Podsumowanie ankiety-trenerzy wj

download Podsumowanie ankiety-trenerzy wj

of 17

 • date post

  02-Dec-2014
 • Category

  Sports

 • view

  2.509
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Podsumowanie ankiety-trenerzy wj

 • 1. Analiza poziomu wyksztacenia trenerw i instruktorw - wyniki ankiety Warszawa, 2010
 • 2. Badanie trenerw W okresie padziernik 2009 czerwiec 2010 r. przeprowadzone zostao badanie wrd trenerw i instruktorw pracujcy w polskich klubach PlusLigii, PlusLigii Kobiet oraz I Ligii. Ankiet objtych zostaa najbardziej reprezentatywna grupa polskich szkoleniowcw, ktrzy pracuj z czowk siatkarzy i siatkarek oraz maj zasadniczy wpyw na rozwj i ksztatowanie si zaplecza Polskiej Siatkwki. Ze wzgldu na to, e ankieta znajduje si na stronach www.akademiasiatkowki.com.pl stale spyway kolejne dane, ktre obecnie postanowilimy podsumowa. Badanie miao na celu zebranie opinii na temat rozwoju dyscypliny i istniejcego systemu szkolenia w Polsce oraz moliwociach doksztacania jak rwnie podnoszenia kwalifikacji zawodowych trenerw. Ocenie poddane zostay rwnie cechy osobowoci trenera, ktre wedug badanych wpywaj na budowanie autorytetu trenera wrd zawodnikw. Celem twrcw ankiety byo znalezienie/sprecyzowanie potrzeb i ustalenie kierunkw rozwoju siatkwki w Polsce oraz doskonalenia szkolenia kadry trenerskiej w kraju. 2 opracowanie
 • 3. Badanie trenerw Droga zawodowa Wrd badanych 33% to instruktorzy, 35% posiada uprawnienia trenera II klasy, 22% trenera I klasy. 8% trenerw podniosa swoje kwalifikacje do klasy mistrzowskiej. 2% uzyskao tytu trenerski za granic. Wyniki bada wykazay, e 68% spord trenerw pracuje z mskimi druynami, a 32% z eskimi. Osignicia zawodowe 64% trenerw zrealizowaa swoje plany zawodowe, 15% nie udao si. 21% nie potrafi oceni swoich osigni. Cieszce jest to, e a 81% respondentw zajmujcych si pik siatkow jest zadowolonych ze swoich dokona zawodowwych w ostatnim sezonie. 43% trenerw uznao, e to gwnie dziki zawodnikom i wasnej postawie udao si zrealizowa swoje plany sportowe, 14% uzalenia swoje osignicia od klubu, 11% od sponsorw, 8% od innych instytucji, pozostae czynniki to wadze klubu i inni ludzie. Aktualne uprawnienia 40% ankietowanych otrzymaa uprawnienia do szkolenia w latach 2000-2010. Najmniej tylko 2% w latach 60. Wrd badanych 8% nie udzielio odpowiedzi na pytanie. 3 opracowanie
 • 4. Badanie trenerw Praca trenerska a kwalifikacje 82% trenerw uznao, e praca, ktr wykonuj w ostatnich dwch latach, pozwalaa w peni wykorzysta kwalifikacje trenerskie. Najwaniejsze dla osignicia sukcesw w pracy zawodowej trenera odgrywa dua samodzielno (13%), moliwo doksztacania (12%), praca zgodna z umiejtnociami (12%), stabilno zatrudnienia (12%), moliwo rozwoju osobistego (12%), natomiast mniejsze znaczenie odgrywa: popularno dyscypliny sportowej (10%), odpowiednie do osigni zarobki (10%), nienormowany czas pracy (8%), brak napi i stresw (7%), inne(4%). Szkolenia i samoksztacenie oceny Obecny model uzyskiwania uprawnie instruktorskich i trenerskich w pice siatkowej w Polsce 37% ankietowanych ocenio pozytywnie, a 45% negatywnie. 18% respondentw nie ma zdania. A 79% ankietowanych uznao, i organizatorzy kursw szkoleniowych powinni ocenia predyspozycje kandydatw na stanowisko trenera, przeciw jest 21%. 4 opracowanie
 • 5. Badanie trenerw propozycje 61% trenerw i instruktorw w okresie ostatniego roku uczestniczyo w zajciach szkoleniowych, kursokonferencjach, sympozjach, itp. zwizanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejtnoci trenerskich. Ankietowani w 100% wyraaj ch uczestnictwa w kursach lub szkoleniach dotyczcych podnoszenia kwalifikacji w zakresie piki siatkowej. Najwicej osb byoby zainteresowanych tematyk: nowoczesnego treningu taktycznego, treningu siowego oraz planowaniem i kontrol efektw treningu. Najmniej osb zachca tematyka pedagogiki sportu, prawa w siatkwce oraz biochemi. Za najbardziej przydatne formy szkoleniowe, trenerzy i instruktorzy siatkwki uwaaj: warsztaty treningowe (18%), warsztaty metodyczne (17%), kursokonferencje (15%) oraz indywidualne konsultacje i portal internetowy z dziaem poradniczym (14%). 5 opracowanie
 • 6. Badanie trenerw dowiadczenia wasne w swojej pracy trenerskiej 74% ankietowanych korzysta z literatury fachowej oraz innych materiaw szkoleniowych. Wiedz pomocn w pracy trenerskiej polscy szkoleniowcy gromadz przede wszystkim w formie: osobistych notatek materiaw i prezentacji elektronicznych literatury fachowej referatw z konferencji i sympozjw wasnych filmw z treningw. Struktur tych form przedstawia wykres. Ponad poowa ankietowanych posiada w swoich domowych zasobach bibliotecznych ok.10 pozycji ksizkowych powiconych siatkwce. Pozostali dysponuj wikszymi zbiorami. 11% nie posiada adnych pozycji ksikowych. 6 opracowanie
 • 7. Badanie trenerw Za najbardziej przydatne materiay szkoleniowe dla trenerw i instruktorw siatkwki zainteresowanych obecnie doksztacaniem, ankietowani uznali: literatur fachow 33%, czasopisma 27%, materiay elektroniczne 23%, inne 17%. dowiadczenia zagraniczne Tylko co trzeci z respondentw korzysta w pracy trenerskiej z zagranicznej literatury fachowej do siatkwki. Polscy szkoleniowcy nie korzystaj z oferty zagranicznych orodkw e- learningowych dla trenerw siatkwki. Natomiast wikszo (76%) jest zainteresowana ksztaceniem w systemie e-learningowym w Polsce. Klub a szkolenia 74% badanych konsultuje swoje dowiadczenia i problemy pojawiajce si w pracy trenerskiej. Swoje dowiadczenia i problemy ankietowani najczciej konsultuj z innym trenerem (64%), 18% konsultuje si z I trenerem, pozostali sporadycznie ze znajomymi, wykadowcami lub dyrektorem sportowym. Ponad poowa trenerw i instruktorw zainteresowanych doksztacaniem otrzymuje pomoc materialn i organizacyjn z klubu. 7 opracowanie
 • 8. Badanie trenerw 60% klubw nie posiada w swoich zbiorach adnych materiaw szkoleniowych dla trenerw siatkwki. Najbardziej cenionymi trenerami s trenerzy: Daniel Castellani Bernardo Rezende Igor Pierlony Jerzy Matlak Raul Lozano Grzegorz Wagner Dziaalno szkoleniowa i popularyzatorska Wrd ankietowanych grono 51% trenerw w cigu ostatnich dwch lat miao okazj zajmowa si upowszechnianiem wiedzy trenerskiej przede wszystkim na rzecz innych trenerw, instruktorw i nauczycieli oraz na uczelniach wyszych. Materiay szkoleniowe Za najbardziej przydatne materiay szkoleniowe dla trenerw i instruktorw siatkwki zainteresowanych obecnie doksztaceniem ankietowani uznali podrczniki autorstwa Edwarda Superlaka, Grzegorza Grzdziela oraz Jerzego Uzarowicza. Inni wymieniani autorzy podrcznikw to: Krzyanowski, Zatyracz, Klocek, Papageorgiou i Kasza. Inne materiay szkoleniowe z ktrych korzystaj szkoleniowcy w swojej pracy trenerskiej to: materiay szkoleniowe otrzymane na kursach, konferencjach pyty szkoleniowe PZPS pyty ze szkole w Spale filmy szkoleniowe w Internecie czasopisma: Trener, SuperVolley, Polska Siatkwka, Sport wyczynowy, Siatkwka, Miesiczniki psychologiczne, Coach, Trening wyczynowy, Biology and Health. 8 opracowanie
 • 9. Badanie trenerw wasne nagrania wideo Internet Wrd najbardziej przydatnych materiaw multimedialnych wymieniane s: DVD FIVB oraz DVD CEV Prezentacje szkoleniowe Konferencja z Raulem Lozano Strony internetowe FIPAV Strony internetowe FED. i AC. USA Inne materiay: Nagrania video z przykadowymi treningami itp.; Obserwacja treningw bardziej dowiadczonych trenerw; Materiay szkoleniowe z bibliotek rnych trenerw; Notatki wasne; Wydawnictwa PZPS: ABC Systemu Szkoleniowca, Metodyka nauczania Krok po kroku, Motoryka siatkarza. Ankietowani zwrcili rwnie uwag na to, e bardzo mao jest podrcznikw szczeglnie najnowszych wyda dotyczcych treningu nowoczesnej siatkwki. Zagraniczna literatura Niewielki odsetek ankietowanych korzysta z zagranicznej literatury fachowej. Wrd zagranicznej literatury wymieniane s: Athanasios Papageorgiou; Will