PoEzja Londyn. Living Legends. Data

Click here to load reader

 • date post

  07-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Doceńmy artystów jeszcze za ich życia. Dzięki uprzejmości The Polish Observer PoEzja Londyn co tydzień ma możliwość pokazania światu wspaniałych twórców. Prezentuję żyjące legendy. Pozdrawiam, Adam Siemieńczyk.

Transcript of PoEzja Londyn. Living Legends. Data

 • Nr 28(111) / 19 - 25 July 2011 9

  Nasza wiedza o wiecie czsto przeszkadza nam w poznawaniu. Utarty schemat mylowy nie pozwala na wiee postrzeganie. Patrzymy na co i nasz odbir jest jedynie zlepkiem dawnych dowiadcze i wyobrae. Ulegamy dosownociom. Gdy poznajemy drug osob, kwestia ta zaczyna jednak wyglda inaczej. Pod warstw ubra znanych z reklam,

  witryn i katalogw, pod rozpoznawalnym kremem, tu- szem, zapachem perfum kryje si czowiek. Czy da si go przedstawi liter, zdaniem, wyrazem? Nie jest wiadomym. Dlatego wanie artyci uywaj rodkw wyrazu. Sta- j si one pocztkiem poz- nawania, zapisem umowy. Poszukiwanie osoby powsta- je podczas rozmowy, wspl- nego przebywania. Wtedy kreowany jest symbol, ktry jest akceptowany przez dwie strony. Wtedy dopiero moliwym jest rzeczywiste jego uycie. Kiedy symbol by znakiem porozumienia, ugody. Przeamywano glinian tabliczk na p. Zestawiajc j na powrt, wiadomym byo, e te dwie strony s jednoci. Wana jest wic rozmowa. Porozumienie. Bez niej nie byoby moliwoci przeamania si tabliczk jak kromk chleba. Nie istniaby rodek, lecz prodek. A taki wyraz artystyczny jest oznak niedopracowania. Poznawanie

  czowieka za pomoc obserwacji jego zewntrza jest wic zudne. Moe dlatego Novalis mwi, e czowiek to metafora. Taki odbir pozwala nam na poznanie nowego za pomoc znanych nam wczeniej poj. To daje moliwo zrozumienia. Artysta nadaje metaforze ciao, odbiorca dusz. Ale to nastpi za chwil, gdy dzieo ju powstanie i przekazane zostanie odbiorcy. Po wsplnym przeamaniu najpierw lodw, potem chleba, potem glinianej tabliczki symbolu z osob przedstawian. Cho w tym miejscu jeszcze przed ukazaniem wiatu dziea jest pewno, e to, co bdzie ujawnione jest zrozumiae, e zapis oddaje istot rzeczy. Wtedy dopiero artysta moe by spokojny. Odbiorca moe w rny sposb podej do dziea: le je odczytywa, nie koncentrowa si na nim odpowiednio. To nie powoduje jednak, e dzieo nie ma wartoci. Metafora zmienia si w metapsychoz. Przechodzi

  kolejne wcielenia zrozumienia, a dotrze do tego waciwego. Czasem nagle poprzez przebysk, czasem poprzez kontemplacj, czasem poprzez znalezienie tej waciwej osoby, ktra odczyta wszystko natychmiast. Wane jest, e dzieo zostao skoczone i oddane do dalszego odbioru. Nie zawsze jest pewno kiedy to moe nastpi. Niepewno ta jest przeamywana po- przez dzielenie si tabliczk. A glina ma t waciwo, e nieuformowana nie jest jeszcze gotowa do podania jej drugiej osobie. Gdy natomiast bdziemy ksztatowa j zbyt dugo - wyschnie i straci zdolno do przenoszenia ksztatu.

  Zatem najpierw jest spot- kanie, potem rozmowa, szu- kanie metafory, symbolu. Gdy ju nastpi zgoda midzy twrc a opisywanym, powstaje dzieo. Ono przekazywane jest wiatu, by da szans na poznawa- nie czowieka. Oto fotografie Krystiana Daty

  fot. Krystian Data - portret.

  poezJa loNdyN

  Jak przedstawi czowieka?Jak odda istot muzyki, tworzonej przez danego artyst? Na ile fizyczno, oddaje nasze wn- trze? Czy charakteryzujc osob, moemy sprowadzi j do opisu za pomoc jednego symbolu?

  REKLAMA

  OBIECUJCY

  przemiaNa zasada deprywacji sensorycznej: lew szczelnie ciemnym i cichym pokoju

  zmysy pozbawione bodcw w ustachniewaki kleik czas nie opywa skroni materacszczelnie zamyka nozdrza po okie niedotykjak krzyk sczy si midzy zbami lepki lk

  ronie otoczniedochodzi trzydziesta

  halucynuj doni poprzez zgicia spoconej szyiziarnko piasku udaje e mnie uwiera a moe

  uwiera mnie naprawd niczym resztkagruboziarnistych rozmw

  j rozpoznaj po kroku gdy ciemno ganie logarytmicznie z szybkoci fast forward ukadam

  beat i plany rwno pod sob w zgryzionych ustachto samo ziarnko twardnieje i ronie jak hydrant

  otwarty w upalne lato strzelameksplozja

  odlotapi oddech

  kiekuje pierwsza myl:poddany deprawacji sensorycznej

  z zasady le

  autor: TOMEK KLARECKI

  AdAm Siemieczyk [email protected] 7939 965 569