Prezentacja

download Prezentacja

of 12

Embed Size (px)

description

Hanna Stasicka - prezentacja przygotowana na konkurs EDUinspiracje

Transcript of Prezentacja

  • 1. Moja przygoda z FRSE

2. Moje dotychczasowe dowiadczeniaWizyty Studyjne, Comenius Regio 2004 r. Wochy Delegowanie uprawnie w zarzdzaniu szko i ewaluacja systemu owiaty w autonomicznej szkole (Cividale 17-22.10.2004 r.) 2006 r. Hiszpania Zawd nauczyciela (Sevilla 13-17.11.2006 r.)POMYS ! a moe by zorganizowa wizyt w Polsce. My te mamy wiele do pokazania. 2007 r. Polska Sukces edukacyjny uczniw w perspektywie europejskiej. Przykady dobrych praktyk (Dbica 15-20.10.2007 r.), 2009 r. Polska Kluczowe kompetencje. Przykady dobrych praktyk na Podkarpaciu (Rzeszw 19-23.10.2009 r.), 2009 r. Portugalia Ewaluacja szk dla doskonalenia jakoci SEQI (Evora 16-20.11.2009 r.), 2010 r. Polska Edukacja, innowacje, przedsibiorczo od przedszkola do dorosego ycia (Rzeszw 18-22.10.2010 r.), 2011 r. Polska Jakiego nadzoru pedagogicznego potrzebuj szkoy dla doskonalenia jakoci ich pracy (Rzeszw 17-221.10.2011 r.), 2010 2012 r. Projekt Comenius Regio Multimedia? TIK? Wiemy jak!, 2012 r. Francja Jak kierowa i ocenia innowacyjn dziaalno w szkoach? (Poitiers 15-19.10.2012 r.). 3. WIZYTA STUDYJNA NR 165 RZESZW 2013 Ewaluacja pracy szk jako cieka ich rozwoju Termin wizyty: Organizator:22 26 kwietnia 2013 r. Kuratorium Owiaty w RzeszowieUczestnicy: LITZLBAUER Franz TEXTOR Christopher SCHEFCSIK Michael GASULL CAULES Marina Ana LLOPIS Florence AAN Pelin LUKI Mojca LUISK lle SAITI Sofia IVAN Cristina Maria KYROU Panayiotis COSTACHE Florentina-FloriKoordynator:Austria Niemcy Niemcy Hiszpania Francja Turcja Sowenia Estonia Grecja Rumunia Cypr RumuniaHanna Stasicka 4. RZESZW 2013 W ramach wizyty: pokazaam uczestnikom szkoy i ich codzienn prac, obejrzelimy wystpy artystyczne dzieci, dyskutowalimy o jakoci pracy szk w kontekcie ewaluacji wewntrznej. Uczestnikami byli: nauczyciele, rodzice, uczniowie, przedstawiciele organw prowadzcych. 5. W ramach wizyty Zorganizowaam warsztaty i debaty PORUSZALISMY TEMATY: Dziaalno Kuratorium Owiaty + nadzr pedagogiczny w PolsceTerminologia: ewaluacja a ocenianieEwaluacja zewntrzna prowadzona w polskich szkoachEwaluacja wewntrzna w szkoachEwaluacja wewntrzna w oparciu o Profil szkoy mapy jakoci pracy szkoy podstaw planowania prorozwojowych zmianCzy ewaluacja suy rozwojowi szkoy? zebranie opiniiEwaluacja w szkoach europejskichSystem doskonalenia nauczycieli w Polsce 6. W ramach wizyty:Zorganizowaam konferencj midzynarodow powicon nadzorowi i ewaluacji pracy szk w krajach Unii Europejskiej.Uczestnicy prowadzili i obejrzeli prezentacje. 7. W ramach wizyty: pokazaam gociom najpikniejsze zaktki Podkarpacia, zapewniam degustacj polskich potraw. 8. Dziki wizycie ja nawizaam kontakty z uczestnikami a gocie z polskimi nauczycielami, dyrektorami szk, przedstawicielami orodkw doskonalenia nauczycieli.Zdobyta wiedza pochodzi od wszystkich i tworzy wsplne bogactwo uczestnikw spotka oraz tych, ktrzy zainteresuj si rozpowszechnianymi materiaami zebranymi w formie papierowej i na CD, udostpnionymi na stronie internetowej www.ko.rzeszow.pl 9. Zaplanowane cele i zadania zrealizowaam. W opinii uczestnikw program by bardzo obszerny i ambitny, organizacja na bardzo wysokim poziomie.Realizujc wizyt speniam swoje oczekiwania. Udowodniam, e potrafi organizowa i prowadzi merytoryczn wspprac na poziomie europejskim. 10. Organizacja Wizyty Studyjnej wymagaa ogromnej pracy i wsppracyAle wiem, e byo warto! Moja wiedza i dowiadczenie wpywaj na profesjonalizm mojej codziennej pracy. Realizacja wizyt wpyna na pozycj w rodowisku edukacyjnym. Jestem zapraszana do prezentowania wiedzy, dowiadcze w realizacji projektw midzynarodowych oraz przykadw dobrych praktyk (rwnie za granic do Niemiec, Finlandii). 11. Na zakoczenieNiektrzy swj widnokrg bior za koniec wiata Spotykam si z pytaniem: a po co ta wsppraca? obok wymieniania licznych korzyci, cytuj: Trzeba z ywymi naprzd i, po ycie siga nowe. 12. Wicej informacji: www.ko.rzeszow.pl Telefon: 178671135 Hanna Stasicka