Rozszerzony świat

download Rozszerzony świat

of 1

 • date post

  28-Nov-2014
 • Category

  Sports

 • view

  398
 • download

  0

Embed Size (px)

description

29.04.2009, Media & Marketing Polska

Transcript of Rozszerzony świat

 • 1. K2 INTERNET - Monitoring mediw Gazeta: MEDIA I MARKETING POLSKA Data wydania: 2009-04-29 Czstotliwo: tygodnik Nakad: 10000 Rodzaj: media WELCOME TO MINI WEBSITES. information about the goings-on in the world of MINI. I websrteoron nation on MINI INTERNATIONAL WE6SITE Jedn z pierwszych kampanii aut, w ktrych wykorzystano augmented reality, bya promocja nowego modelu Mini Cooper S Rozszerzony wiat W Polsce zaczyna si mwi Jak to wykorzysta? kawostki podnoszce atrakcyjno standar o wykorzystywaniu w dziataniach dowych dziaa ni autonomiczne koncep marketingowych tzw. rozszerzonej Zdaniem przedstawicieli brany rekla ty. K2 proponuje je tylko wtedy, kiedy pa rzeczywistoci. Na razie technologi mowej sposoby wykorzystania technologii suj do koncepcji, wzbogacaj prezentacj t duo bardziej zainteresowane augmented reality s niemal nieograniczo produktu i oddziauj wizerunkowo. s agencje ni marketerzy. ne i zale przede wszystkim od kreatyw Nasi rozmwcy przyznaj, e klienci noci twrcw kampanii. nie maj jeszcze wiadomoci istnienia tej Rozszerzona rzeczywisto (ang. au Wedug Arkadiusza Szulczyskiego, in technologii i choby z tego powodu nie gmented reality) to technologia, ktra novation directora K2 Internet, z techno pytaj o ni. uzupenia obraz wiata rzeczywistego logii powinni korzysta przede wszystkim W najbliszym czasie w Polsce z au elementami wirtualnymi w trjwymia- producenci, ktrzy dziki niej mog atrak gmented reality nie zamierza skorzysta rze wygenerowanymi przez komputer. cyjnie zaprezentowa swj asortyment np. Toyota Motor Poland. Jak mwi Ro eby osign taki efekt, wystarczy i sposb jego dziaania. bert Hoffman, kierownik marketingu fir podstawi pod kamer komputerow Najwiksze wraenie na przedstawicielu my z sekcji Toyota, biece dziaania mar materiay ze specjalnym nadrukiem K2 zrobiy zastosowania technologii ketingowe s skoncentrowane na innych i cign odpowiedni aplikacj. Na w brany samochodowej, ktre - jak mwi kanaach komunikacji. Natomiast Jacek wiecie z technologii tej skorzystao ju - byy przemylanymi i spjnymi elemen Trojanowski, dyr. marketingu Citroen Pol wiele firm, ale najbardziej profesjonal tami komunikacji, a nie jedynie gadetami ska, twietdzi, e cho firma bdzie wyko nie do tematu podeszli producenci sa na stronie. - Toyota pokazaa peni gra- rzystywa w kraju t technologi, traktujc mochodw. ficznych moliwoci, bo samochd mona j jako nowoczesny sposb przekazu infor Bodaj pierwsz w tej brany kampa byo rozoy na czci i dokadnie obej macji, to nie bdzie ona priorytetowym ni z wykorzystaniem augmented reali- rze, a Mini Cooper jeszcze lepiej wyko rdem komunikacji, gwnie ze wzgldu ty bya przeprowadzona w 2008 r. rzysta pomys, bo nie trzeba byo druko na konieczno posiadania okrelonego w Niemczech promocja nowego mode wa kartek - ocenia Szulczyski. sprztu elektronicznego, ktry dotychczas lu Mini Cooper S. Na ostatniej stronie Pawe Woszkowski, multimedia mana nie jest uywany przez wikszo spoe jednego z pism motoryzacyjnych ger w Netizens, uwaa, e rozszerzona rze czestwa. Dla Trojanowskiego augmented umieszczono reklam, ktra zachcaa czywisto to dobre narzdzie marketingo reality to jedna z nowatorskich form ko do odwiedzin lokalnego serwisu inter we dla wszystkich bran, w ktrych sym munikowania si z okrelon grup od netowego marki. Tam przy wykorzysta bole pokazywane do kamery mog by na biorcw. niu kamery wideo i ostatniej strony drukowane bezporednio na produkcie. Na niewielkie jak na razie zaintereso magazynu internauci mogli oglda sa Wedug niego samodzielne drukowanie wanie technologi wrd matketerw maj mochd z kadej petspekrywy. symboli moe by zniechcajce. Przypo wpyw m.in. takie czynniki jak cena (za Z rozszerzonej rzeczywistoci sko mina, e augmented reality moe by wy profesjonalnie przygotowany model 3D rzystay ponadto m.in.: Toyota w pro korzystane rwnie poza internetem. trzeba zapaci kilkadziesit tysicy zo mocji modelu i Q w Wlk. Brytanii, Vo- - Wzrost popularnoci tej technologii tych) czy brak wiarygodnych danych nt. lvo w akcji Volvo Ocean Race, Nissan spowoduje, e samo pokazywanie obiektu liczby kamer internetowych z odpowiedni w promocji modelu Cube, Citroen na wydrukowanym przez nas symbolu rozdzielczoci. Arkadiusz Szulczyski w promocji C3 Picasso (technologii przestanie by atrakcyjne. Konieczna b przekonuje jednak, e polscy marketerzy uyto we wszystkich krajach, w ktrych dzie interakcja lub wykorzystywanie tech nie powinni czeka, a technologia stanie Citroen C3 Picasso zosta wprowadzo nologii wycznie jako elementu wikszej si powszechna, bo wtedy strac efekt ny do sprzeday, m.in. w Polsce) czy strategii marketingowej - przewiduje pierwszestwa i innowacyjnoci w oczach ostatnio BMW dla zaprezentowania Woszkowski. konsumentw, a to przecie bardzo wane modelu Z4. Do bardziej znanych akcji aspekty marketingu. marketingowych spoza brany moto Agencje gotowe, klienci - nie Zdaniem Krzysztofa Piwowara, specja nale te m.in. wsplna akcja Google listy ds. uytecznoci Adv.pl i autora boga i General Electric Smart Grid" prezen Przedstawiciele polskich agencji in o augmented reality, szybki rozwj tej tujca alternatywne rda energii czy teraktywnych zapewniaj, e mimo i roz technologii na wiecie zacznie si za ok. akcja promocyjna kart z amerykaski szerzona rzeczywisto jest dla nich nowo p roku, a w Polsce dopiero wtedy, kiedy mi baseballistami firmy Toppstown, ci, to ju proponuj klientom rozwiza powstan pierwsze projekty na wiksz w ktrej mona byo nie tylko zobaczy nia wykorzystujce t technologi. Krzysz skal, ktre bd mogy pochwali si efek trjwymiarow posta zawodnika, lecz tof Andrzejczak, dyr. wspzarzdzajcy tami. take rozegra nim minirozgrywk. Hypermedia, traktuje je bardziej jako cie Tomasz Wiaderek