PPoint: Autoksztalty

download PPoint: Autoksztalty

of 30

Embed Size (px)

description

Prezentacje w MS PowerPoint 2003 - autokształty

Transcript of PPoint: Autoksztalty

  • 1. Grafika menaderska i prezentacyjnaAutoksztaty MS PowerPoint 2003

2. Autoksztat To prosty rysunek skadajcy si z podstawowych figur geometrycznych, liniiprostych itp. 3. (1) Wstaw Obraz Autoksztaty Pojawi si pasek wyboru ksztatu 4. Pasek AutoksztatyLiniecznikiPrzyciski akcjiKsztaty podstawowe Objanienia Strzaki blokowe Schemat blokowy i transparentyGwiazdy 5. (2) Pasek rysowanie Autoksztaty 6. Jak narysowad ksztat? 7. Gotowe! 2. Wybierz autoksztat. 1. Narysuj ksztat na slajdzie. Wcinij lewy przycisk myszki, przecignij myszk w lewo i w d, pud klawisz myszki. 8. Formatowanie autoksztatu a) Przenoszenie. b) Zmiana rozmiaru. c) Obrt. d) Zmiana ksztatu. e) Zmiana wypenienia. f) Modyfikacja linii. g) Cieo. h) Efekty trjwymiarowe. 9. a) Przenoszenie 1. Zaznacz ksztat, klikajc na niego myszk. 2. Po najechaniu myszk na ksztat kursorzmieni si w krzyyk. 3. Wcinij lewy klawisz myszki, przesuo ksztat,pud klawisz myszki. 10. a) Przenoszenie 11. b) Zmiana rozmiaru 1. Zaznacz ksztat, klikajc na niego myszk. 2. Wok ksztatu pojawi si 8 kropeczek. 3. Po najechaniu kursorem na jedn z biaychkropeczek, zmieni on swj wygld napodwjn strzak. 4. Kliknij na kropeczce, rusz myszk, pudkursor myszki. 12. b) Zmiana rozmiaru Wybierajc odpowiedni kropeczk, mona zmienid szerokod, wysokod lub jednoczenie oba wymiary ksztatu. 13. c) Obrt 1. Zaznacz ksztat, klikajc na niego myszk. 2. Nad ksztatem pojawi si zielona kropeczka. 3. Kliknij lewym przyciskiem myszki na zielonejkropeczce, rusz myszk, pud klawisz myszki,kiedy ksztat znajdzie si w podanympooeniu. 14. c) Obrt 15. d) Zmiana ksztatu 1. Zaznacz ksztat, klikajc myszk. 2. Jeli moliwa jest zmiana ksztatu, pojawi sity romb. 3. Kliknij na tym rombie, rusz myszk, pudprzycisk myszki, kiedy pokae si podanyksztat. 16. d) Zmiana ksztatu 17. e) Zmiana wypenienia Peny kolor Gradient Tekstura Deseo Obraz 18. e) Zmiana wypenienia 1. Zaznacz ksztat. 2. Z paska narzdzi Rysowanie wybierz ikonwiadro z farb Kolor wypenienia. 3. Wybierz odpowiedni opcj: Kolor z prbnika Wicej kolorw wypenienia.. Efekty wypenienia.. 19. Wiadro z farb Najpierw zaznacz ksztat, ktry chcesz formatowad! 20. Wypenienie penez palety prbek kolorw Wybierz kolor wypenienia.. albo wybierzi kolor niestandardowyokrel jego poziom jasnociz palety odcieni szaroci 21. Wypenienie gradientowewybierz kolory gradientuokrel stopieo przezroczystoci Ustal parametry cieniowania.. podgld koocowego efektu wybierz styl cieniowania 22. Wypenienie tekstur wybierz jedn z dostpnych tekstur Wybierz tekstur.. lub wyszukaj tekstur na dysku komputera 23. Wypenienie deseniem ustal wzorek Wybierz deseo..i kolory 24. Wypenienie obrazemWybierz Przegldaj zawartod dysku komputera obraz wypenienia..w poszukiwaniu obrazw dla ta ksztatu 25. f) Modyfikacja linii 1. Zaznacz ksztat. 2. Z paska narzdzi Rysowanie wybierz: Ikon pdzelek Kolor linii Ikon Styl linii Ikon Styl kreskowany 3. Ustal parametry linii. 26. g) Cieo 1. Zaznacz ksztat. 2. Z paska narzdzi Rysowanie wybierz ikonCie. 3. Kliknij ponownie na ikon Cieo,aby wybrad styl cieniowania. Dodatkowe ustawienia 27. h) Efekty trjwymiarowe 1. Zaznacz ksztat. 2. Z paska narzdzi Rysowanie wybierz ikon3-W. 3. Kliknij ponownie na ikon 3-W,aby wybrad styl efektu. Dodatkowe ustawienia 28. Usuwanie autoksztatu 1. Zaznacz ksztat. 2. Nacinij na klawiaturze klawisz DELETE. 29. Usuwanie autoksztatu 30. Alicja Pitua-Wilczyoska, apw@ap.krakow.pl