Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego ... · PDF fileKalkulator...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego ... · PDF fileKalkulator...

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PKB 103,80% 103,80% 103,80% 103,60% 103,50% 103,30% 103,20%

Stopa inflacji 102,30% 102,30% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 1

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

103,10% 103,00% 102,90% 102,90% 102,80% 102,70% 102,60%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 2

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

102,50% 102,40% 102,40% 102,30% 102,20% 102,20% 102,10%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 3

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

102,10% 102,10% 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,80%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 4

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2046 2047 2048

101,70% 101,60% 101,60%

102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 5

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Rok bazowy

Okres odniesienia (horyzont czasowy):

199 483 866,37

Tabela 2. Zaoenia oglne

Wartoci bazowe przyjto w roku 2018 zgodnie z projektem uchway budetowej na rok 2018 Rady Powiatu w remie (stan na 25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy

przyjto przyrost poszczeglnych wartoci o wskaniki makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskanik inflacji i 30% wskanik PKB).

30 lat

(poyczka: lipiec 2018-czerwiec 2048)

(oszczdnoci: stycze 2019-grudzie 2048)

2018

Oszczdnoci z tytuu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat remski

Oszczdnoci z tego tytuu w caym okresie prognozy oszacowano na:

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 6

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Kalkulator kredytowy

Kredyt patny: jednorazowo

Wnioskowana kwota kredytu (w PLN): 100 000 000

Czstotliwo spat rat kredytu i odsetek: miesiczna

Raty rwne

Okres spaty (ilo miesicy): 360

Dugo karencji (ilo miesicy): 66 miesicy (01.07.2018r. - 31.12.2023r.)

Ilo rat (okres-karencja): 294 miesice (01.01.2024r. - 30.06.2048r.)

Oprocentowanie roczne w kolejnych latach: 3,00%

Oszczdnoci z tytuu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat remski

1. Przyjto zaoenie oglne, e Powiat remski podejmie dziaalnie w kierunku obnienia wydatkw

nastpujcych jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, Zesp Szk Oglnoksztaccych, Zesp Szk

Politechnicznych, Zesp Szk Rolniczych w Grzybnie, Zesp Szk Ekonomicznych, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna.

2. Wydatki biece (Arkusze 2.1-2.11):

- wydatki bez planowanych oszczdnoci: od roku 2019 przyjto przyrost poszczeglnych wartoci o wskaniki

makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskanik inflacji i 30% wskanik PKB),

- wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci:

Arkusze 2.1, 2.9, 2.11 - w latach 2019-2048 z uwagi na przystpienie do realizacji programu ostronociowego

nastpi rezygnacja z wydatkw w tym zakresie,

Arkusze 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 - w roku 2019 uwzgldniono kwot zmniejszenia wydatkw; od roku 2019 przyjto

przyrost poszczeglnych wartoci o wskaniki makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskanik

inflacji i 30% wskanik PKB),

Arkusze 2.5, 2.8, 2.10 od roku 2020 wydatki ograniczono do 90% wydatkw bez planowanych oszczdnoci,

Arkusz 2.6 - od roku 2020 wydatki ograniczono do 50% wydatkw bez planowanych oszczdnoci,

3. Wydatki majtkowe (Arkusze 2.1-2.21):

- wydatki bez planowanych oszczdnoci:

Arkusz 2.12 w roku 2019 przyjto warto wydatkw z roku 2018; w roku 2020 przyjto spadek wartoci

wydatkw o 30% w stosunku do roku 2019; w kolejnych latach przyjto sta warto z roku 2020,

Arkusze 2.13 2.21 - w roku 2019 przyjto wzrost wydatkw bez planowanych oszczdnoci o 30% w stosunku do

roku 2018, w roku 2020 przyjto 50% kwoty z roku 2019, a w kolejnych latach przyjto sta warto z roku 2020,

- wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci:

Arkusz 2.12 uwzgldniono oszczdnoci wydatkw, ktre po roku 2019 nie bd wystpoway (Arkusze 2.1, 2.9,

2.11, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21) - w roku 2020 20% tych wydatkw, w latach kolejnych 100% wydatkw z roku

2021.

Arkusze 2.13, 2.15, 2.16, 2.18 w roku 2020 wydatki ograniczono do 20% wydatkw bez planowanych

oszczdnoci,

Arkusze 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21 - w latach 2019-2048 z uwagi na przystpienie do realizacji programu

ostronociowego nastpi rezygnacja z wydatkw w tym zakresie.

4. Tabela 5 w Arkuszu 2 stanowi podsumowanie oszczdnoci znajdujcych si w Arkuszach 2.1-2.21.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 7

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 30 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 45 210,00 46 516,57

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 30 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 210,00 -46 516,57

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 210,00 -91 726,57

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 8

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planow