Raport KPMG w Polsce pt. Ubezpieczenia w zasi™gu r™ki – czy...

download Raport KPMG w Polsce pt. Ubezpieczenia w zasi™gu r™ki – czy .Cho‡ aplikacje mobilne pojawia‚y

of 60

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Raport KPMG w Polsce pt. Ubezpieczenia w zasi™gu r™ki – czy...

Ubezpieczenia w zasigu rki czy aplikacje mobilne otworz nowe moliwoci przed ubezpieczycielami w Polsce?

Czerwiec 2016

KPMG.pl

1. Wstp

2. O badaniu

3. Informacje o kliencie cyfrowym

4. Rozwj technologii mobilnych na przykadzie polskiego sektora bankowego

5. Oczekiwania klientw wobec aplikacji ubezpieczeniowych

6. Przegld aplikacji mobilnych ubezpieczycieli majtkowych w Polsce

7. Aplikacje mobilne ubezpieczycieli w Europie

8. Przykady aplikacji mobilnych w ubezpieczeniach i ich wykorzystania

9. Perspektywy dla aplikacji mobilnych na polskim rynku ubezpiecze majtkowych

10. Usugi KPMG wspierajce cyfryzacj ubezpieczycieli

Spis treci

3

4

6

12

16

20

28

34

40

56

2

016

KP

MG

Adv

isor

y S

pk

a z

ogra

nicz

on

odpo

wie

dzia

lno

ci

sp.k

. jes

t po

lsk

sp

k

kom

andy

tow

ic

zon

kiem

sie

ci K

PM

G s

kad

ajc

ej s

i z

nie

zale

nyc

h sp

ek

cz

onko

wsk

ich

stow

arzy

szon

ych

zK

PM

G In

tern

atio

nal C

oope

rativ

e (

KP

MG

Inte

rnat

iona

l),

podm

iote

m p

raw

a sz

waj

cars

kieg

o. W

szel

kie

praw

a za

strz

eon

e.

3

Ubezpieczenia w zasigu rki czy aplikacje mobilne otworz nowe moliwoci przed ubezpieczycielami w Polsce?

Wstp

Technologia nas zmienia. To krtkie zdanie moe brzmie jak truizm, jest ono jednak podsumowaniem przemian zachodzcych w otaczajcej nas rzeczywistoci. Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy jak Internet, urzdzenia czy aplikacje mobilne wpywaj na zmiany w zachowaniu ludzi oraz ich podejciu do realizacji codziennych zada.

Cho aplikacje mobilne pojawiay si ju w prostych telefonach w latach 90. ubiegego wieku, dopiero pojawienie si pierwszego iPhone'a i jego systemu operacyjnego w 2007 roku zapocztkowao rozwj aplikacji, jakie znamy dzi.Obecne aplikacje mobilne s efektem mariau dwch wanych technologii: nowoczesnych telefonw komrkowych z ekranami dotykowymi oraz szybkiego internetu mobilnego. To wanie stay dostp do sieci umoliwi rozwinicie szeregu funkcjonalnoci, z ktrych dzisiejsi posiadacze smartfonw korzystaj niemal codziennie - cz si przez telefon z portalami spoecznociowymi, suchaj muzyki, robi zdjcia telefonem, dokonuj zakupw przez aplikacje sklepw internetowych, korzystaj z komunikatorw.

Nowe trendy w technologii mobilnej i idce za nimi zmiany w zachowaniachkonsumentw s wykorzystywane przez biznes, dla ktrego aplikacje mobilne stay si kolejnym po kanale internetowym ciekawym sposobem kontaktu z klientami. Coraz wicej bran, poczwszy od sklepw internetowych po banki, wykorzystuje ju aplikacje do szeroko pojtej interakcji z klientami. Dla niektrych jest to tylko forma promocji produktw i tworzenia wizerunku, dla innych to ju dobrze rozwinity kana sprzeday i obsugi.

A jak do aplikacji mobilnych podchodzi brana ubezpieczeniowa? Obserwujc polski rynek ubezpiecze, mona odnie wraenie, e firmy podchodz do aplikacji z du ostronoci i wci nie dostrzegaj potencjau, jaki mog one przynie dla ich biznesu. Wikszo towarzystw ubezpiecze w Polsce nie rozwija tego kanau albo traktuje go jako mao istotny dodatek do swojej dziaalnoci.

Oznacza to moe, e polski sektor ubezpiecze stanie wkrtce przed wyzwaniem, jak sprosta oczekiwaniom coraz liczniejszej grupy konsumentw cyfrowych. Wedug badania przeprowadzonego przez KPMG w roku 2015 wikszo polskich konsumentw cyfrowych deklaruje bowiem, e chciaoby otrzyma od swojego ubezpieczyciela aplikacj mobiln do obsugi ubezpiecze. Tymczasem tylko nieliczne aplikacje ubezpieczeniowe oferuj funkcjonalnoci umoliwiajce przynajmniej czciow obsug klientw.

Aby bardziej zainteresowa naszych czytelnikw moliwociami aplikacji ubezpieczeniowych, w niniejszym raporcie prezentujemy nasze obserwacje rynkw zagranicznych, ktre pokazuj, e obok tradycyjnych kanaw kontaktu coraz wicej ubezpieczycieli na wiecie wdraa aplikacje mobilne. Co wicej, na wiecie pojawiaj si ju pierwsze firmy, ktre cakowicie opary swoje modele biznesowe na kanale mobilnym.

Mamy nadziej, e niniejszy raport bdzie ciekaw lektur dla wszystkich, ktrzy interesuj si przyszoci brany ubezpiecze i moliwociami, jakie niesie dla niej rozwj kanau mobilnego.

Leszek WroskiPartner

Piotr KondratowiczSenior Manager

Marcin MaculewiczSenior Consultant

Wiktor JackowiakJunior Consultant

2

016

KP

MG

Adv

isor

y S

pk

a z

ogra

nicz

on

odpo

wie

dzia

lno

ci

sp.k

. jes

t po

lsk

sp

k

kom

andy

tow

ic

zon

kiem

sie

ci K

PM

G s

kad

ajc

ej s

i z

nie

zale

nyc

h sp

ek

cz

onko

wsk

ich

stow

arzy

szon

ych

zK

PM

G In

tern

atio

nal C

oope

rativ

e (

KP

MG

Inte

rnat

iona

l),

podm

iote

m p

raw

a sz

waj

cars

kieg

o. W

szel

kie

praw

a za

strz

eon

e.

2Charakterystyka

konsumenta

cyfrowego

2O badaniu

2

016

KP

MG

Adv

isor

y S

pk

a z

ogra

nicz

on

odpo

wie

dzia

lno

ci

sp.k

. jes

t po

lsk

sp

k

kom

andy

tow

ic

zon

kiem

sie

ci K

PM

G s

kad

ajc

ej s

i z

nie

zale

nyc

h sp

ek

cz

onko

wsk

ich

stow

arzy

szon

ych

zK

PM

G In

tern

atio

nal C

oope

rativ

e (

KP

MG

Inte

rnat

iona

l),

podm

iote

m p

raw

a sz

waj

cars

kieg

o. W

szel

kie

praw

a za

strz

eon

e.

5

Ubezpieczenia w zasigu rki czy aplikacje mobilne otworz nowe moliwoci przed ubezpieczycielami w Polsce?

O badaniu

1 UE Unia Europejska, EFTA (eng. European Free Trade Association) Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.2 W badaniu traktujemy Benefi jako osobny podmiot pomimo tego, e jest ona od 30 padziernika 2015 r. czci

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, gdy jej produkty nadal sprzedawane s pod niezalen mark Benefia.

Cel badaniaPrzegld funkcjonalnoci aplikacji mobilnych oferowanych przez ubezpieczycieli w Polsce.Porwnanie stanu rozwoju aplikacji ubezpieczeniowych w Polsce z wybranymi rynkami zagranicznymi oraz z sektorem bankowym w Polsce.

Czas badaniaKwiecie-maj 2016 r.

Metodyka badaniaPrzegld aplikacji za pomoc metody desk researchoraz bezporedniego kontaktu z firmami.

Grupa badawczaBadaniem objto wszystkie majtkowe towarzystwa ubezpiecze w Polsce. Wyselekcjonowano z nich 9 firm, ktre udostpniaj aplikacje mobilne. Firmy te zostay nastpnie podzielone na dwie kategorie: Top10 i Pozostae. Podziau tego dokonano wedug wielkoci skadki.

Badane 9 firm udostpnia cznie 11 aplikacji mobilnych, z ktrych 8 suy do obsugi ubezpiecze. Pozostae 3 aplikacje zostay pominite w badaniu.Nie uwzgldniono take 4 niedziaajcych aplikacji odnalezionych podczas przegldu.

Badaniem objto rwnie: 10 najwikszych towarzystw ubezpiecze

oferujcych produkty komunikacyjne we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Czechach,

20 najwikszych bankw w Polsce.

Badaniem w Polsce objto

49 majtkowych zakadw ubezpiecze oraz oddziaw dziaajcych za zgod KNF z pastw UE i EFTA w Polsce1

Niemcy

Francja

Wielka Brytania

Czechy

Top 10 najwikszych ubezpieczycieli w kadym kraju oferujcych

ubezpieczenia komunikacyjne

Szczegowym badaniem objto ubezpieczycieli posiadajcych przynajmniej jedn aplikacj

TOP 10

Pozostali

Aplikacji mobilnych do obsugi ubezpiecze

Aplikacje mobilne niezwizane z dziaalnoci ubezpieczeniow

Badaniem w Europie objto

APPAPP APP APP8APPAPP APP

aplikacji mobilnych o rnych funkcjonalnociach100+

3Allianz Europa Generali

PZU Warta

BZ WBK-Aviva

Gothaer Mondial

Benefia2

APPAPP APP APP

2

016

KP

MG

Adv

isor

y S

pk

a z

ogra

nicz

on

odpo

wie

dzia

lno

ci

sp.k

. jes

t po

lsk

sp

k

kom

andy

tow

ic

zon

kiem

sie

ci K

PM

G s

kad

ajc

ej s