Prezentacja firmy Gepol | Gepol company

download

of 10

 • date post

  07-Feb-2017
 • Category

  Services
 • view

  332
 • download

  0

Embed Size (px)

transcript

 • HISTORIA

  Przedsibiorstwo GEPOL Sp. z o.o. istnieje od 1990 roku jako firma informatyczno-kartograficzna oraz doradztwo personalne. Dotychczasowe prace naszej firmy zostay docenione przez Ministerstwa:- w roku 1996 Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyzna nam nagrod za wybitne osignicia twrcze w dziedzinie geodezji i kartografii (WTK 3.6),- w roku 1999 Minister Spraw Wewntrznych i Administracji przyzna nam nagrod za wybitne osignicia twrcze w dziedzinie geodezji i kartografii (WTK 3.4)oraz instytucje finansowe:w padzierniku 2002 r. otrzymalimy wyrnienie Banku Ochrony rodowiska S.A. - Klon 2002 za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osignite we wsppracy z Bankiem Ochrony rodowiska S.A.

 • MISJA I WIZJA

  W oparciu o wieloletnie dowiadczenia we wsppracy nauki i biznesu, dostarcza wysokiej jakoci rozwizania GIS i zarzdzania dla sektora publicznego i przedsibiorstw.

  Gepol to firma zajmujca si informacj, bazujca na solidnych fundamentach nauki oraz wykorzystujc wiedz w zarzdzaniu.

  MISJA

  WIZJA

 • WSPPRACA Z NAUK

  Gepol wsppracuje ze rodowiskiem naukowym przy tworzeniu swoich rozwiza, ale rwnie wspiera praktyczn nauk polskich studentw. Bierzemy udzia w projektach: - Awans kompetencyjny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- Geo4Work, Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie- GeoCentrum Doskonaoci, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • l Mapy cyfrowel Digitalizacja mapl Przestrzenne analizy geograficznel Przestrzenne analizy strategiczne l - geomarketing

  l Szkolenial Hurtownie danychl Opracowania ekofizjoraficznel Doradztwo personalne

  PRODUKTY I USUGI

 • l Plany miastl Mapy turystycznel Mapy administracyjnel Mapy osadniczel Mapy kodw pocztowychl Mapy transportowel Mapy sozologicznel Plany urzdzenia lasw

  l Mapy hydrograficznel Mapy topograficznel Baza danych obiektw

  topograficznych (BDOT)- komponenty TOPO i KARTO

  l Mapy geomorfologicznel Numeryczne Modele Terenu

  MAPY CYFROWE

 • PRZESTRZENNE ANALIZY STRATEGICZNEGEOMARKETING

  l Dostarczamy dane korzystajc z: BDOT10k (Baza Danych Obiektw Topograficznych), BDOO (Baza Danych Obiektw Ogolnogeograficznych) i innych zasobw CODGiK, Open Street Map

  Pracujemy na oprogramowaniu: QGIS (ktrego jestemy brzowym sponsorem),ArcGIS, MapInfo, SAGA

 • SZKOLENIA

  Szkolenia prowadzone s przez wykwalifikowanych trenerw, posiadajcych dowiadczeniaw praktycznym wykorzystaniu systemw GIS. Zakres szkole jest uzgadniany na yczenie klienta. l QGIS - obsuga programu podstawowyl QGIS - obsuga programu redniozaawnsowanyl QGIS - Analizy przestrzenne zaawansowanyl QGIS - Zaawansowane metody wizualizacji

  danych przestrzennych zaawansowanyl SAGA GIS - obsuga programu podstawowyl ArcGIS - obsuga programu podstawowy

  l ArcGIS - obsuga programu redniozaawnsowanyl MapInfo - obsuga programu podstawowyl MapInfo - obsuga programu

  redniozaawnsowanyl Analizy geomarketingowe podstawowyl GIS dla mediw podstawowyl Szkolenie z wykorzystania publicznych baz danych

  przestrzennych redniozaawansowany

 • DOWIADCZENIE

  Przedsibiorstwo informatyczno-kartograficzne z ponad 25-letnim dowiadczeniiem w zakresie wiadczenia usug brany geoinformacyjnej (GIS Geographic Information System), strategicznych analiz przestrzennych dla biznesu oraz doradztwa personalnego. Nasi specjalici prowadz rwnie szkolenia ze specjalistycznego oprogramowania (MapInfo, QGis, ArcGis).Gepol wsppracuje z instytutami najlepszych uczelni wyszych w kraju, tworzc projekty innowacyjne i wykorzystywane przez klientw publicznych i prywatnych.Nieustannie pogbiamy swoj wiedz i ledzimy trendy, biorc udzia w wydarzeniach branowychw kraju i za granic.

 • Slajd 1Slajd 2Slajd 3Slajd 4Slajd 5Slajd 6Slajd 7Slajd 8Slajd 9Slajd 10