Praktyczne porady finansowe / Tomasz Bar

Click here to load reader

 • date post

  14-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Jak efektywnie zadbać o swoje finanse osobiste - unikalna wiedza z zakresu edukacji finansowej, której nie zdobędziesz w szkole!

Transcript of Praktyczne porady finansowe / Tomasz Bar

 • Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praktyczne porady finansowe"

  Darmowa publikacja dostarczona przez

  ebooki24.org

  Copyright by Zote Myli & Tomasz Bar, rok 2008

  Autor: Tomasz Bar

  Tytu: Praktyczne porady finansowe

  Data: 18.08.2011

  Zote Myli Sp. z o.o.

  ul. Toszecka 102

  44-117 Gliwice

  www.zlotemysli.pl

  email: kontakt@zlotemysli.pl

  Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie

  w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci

  publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie

  z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.

  Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice

  informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za

  ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub

  autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej

  odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych

  w ksice.

  Wszelkie prawa zastrzeone.

  All rights reserved.

  Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 • SPIS TRECI

  OD AUTORA.....................................................................5

  Cz IDLACZEGO WARTO ZADBA O SWOJE FINANSE OSOBISTE? ............6

  1. Niezaleno finansowa, ale po co?.................................72. Sia pienidza staje si w dzisiejszych czasach coraz bardziej dostrzegalna ....................................................11

  Cz IIKTO, JELI NIE TY, LEPIEJ ZADBA O TWOJE FINANSE OSOBISTE? . .16

  1. PKB ronie ale kto z niego korzysta?............................172. Czy umowa o prac staje si luksusem?..........................203. Wyduenie okresu aktywnoci zawodowej do 67 lat .........254. Obecny rynek pracy nie sprzyja kobietom.......................305. Praca obserwacje wasne jako rdo cennych informacji..35

  Cz IIIZACZNIJ BUDOWA SWOJ FINANSOW NIEZALENO.............39

  1. Posiadanie pracy od tego si wszystko zaczyna...............402. Oszczdzaj swj czas i korzystaj w peni z moliwoci, jakie daje konto bankowe ..............................................473. Ronie Twoja wiedza, ale i potrzeby..............................504. Posiadasz pierwsze oszczdnoci zadbaj o nie................53

  Cz IVNAUCZ SI SUSZNYCH WYBORW SPORD DOSTPNYCH OFERT 56

  I. Inteligencja finansowa jak oszczdzi na kredycie lub karcie kredytowej? ..................................................57II. Gotwka.................................................................631. Wybierz dla siebie konto internetowe............................672. Czy przed podwykami opat za prowadzenie konta mona si obroni? .......................................................763. Karty kredytowe cz I...........................................804. Karty kredytowe cz II...........................................85

 • 5. Czy oprocentowanie kredytu 29,9% moe by realnie mniejsze ni 21,99%?....................................................906. Kredyt jakie raty wybra, rwne czy malejce? ..............947. Kredyt ratalny czy kredyt 0% oznacza zero kosztw?.......968. Kredyt samochodowy jak wybra atrakcyjn ofert?........999. Ubezpieczenie samochodu na co zwrci uwag przy wyborze oferty? ..................................................10510. Kredyty mieszkaniowe ABC....................................11011. Koszty okookredytowe kredytu mieszkaniowego...........11612. Wynajem mieszkania kupionego na kredyt przestaje by opacalne ............................................................11913. Refinansowanie kredytu hipotecznego czyli jak paci mniejsze raty............................................................12314. Kredyt konsolidacyjny czym jest i dla kogo? ...............12815. Oszczdzanie a przyszo finansowa naszego dziecka....13516. Ubezpieczenie na ycie jak wybra dobr ofert?........14117. SKOK Spdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe.. .14718. Biuro Informacji Kredytowej co warto o nim wiedzie?..152

  ZAKOCZENIE...............................................................158POLECANE STRONY WWW................................................159POLECANE KSIKI.........................................................172

 • PRAKTYCZNE PORADY FINANSOWE darmowy fragment Zote Myli

  Tomasz Bar str. 5

  OD AUTORA

  Witam serdecznie!

  Na wstpie dzikuj Ci za wybr mojego e-booka. Jestem przekonany,

  e po jego przeczytaniu wydane pienidze zwrc Ci si bardzo szybko.

  Lektura zawartych w nim porad i artykuw dostarczy Ci praktycznej

  wiedzy, ktr mona wykorzysta w wielu sytuacjach dotyczcych

  naszych finansw osobistych.

  Zdaj sobie spraw, e swoj publikacj nie wyczerpaem w peni

  tematu. To jednak praktycznie niewykonalne, gdy niemal co tydzie na

  rynku pojawiaj si nowe produkty finansowe.

  Moim celem jest zachci Ci do zainteresowania si spraw Twoich

  finansw osobistych.

  Niewane, jaki bdzie wzrost PKB, inflacja, stopa bezrobocia, kurs

  waluty ani jaka partia bdzie rzdzi Polsk. W kadej sytuacji liczysz

  si Ty i tylko na siebie moesz liczy.

  Ja jedynie postaram si pomc Ci odnale si w gszczu ofert

  finansowych i pokaza moliwoci, jakie stoj przed kadym.

  Nie obiecuj Ci bogactwa ani nie wskazuj atwej drogi do fortuny.

  Gwarantuj natomiast ogromn porcj informacji na temat finansw

  osobistych wraz z przykadami ich zastosowania w codziennym yciu.

  Zapraszam do lektury

  Tomasz Bar

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Bar

 • CZ ICZ I

  DLACZEGO WARTO ZADBA

  O SWOJE FINANSE OSOBISTE?

 • PRAKTYCZNE PORADY FINANSOWE darmowy fragment Zote Myli

  Tomasz Bar str. 7

  1. Niezaleno finansowa, ale po co?

  Ot po to, aby zapewni sobie wzgldny spokj finansowy w sytuacji:

  utraty pracy;

  spadku osiganych dochodw;

  wzrostu wydatkw (np. koszty utrzymania i wyksztacenia dzieci);

  przejcia na emerytur.

  Jakie masz szanse na sta, dobrze patn prac przez cay okres (3040

  lat) aktywnoci zawodowej? Nie owijajc w bawen nike. Jeli nawet

  znajdziesz si wrd szczliwcw, ktrzy bd mie prac do

  osignicia wieku pozwalajcego przej na emerytur, to Twoja

  emerytura nie bdzie wysoka.

  Pozwl, e przytocz kilka danych. Wedug prognoz GUS z 2005 roku,

  zmiany demograficzne, jakie maj miejsce w naszym kraju, sprawi, e:

  w 2012 roku na 100 osb w wieku produkcyjnym przypada bdzie

  20 osb powyej 65. roku ycia, za

  w 2030 roku na 100 osb w wieku produkcyjnym przypada bdzie

  a 40 osb powyej 65. roku ycia.

  Liczba osb pracujcych (paccych skadki) zmalaa z 17,8 mln w 1980

  roku do 12,7 mln w 2004 roku. Jednoczenie liczba emerytw

  i rencistw (w pozarolniczym systemie ubezpiecze spoecznych)

  wzrosa z 4,1 mln w 1980 roku do 7,5 mln w 2004 roku.

  Oznacza to nic innego, jak spadek wysokoci realnych emerytur, gdy

  w 2030 roku osb uprawnionych do ich pobierania bdzie ponad

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Bar

 • PRAKTYCZNE PORADY FINANSOWE darmowy fragment Zote Myli

  Tomasz Bar str. 8

  dwukrotnie wicej ni obecnie, a osb pracujcych i odprowadzajcych

  skadki nie wystarczy do zapewnienia obecnego poziomu wypat.

  Problem ten dotyczy zwaszcza pokolenia dzisiejszych 30-latkw, ktrzy

  s na pocztku swojej kariery zawodowej i maj przed sob 3035 lat

  pracy.

  No tak, ale mamy przecie OFE, IKE

  Rzeczywicie, tylko e obecne rozwizania OFE s poowiczne co

  najmniej z kilku powodw:

  trafia do nich zaledwie 1/5 skadki, ktra poprzednio trafiaa

  w caoci do ZUS;

  skadki obcione s wysokimi prowizjami, ktre pobieraj

  Towarzystwa Funduszy Emerytalnych;

  wyniki OFE s cile zwizane z koniunktur giedow.

  W okresie dekoniunktury na GPW zyski z OFE tylko nieznacznie

  przekraczaj np. dochody z lokat, pienidze w OFE s zamroone do

  czasu osignicia przez nas wieku emerytalnego, ktry, jak wynika z

  opublikowanych w czerwcu 2005 roku propozycji, moe ulega

  wydueniu m.in. ze wzgldu na wyduanie si okresu ycia obywateli.

  rednia ycia Polakw wynosi obecnie 74,5 roku i jest dusza o 4 lata

  od redniej z pocztku lat 90.

  Tak wic pienidze, ktre zgromadzimy, zobaczymy nieprdko.

  Bdziemy mie 6570 lat, a wtedy rado z ich posiadania jest

  nieporwnywalnie mniejsza, ni kiedy mamy lat 30.

  Jest tylko jedna rzecz gorsza od staroci staro bez pienidzy

  Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Tomasz Bar

 • PRAKTYCZNE PORADY FINANSOWE darmowy fragment Zote Myli

  Tomasz Bar str. 9

  Najwiksz zalet OFE jest fakt, e bez wzgldu na to, ile zgromadzimy

  pienidzy, po naszej mierci dziedziczy je rodzina. W dotychczasowym

  systemie pienidze te przepaday w ZUS.

  Z kolei wprowadzone w 2004 roku IKE (Indywidualne Konta Emerytalne)

  nie speniy pokadanych w nich nadziei. Ilo zaoonych rachunkw IKE

  odbiega znacznie od oczekiwa ich pomysodawcw. Przyczyni si do

  tego brak wyranych korzyci i zacht do IKE, co w poczeniu z i tak

  nisk chci Polakw do oszczdzania przynioso taki, a nie inny efekt.

  To nie czarne wizje, raczej podjcie skrywanego problemu bliszego

  kademu z nas bardziej, ni to si moe wydawa. Zmusza to nas,

  abymy w por pomyleli o swojej finansowej przyszoci.

  Kady powinien umie zarzdza finansami osobistymi tak, a