM.PL ............................................................................................................ - 33 -

  KOSZYK ZAKUPW porwnanie cen w sklepach internetowych ze zdrow ywnoci ... - 35 -

  PODSUMOWANIE/ WNIOSKI/ REKOMENDACJE .................................................................. - 43 -

  Literatura i rda wiedzy ..................................................................................................... - 44 -

  ZACZNIK nr 1 ..................................................................................................................... - 46 -

  ZACZNIK nr 2 ..................................................................................................................... - 51 -

 • - 3 -

  METODOLOGIA W celu rozstrzygnicia wtpliwoci klienta rozwaajcego zaoenie sklepu

  internetowego ze zdrow ywnoci, podjto prb odpowiedzi na nastpujce pytania:

  ile jest tego typu sklepw? jakie s hurtownie? czy maj te sklepy stacjonarne? jakie podejmuj dziaania marketingowe? jak si ksztatuje poziom cen? jak dua jest sprzeda na rynku zdrowej ywnoci w Polsce?

  Dodatkowo sprawdzono czy istniej: szczeglne przepisy dla sklepw internetowych ze zdrow ywnoci certyfikaty dla zdrowej ywnoci/ oznakowanie graficzne

  Po analizie istniejcych rde wiedzy okazao si, e nie s one wyczerpujcym rdem informacji odnonie funkcjonowania samych sklepw (brakuje np. rzetelnych i obiektywnych rankingw takich sklepw), dlatego naleao odnie si bezporednio do ich stron www, uprzednio ustalajc list sklepw do analizy. Spord 16 wstpnie wyselekcjonowanych, 8 kryteriw wyszukiwania okazao si na tyle trafnych, e pozwoliy wyszuka i zbudowa list najpopularniejszych internetowych sklepw ze zdrow ywnoci. Oto one:

  1. zdrowa ywno sklep online 2. internetowe sklepy ze zdrow ywnoci 3. ywno ekologiczna 4. ywno naturalna 5. delikatesy ekologiczne 6. ekosklep 7. ywno bio 8. produkty ekologiczne

  Pi pierwszych stron wynikw wyszukiwania wg kadego z powyszych kryteriw pozwolio zbudowa bazow list 207 sklepw internetowych ze zdrow ywnoci (ich wykaz stanowi zacznik nr 1). Spord wspomnianych 207 sklepw, 14 wystpowao min. 3-krotnie (tzn. zostay wyszukane min. 3 razy przy uyciu rnych kryteriw). Te 14 sklepw (ich strony www) poddano dalszej szczegowej analizie, ktrej wyniki prezentuje niniejszy raport.

  Przy okazji poszukiwania informacji na temat sklepw, moliwe byo rwnie zbudowanie bazy hurtowni oferujcych zdrow ywno. Rwnie ta lista zostaa przekazana Zleceniodawcy w postaci zacznika nr 2.

 • - 4 -

  WIELKO I WARTO RYNKU ZDROWEJ YWNOCI Rynek ywnoci ekologicznej w Polsce w 2015 roku szacowany by na ponad 700 mln

  z, co stanowi 0,3% caoci rodzimego rynku spoywczego. Biorc pod uwag, e w krajach Zachodniej Europy warto ta oscyluje wok 5-8%, a w Polsce w najbliszych latach przewiduje si okoo 20% wzrost sprzeday ekoproduktw, to miao mona stwierdzi, e jest to najdynamiczniej rosncy sektor w brany spoywczej i jedna z najbardziej rozwojowych bran ogem. W cigu 1-2 lat spodziewany jest ju 7% udzia w caym rynku spoywczym, o wartoci przekraczajcej miliard zotych w 2017 roku.

  Odpowiadajc na zapotrzebowanie rynku naley prognozowa take odpowiedni wzrost liczby sklepw oferujcych zdrow ywno (ale take eko napoje, czyli rnego rodzaju soki/nektary). Wedug rnych rde w 2015 roku na rynku dziaao okoo 750-800 specjalistycznych sklepw z tzw. zdrow ywnoci (udzia ywnoci ekologicznej w takich sklepach przekracza zazwyczaj 50%, a w najlepszych zblia si do 100%). Placwki te dziaaj gwnie w duych aglomeracjach (ponad 100 w samej Warszawie), ale pojedyncze sklepy zaczynaj funkcjonowa take w orodkach poniej 100 000 mieszkacw. Mimo e ywno BIO sprzedawana jest gwnie w specjalistycznych sklepach, coraz szerzej pojawia si take w super i hipermarketach oraz sklepach typu convenience. Charakterystyczn cech rynku jest dua liczba otwar, ale te zamkni sklepw specjalistycznych. Wynika to czsto ze sabego przygotowania biznesowego osb, ktre decyduj si na ten, nienalecy do atwych, biznes. Najtrudniejszy do przetrwania dla mniejszych placwek jest okres letni.

  Za spraw Internetu znaczcej zmianie ulegy rwnie zwyczaje konsumentw. Zakupy w sieci s niezwykle wygodne mona je zrobi z kadego miejsca i o kadej porze. Do tego dochodzi coraz bardziej wyrane oczekiwanie szybkoci zakupw, gdy konsumenci wol przeznacza swj prywatny czas na inne sprawy, na przykad powici go rodzinie bd aktywnoci fizycznej.

  Podsumowujc, polski rynek spoywczy jest pod ogromnym wpywem rosncego znaczenia zdrowia, dobrego samopoczucia i wygody konsumenta. Producenci oraz dystrybutorzy coraz czciej korzystaj z tego trendu, jak rwnie dalej go promuj i rozwijaj. Rozszerzaj swoj ofert o nowe produkty zapewniajce konkretne korzyci zdrowotne lub podkrelaj naturalno swojego dotychczasowego asortymentu, co odzwierciedla koncepcja czystej etykiety.

 • - 5 -

  YWNO A ZDROWIE I PRAWO

  W zwizku z rosncym zainteresowaniem spoeczestwa zalenoci zdrowia od diety i wyborem waciwej diety dostosowanej do potrzeb indywidualnych konsumenta zostao wprowadzone Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 padziernika 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat ywnoci. Rozporzdzenie stanowi podstaw zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentw w zakresie informacji na temat ywnoci, przy uwzgldnieniu rnic percepcji ze strony konsumentw i ich potrzeb informacyjnych, z rwnoczesnym zapewnieniem pynnego funkcjonowania rynku wewntrznego.

  Kogo dotyczy rozporzdzenie?

  Rozporzdzenie dotyczy podmiotw dziaajcych na rynku spoywczym na wszystkich etapach acucha ywnociowego, na ktrych ich dziaania dotycz przekazywania konsumentom informacji na temat ywnoci. Ma ono zastosowanie do wszelkich rodkw spoywczych przeznaczonych dla konsumenta finalnego, w tym do rodkw spoywczych dostarczanych przez zakady ywienia zbiorowego i do rodkw spoywczych przeznaczonych do dostarczania do zakadw ywienia zbiorowego.

  Jaka pow