Publikacje pracownik³w Wydzia‚u Historycznego 2009 ... pracownik³w Wydzia‚u...

download Publikacje pracownik³w Wydzia‚u Historycznego 2009 ... pracownik³w Wydzia‚u Historycznego 2009 Publikacje

of 26

 • date post

  11-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Publikacje pracownik³w Wydzia‚u Historycznego 2009 ... pracownik³w Wydzia‚u...

Publikacje pracownikw Wydziau Historycznego 2009 Publikacje w czasopismach: Czasopisma z Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Lp. Czasopismo, ISSN Tytu artykuu, Autor (

Autorzy) Nazwisko i Imi

rok, nr, str.

1. Zeitschrift fur Papyrologie und Epigrafik, ISSN 00845388

The agema and the other peltasts in the late Antigonid Army, and in the Drama/Cassandreia Conscription diagramma

Pierre Juhel, Pierre Sekunda, Nicholas

170 (2009) 104-108.

Czasopisma pozostae Lp. Czasopismo, ISSN Tytu artykuu, Autor ( Autorzy)

Nazwisko i Imi rok, nr, str.

1. Acta Archaeologica Pomoranica ISBN 978-83-9069-63-86

Badania archeologiczne reliktw pnoredniowiecznej architektury w Jemioowie (woj. warmisko- mazurskie)

witosawski Witold

2009, t. III, cz. 2, s. 91-98

2. Przegld Polityczny, ISSN 1232-6488

Niedokoczony portret Rewolucji

Milewska Monika

2009, nr 93, str. 95-99

3. Przegld Polityczny, ISSN 1232-6488

W samo poudnie

Milewska Monika

2009, nr 94, str. 52

4. Przegld Polityczny, ISSN 1232-6488

Ostatnia bitwa Napoleona Milewska Monika

2009, nr 94, str. 147-150

5. Przegld Polityczny, ISSN 1232-6488

Niemiecki Mesjasz

Milewska Monika

2009, nr 95, str. 61-68

6. Przegld Polityczny, ISSN 1232-6488

Z perspektywy odeskich schodw

Milewska Monika

2009, nr 96, str. 177-179

7. Polityka, ISSN 0032-3500

Dyktator gwiazd Milewska Monika

2009, nr 51/52, str. 90-94

8. . XV. , - ISSN 15439-4011

: .

.. 2009. . 56-62.

9. Folia Praehistorica Posnaniensia , T.XV ISSN 0239-8524

Systemy wierzeniowo-rytualne Pnocnego Nadczarnomorza: 2800-1800 przed Chr..

lusarska Katarzyna

2009, s. 427-424

10. Acta Archaeologica Pomoranica III, XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r., cz. 1. od epoki kamienia do okresu wczesnoredniowiecznego, Szczecin ISBN 978-83-

Wczesnoredniowieczny kompleks osadniczy w Olsztynie w wietle wykopalisk archeologicznych i rde historycznych

Mirosaw Hoffmann, Koperkiewicz Arkadiusz

2009, s.431-443

906963-8-6 11. Materiay z XVI SESJI

POMORZOZNAWCZEJ, ISBN 978-83-906963-8-6

A kto dzi pamita Arenda Dickmana ? - poszukiwania grobu admiraa Dickmanna w Bazylice Mariackiej w Gdasku,

Koperkiewicz Arkadiusz

2009, s. 429-441

12. Archeologia epok brzu i elaza. Studia i materiay, tom 1, red. J. Gackowski, Toru ISDN 978-83-231-2394-1

Grb skrzynkowy ludnoci kultury pomorskiej z Tytlewa, Gm. Lisewo (stanowisko 12)

Koperkiewicz Arkadiusz

2009, s. 201-230

13.

Nadbatyckie Centrum Kultury, ISBN 978-83-925942-4-6

Spotkanie z innym Czowiekiem

Bben Wojciech

2009, s. 103-106

14. Nadbatyckie Centrum Kultury, ISBN 978-83-925942

Spotkania ze wiatem. Zdarzenia. Zderzenia. Poznanie

Bben Wojciech 2009, s. .20-21,25,30,34,42,51-53,73-75,87

15. Berichte und Forschungen Jahrbuch des Bundesinstituts fr Kultur und Geschichte der Deutschen in stlichen Europa ISBN 9783-486-58949-8, ISSN 1865-5696

Geschichte und Erfolge des Kaschubischen Instituts (Instytut Kaszubski) in Danzig

Borzyszkowski Jzef

Bd 16, 2008, R. Oldenburg Verlag Mnchen 2009, s. 163-182

16. Przyjaciel Ludu Kaszubskiego (..) (Friend of The Kashubien People) Neusletter of the Kashubian Association of North America ISBN 3-86688-072-3

Gdask and Pomerania a Land of Great Settlements and Encounters

Borzyszkowski Jzef

vol. XIII, Summer 2009, No 2, s. 12-14

17. Specimina Philologiae Slavicae, Hg. v. Christian Prunitsch, Verlag Otto Sagner ISBN 078-3-86688-072-6

An der Ostsee - Pommern und die Kaschuben zwischen Polen und Deutschland

Borzyszkowski Jzef

Bd 1555. Konzeptualisirung und Status Kleiner Kulturen, , Mnchen-Berlin 2009, s. 277-292

18. Komunikaty Mazursko-Warmiskie ISSN 0023-3196

Polskie badania nad Prusami plemiennymi ze szczeglnym uwzgldnieniem osigni rodowiska olsztyskiego

Dugokcki Wiesaw

2009, nr 2(264), s. 177-207

19. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ISSN 0023-5881

Drewno i wgiel drzewny jako rda energii w komturstwie malborskim w XIV-pierwszej poowie XV wieku,

Dugokcki Wiesaw

2008, nr3-4, s. 275-284

20. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ISSN 0023-5881

Fumigacja jako rodek profilaktyczny przeciwko cholerze przyczynek do historii drugiej epidemii cholery w Cesarstwie

Janicka Iwona nr 1, 2009, s. 67-78

Rosyjskim, 21. Zapiski Historyczne ISSN

0044-1791 Historia regionu batyckiego w XIX i pierwszej poowie XX wieku w wietle historiografii polskiej. Stan bada - aspekty - tendencje badawcze

Janicki Arkadiusz

T. LXXIII-Rok 2008, Z. 4, ss. 99- 122

22. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ISSN 0023-5881

Sie wodocigowa w Gdasku XVI-XVIII wieku. Aspekty prawne i ekonomiczne

Kizik Edmund 3/4, 2008, s. 325341

23. Zapiski Historyczne ISSN 0044-1791

Starania Polski o przyjcie Planu Rapackiego w Szwecji, Danii i Norwegii w latach 1957 1960

Konczyski Arnold

t. 74, R. 2009, z. 2, s. 45-61

24. Suecia Polonia ISSN1651-0658

Marika Stiernstedt och hennes band till Polen (Marika Stiernstedt i jej zwizki z Polsk) cz. 1

Konczyski Arnold

nr 5/2008 (druk 2009), s. 12-16

25. Suecia Polonia ISSN1651-0658

Marika Stiernstedt och hennes band till Polen (Marika Stiernstedt i jej zwizki z Polsk) cz. 2

Konczyski Arnold

nr 2/2009, s. 12-17

26. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ISSN 0023-5881

Problem wykorzystania energii wodnej w mynarstwie na przykadzie pastwa zakonu krzyackiego w Prusach, KHKM

Kubicki Rafa nr 3-4, r. 56, 2008, s. 285-294. (druk 2009 r.)

27. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej ISSN 0023-5881

Wykorzystanie energii wiatru i agli na przykadzie karaweli Peter von Danzig z drugiej poowy XV wieku

Moejko Beata nr 3-4, 2008 (ukaza si w poowie 2009 i nie by zgaszany poprzednio), s. 295-303

28. Chinese Journal of European Languages and Cultures

Chinese Empire in the Polish Mind

Wodarski Jzef Volume IV, Beijing 2008 -ukazaa si w 2009 r.(s. 71-79 druk w jzyku chiskim).

29. Wiadomoci Historyczne ISSN 0511-9162

Gdaski wrzesie i jego nastpstwa

Andrzejewski Marek

2009, nr 4, s. 16-17

30. Forum Kobyliskie ISSN 1234-0995

O Kaszubach uczestnikach powstania wielkopolskiego

Borzyszkowski Jzef

R. XVI: 2009, nr 1, s. 21-24

31. Nasze Pomorze. Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie ISSN 1640-1239

Ruch kaszubsko-pomorski w latach trzydziestych XX wieku

Borzyszkowski Jzef

nr 10, 2008, s. 133-142

32. Acta Cassubiana ISBN 1509-5703, Instytut Kaszubski

O problematyce kaszubskiej na amach Rocznika Gdaskiego

Borzyszkowski Jzef

t. XI, 2009, s. 235-245

(1927-2006) 33. Pomerania, ISSN 0238-

9045 Toruski Stolem prof. Elbieta Zawadka

Borzyszkowski Jzef

R. 2009, nr 4, s. 35-40

34. Acta Cassubiana ISSN 1509-5703, Instytut Kaszubski

Lech Bdkowski do Tadeusza Fiszbacha, sekretarza KWPZPR w Gdasku. (Korespondencja z lat 1971-1973).

Borzyszkowski Jzef

t. XI, 2009. s. 299-300

35. Peremyki Archieparchialni Widomosti (numer specjalny), ISSN 1425-2929

Koci greckokatolicki w Polsce w ostatniej dekadzie PRL

Haagida Igor 2009, nr 8, s. 260273

36. Christianitas Antiqua II, (ISSN 1730-3788

Kapan w homiliach Jana Chryzostoma objaniajcych List do Hebrajczykw

Iluk Jan II, 2009, 2009, s. 15-27

37. Christianitas Antiqua II, (ISSN 1730-3788

Jan Chryzostom, Osiem homilii Jana Chryzostoma na List do Hebrajczykw (In epistulam ad Hebraeos argumentum et homiliae XII-XIX, PG 63,95-144), tum. J. Iluk

Iluk Jan II, 2009, 15-111

38. Christianitas Antiqua II, ISSN 1730-3788

Efrem Syryjski, O kapastwie, tum. J. Iluk

Iluk Jan II, 2009, s. 107-111

39. Christianitas Antiqua II, ISSN 1730-3788

Efrem Syryjski, Sowo wstpne do Komentarza Listu do Hebrajczykw, tum. J. Iluk

Iluk Jan II. 2009, s. 104-106

40. Vox Patrum ISBN 978-83-7363-782-5

Apistia nie rozrywa maestwa. Jan Chryzostom o maonku (-nce) spoza chrzecijaskiej politei

Iluk Jan XXIX, 2009, t. 53-54, s. 349-364

41. Historia Academica. Studia i Materiay ISSN 2080-7295

Okres ryski w yciu Ignacego Mocickiego (lata 1885-1892)

Janicki Arkadiusz

Zeszyt 1, Warszawa 1009

42. Wiadomoci Historyczne ISSN 05119162

Kraj ludzi uciskanych - obraz Polski w szwedzkich podrcznikach do historii

Konczyski Arnold

2009, nr 1 (282), s. 35-41.

43. Wiadomoci Historyczne ISSN 05119162

te autobusy z niebieskim krzyem szwedzka pomoc charytatywna dla Polski po II wojnie wiatowej

Konczyski Arnold

2009, nr 1 (282), s. 15-23

44. Zeszyty Filozoficzne Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISSN 1230-4411.

Wychowawcza funkcja procesu nauczania etyki w szkole redniej

Koprowski Piotr Pozna 2009, nr 14-15, s. 91-106

45. Ateneum Kapaskie W