Radoslaw Dziuba - Analiza mozliwosci wdrozeniowych zalozen hotelu ekologicznego w regionie lodzkim

of 15 /15
Mgr Radosław Dziuba Analiza możliwości wdrożeniowych założeń hotelu ekologicznego w regionie łódzkim

Embed Size (px)

description

Radoslaw Dziuba - Analiza mozliwosci wdrozeniowych zalozen hotelu ekologicznego w regionie lodzkim Prezentacja z konferencji Innowacyjna Turystyka (Łódź, 28.12.2011).

Transcript of Radoslaw Dziuba - Analiza mozliwosci wdrozeniowych zalozen hotelu ekologicznego w regionie lodzkim

 • 1. Mgr Radosaw Dziuba Analiza moliwoci wdroeniowych zaoe hotelu ekologicznego w regionie dzkim
 • 2. To badawcze: zainteresowanie obnieniem kosztw funkcjonowania hoteli zwikszenie zainteresowania ekologi w Europie rosnce znaczenie regionu dzkiego w kontekcie turystyki biznesowej, pooenia geograficznego itp.. szansa na zwikszenie konkurencyjnoci hoteli
 • 3. Cel gwny badania: Okrelenie moliwoci wdroenia zaoe hotelu ekologicznego na przykadzie certyfikatu Czysta Turystyka w hotelach regionu dzkiego.
 • 4. Cele szczegowe: Okrelenie korzyci i kosztw wynikajcych z ekocertyfikacji Okrelenie poziomu zainteresowania Wacicieli obiektw ekologi /ekocertyfikatem Ocena stanu wiedzy Wacicieli hoteli na temat ekocertyfikacji Ocena zainteresowania klientw hoteli zastosowaniem ekologii w obiektach hotelarskich Ustalenie poziomu gotowoci wdroenia ekocertyfikatu w hotelach Ocena przygotowania hoteli do wdroenia norm wynikajcych z ekocertyfikacji
 • 5. Przebieg badania Badania ilociowe: 90 hoteli - 46 odpowiedziao na ankiety Badania jakociowe: wywiady bezporednie z wacicielami lub menaderami obiektw wywiady bezporednie z przedstawicielami jednostek otoczenia biznesu
 • 6. Hotel ekologiczny co to jest?
 • 7. Ekologiczny hotel jest obiektem przyjaznym dla rodowiska i turystyki. Sprzyja lokalnemu, regionalnemu czy globalnemu ekosystemowi, pozwalajc jednoczenie na obnienie wasnych kosztw. Ekologiczne hotele s wanym punktem rozwoju turystyki, gdy wpisuj si w zaoenia zrwnowaonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej poprzez * : a)pokazanie pozytywnych przykadw dbania turystyki o rodowisko, b) podnoszenie atrakcyjno regionu wrd turystw i podrnych, c) obnienia kosztw funkcjonowania hotelu, d) wprowadzenia innowacyjnego rozwizania zarzdzania obiektem noclegowym. * Ekologiczny hotel jako kierunek rozwoju polskiej turystyki Maopolska Organizacja Turystycznardo: www.motkrakow.pl dostp: 16/10/2011
 • 8. Certyfikat Czysta Turystyka
 • 9. Certyfikat Czysta Turystyka, to pierwszy w Polsce certyfikat ekologiczny dedykowany dla brany turystycznej. Przyznawany jest on hotelom, hostelom, pensjonatom i domom gocinnym, ktre przez wdroenie oszczdnych i przyjaznych rodowisku rozwiza, chc obniy koszty eksploatacji, podnie jako oferowanych usug i zwikszy swoj konkurencyjno.
 • 10.
   • Certyfikat dotyczy najwaniejszych aspektw dziaalnoci, majcych najwiksze znaczenie dla wpywu obiektu turystycznego na rodowisko. Celem kryteriw certyfikacji jest okrelenie limitw gwnych czynnikw oddziaywania na rodowisko trzech etapw cyklu ycia usugi zakwaterowania turystycznego (nabycia, wiadczenia usugi, odpadw). W szczeglnoci kryteria te maj na celu :
  • ograniczenie zuycia energii,
  • ograniczenie zuycia wody,
  • ograniczenie produkcji odpadw,
  • sprzyjanie wykorzystywaniu zasobw odnawialnych oraz substancji mniej niebezpiecznych dla rodowiska,
  • promowanie informacji i edukacji w zakresie ochrony rodowiska.
 • 11.
   • Korzyci wynikajce z posiadania certyfikatu ekologicznego to m.in. :
  • wiarygodne potwierdzenie speniania parametrw wanych ekologicznie,
  • obnienie kosztw dziaalnoci, dziki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami,energi, wod i odpadami,
  • wzrost konkurencyjnoci dziki wdroeniom technicznym itechnologicznym, pozwalajcym na sprawniejsze zarzdzanie organizacj, rodowiskiem ipracownikami, wizerunek organizacji przyjaznej dla rodowiska, udzia w oglnopolskiej inicjatywie wymiany dowiadcze, wykorzystania potencjau wsppracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny), wzrost wiadomoci ekologicznej pracownikw oraz klientw organizacji.
 • 12. Emisja miesicznie Cakowita emisja bazowa [MgCO2] Cakowite ograniczenie emisji [MgCO2] Cakowita emisja kocowa [MgCO2] Zmniejszenie emisji w % energia elektryczna 906,40 155,67 750,73 17 energia ciepna 289,49 35,96 253,75 12 zuycie wody 142,57 17,94 124,63 13 wytwarzanie odpadw 134,57 108,24 26,32 80 suma 1473,03 317,81 1155,43 22
 • 13.
 • 14. Wnioski i rekomendacje dla regionu dzkiego Niewielka ilo efektywnych dziaa wspierajcych i promujcych hotele regionu dzkiego, ktre stosuj rozwizania ekologiczne Zwikszenie promocji dot. finansowania ekologicznych rozwiza z funduszy UE oraz innych alternatywnych rde szkolenia skierowane tylko do brany hotelarskiej Wykorzystanie w efektywniejszy sposb walorw regionu dzkiego jako orodka poprzemysowego Zwikszenie promocji dot. moliwoci uzyskania ekocertyfikatu potwierdzajcego spenianie norm ekologicznego hotelu. Ukazanie w sposb rzetelny korzyci i kosztw wynikajcych z ekocertyfikacji na przykadzie wybranego hotelu z kadej grupy kategoryzacji szkolenia, konferencje
 • 15. Dzikuj za uwag Mgr Radosaw Dziuba Katedra Gospodarki wiatowej i Integracji Europejskiej Uniwersytet dzki [email protected] Tel. +48604954204