P‚atno›ci mobilne

download P‚atno›ci mobilne

of 13

Embed Size (px)

description

Płatności mobile

Transcript of P‚atno›ci mobilne

 • Patnoci mobilne

  uwarunkowania dziaalnoci bankw

  Dr Emil lzak

  Instytut Bankowoci

  Szkoa Gwna Handlowa w Warszawie

 • Plan prezentacji

  1. Patnoci mobilne ekosystem podmiotw

  2. Uwarunkowania podaowe

  3. Uwarunkowania popytowe

  4. Wnioski

 • operatorzy sieci komrkowych

  (MNO)

  Posrednicy niebankowi

  "Nowi gracze" na rynku

  platniczym

  producenci urzdze

  mobilnych

  dostawcy aplikacji i

  technologii

  systemy kart patniczych

  banki

 • Atuty bankw

  baza klientw

  obsuga patnoci jako element kluczowych kompetencji

  pienidza w rachunku z opcj kredytow

  stay dostp do gotwki,

  bezpieczestwo i poufno danych,

 • Mankamenty bankw

  koszt usug dla klientw - gotwka i transakcje transgraniczne koszt usug dla akceptantw opnienia w rozrachunku transakcji awersja do ryzyka inwestycyjnego wpyw regulacji nadzorczych m.in. interchange fee - w ujciu podaowym stworzy system silnych bodcw dla rozwoju

  patnoci mobilnych, poprzez wczenie si w ten proces na zdecydowanie wiksz skal najwaniejszych podmiotw rynkowych, tj. bankw i systemw kart patniczych

  - w ujciu popytowym doprowadzi do polaryzacji zachowa klientw na rynku usug patniczych, tj. wzrostowi popularnoci patnoci mobilnych wrd klientw pokolenia Y i aktywnych bankowo dojdzie do umocnienia si obrotu gotwkowego w wymiarze caego rynku,

 • Uwarunkowania rozwoju patnoci mobilnych ujcie podmiotowe

  Patnoci zblieniowe

  Patnoci zblieniowe - NFC

  Mobilny terminal POS

  Mobilne transfery pienine (remittance)

  Mobilne patnoci zdalne

  Patnoci zdalne typu C2B

  Patnoci zdalne typu

  P2P

  Patnoci zblieniowe

  typu P2P

  Patnoci zblieniowe

  typu C2B

 • Patnoci zdalne typu C2B

  Przesanki

  rozwoju

  wysokie tempo rozwoju handlu elektronicznego

  rozwj rynku dbr wirtualnych AppStore, Google Play

  niwelowanie barier czasu i przestrzeni

  wzbogacenie funkcjonalnoci kart

  niskie wymogi w zakresie infrastruktury

  silna presja konkurencyjna spoza sektora (PayPal, MNO)

  Bariery

  rozwoju

  Bardzo wiele standardw patnoci : IVR, SMS, mobilna przegldarka, mobilna aplikacja

  Wysokie obawy o bezpieczestwo transakcji

  Integracja handlu elektronicznego i stacjonarnego

 • Patnoci zblieniowe typu P2P Level up

  Przesanki

  rozwoju

  uniwersalne zastosowanie w zakresie adresatw patnoci

  szybko i intuicyjno procesu patnoci - powizanie z numerem telefonu

  moliwo transferu bez wzgldu na aktualn lokalizacj stron transakcji

  Bariery

  rozwoju

  system dedykowany mikropatnociom

  wysokie nakady na wdroenie uniwersalnego i jednakowo atwego charakteru patnoci - problem obsugi klientw innych instytucji

  konieczno storzenia rozbudowanych systemw bezpieczestwa

  problemy z szybkim osigniciem "efektw skali"

 • Kody QR (Quick Response) Level up

  Przesanki

  rozwoju

  dua prostota i szybka finalizacja procesu patnoci

  zaintegrowanie patnoci z tradycyjnym termnalem POS

  patno w peni automatyczna minimalizujca ryzyko bdw wprowadzenia danych uwierzytelniajcych

  rozbudowany system bezpieczestwa kadej transakcji

  niskie wymaganie w zakresie infrastruktury patnoci

  Bariery

  rozwoju

  poredni a nie docelowy system patnoci mobilnych

  nieufno klientw - szczeglnie w zakresie poufnoci i bezpieczestwa transakcji

  konieczno instalowania specjalnej aplikacji w urzdzeniach mobilnych i edukcji klientw

  czsto pre-paidowy charakter patnoci - konieczno zasilenia specjalnego konta

 • Patnoci zblieniowe NFC (Near Field Communication)

  Przesanki

  rozwoju

  pena migracja kart i gotwki - smartfon jako urzdzenie patnicze

  rosnca popularno transkacji zblieniowych w handlu stacjonarnym

  wielofunkcyjne wykorzystanie technologii

  niskie koszty akceptacji

  due znaczenie w strategiach gwnych podmiotw rynku patnoci mobilnych tj. bankw, MNO i firm nowych technologii

  Bariery

  rozwoju

  konieczno znaczcych inwestycji dla stworzenia infrastruktury do akceptacji NFC

  niska powszechno akceptacji

  obawy klientw dotyczce standardw bezpieczestwa i poufnoci danych

  skomplikowany ekosystem podmiotw o zrnicowanych interesach (tj. banki, MNO, firmy nowych technologii, producenci smartfonw, "zaufne podmioty trzecie", akceptanci)

  brak penej standaryzcji rozwiza rynkowych dla penej interoperacyjnoci

 • Patnoci zdalne typu P2P

  Przesanki

  rozwoju

  bardzo dynamiczny wzrost wartoci transferw i due perspektywy dalszego rozwoju popytu

  sprowadzone na rynkach modele biznesowe (m-PESA, PayPal, Western Union)

  strategie rozwoju podejmowane przez globalne sieci kart patniczych (Visa, Master Card)

  niskie wymagania w zakresie tworzenia infrastruktury dedykowanej do obslugi patnoci

  Bariery

  rozwoju

  regionalny charakter popytu

  trudno w osigniciu strategii cenowej pozwalajcej zachowa masowy charakter usugi, a jednoczenie uzyska dochodowo wiadczenia usug przez banki we wspolpracy z partnerami biznesowymi (gwnie MNO)

  restrykcyjne regulacje prawne zwizne z silnym nadzorem nad transferami mobilnymi (zapobieganie "praniu brudnych" pienidzy i finansowania operacji nielegalnych)

  brak bezporedniej konkurencji dla patnoci bankowych - transfery mobilne substytutuj rynek opanowany przez podmioty niebankowe bazujce na sieci stacjonarnych agencji (Western Union)

  dua koncentracja podmiotowa na rynku transferw transgranicznych

 • Patnoci zblieniowe typu C2B mobilny POS (Square, iZettle, Payleven)

  Przesanki

  rozwoju

  substytucja transakcji gotwkowych (rwnie niskokwotowych) w obszarze mikroprzedsibiorstw

  brak kosztw rozwoju infrastruktury - integracja z rynkiem kart patniczych

  wysoka prostota i przejrzysto transakcji

  szereg usug dodatkowych - analiza sprzeday, lokalizacji transakcji (geo-tagging)

  oszczdnoci czasu i kosztw na tle gotwki i kart patniczych

  Bariery

  rozwoju

  dominacja obrotu gotwkowego

  wysoka stawka mechant service charge

  zastosowanie w obszarze kart z paskiem magnetycznym

  problemy w zachowaniu standardw bezpieczestwa - brak certyfikacji do wprowadzania PIN i autoryzacji kart w telefonie

  duy opr systemw kart patniczych do akceptowania kart wydanych na ich licencji

  wysokie wymogi dot. standardw bezpieczestwa EMV w ramach SEPA

 • Patnoci zdalne typu P2P

  Dzikuj !!!