Poker kryterialny 276 - do eksperta 319 Rozmowa dydaktyczna 323 Rozmowa kontrolowana 325 Rozmowy na

download Poker kryterialny 276 - do eksperta 319 Rozmowa dydaktyczna 323 Rozmowa kontrolowana 325 Rozmowy na

of 21

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Poker kryterialny 276 - do eksperta 319 Rozmowa dydaktyczna 323 Rozmowa kontrolowana 325 Rozmowy na

9

Poker kryterialny 276Po nitce do partnera 279Portfolio 280Postaci 284Praswka 287Prezentacja 289Priorytety uczenia si 293Procedura U 296Profil biegunowy 298Profil dobrego ucznia 302Projekt 307Prosz o gos 315Przekadaniec 317Przekupki 318Pytania do eksperta 319Rozmowa dydaktyczna 323Rozmowa kontrolowana 325Rozmowy na boku 329Rozwizywanie problemw 330Rybi szkielet 335Rybki w akwarium 338Sesja plakatowa 340Smily 342Stacje uczenia si 343Sukcesy i poraki 346Sygnalizacja wietlna 348Sygnay 351Symbole 354Symulacja 356Sze trzy pi 361Szybkie czytanie 364niena kula 366Tarcza strzelecka 367Targ 369Technika grupy nominalnej 371Tezy 374Tort decyzyjny 377Twoje-moje argumenty 378Tytuy prasowe 381Ukadanka 382Ulubione miejsce w szkole 383Warsztaty przyszociowe 385Wdrujcy pamitnik 388Wycieczka 390Wykad 392Wykad 1 396Wykresy i diagramy 399Wystawa karykatur 400Wywiad z grup 404Wywiad z partnerem 407Wzajemne odpytywanie si 410Zagadka kryminalna 411Zasady pracy 417Znaczki pocztowe 421Zwierztka 424

10

Jak si uczymy?

Zapamitujemy

10% tego, co czytamy 50% tego, co syszymy i widzimy

20% tego, co syszymy 70% tego, co mwimy

30% tego, co widzimy 90% tego, co robimy

11

AKTORZY

Cel(e), zastosowanie: Metoda suy skutecznemu porozumiewaniu si w rnych sytuacjach, prezentacji wasnego punktu widzenia, przygotowaniu do publicznych wystpie, efektywnemu wspdziaaniu w zespole i pracy w grupie, budowaniu wizi midzyludzkich, podejmowaniu indywidualnych i grupowych decyzji, rozwizywaniu problemw w twrczy sposb, stosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce, przyswajaniu sobie metod i technik negocjacyjnego rozwizywania konfliktw i problemw spoecznych.

Scenki cz rzeczywisto z fikcyjn gr. W scence omawia si sytuacje lub konflikty, ktre mogy si zdarzy lub ktre mog zaistnie w przyszoci.

Scenki su zmianie pogldw i zachowa. W zabawowy sposb symuluje si rzeczywisto, wyprbowujc rne zachowania. Dzieje si to w bezpiecznych ramach, bo ewentualne bdy nie maj negatywnych konsekwencji.

Symulacje uwiadamiaj wasne zachowania, rozwijaj umiejtno obserwacji i empati dla innych, prezentuj konfliktowe sytuacje w grupie i umoliwiaj ich analiz.

Tworz warunki wiczeniowe dla nowych zachowa. Uwiadamiaj spoeczny kontekst indywi-dualnych problemw.

Przebieg:1. Rozgrzewka: Tworzysz atmosfer zaciekawienia problemem, prezentujesz problem, zbierasz dowiadczenia,

przedstawiasz ramy czasowe, prowokujesz do zajcia stanowiska, prosisz o spontaniczne reakcje na dany temat.

2. Analiza rl: Opisujesz role, moesz zaprezentowa charakterystyczne dla nich gesty, mimik, jzyk, kluczowe

wypowiedzi, okrelasz przebieg akcji.3. Karty: na kartach opisane s wystpujce role. Moesz je przygotowa sam. Na maych kartkach powinny

si znale nastpujce opisy: nazwisko, zawd, zdjcie osoby, ktr chcemy zaprezentowa, wane dane formalne (wiek, stan cywilny, dzieci, miejsce urodzenia itd.), biografia, informacje do kontekstu roli, informacje na temat pogldw (moesz wykorzysta typy ludzi przedstawione w karcie pracy ucznia nr 1).

4. Przydzielenie rl: wyznaczasz role dla aktorw, obserwatorw, publicznoci. 5. Gra: Aktorzy odgrywaj swoje role, przeywaj sytuacje i reaguj na wypowiedzi i zachowania innych,

tak jak ich zadaniem zachowaliby si ludzie, ktrych graj.6. Refleksja:Obserwatorzy zdaj relacj, oceniaj odgrywane role, nastpnie wypowiadaj si aktorzy.7. Nabranie dystansu do odgrywanej roli:sytuacja jest odgrywana jeszcze raz, zmieniaj si jednak warunki (np. inny kraj, inna epoka).8. Transfer: uwiadomienie problemu, refleksja, krytyka zachowa i dziaa przedstawionych

w grze.9. Ocena: Zastanawiacie si:

Jak zachowyway si poszczeglne osoby? (gesty, mimika, jzyk) Jak grano role? (z zaangaowaniem, obojtnie, w ogle nie grano) Jak poszczeglni aktorzy czuli si w swoich rolach? Co ta gra oznacza dla grupy? Jakie ma to konsekwencje dla dalszej pracy? Jakie cele chce osign kada z osb, jeeli zachowa si tak, jak w scence? Jak naleaoby si zachowa, aby atwiej doj do celu? Jakie byyby alternatywne rozwizania? Jakie pogldy i uprzedzenia mona byo zaobserwowa u aktorw? Jakie spoeczne mechanizmy mona byo zaobserwowa?

NN

12

Warianty:1. Gra spontanicznaPodajesz tylko oglne informacje i zostawiasz aktorom pole do popisu. Dajesz jaki twrczy impuls, ktry wymaga aktywnoci i reakcji. Impuls podawany jest przed gr. Przykady:No nie! Znowu mandat!Jestem pacyfist! A tu prosz! Wezwanie do wojska!2. NiespodziankaImpuls pojawia si w czasie gry. Moesz go poda ty lub poinstruowany uczestnik gry. Nie moe on jednak zakca gry, lecz powinien do niej zachca. Przykad: Zdenerwowanie przed lekcj w kla-sie, uczniowie dowiedzieli si wanie, e przybdzie nowa osoba, ktra bya wczeniej wyrzucana z innych szk. 58 osb dyskutuje o tym, jak maj si w tej sytuacji zachowa.Sytuacja A: Nagle wchodzi dyrektor szkoy.Sytuacja B: Wchodzi nowy.Sytuacja C: Jedna z osb w klasie mwi: O co wam chodzi? Nie wiecie o tym, ale mnie rwnie wyrzucili z poprzedniej szkoy.3. Gra przygotowanaPodajesz dokadny opis roli lub przygotowuj j uczniowie w grupach. (Jakie s oczekiwania, reak-cje, konsekwencje danego zachowania i sytuacji? Dokadnie przedstawiony problem, prezentacja kontekstu spoecznego), mimo to daje to moliwo kreatywnej prezentacji.Opis roli moe przygotowa maa grupa lub moe by te przygotowany na kartkach.4. Gra na temat konfliktu grupowegoTematem jest jaka trudna sytuacja w grupie, ktra wymaga podjcia decyzji. Na przykad: grupa x czonkw jury ma przyzna nagrod telewizyjn roku. W zespole s przedstawiciele partii poli-tycznych, zwizkw zawodowych, Kocioa i niezaleny artysta. Telewidzowie wybrali list programw nominowanych do nagrody. Kady czonek jury moe j jeszcze uzupeni tylko o jeden tytu programu. Grupa musi doj do porozumienia, ktry program znajdzie si na licie nagrodzonych (mog to by dla przykadu: studio sportowe, festiwal muzyki folklorystycznej, milionerzy, magazyn polityczny, dobranocka dla dzieci).Gra plenarnaGra odbywa si z udziaem wszystkich uczestnikw (nie ma widowni).Bez przygotowania uczniowie zaczynaj gra. Ty okrelasz oglne ramy. Uczniowie wymylaj ca reszt.

Ramy organizacyjne:Musisz zebra list tematw, ktre mog by wykorzystane przez Ciebie w takich scenkach. Jeeli wybierzesz wariant z wczeniejszym opisem rl, musisz to uprzednio przygotowa. W sali powin-no by duo miejsca na gr aktorsk i dla obserwatorw. Naley zadba, aby nikt z zewntrz nie przeszkadza wam w czasie gry.

Mocne i sabe strony:

+

Uczniowie chtnie si angauj w tak prac.

Wszyscy uczniowie bior udzia w wiczeniu.

Metoda otwiera uczniw, zachca ich do mwienia o wanych dla nich sprawach.

Rwnie sabsi uczniowie mog si wykaza.

Poniewa wiele zaley od inwencji uczniw, metoda pozwala na rnicowanie wymaga. Nie ma podziau na gr zi dobr.

Nauczyciel bez przygotowania dramowego moe ba si stosowania takich metod.

Trudno przewidzie, co si wydarzyw trakcie odgrywania scenki.

Uczniowie mog mie trudnoci z analizi refleksj na temat obejrzanej scenki.

NN

13

Wane!Powiniene wczeniej ustali zasady zachowywania si w czasie pracy metodami dramowymi. Uczniowie musz na przykad wiedzie, e obserwatorom nie wolno komentowa tego, co si dzieje na scenie, nie wolno przeszkadza aktorom.

Autorefleksja:Jakie tematy Twoich lekcji mogyby by wykorzystane w takiej metodzie? Przygotuj sobie tak list.

NN

14

AKTORZY

Postaci, ktre mona gra w scenkach:

karta pracy ucznia nr 1

UU

15

ALE KINO

Cel(e), zastosowanie: Metoda uczy twrczego rozwizywania problemw, prezentacji wasnego punktu widzenia, poszukiwania, porzdkowania i wykorzystywania informacji z rnychrde.Film lub jego fragment zastosowany na lekcji moe si przyda w: poznawaniu przez uczniw nowego zakresu materiau, przekazaniu wanych informacji w formie wizualnej, uaktywnieniu dowiadcze uczniw w danym zakresie, okreleniu ich pogldw, marze, uwraliwieniu na dany problem.

Przebieg:W zalenoci od zaoonego celu i kompetencji, ktre chcesz rozwija na lekcji, moesz wykorzysta filmy rysunkowe, animowane, krtkie filmy dokumentalne, reklamy telewizyjne, ale te fragmenty filmw fabularnych. Wanym kryterium wyboru jest czas prezentacji (nie powinien on przekracza 230 min) oraz tematyka zgodna z zainteresowaniami uczniw. Najlepsze s takie filmy, ktre w jednakowym stopniu s rdem wanych informacji i rozrywki. Nie powinny zawiera dugich monologw. Nie powinny suy tylko prezentacji wrcz przeciwnie zachca do dyskusji i wy-woywa emocje. 1. Najpierw uczniowie ogldaj film. W trakcie prezentacji otrzymaj od Ciebie zadanie do wyko-

nania. Mona ich take poprosi o skoncentrowanie si na treci filmu bez wykonywania jakich polece.

2. Jeeli zdecydujesz si na pierwszy wariant, moesz wczeniej przygotowa ankiet, ktr ucznio-wie wypeni po obejrzeniu filmu (wrcz im j przed prezentacj, aby pytania nie byy zaskakujce). Moesz wykorzysta ankiet zaproponowan w karcie pracy ucznia nr 1.

3. Film moe by analizowany indywidualnie lub zespoowo. Niezalenie od formy pracy analiza ta wywouje u uczniw trzy bardzo wane mechanizmy psychologiczne:

selekcj (uczniowie odbieraj tylko to, co dla nich jest wane, odrzucaj informacje i emocje nieznane),

projekcj (wypowiadaj swoje yczenia, pogldy, obawy nie w formie bezporedniej, lecz wic je z filmem),

identyfikacj (utosamiaj si z osobami, problemami ukazanymi w filmie). 4. Jeeli zaley Ci, aby uczniowie wybrali jakie konkretne informacje, przygotuj tabelk, ktr

powinni wypeni w trakcie ogldania filmu. Jeeli jest to na przykad film dokumentalny, moe wykorzysta tabelk zaproponowan w karcie pracy ucznia nr 2.

Ramy organizacyjne:Konieczny jest dostp do odtwarzacza wideo, a wczeniej naley przygotowa nagranie filmu