Pracownie interklasa

download

of 16

 • date post

  29-Aug-2014
 • Category

  Education
 • view

  889
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

transcript

 • Szkolna pracownia informatyczna otwarta dla uczniw w czasie zaj pozalekcyjnych oraz dla inicjatyw spoecznoci lokalnej. Miejski Zesp Szk nr 2 w Bolesawcu
 • Kko komputerowo - redakcyjne.
  • Uczniowie redaguj tradycyjne i elektroniczne wersje gazetki szkolnej Nowinki Jedynki.
 • E-Gazetka Szkolna
  • W ramach programu e-Twinning, z trzema europejskimi szkoami, redagujemy wspln gazetk elektroniczn.
 • Koo informatyczne w gimnazjum
  • Na zajciach koa informatycznego uczniowie poznaj zasady tworzenia stron WWW za pomoc edytorw html oraz cms
 • Zajcia w klasach I-III
  • W klasach I III uczniowie ucz si obsugi komputera poprzez gry i zabawy.
 • Lekcje przedmiotowe
  • Nauczyciele wykorzystuj pracownie komputerowe oraz tablice interaktywne do prowadzenia zaj z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
 • Zajcia podczas ferii zimowych
  • Podczas tegorocznych ferii zimowych uczniowie brali udzia w szkoleniach e-learningowych, przygotowujcych ich do bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.
 • Zajcia w ramach wietlicy profilaktyczno-rodowiskowej
  • W ramach dziaalnoci wietlicy profilaktyczno-rodowiskowej, realizowany jest projekt profilaktyczno-teatralny, w ktrym technologia informacyjna odgrywa bardzo wan rol.
 • Warsztaty dla nauczycieli
  • W naszej szkole organizowane s warsztaty, doskonalce umiejtnoci wykorzystania komputera i Internetu w pracy pedagogicznej oraz podnoszce kompetencje pedagogiczne, wychowawcze i opiekucze nauczycieli.
 • Rady pedagogiczne
  • Technologia informacyjna okazuje si niezwykle przydatna take podczas posiedze rady pedagogicznej.
 • Spotkania z rodzicami
  • Prezentacje tematyczne, szkoleniowe, analiza sprawdzianu po zakoczeniu szkoy podstawowej i egzaminu gimnazjalnego, prezentacja szkoy dla rodzicw przyszych pierwszoklasistw i gimnazjalistw.
 • Spotkania ze suchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  • Spotkania ze suchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku - wsplne zajcia, projekty, spotkania.
 • Warsztaty i szkolenia
  • Szkolenie dla nauczycieli bolesawieckich szk podstawowych wedug autorskiego projektu w oparciu o program ,,Z umiechem po sukces .
  • Warsztaty dla rodzicw ,,Jak czyta opini z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
  • Warsztaty dla rodzicw ,,Metody wspierania dziecka.
  • Warsztaty dla rodzicw Jak pomc dziecku w nauce?
  • Warsztaty dla rodzicw Bezpieczestwo w sieci.
  • Warsztaty dla rodzicw "Jak motywowa dzieci?"
 • Warsztaty i szkolenia
  • Wsporganizacja i prowadzenie spotkania samoksztaceniowego dla nauczycieli bibliotekarzy bolesawieckich szk Formy i metody pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej.
  • Warsztaty dla opiekunw zespow redakcyjnych gazetek szkolnych (powiatowe).
 • Lekcje otwarte
  • Weihnachten ist vorbei prowadzenie lekcji otwartej z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komputerowych na j. niemieckim.
  • Lekcje otwarte dla nauczycieli matematyki z rejonu miasta i gminy Bolesawiec.
  • Lekcje otwarte z matematyki, jzyka polskiego, przyrody i ksztacenia zintegrowanego.
 • Prezentacje naszych dowiadcze
  • Prezentacja dorobku szkoy przez dyrektora szkoy, pana Kornela Filipowicza, podczas Dolnolskiej Konferencji Dyrektorw Szk jako przykadu dobrych praktyk.
  • Midzynarodowa wsppraca w ramach akcji eTwinning prezentacja projektw jako przykadu dobrych praktyk podczas konferencji regionalnej w Jeleniej Grze.
  • Prezentacja podczas Oglnopolskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Ustroniu.
  • Prezentacja podczas Europejskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli w Wiedniu.