Prezentacja programu PowerPoint -...

of 36 /36
Wykład: Polityka dystrybucji

Embed Size (px)

Transcript of Prezentacja programu PowerPoint -...

Page 1: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Wykład:

Polityka dystrybucji

Page 2: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Dystrybucja – działalność obejmująca planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczenia gotowych produktów na rynku i zaoferowania ich do sprzedaży.

Zadanie dystrybucji - dostarczanie finalnym nabywcom pożądanych przez nich produktów w odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej cenie.

Dystrybucja

Page 3: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

W dystrybucji relacyjnej szczególną rolę powinna odgrywać sprzedaż osobista (obsługa prowadzona przez uprzejmy, kompetentny i dbający o rozwój relacji personel, a cała konstrukcja systemu dystrybucji musi być na tyle elastyczna, aby wybrany przez klienta wariant dystrybucji uwzględniał jego preferencje, wzorce zachowań oraz styl życia - klient powinien mieć wybór, z jakich kanałów dystrybucji, w jakim czasie i jakim miejscu chce skorzystać.

Szczepaniec (2004)

Dystrybucja relacyjna

Page 4: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Polityka dystrybucji określa:

jakie kanały dystrybucji będą wykorzystywane?

jaką rolę będą odgrywać w systemie dystrybucji?

jak duża będzie sieć dystrybucji?

jaka będzie struktura tej sieci?

w jakich miejscach będą lokalizowane oddziały i inne punkty dystrybucji?

jakie pole wyboru odnośnie wykorzystywanych kanałów dystrybucji zostawi się klientowi?

jaką rolę w procesie dystrybucji odgrywać będą partnerzy handlowi i pośrednicy?

Polityka dystrybucji

Page 5: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Typowe kanały dystrybucji

PRODUCENT

NABYWCA

AGENT

DETALISTA

HURTOWNIK

AGENT

DETALISTA

HURTOWNIK DETALISTA

Page 6: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Dystrybucja numeryczna (Distribution – numerical) – odsetek (ogółu badanych) sklepów, które w okresie sprawozdawczym prowadziły sprzedaż danego produktu.

Dystrybucja ważona (Distribution - weighted) – znaczenie sprzedaży sklepów, w których obecny był dany produkt, w całkowitej sprzedaży danej grupy towarowej.

Brak ciągłości sprzedaży - ujęcie procentowe (Out of stock – numerical) /Retail Audit/ – odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym prowadziły sprzedaż danego artykułu, ale w momencie badania nie posiadały jego zapasu zarówno w hali sprzedaży jak i w magazynie.

Średni poziom zapasów (stan magazynowy) (Average Stock) –w jednostkach, które dysponowały zapasem danego produktu.

Dodatkowa ekspozycja – ujęcie procentowe (Additional selling points –numerical) - procent (ogółu badanych) sklepów, w których określona marka (lub produkt) jest widoczna i dostępna dla klienta w przynajmniej dwóch miejscach.

Wskaźniki marketingowe – dystrybucja [Retail Audit]

Page 7: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Największe sieci sprzedaży detalicznej, 2017

Źródło: ceoworld.biz/2017/01/24/giants-retail-worlds-25-largest-retailers-revenue-2017

Page 8: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Walmart, 2017

Źródło: Walmart, Annual Report 2017.

Page 9: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Największe sieci handlowe w Polsce, 2017 (1)

2741 sklepów (VI 2017)630 sklepów (VI 2017)

401 sklepów (VI 2017) 53 sklepy (VI 2017)

Page 10: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

2016:367 tys. sklepów37,1 mln m kw.

Liczba sklepów w Polsce, 2015-2016 (w tys.)

Źródło: GUS, 2017.

Page 11: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Źródło: GUS, 2017.

Placówki gastronomiczne w Polsce, 2014-2016

Page 12: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Przychody i koszty w handlu, 2016

Źródło: GUS, 2017.

Page 13: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Rodzaje sklepów z produktami PANDORY

Źródło: investor.pandoragroup.com.

Page 14: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Liczba concept stores PANDORY, 2017

RAZEM: 2446

Page 15: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

System dystrybucji PANDORY – liczba punktów sprzedaży

Page 16: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Sprzedaż produktów PANDORY w różnych kanałach dystrybucji

Page 17: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Sprzedaż internetowa (eSTORE) PANDORY, 2017

Page 18: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.

Miejsce zakupu oleju na wymianę

Liczba osób, które dokonały zakupu oleju na wymianę w danym

miejscu

% respondentów kupujących w

ostatnich 12 mies. olej na wymianę

(n=681)

stacja benzynowa 193 28%

stacja obsługi 169 25%

sklep motoryzacyjny w innym miejscu 157 23%

sklep motoryzacyjny przy warsztacie 61 9%

supermarket / hipermarket 49 7%

MC&C / hurtownia 35 5%

inne miejsce 19 3%

RAZEM 681 100%

Miejsca zakupu olejów silnikowych na wymianę, 2000

Page 19: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Dystrybucja numeryczna olejów silnikowych

Producent olejów Liczba stacji posiadających oleje danego producenta w ofercie

Wskaźnik dystrybucji numerycznej (% stacji) n=146

Rafineria Gdańska 118 81%

Castrol 110 75%

Mobil 107 73%

Elf 102 70%

Shell 91 62%

Orlen / Petro Oil 79 54%

Statoil 48 33%

Tedex 39 27%

Fiat Lubrificanti 20 14%

Vat 20 14%

Veco 11 8%

Quaker State 9 6%

BP 7 5%

ESSO 7 5%

Texaco 7 5%

Aral 6 4%

Glimar 6 4%

Agip 3 2%

Neste 3 2%

Total 3 2%

Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.

Page 20: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Dostępność najpopularniejszych marek olejów silnikowych na stacjach benzynowych

(dystrybucja numeryczna)

Marka oleju silnikowego Rodzaj oleju

Ilość stacji, które posiadają w sprzedaży

dany produkt

Dystrybucja numeryczna

(w %)

Lotos Semisyntetic SJ/CF 10W-40 SS 104 71,2%

Elf Turbo Diesel 15W-40 M 92 63,0%

Lotos Syntetic SJ/CF/EC 5W-40 S 91 62,3%

Elf Sporti Sri 15w40 M 90 61,6%

Lotos Mineralny SJ/CF 15W-40 M 90 61,6%

Castrol GTX3 Protection 15W-40 M 89 61,0%

Lotos Diesel CE/SF 15W-40 M 86 58,9%

Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50 S 82 56,2%

Mobil Super Diesel SAE 15W-40 M 81 55,5%

Castrol GTX 15W-40 M 80 54,8%

Mobil Super SAE 15W-40 M 75 51,4%

Castrol GTX Magnatec 5W-40 S 73 50,0%

Mobil 1 SAE 0W-40 S 73 50,0%

Castrol Formula RS 0W-40 S 72 49,3%

Mobil 1 Turbo Diesel SAE 0W-40 S 72 49,3%

Shell Helix Diesel Super 15W-40 M 69 47,3%

Źródło: BPS Consultants Poland, Auto Scan, 2000.

Page 21: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Miejsce zakupu olejów silnikowych na wymianę, 2013

Źródło: QUALIFACT, Moto Scan, 2013

Miejsce zakupu olejuLiczba osób, które dokonały

zakupu oleju w danym miejscu

% respondentów kupujących w ostatnich 12. miesiącach

olej (n=716)

warsztat nieautoryzowany / sklep motoryzacyjny na terenie warsztatu

278 38,8%

sklep motoryzacyjny w innym miejscu 174 24,3%

warsztat autoryzowany / sklep motoryzacyjny na terenie warsztatu

83 11,6%

stacja benzynowa 77 10,8%

supermarket / hipermarket 71 9,9%

hurtownia motoryzacyjna 66 9,2%

stacja szybkiej obsługi samochodów 16 2,2%

Makro Cash and Carry / hurtownia 10 1,4%

Internet 9 1,3%

giełda / bazar 8 1,1%

inne miejsce 2 0,3%

Page 22: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Wskaźniki dystrybucji numerycznej olejów dla rolnictwa (dla poszczególnych marek), n=39

Marka oleju Liczba punktów %

Superol CC 35 88

Turdus 27 68

Lux 10 21 53

Superol CB 21 53

Superol Falco 21 53

Lotos Diesel 18 45

Superol Milvus 17 43

Selektol Special 13 33

Superol Alanda 12 30

Shell Rimula D 3 8

Tedex Universal 3 8

Źródło: BPS, AGRI 1996.

Page 23: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Na koniec 2016 r. szacowana liczba stacji paliw wyniosła 9099 i była o 1,2% wyższa niż w roku poprzednim.

Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku na polskim rynku funkcjonowały 6624 stacje paliw - wynika z najnowszych szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Sieć Liczba stacji

PKN Orlen 1754

BP 522

Grupa Lotos 485

Shell 423

Circle K 350

Moya 147

Źródło: POPiHN, 2017.

Liczba stacji paliw

Page 24: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Pozycja rynkowa głównych sieci stacji paliw stacje, na których respondenci najczęściej tankują w miejscu zamieszkania

Źródło: QUALIFACT. Moto Scan 2015, Stacje paliw.

Page 25: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Kryteria wyboru stacji benzynowej

% respondentów wskazujących na dany czynnik jako:

najważniejszydrugi pod względem ważności

trzeci pod względem ważności

bliskość miejsca zamieszkania 46% 15% 12%niska cena paliw 12% 21% 11%bliskość miejsca pracy 11% 13% 7%dobra jakość paliwa 9% 10% 21%marka / renoma sieci stacji 7% 14% 11%brak kolejek/szybka obsługa 4% 12% 19%programy lojalnościowe / karta stałego klienta 3% 4% 5%bliskość miejsca zakupów / hipermarketu 3% 3% 3%estetyczny wygląd stacji 2% 5% 6%możliwość zrobienia zakupów na stacji 2% 2% 3%inne 1% 1% 2%

Kryteria wyboru stacji paliw, (n=1000)

Źródło: QUALIFACT. Moto Scan 2015, Stacje paliw.

Page 26: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Najważniejszy dla zamożnych klientów kanał dystrybucji usług bankowych

Źródło: QUALIFACT, Affluent Segment, 2010.

Page 27: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Najważniejszy kanał dystrybucji usług bankowych dla MSP

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP, 2015.

2,8% 3,6%0,5% 0,7%

67,3%61,9%

0,0%

0,2%

29,4%33,5%

0,0% 0,2%

2015 2014

telefon

placówka banku

mobile banking

Internet banking

wpłatomaty

bankomaty

Page 28: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Operacje wykonywane w różnych kanałach dystrybucji

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP, 2015.

45,7%

28,6%

50,5%

69,3%

1,8%

86,3% 87,5%

38,2%40,7%

5,7%

11,1%

4,1%0,3% 0,8% 0,5%

składanie poleceń przelewów

przeglądanie historii operacji na rachunku /

przeglądanie sald

zakładanie / zrywanie lokat

składanie wniosków kredytowych

usługi inwestycyjne

placówka Internet Banking Mobile Banking

Page 29: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

25%

5%

1%

1%

24%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

do 1 km

1 - 4 km

5 - 10 km

11 - 20 km

21 - 30 km

ponad 30 km

Źródło: B.P.S. Consultants Poland Ltd., „INWESTOR INDYWIDUALNY 2001”.

Odległość siedziby banku od miejsca zamieszkania klientów indywidualnych

Page 30: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Wells Fargo

Page 31: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym
Page 32: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Dystrybucja produktów ubezpieczeniowych, AXA

Page 33: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Miejsce / sposób zakupu ubezpieczeń, 2010

Źródło: QUALIFACT, Affluent Segment, 2010

Page 34: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Miejsce / sposób zakupu ubezpieczeń komunikacyjnych

Źródło: QUALIFACT, Moto Scan, 2013

0,1%

1,7%

4,8%

8,5%

10,9%

22,7%

51,3%

w placówce banku, w którym mam konto osobiste

w salonie samochodowym

na poczcie

przez Internet

przez telefon

w placówce firmy

za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego

Page 35: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

2,3%

3,6%

0,5%

3,5%

2,0%

2,2%

3,7%

2,8%

3,5%

3,7%

12,4%

46,3%

4,0%

4,2%

1,9%

2,8%

3,4%

3,7%

3,9%

4,4%

4,9%

6,1%

10,9%

42,3%

3,2%

3,5%

1,5%

3,2%

3,4%

3,0%

3,7%

5,4%

5,4%

7,5%

10,8%

40,6%

AXA SA

Link4 SA

Liberty Direct SA

GENERALI SA

COMPENSA SA

Moje TU SA (MTU)

UNIQA SA

ERGO HESTIA SA

ALLIANZ Polska SA

HDI Asekuracja SA

WARTA SA

PZU SA

Moto Scan 2009 (wiosna)

Moto Scan 2008 (jesień)

Moto Scan 2008 (wiosna)

Pozycja firm ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeń OC, 2008-2009

Źródło: QUALIFACT

Page 36: Prezentacja programu PowerPoint - Koniunktura.comkoniunktura.com/wp-content/uploads/2017/10/W7_Polityka... · 2018-03-12 · /Retail Audit/ –odsetek sklepów, które w okresie sprawozdawczym

Grupa PZU posiada największą spośród polskich ubezpieczycieli sieć placówek sprzedażowo-obsługowych: 417 placówek, obejmujących swoim zasięgiem teren całej Polski.

PZU oferuje produkty w następujących kanałach dystrybucji: agenci na wyłączność (5,9 tys.), multiagencje (2,6 tys.), brokerzy ubezpieczeniowi (ok. 820), bancassurance, direct oraz pracownicy PZU.

Kluczowymi kanałami dystrybucji PZU Życie są: sprzedaż agencyjna (ponad 2,1 tys. agentów wyłącznych oraz 152 Menadżerów Zespołów Sprzedażowych), multiagencje (249), pracownicy PZU, bancassurance, direct i brokerzy.

PZU – system dystrybucji, 2013

Źródło: PZU.