ROZMOWA KWALIFIKACYJNA krok po kroku

download ROZMOWA KWALIFIKACYJNA krok po kroku

of 17

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  88
 • download

  2

Embed Size (px)

description

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA krok po kroku. Przygotowała Pedagog szkolny Agnieszka Sobów. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ROZMOWA KWALIFIKACYJNA krok po kroku

 • ROZMOWA KWALIFIKACYJNAkrok po kroku

  PrzygotowaaPedagog szkolny Agnieszka Sobw

 • Jeeli zostae zaproszony na rozmow kwalifikacyjn, oznacza to, e Twoje dokumenty aplikacyjne zostay pozytywnie ocenione. Pracodawca pragnie podczas rozmowy dodatkowo pozna Twoj kandydatur. Pamitaj, e jest to dla Ciebie ogromna szansa na zdobycie pracy o ktr si starasz i nie moesz jej zaprzepaci.

 • Mowa ciaa w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

 • "Jak Ci widz, tak Ci pisz", czyli zadbaj o schludny wygld

  Jeeli osoby rekrutujce bd musiay wybra pomidzy kandydatami o podobnych predyspozycjach i umiejtnociach, to zwyciy osoba lepiej ubrana. Lepiej nie znaczy jednak wcale kosztownie lub ostentacyjnie elegancko. Poprawnym strojem dla ubiegajcych si o prac mczyzn jest garnitur, koszula i krawat, dla kobiet za garsonka, kostium lub bluzka i spdnica. Ubranie i buty musz by czyste. Naley ubra si w stosowne kolory. Makija powinien by dyskretny, a biuteria delikatna.

 • Jak si zachowa?Naley zachowywa si naturalnie. Jednak zachowywa si naturalnie to nie znaczy tak, jak w domulub tak jak wrd rwienikw. Kandydat lub kandydatka powinni si przedstawi z imienia i nazwiska, a potem czeka na ewentualne podanie rki przez rekrutujcego. Nie jest w zwyczaju siadanie bez zaproszenia gospodarza, to on wskazuje kandydatowi miejsce. Nie naley rozsiada si na krzele lub siedzie sposb nonszalancki.

 • Nie kieruj si w stron pierwszego wolnego miejsca, ktre zobaczysz.Poczekaj, a pracodawca wskae Ci miejsce, gdzie moesz usi.

 • Skuteczno naszego przekazuW 10% zaley od tego co mwimyW 30% jest konsekwencj tego jak mwimy (ton gosu, sposb artykuowania, precyzja wypowiedzi)W 60% zaley od mowy ciaa, a wic zachowa towarzyszcych rozmowie i sygnalizujcych nasze nastawienie psychiczne

 • Przeanalizuj pytania, ktre mog pa w trakcie Twojej rozmowy kwalifikacyjnejNie sposb przewidzie wszystkich pyta, ktre mog pa podczas rozmowy rekrutacyjnej. Jednak warto wczeniej przygotowa gotowe odpowiedzi na najczciej zadawane pytania.

 • Pracodawca zadajc Ci pytania bdzie chcia dowiedzie si o Tobie jak najwicejJakie masz wyksztacenie, zawd, kwalifikacjeDlaczego wybrae ten zawd?Czy masz dodatkowe kwalifikacje nie zwizane z nauk w szkole? Ktre przedmioty w szkole/na uczelni sprawiay Ci najwiksz przyjemno i dlaczego?Czy zamierzasz dalej uczy si?Czy uwaasz swoje kwalifikacje zawodowe za wystarczajce do podjcia pracy?Jak sobie radzie z trudnociami zwizanymi z nauk?

 • Pytajc o sprawy zwizane z wyksztaceniem przyszy pracodawca zechce pozna nie tylko Twoje formalne kwalifikacje, ale take powody zainteresowania si okrelonym zawodem i Twj stosunek do doskonalenia si w przyszoci

 • Twoje dowiadczenie zawodoweCo dotychczas robie i co uwaasz za swoje najwiksze osignicie?Wykonywanie jakich prac sprawia ci satysfakcj?Jak wyobraasz sobie swj dzie pracy?Jakie obowizki najchtniej przyjby na siebie?Czy kierowae kiedy prac jakiego zespou?Czy masz praktyk w wykonywaniu czynnoci na stanowisku pracy zwizanym z Twoim zawodem lub prac o jak si starasz?

 • Pytania dotyczce dowiadczenia zawodowego pozwalaj pracodawcy na ocen, czy masz szans poradzi sobie na okrelonym stanowisku pracy. By moe Twj rozmwca zechce wyrobi sobie zdanie, jaki moe powierzy Ci zakres kompetencji i obowizkw

 • Twoja motywacja do pracyDlaczego interesuje Ci praca na tym stanowisku?Dlaczego chcesz pracowa akurat w tej firmie?Dlaczego sdzisz, e posiadasz wystarczajce kwalifikacje na tym stanowisku?Jak prac uwaasz za idealn dla Ciebie?Ile wedug Ciebie powinien zarabia pracownik na tym stanowisku?Co chciaby robi za pi lat?Czy moesz pracowa duej, jeli w firmie jest pilne zadanie do wykonania?

 • Zadajc pytania o motywacj pracodawca bdzie stara si ustali dlaczego Tobie zaley wanie na pracy w jego firmie na tym stanowisku? Jaki jest Twj stopie gotowoci do realizacji zada zwizanychz wykonywaniem okrelonej pracy? Jakie warunki pracy i pacy byby w stanie zaakceptowa?

 • Twoja osobowoCo uwaasz za swoj mocn stron?Opowiedz co o sobieCzy uwaasz si za osob o silnym charakterze?Czy czasem tracisz panowanie nad sob? Co jest tego przyczyn?Jak spdzasz czas wolny od pracy?Czym si interesujesz? Jakie masz hobby?Jakie ksiki czytasz?Jak rol odgrywa rodzina w Twoim yciu?Czy potrafisz wzi inicjatyw w swoje rce?Z jakimi ludmi lubisz pracowa najbardziej?Jak potrafisz sobie radzi z codziennymi kopotami?Jeli miaby moliwo zmiany czego w swojej przeszoci, co zrobiby inaczej?

 • Odpowiadajc pracodawcy prezentuj swj pozytywny wizerunek.Podkrelaj swoje mocne strony.Unikaj jednak zarozumiaoci.Nie kreuj si na kogo, kto wie wszystko i wszystko umie.Suchaj co mwi pracodawca!

 • PAMITAJPrac dostaj nie Ci, ktrzy najwicej wiedz o tej pracy, lecz Ci ktrzy najwicej wiedz o tym, jak dostaje si prac.