Porady serwisowe - w.serwis- · PDF fileSERWIS ELEKTRONIKI 12/2014 11 Porady serwisowe L803...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  344
 • download

  18

Embed Size (px)

Transcript of Porady serwisowe - w.serwis- · PDF fileSERWIS ELEKTRONIKI 12/2014 11 Porady serwisowe L803...

3SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Widok moduu zasilacza SMPS

Do balastuP203

F5013.15A/250VPraca: 380V

Standby: 168Vwzgldem masy gorcej

Dogwnego wycznika

sieciowegoSK101

Wejcie napicianapicia sieci AC

SK100

Do pyty gwnejP201

Pin 2Pin 1

Masa gorcaNiebezpieczestwoporaenia prdem

F1005A/250V

AC IN

N

L

Rys.1.WidokzasilaczaPSUtelewizoraLCD

SERWISELEKTRONIKI12/20144

Poradyserwisowe

Widok moduu zasilacza zintegrowanego z inwerterem IP

Do podwietlenia tylnegolewa strona P402

F5013.15A/250VPraca: 380V

Standby: 168Vwzgldem masy gorcej

Dogwnegowycznikasieciowego

SK102

Wejcie napicianapicia sieci AC

SK100

Do pyty gwnejP201

Pin 2Pin 1

Masa gorcaNiebezpieczestwoporaenia prdem

F1006.3A/250V

AC IN

N

LDo podwietlenia tylnego

prawa strona P401

TP punkt pomiarowysygnau sterujcego

podwietleniem tylnym

Podzespoy wewntrzobszaru ograniczonego

lini przerywan podczone s do

masy gorcej

Rys.2.WidokzasilaczazintegrowanegoIPtelewizoraLCD

5SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

CN2 zczez napiciem24Vdc dla

pyty inwertera

CN3 zczez pozostaymi

napiciami

a/

c/

b/

e/

f/

9SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Rys.1

Rys.3

Sharp MCU

Crystal

Flash Memory L64

Rys.2

Rys.4

11SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

L803

LF-2

022

22mH

L802

LF-2

022

22mH

C808

2200

PAC

2.5kV

C809

2200

PAC

2.5kV

C805

470P

AC2.5

kV

C802

0.22

AC27

5V

C804

470P

AC2.5

kV

I803

LTV-817C

600V

,6A

D801

D5SB

A60

C810

0.82

450V

(M.P.

P)

CS80

522

00P

AC2.5

kV

800V

,1.5A

DS80

1D2

SB80

CS80

422

00P

AC2.5

kV

RS80

110

02W

CS80

122

40

0V

CS80

710

00P

2kV

(BN)

DS80

6RU

1P DS80

7RG

P15J

CS81

222

0P 2kV

(BN)

DD

NCSt

art

-up

OCP

VCC

GND

FB

IS801

STR-A6

151

12

345

67

8

RS80

6 1.21/2

W

DS80

86.2

V

CS81

010

025

V

CS80

90.1

(M)

100V

4 3

12

CS80

822

50

V

RS80

513 1/4

W

RS80

333

0K1W

35

TS80

1ST

-25X

X

YS80

1SD

T-S-

105L

MR(K

OR)

95V

D850

1N41

48

GND

7

DS81

0D2

S4M

CS81

422

0P 2k

VCS

815

220

16V

RC84

922

K1/1

0W

C857

47

16V

RC85

04.7

K1/1

0W

Q804

KTC3

203-Y

RC85

11K 1/1

0W

RC81

01K

RC80

91.3

K(1%

)RC

814

1K 1/10W

1 2RC

808

100K

1/10W

C816

0.22

(M)

IS802

1H431B

ARC

807

1.3K(

1%)

1/10W

ST-B

Y(5V

) (P8

02 #5

)

POW

ER-O

N (P

802 #

6)

RS80

1

I803

IS80

1

DS8

08

Rys.1.ElementywymienionewtrakcienaprawyTVLCDDaewooDLX32C2chassisSL223X

Rys.1.LokalizacjatranzystorwQ423iQ412napyciezasilacza

Q413 Q412

SERWISELEKTRONIKI12/201412

Poradyserwisowe

D586

C520

R607

22K

Q517HN1C01F

R7110.16

R706

1M

R953

2.2K

R700

1M

L51410uH

C603

1.0

D517

MA4330-M

C605150u/200V

R704

1M

R680 0.16

R701

1M

C547

1000P

R6790.16

C555220u/100V

C604

150u/200V

R705

1M

R587 0.16

R708

1M

D518

MA4330-M

R707

1M

R655 0.16

R699

1M

R5681M

R682

20K

R5671M

R5711M

R703

1M

R672

1K

R597

33K

C557

D516

MA4330-M

R702

1M

R599

390

R673

1K

R698 0.16

Q409 Q408

PR401

Rys.2.LokalizacjatranzystorwQ408iQ409ibez-piecznikaPR301napyciezasilaczawidokodstronymozaiki

SERWISELEKTRONIKI12/201414

Poradyserwisowe

Rys.2

SERWISELEKTRONIKI12/201416

Rys.3.PodmenuLCDCONT

Poradyserwisowe

Rys.4.PodmenuICCONT

5.PodmenuNVMPodmenusucedoedycjizawartocipamicinie-

ulotnejNVM.Widoktegopodmenupokazanonarysunku5.

Rys.5.PodmenuNVM

17SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Rys.6.PodmenuOTHERS

Kondensator 10F/50V

Kondensator 10

F/50V

Pozamontowaniupytyiwczeniutelewizorapoka-zasiprawidowyobraz.Rwnieduszaeksploatacjapotwierdziapoprawnoprzeprowadzonejnaprawy.J.D.

SERWISELEKTRONIKI12/201418

Poradyserwisowe

Punkt pomiarowynapicia VGH

Ten rezystor R100 by spalony

Pyta T

-CON

Zamontowa rezystor 100

Pyta T-

CON

Rys.2

Rys.3

19SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Fot.1

Fot.1.ObjawynieprawidowejpracymoduuT-ConLC370W01-A5K1

N7 regulator napicia 2.5V

Rys.2.Lokalizacjaukaduregulatoranapicia2.5VN7

SERWISELEKTRONIKI12/201420

A A FR(O

nly

TX-m

odel

is

sepa

rate

d in

to 2

boa

rds)

FR(T

ylko

w m

odel

ach

TX- t

en m

odu

jest

rozd

ziel

ony

na 2

py

ty)

D30

06

AV

SD

car

d

Com

pone

nt1,

2Gni

azdo

ante

now

e

LAN

WiF

i (U

SB

)

OP

T_ou

t

Dan

e LV

DS

Dan

e LV

DS

IC80

00(P

eaks

LD4)

Resiz

eIP

conv

.O

SD2D

->3D

IC80

00(P

eaks

LD

4)

Res

ize

IP c

onv.

OS

D2D

>3D

IC

9100

FRC

(Dou

ble

Spee

d)

IC91

00FR

C(P

odw

jna

prd

ko

)

JK30

05

JK30

01

JK47

01A

/00A

JK47

02A

/03A

JK86

00A

HD

MI 1

/2

HD

MI 3

/4

CN

8660

JK84

51/5

0

JK86

00IC

8458

(USB

HU

B)

(zal

eni

e od

regi

onu)

US

B 1

/2

PC

IC47

00HD

MI_

SWIC

4700

HD

MI_

SW

IC86

00

(LAN

)IC

8600

(L

AN

)

TU67

06TU

NER

TU67

06TU

NER

Seria

ET5

Sche

mat

obr

bki

sygn

aw

US

B 3

Aud

io_o

ut/s

uch

awki

Mon

itor

out

Ana

logo

we

Cyfrowe

Poradyserwisowe

21SERWISELEKTRONIKI12/2014

Poradyserwisowe

Mod

ele

roku

201

1 z

serii

E30

Mod

ele

roku

201

2 z

serii

ET5

/ET5

0

LVD

SD

ATA

LVD

SD

ATA

Com

posi

te (C

VB

S)

(Y/P

b/P

r) /

(RG

B)

HD

MI

SDC

AR

DET

HER

NET

Fram

e R

ate

Con

vert

Dou

ble

Spe

edP

assi

ve 3

D p

roce

ss

IC91

00

Funk

cja

prze

cz

ania

sygn

aw

AV

zint

egro

wan

az

proc

esor

em P

EAK

S LD

4

USB

/WiF

i

IC30

01(A

V SW

)

Com

pone

nt(Y

/Pb/

Pr)

/(RG

B)

Ana

log

TV(C

VB

S)

Ana

log

Dat

a

Y/P

b/P