PROJEKT MULTIMEDIALNY [2489 kb]

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of PROJEKT MULTIMEDIALNY [2489 kb]

 • Jak apa

  wiato,

  ujarzmia rzeki i

  zaprzga wiatr

  czyli o energii

  odnawialnej Autor:Wojciech Ogonowski

 • Czym s odnawialne rda

  energii?

  To rda niewyczerpalne, poniewa ich stan

  odnawia si w krtkim czasie.

 • Jakie s rodzaje rde takiej

  energii?

  Energia soneczna

  Energia wiatru

  Energia geotermalna

  Biomasa

  Energia wody

 • Energia soneczna

 • Jakie znaczenie ma dla nas

  energia ze Soca?

  Do Ziemi dociera 10 000 razy wicej energii ni

  potrzebujemy.

  Dlatego te, w obliczu koczcych si zasobw

  konwencjonalnych rde energii, energia soneczna i

  metody jej zamiany na inne formy energii nabieraj

  coraz wikszego znaczenia.

 • Nasonecznienie w Europie

 • Niektre kraje maj lepsze warunki do

  korzystania z energii sonecznej ni inne.

  Niemcy s przykadem tego, e nawet przy

  niewielkim nasonecznieniu mona rozwin

  wykorzystanie tej formy energii. Polska

  znajduje si w podobnej sytuacji

  geograficznej.

 • Sposoby przemiany energii

  sonecznej

  Konwersja fototermiczna

  Konwersja fotowoltaiczna

  Konwersja fotochemiczna

  Termoliza wody

  Wiee soneczne

 • Konwersja fototermiczna

  Ten sposb jest nam najbliszy, poniewa

  uzyskiwanie energii sonecznej za jego

  pomoc jest wykorzystywane gwnie w

  domostwach i budynkach uytecznoci

  publicznej.

  Polega on na zamianie energii

  promieniowania sonecznego w ciepo.

  Uywa si do tego kolektorw sonecznych.

 • Kolektory soneczne

 • Gdzie umieszcza kolektory

  soneczne?

  Przewanie umieszczamy je na dachach

  domw, stosunkowo rzadko na elewacjach.

  Spotyka si take konstrukcje wolnostojce,

  na dziakach. Tego typu rozwizania maj

  sens wtedy, kiedy posiadamy do spory

  teren, a w pobliu nie ma drzew czy

  zabudowa.

 • Wykorzystanie energii

  sonecznej w szpitalach

  Pod koniec padziernika 2016 roku zakoczy

  si budowa systemu energii odnawialnej w

  dwunastu zakadach opieki zdrowotnej.

  Szpitale zostan zaopatrzone w kolektory

  soneczne, dziki ktrym bd bardziej

  oszczdne i przyjazne rodowisku.

 • Inwestycja zostaa wyceniona na prawie 35

  mln zotych, z czego 85 % kosztw zostanie

  pokryte w formie dofinansowania, w

  ramach Szwajcarsko Polskiego Programu

  Wsppracy. Pomoc otrzymaj placwki,

  dla ktrych organem tworzcym jest

  samorzd wojewdztwa mazowieckiego.

 • Zalety energii sonecznej

  OszczdnoPrzyjazno

  rodowisku

  Niezaleno

  uytkowania

 • Energia wiatrowa

 • Czym jest kolejne rdo

  energii odnawialnej?

  Jest to energia przemieszczajcych si mas

  powietrza. Za pomoc turbin w

  elektrowniach wiatrowych przeksztaca si

  j w energi elektryczn. Istniej dwa

  rodzaje takich elektrowni.

 • Farma wiatrowa

 • Morska farma wiatrowa

 • Budowa elektrowni wiatrowej

  Najpowszechniejszym urzdzeniem do

  produkcji energii elektrycznej z energii wiatru

  jest turbina wiatrowa, stanowica gwny

  element elektrowni wiatrowej. Turbina

  skada si z wirnika zamontowanego na

  wysokiej wiey, poczonego z generatorem

  prdu.

 • Opacalno energii wiatrowej

  Wykorzystanie tego typu energii wie si z

  duymi inwestycjami pocztkowymi, ale nie

  wymaga pniejszych wydatkw na paliwo.

  Z tego powodu jej cena jest bardzo stabilna,

  w przeciwiestwie do zmiennych cen energii

  opartej na paliwach kopalnych.

 • Energia wodna

 • Jak pozyska energi wody?

  Energia wodna to wykorzystywana

  gospodarczo energia

  mechaniczna pyncej wody.

  Wspczenie przeksztaca si j w energi

  elektryczn. Istnieje wiele sposobw na

  uzyskanie tej energii.

 • Wszystko polega na tym, by turbin lub koo

  wodne napdzia pynca woda. Na

  podstawie tego schematu buduje si

  elektrownie wodne. Aby mc wykorzysta

  kady ruch wody, stworzono wiele typw

  takich elektrowni.

 • Elektrownia przepywowa

 • Elektrownia pywowa

 • Elektrownia szczytowo-pompowa

 • Zapora wodna

 • Maa elektrownia wodna

 • Pozostae rda energii

  odnawialnej

  Ostatnimi niewyczerpalnymi rdami energii

  s: biomasa i energia geotermalna.

  Pierwsza z nich to produkty i odpady z

  produkcji rolnej czy lenej ulegajce

  biodegradacji, wykorzystywane najczciej

  jako paliwo.

 • Druga to energia termiczna pochodzca z

  wntrza Ziemi, zaliczana na og do

  odnawialnych rde energii. Pozyskuje si j

  poprzez tworzenie odwiertw do zbiornikw

  gorcych wd geotermalnych.

 • Biopaliwo i instalacje

  geotermalne

 • Porwnanie odnawialnych rde

  energii z nieodnawialnymi

  Odnawialne rda energii

  Przyjazne rodowisku

  Niewyczerpalne

  Oszczdne

  Due koszty budowy

  elektrowni

  Niejednakowa efektywno

  Ograniczona dostpno

  Nieodnawialne rda energii

  Niskie koszty produkcji

  Powszechna dostpno

  Dua efektywno

  Wytwarzanie gazw

  cieplarnianych

  Zy wpyw na rodowisko

  Degradowanie krajobrazu

  przez wydobycie surowcw

 • Podsumowanie

  Przy aktualnym tempie wykorzystywania paliwa

  kopalne skocz si w 2088roku, czyli za 72 lata.

  Oczywistym jest, e rda odnawialne i energia

  atomowa je zastpi. Ich rozwj w chwili obecnej jest

  konieczny, aby mogy stopniowo zastpowa surowce wyczerpalne.

 • Dzikuj za uwag