Raport polacy m³wi… o p‚acy

download Raport polacy m³wi… o p‚acy

of 22

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  280
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Aż 75% pracujących Polaków rozmawia o swoich zarobkach z partnerem. Co więcej, większość z nas uważa, że ukrywanie zarobków wpływa negatywnie na relacje w związku.

Transcript of Raport polacy m³wi… o p‚acy

 • 1. Rozdzia I Niekomfortowe rozmowy o zarobkach Cytowanie wynikw badania moliwe tylko za podaniem rda: Polacy mwi o pacy raport z badania TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl, marzec 2014. Zarobki tematem tabu Blisko poowa respondentw (48%) uwaa, e zarobki s w Polsce tematem tabu, o ktrym si nie rozmawia. Kobiety nieco czciej ni mczyni uwaaj, e sprawa wynagrodze to temat owiany tajemnic (52% w porwnaniu do 44%). Czy Pana/Pani zdaniem zarobki, s w Polsce tematem tabu, o ktrym si nie rozmawia? rdo: badanie TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl 48% 48% 4% tak nie nie wiem/trudno powiedzie
 • 2. Co trzeci pracownik (34%) uwaa, e otwarte mwienie o zarobkach jest czym pozytywnym, a co pity, e czym negatywnym (20%). Wrd osb, ktre temat zarobkw uwaaj za tabu, nieco wicej ni wrd ogu jest zarwno krytykw (24%), jak i zwolennikw (37%) otwartego mwienia o zarobkach. Osoby najmodsze (18-29 lat) aprobuj mwienie o zarobkach znacznie czciej ni najstarsze (60 lub wicej lat) 42% w porwnaniu do 27%. Czy uwaa Pan/Pani, e otwarte mwienie o wysokoci swoich zarobkw jest raczej czym pozytywnym, czy raczej czym negatywnym? rdo: badanie TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl Irytacja, zakopotanie i strach 50% badanych irytuje, gdy kto pyta ich o wynagrodzenie, a czterech na dziesiciu (42%) odczuwa zakopotanie, gdy ma rozmawia z innymi o zarobkach. 28% badanych czuje si obnaonych, gdy ma powiedzie komu, ile zarabia. 20% respondentw boi si rozmw o zarobkach. 34% 20% 42% 4% raczej czym pozytywnym raczej czym negatywnym czym obojtnym trudno powiedzie
 • 3. Czy zgadza si Pan/Pani, czy te nie zgadza z nastpujcymi stwierdzeniami? rdo: badanie TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl Z bliskimi rozmawiamy chtniej Zdecydowana wikszo pracujcych porusza temat zarobkw z partnerami (75%) i rodzin (70%), a nieco mniej ni poowa ze znajomymi (46%) i wsppracownikami (44%). 7% badanych rozmawia o zarobkach z osobami nieznajomymi. Rozmawiajc o wynagrodzeniu z partnerem, dyskomfort odczuwa 15% osb. W przypadku rodziny, znajomych i kolegw z pracy uczucie skrpowania pojawia si jeszcze czciej, tj. u okoo co czwartej osoby. Prowadzc rozmowy na ten temat ze znajomymi, dyskomfort odczuwa co trzecia kobieta i co czwarty mczyzna. 25 25 15 10 6 32 25 27 18 14 26 26 30 32 37 13 21 23 35 40 4 3 5 5 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Potrafi swobodnie rozmawia z innymi ludmi o swoich zarobkach. Irytuje mnie, kiedy kto pyta mnie, ile zarabiam. Zazwyczaj czuje si zakopotany(a), kiedy mam rozmawia z innymi o ich zarobkach. Czuj si obnaony(a), jeli mam komu powiedzie, ile zarabiam. Boj si rozmw o zarobkach z innymi ludmi. zdecydowanie si zgadzam raczej si zgadzam raczej si nie zgadzam zdecydowanie si nie zgadzam trudno powiedzie
 • 4. 15 22 29 25 44 0% 20% 40% 60% 80% 100% tak Z kim zdarza si Panu/Pani rozmawia Czy czuje Pan/Pani o swoich zarobkach? dyskomfort, rozmawiajc o zarobkach? rdo: badanie TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl Bogatsi mniej otwarcie o zarobkach Otwarte mwienie o zarobkach pozytywnie ocenia okoo 40% respondentw z wynagrodzeniem netto, oscylujcym w okolicach 2000 zotych i tylko 26% respondentw z poziomem zarobkw przekraczajcym 4000 zotych. Otwarte mwienie o pensji popiera blisko poowa (48%) pracownikw fizycznych. Najwicej jego przeciwnikw jest wrd kadry zarzdzajcej (29%). 75 70 46 44 7 16 30 54 56 93 9 0% 20% 40% 60% 80% 100% z partnerem/ partnerk, mem/ on z rodzin ze znajomymi ze wsppracownikami z osobami wieo poznanymi/ z obcymi tak nie nie dotyczy, nie ma partnera
 • 5. Wykres: Korelacje midzy wysokoci wynagrodzenia, a pozytywn ocen otwartego mwienia o zarobkach. Chcemy wiedzie, ile zarabiaj inni A 46% badanych chciaoby zna wysoko zarobkw innych osb, pracujcych na tym samym stanowisku, w tej samej brany. Tak odpowied wskazao a 64% respondentw w przedziale wiekowym od 18-29 lat oraz 54% w wieku 30-39 lat. Wrd osb po 50-tym roku ycia tego zdania jest okoo jedna trzecia badanych. Czy chciaby/aby Pan/Pani zna wysoko zarobkw innych osb pracujcych na tym samym, co Pan/Pani stanowisku w tej samej brany? rdo: badanie TNS Polska na zlecenie serwisu zarobki.pracuj.pl 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% do 1500 z 1501 - 2500 z 2501 - 4000 z 4001 i powyej Otwarte mwienie o wysokoci swoich zarobkw jest raczej czym pozytywnym 46% 51% 3% tak nie nie wiem
 • 6. Komentarze ekspertw Prof. dr hab. Magorzata Fuszara, socjolog, ekspert kampanii Zarobki bez tabu Praca, paca, pe Badania socjologiczne pokazuj, e praca zawodowa naley do wysoko cenionych przez Polki i Polakw wartoci, a wikszo z nas (59%) deklaruje zadowolenie pracy. Nie oznacza to satysfakcji z zarobkw - jedynie jedna czwarta badanych deklaruje zadowolenie z sytuacji finansowej i wysokoci dochodw, wiksz grup (38%) stanowi osoby, ktre s ze swojej sytuacji pod tym wzgldem niezadowolone (CBOS BS 1/2014). Powstaje wic istotne pytanie, czy o swoich zarobkach rozmawiamy z innymi, czy te jest to temat tabu? Jeli rozmawiamy, to z kim? Czy wysoko zarobkw ma wpyw na relacje z bliskimi osobami, w tym na relacje najbardziej intymne? To tylko niektre z pyta, na ktre staramy si odpowiedzie w oparciu o przeprowadzone w marcu 2014 roku badania, w ktrych odpowiednie pytania zadano 1000 osobowej prbie dorosych (powyej 18 lat) pracujcych Polek i Polakw. Zarobki: temat tabu czy przedmiot swobodnych rozmw? Badania pokazay, e wrd pracujcych rwnoliczne s grupy osb uwaajcych, e zarobki to temat tabu, o ktrym si nie rozmawia oraz osb, ktre nie podzielaj takiego pogldu (po 48%). Co ciekawe, kobiety, ktre zreszt statystycznie zarabiaj mniej ni mczyni, a take w cytowanych badaniach czciej s we wasnej ocenie i ocenie mczyzn mniej zarabiajcymi, czciej s przekonane, e zarobki stanowi w Polsce temat tabu. Czy zarobki stanowi dla wielu osb tabu dlatego, e pracodawcy zabraniaj udzielania tego typu informacji, czy jest to raczej tabu kulturowe i niewielkie jest zainteresowanie zarobkami innych? Badania wskazuj, e oba te czynniki mog mie znaczenie niemal rwnoliczne s bowiem grupy osb, ktre chciayby mie wiedz o zarobkach innych pracujcych w swojej brany (46%) i tych, ktrzy nie chc mie takich informacji (51%). Sdzi wic mona, e obok przeszkd nakadanych na pracownikw przez pracodawcw, zabraniajcych niekiedy udzielania takich informacji, istnieje tabu kulturowe, zapewne powodowane wpajanym podczas wychowania przekonaniem, e nie powinnimy si interesowa sprawami innych osb, a zwaszcza ich dochodami. Poniewa wikszo badanych (blisko 60%) przekonanych jest, e taka wiedza nie pomogaby im w negocjacjach na temat wasnych zarobkw, takie zainteresowanie moe by uwaane za pust ciekawo odnoszc si do cudzych, prywatnych spraw.
 • 7. Na fakt, e wysoko zarobkw naley do informacji prywatnych wskazuje te to, e wprawdzie stosunkowo wiele osb rozmawia na ten temat z partnerem/partnerk (75%) i z rodzin (70%), to znaczenie rzadziej rozmowy takie prowadzi si ze znajomymi (46%), z wsppracownikami (44%), a zwaszcza z osobami wieo poznanymi (7%), z ktrymi najczciej odczuwa si dyskomfort, rozmawiajc o zarobkach. Oglnie powiedzie wic mona, e im blisza wi, tym czstsze rozmowy o zarobkach i rzadziej odczuwany dyskomfort podczas takiej rozmowy. Maciej Bk, ekspert ds. Raportw Wynagrodze serwisu Zarobki.pracuj.pl Jak Polacy postrzegaj swoje zarobki? Czy s one w Polsce tematem tabu? Poowa z nas twierdzi, e tak, poowa zaprzecza. Jednoczenie jednak tylko co 5 twierdzi, e otwarte mwienie o wysokoci swoich zarobkw jest czym negatywnym. Reszta skania si ku stwierdzeniu, e jest to pozytywne zjawisko, bd nie ma ono wikszego znaczenia. Moe wic nie powinnimy przypisywa zarobkom statusu owianego aur tajemnicy, niewygodnego tematu? Ponad 70% z nas deklaruje przecie, e o temacie wynagrodze swobodnie dyskutujemy z rodzin i najbliszymi. Tylko co pity z respondentw podczas rozmw w takim gronie czuje jakikolwiek dyskomfort. Rzadziej poruszamy ten temat w rozmowach ze znajomymi i wsppracownikami, ale mimo wszystko na ten temat dyskutuje z kolegami prawie co drugi z nas. Zdarzaj si rwnie nieliczne przypadki, gdy o pacach dyskutujemy z zupenie obcymi ludmi. Tabu czy nie tabu? Kontrowersje zwizane ze znajomoci wynagrodze wida byo chociaby po propozycji OPZZ zwizanego z jawnoci pac. Cho tamten projekt zdawa si mie na celu gwnie ujawnienie pac kadry menederskiej, i ich dysproporcji w porwnaniu do zarobkw pracownikw szeregowych, to wskaza on jednak na spore rnice zda pomidzy poszczeglnymi grupami. Te rnice wida rwnie w badaniu otwarte mwienie o zarobkach jako zjawisko pozytywne widzi okoo 40% respondentw z wynagrodzeniem netto, oscylujcym w okolicach 2000 zotych. Tylko co czwarty respondent z poziomem zarobkw przekraczajcym 4000 zotych jest tego samego zdania. Najcieplej o otwartoci mwieniu o zarobkach wypowiadaj si robotnicy, najwicej przeciwnikw znajdziemy wrd kadry zarzdzajcej. Co ciekawe, jednak obydwie grupy deklaruj podobny poziom poirytowania w przypadku pytania ich samych o poziom wynagrodzenia.