PPoint: Royalty Free

download PPoint: Royalty Free

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

description

Royalty Free - zasady licencji

Transcript of PPoint: Royalty Free

  • 1. Royalty FreeBanki zdjd

2. Royalty Free Model licencjonowania rnych form wasnoci intelektualnej, takich jak patenty, znak handlowy, prawa autorskie, itp. Bez tantiem. rdo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Royalty_free 3. Oglne zasady1. Kupujc pyt lub zdjcienabywa si prawo do dowolnegowielokrotnego wykorzystywaniazdjd.rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 4. Oglne zasady2. Nie ma adnej gwarancjiwycznoci, to samo zdjciemoe byd wykorzystane takeprzez innego nabywc. rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 5. Oglne zasady3. Nabywca nie moe odsprzedad,odstpid lub w jakiejkolwiekinnej formie przekazad praw dozdjd osobom trzecim. rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 6. Oglne zasady4. Nabywca moe uywad zdjdw projektach graficznych(zarwno komercyjnych jaki niekomercyjnych) i sprzedawadlub przekazywad te projekty(realizacje) osobom trzecim. rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 7. Warunki korzystania z utworw fotograficznych Prawa autorskie osobiste przysuguj autorom utworw fotograficznych. rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 8. Warunki korzystania z utworw fotograficznych Licencjobiorcy przysuguje niewyczne prawo wykorzystywania utworu fotograficznego w zastosowaniach komercyjnych i niekomercyjnych na nastpujcych polach eksploatacji:rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 9. Warunki korzystaniaz utworw fotograficznycha. obejmujce prawo do wprowadzaniedo pamici komputera b. jako elementy we wasnych projektachsucych reklamie i promocji wczajcprojekty opakowao rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 10. Warunki korzystaniaz utworw fotograficznychc. jako elementu stanowicegonierozczn czd projektuw celu wykorzystania w serwisachinternetowych i systemachelektronicznego przekazurdo: http://www.digitalphoto.pl/ 11. Warunki korzystaniaz utworw fotograficznychd. do wykorzystania w dowolnychproduktach oraz publikacjachelektronicznych oraz tradycyjnych(drukowanych) e. w zastosowaniach prywatnych,niekomercyjnych, testowychrdo: http://www.digitalphoto.pl/ 12. Warunki korzystaniaz utworw fotograficznych Umowa jest nieograniczona w czasie i terytorium wykorzystania.rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 13. Warunki korzystania z utworw fotograficznych Zabronione jest wykorzystywanie utworw fotograficznych do tworzenia treci, ktre s sprzeczne z zasadami wspycia spoecznego, dobrymi obyczajami, naruszaj dobre imi osb trzecich, a w szczeglnoci treci o charakterze pornograficznym, obscenicznym, powszechnie uznanym za obraliwe, naruszajcych powszechnie przyjte normy.rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 14. Warunki korzystania z utworw fotograficznych Licencjobiorca zyskuje prawo wspdzielenia zapisu cyfrowego utworw fotograficznych w celu tworzenia zasobw serwerowych, bibliotek fotografii z przeznaczeniem do wsplnego korzystania w obrbie wasnego podmiotu gospodarczego z ograniczeniem do maksymalnie 10 stanowisk komputerowych, z ktrych dostp jest moliwy. rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 15. Warunki korzystaniaz utworw fotograficznych Za wyjtkiem poprzedniego punktu zabrania si prezentacji utworw fotograficznych w formie cyfrowej w rozmiarach wikszych ni 480 x 320 pixeli (w rozdzielczoci 72 dpi).rdo: http://www.digitalphoto.pl/ 16. Banki zdjd http://www.freedigitalphotos.net/ darmowe zdjcia w rozdzielczoci 426(px) x 640(px) nie wymaga rejestracji 17. Banki zdjd http://www.123rf.com/ darmowe zdjcia w rozdzielczoci 400(px) x 300(px) wymaga rejestracji (bez opat) 18. Banki zdjd http://www.shutterstock.com/ 1 darmowe zdjcie tygodniowo wymaga rejestracji (bez opat) 19. Banki zdjd http://www.istockphoto.com/ 1 darmowe zdjcie tygodniowo wymaga rejestracji (bez opat) 20. Banki zdjd http://www.dreamstime.com/ do 50 darmowych zdjdwymaga rejestracji (bez opat) 21. Wicej informacji na stronie: http://bankizdjec.pl/