Powiatowy Konkurs Profilaktyczny DBAM O ZDROWIE ppp.zlotow- O ZDROWIE PSYCHICZNE.pdf ·...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Powiatowy Konkurs Profilaktyczny DBAM O ZDROWIE ppp.zlotow- O ZDROWIE PSYCHICZNE.pdf ·...

Powiatowy Konkurs Profilaktyczny

DBAM O ZDROWIE PSYCHICZNE

zbir wierszy nadesanych

na konkurs poetycki

2014

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

w Zotowie

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 2

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

Niniejszy ebook jest wasnoci prywatn.

Niniejsza publikacja, ani adna jej cz, nie moe by

kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposb reprodukowana,

powielana, ani odczytywana w rodkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej

publicznego udostpniania w Internecie oraz odsprzeday

zgodnie z regulaminem Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal.

Copyright for Polish edition by Wydawnictwo i Szkolenia

Przemysaw Pufal

Data: 11.04.2015 r. Tytu: Dbam o zdrowie psychiczne

Wydanie I

ISBN: 978-83-62831-38-8

Korekta, skad: Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal

Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal

ul. Melchiora Wakowicza 9/6

77-400 Zotw

WWW: www.sensownie.pl e-mail: sensownie@sensownie.pl

Autor oraz Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal nie bior adnej odpowiedzialnoci za informacje zawarte w tej ksice, ich

wykorzystanie, za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw

patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal nie ponosz adnej odpowiedzialnoci

za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych

w ksice.

Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/mailto:sensownie@sensownie.pl

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 3

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

Z przyjemnoci przedstawiamy zbir wierszy nadesanych na

konkurs poetycki Dbam o zdrowie psychiczne". Jego

organizatorem bya Powiatowa Poradnia Psychologiczno

Pedagogiczna w Zotowie przy wspudziale Wydziau Owiaty

Starostwa. Podsumowanie konkursu odbyo si 10 padziernika

2014 roku, czyli w wiatowym Dniu Zdrowia Psychicznego,

w Starostwie Powiatowym w Zotowie. Do udziau w nim

zgoszono niemal 90 prac. Jury w skadzie: p. Renata Kowalska

(kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej

w Zotowie), p. Halina Pietsch (poetka) oraz p. Katarzyna

Szyszka (pedagog PPP-P w Zotowie) wyonio laureatw

w trzech kategoriach. Podkrelio jednoczenie wysoki poziom

zgoszonych wierszy i w zwizku z tym przyznao wyrnienia

wszystkim pozostaym uczestnikom konkursu. Po wrczeniu

nagrd ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali

wasne utwory, zdobywajc wyrazy uznania poparte gromkimi

brawami.

Zapraszamy do lektury, refleksji oraz udziau w kolejnej edycji

konkursu!

Koordynatorki - dyrektor Anna Michalska, pedagog Izabela Pufal

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 4

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

Kategoria I:

klasy IV VI

szk podstawowych

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 5

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

1 nagroda - Wiktoria Nowak - SP 1 Zotw Dbam o zdrowie psychiczne

Aby by w yciu zdrowym,

Nie tylko w duszy i ciele,

Musimy dba o zdrowie psychiczne

Moi przyjaciele.

Dlatego naley mia si i bawi

I uwaa, by nikogo nie zrani,

Bo dobre sowo jest wane dla kadego

Rwnie dla ciebie, mj drogi kolego!

eby by dobrym i miym,

Trzeba si bawi z wszystkimi.

Chodz na wuef i si ucz wiele,

Wychodz na dwr, gdy mam tak potrzeb.

Wane jest, by y w zgodzie z kolegami,

Rodzin, a take rodzicami.

Bo gdy szczcie jest wok nas,

To wtedy milej si spdza czas.

Kady z nas dobrze wie,

e dobre samopoczucie znaczy tak wiele,

Wic dbajmy o zdrowie psychiczne,

Bo to jest przecie logiczne!

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 6

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

2 nagroda - Koodziej Klaudia SP Radawnica

Zdrowa Psychika

Zdrowa psychika kademu w smak,

Zdrowego mylenia cigle nam brak.

Nie przejmuj si bzdurami,

Myl logicznie dniami i nocami.

Niektrzy ludzie maj problemy

psychiczne,

Z tego powodu nie zncaj si nad nimi

fizycznie.

Choroba nie wybiera

Porzdne leczenie chorego wspiera.

Miego dnia,

Miej nocy,

Pamitaj zawsze o psycho pomocy

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 7

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

3 nagroda - Alan acheta - SP 1 Zotw Zdrowie psychiczne Zdrowie psychiczne

to bardzo wana rzecz,

by szczliwe ycie mie.

Odstaw w kt smutki i zoci,

a wwczas na twarzy

umiech i rado zagoci.

Sport dla ciaa,

to wana sprawa,

a dla umysu dobra zabawa.

Umys rwnie trzeba wiczy,

czyta ksiki oraz liczy.

Pozytywnie patrz na wiat, to nie taka trudna rzecz,

trzeba tylko chcie!

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 8

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

3 nagroda - Marta Muszyska - SP 1 Zotw Zdrowie psychiczne Zdrowie tyle jest warte

co najcenniejszy skarbiec.

Skarbem te rado jest,

a chorob bywa stres.

Ciesz si chwil, w gr skacz

z optymizmem zawsze patrz!

Trzeba siebie akceptowa,

kopotami si nie przejmowa!

Dbaj o wygld, czysto, ad,

a pikniejszy bdzie wiat!

Pogoda ducha i rado ycia

zawsze nas zachwyca!

Nie narzekaj i bd zuch!

w zdrowym ciele zdrowy duch!

Kto si mieje i raduje

ten rzadziej choruje!

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 9

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

4 nagroda - Julia Wrzeszcz SP Lipka Recepta na zdrowie psychiczne

Kto z Was dzi odgadnie

co zrobi, eby nie by na dnie?

Zdrowym by to wana rzecz,

pewnie chcesz recept mie.

Po pierwsze sprawno psychiczna,

po drugie aktywno fizyczna.

Po trzecie zero stresu,

po czwarte zdrowego jedzenia bezkresu.

Po pite uywek zakazu przestrzegaj

i w towarzystwie na to nalegaj.

Do tego szczypta beztroski

i humor bajerowski.

I umiech niech bdzie codziennie,

bo wtedy atwiej Ci bdzie.

Lecz eby nie byo za sodko,

rozsdku Ci ycz nierzadko.

Niech oczkiem w gowie bdzie,

pozytywne mylenie wszdzie.

A kiedy si ci zbraknie,

recepty przestrzegaj adekwatnie.

Teraz motto tej historii!

Kady gupi Ci to powie,

Lecz najwaniejsze w yciu jest zdrowie.

Tak rad dzi Ci daj

Drugiej szansy nie rozdaj!

http://www.sensownie.pl/http://www.sensownie.pl/

Dbam o zdrowie psychiczne www.sensownie.pl str. 10

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Copyright by Wydawnictwo i Szkolenia Przemysaw Pufal & PPP-P Zotw

5 nagroda - Maja Pi