PPoint: Formatowanie tekstu

download PPoint: Formatowanie tekstu

of 32

Embed Size (px)

description

Prezentacje w MS PowerPoint 2003 - opcje formatowania tekstu

Transcript of PPoint: Formatowanie tekstu

  • 1. Grafika menaderska i prezentacyjna Formatowanie tekstu MS PowerPoint 2003

2. Ukad slajdu 3. Pola na teksty Tutaj naley wprowadzidtred slajdu 4. Rozmiar czcionki 5. Minimalny rozmiar tekstu =Czytelny dla kadego suchacza 6. Krj czcionki 7. Unikaj zbyt ozdobnych czcionek! Z ekranu atwiej si czyta czcionki bezszeryfowe. 8. Kolor czcionki 9. Formatowanie tekstu 10. Pochylony tekstjest trudniejszy do przeczytania! 11. Podkrelony tekst kojarzy si z hiperczem!(zwaszcza niebieski lub fioletowy) 12. Format Czcionka Styl czcionki Krj czcionki Rozmiar czcionkiKolor czcionki Dodatkowe efekty 13. Indeks 14. Indeks 15. Nie naley uywad zbyt wielu rodzajw czcionek w prezentacjach:2 kroje 3 kolory 16. Zamieo czcionki 17. Zamieo czcionki 18. Interlinia 19. Interlinia Odstp pomidzy kolejnymiwierszami w akapicieOdstp przed zaznaczonymakapitemOdstp za zaznaczonymakapitem 20. Wielkod liter 21. Wielkod liter 22. Wyrwnanie tekstu Opcja niedostpna na pasku narzdzi(tylko w menu Format Wyrwnanie) 23. Punktory i numeracja 24. Lista nienumerowana 25. Lista numerowana 26. Punktory i numeracja 1. Zaznacz list, dla ktrej wprowadzasz zmian. 2. Wcinij prawy przycisk myszki. 3. Z menu kontekstowego wybierz Punktory i numeracja 27. Lista numerowana 28. Lista nienumerowana Zmiana rozmiaru lub koloru punktora Zmiana obrazu punktora 29. Lista nienumerowanaZmiana obrazu punktora 30. Wcicia na licie 31. Sprawdzanie pisowni 32. Alicja Pitua-Wilczyoska, apw@ap.krakow.pl