Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego ... · Kalkulator kredytowy Kredyt...

of 232/232
Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048 Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PKB 103,80% 103,80% 103,80% 103,60% 103,50% 103,30% 103,20% Stopa inflacji 102,30% 102,30% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017. Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 1
 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego ... · Kalkulator kredytowy Kredyt...

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PKB 103,80% 103,80% 103,80% 103,60% 103,50% 103,30% 103,20%

Stopa inflacji 102,30% 102,30% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 1

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

103,10% 103,00% 102,90% 102,90% 102,80% 102,70% 102,60%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 2

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

102,50% 102,40% 102,40% 102,30% 102,20% 102,20% 102,10%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 3

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

102,10% 102,10% 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,80%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 4

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

rdo: Wytyczne dotyczce stosowania jednolitych

wskanikw makroekonomicznych bdcych podstaw

oszacowania skutkw finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja padziernik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2046 2047 2048

101,70% 101,60% 101,60%

102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 5

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Rok bazowy

Okres odniesienia (horyzont czasowy):

199 483 866,37

Tabela 2. Zaoenia oglne

Wartoci bazowe przyjto w roku 2018 zgodnie z projektem uchway budetowej na rok 2018 Rady Powiatu w remie (stan na 25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy

przyjto przyrost poszczeglnych wartoci o wskaniki makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskanik inflacji i 30% wskanik PKB).

30 lat

(poyczka: lipiec 2018-czerwiec 2048)

(oszczdnoci: stycze 2019-grudzie 2048)

2018

Oszczdnoci z tytuu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat remski

Oszczdnoci z tego tytuu w caym okresie prognozy oszacowano na:

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 6

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

Kalkulator kredytowy

Kredyt patny: jednorazowo

Wnioskowana kwota kredytu (w PLN): 100 000 000

Czstotliwo spat rat kredytu i odsetek: miesiczna

Raty rwne

Okres spaty (ilo miesicy): 360

Dugo karencji (ilo miesicy): 66 miesicy (01.07.2018r. - 31.12.2023r.)

Ilo rat (okres-karencja): 294 miesice (01.01.2024r. - 30.06.2048r.)

Oprocentowanie roczne w kolejnych latach: 3,00%

Oszczdnoci z tytuu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat remski

1. Przyjto zaoenie oglne, e Powiat remski podejmie dziaalnie w kierunku obnienia wydatkw

nastpujcych jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, Zesp Szk Oglnoksztaccych, Zesp Szk

Politechnicznych, Zesp Szk Rolniczych w Grzybnie, Zesp Szk Ekonomicznych, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna.

2. Wydatki biece (Arkusze 2.1-2.11):

- wydatki bez planowanych oszczdnoci: od roku 2019 przyjto przyrost poszczeglnych wartoci o wskaniki

makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskanik inflacji i 30% wskanik PKB),

- wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci:

Arkusze 2.1, 2.9, 2.11 - w latach 2019-2048 z uwagi na przystpienie do realizacji programu ostronociowego

nastpi rezygnacja z wydatkw w tym zakresie,

Arkusze 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 - w roku 2019 uwzgldniono kwot zmniejszenia wydatkw; od roku 2019 przyjto

przyrost poszczeglnych wartoci o wskaniki makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskanik

inflacji i 30% wskanik PKB),

Arkusze 2.5, 2.8, 2.10 od roku 2020 wydatki ograniczono do 90% wydatkw bez planowanych oszczdnoci,

Arkusz 2.6 - od roku 2020 wydatki ograniczono do 50% wydatkw bez planowanych oszczdnoci,

3. Wydatki majtkowe (Arkusze 2.1-2.21):

- wydatki bez planowanych oszczdnoci:

Arkusz 2.12 w roku 2019 przyjto warto wydatkw z roku 2018; w roku 2020 przyjto spadek wartoci

wydatkw o 30% w stosunku do roku 2019; w kolejnych latach przyjto sta warto z roku 2020,

Arkusze 2.13 2.21 - w roku 2019 przyjto wzrost wydatkw bez planowanych oszczdnoci o 30% w stosunku do

roku 2018, w roku 2020 przyjto 50% kwoty z roku 2019, a w kolejnych latach przyjto sta warto z roku 2020,

- wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci:

Arkusz 2.12 uwzgldniono oszczdnoci wydatkw, ktre po roku 2019 nie bd wystpoway (Arkusze 2.1, 2.9,

2.11, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21) - w roku 2020 20% tych wydatkw, w latach kolejnych 100% wydatkw z roku

2021.

Arkusze 2.13, 2.15, 2.16, 2.18 w roku 2020 wydatki ograniczono do 20% wydatkw bez planowanych

oszczdnoci,

Arkusze 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21 - w latach 2019-2048 z uwagi na przystpienie do realizacji programu

ostronociowego nastpi rezygnacja z wydatkw w tym zakresie.

4. Tabela 5 w Arkuszu 2 stanowi podsumowanie oszczdnoci znajdujcych si w Arkuszach 2.1-2.21.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 7

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 30 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 45 210,00 46 516,57

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 30 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 210,00 -46 516,57

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 210,00 -91 726,57

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 8

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

47 832,99 49 172,31 50 519,63 51 888,71 53 279,33 54 691,23

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-47 832,99 -49 172,31 -50 519,63 -51 888,71 -53 279,33 -54 691,23

-139 559,56 -188 731,87 -239 251,50 -291 140,22 -344 419,55 -399 110,78

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 9

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

56 124,15 57 594,60 59 086,30 60 598,91 62 132,06 63 685,36

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-56 124,15 -57 594,60 -59 086,30 -60 598,91 -62 132,06 -63 685,36

-455 234,93 -512 829,53 -571 915,82 -632 514,73 -694 646,79 -758 332,15

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 10

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

65 258,39 66 870,27 68 501,91 70 152,80 71 843,48 73 553,36

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-65 258,39 -66 870,27 -68 501,91 -70 152,80 -71 843,48 -73 553,36

-823 590,54 -890 460,81 -958 962,72 -1 029 115,52 -1 100 959,01 -1 174 512,37

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 11

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

75 303,93 77 096,16 78 907,92 80 762,26 82 635,94 84 528,31

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-75 303,93 -77 096,16 -78 907,92 -80 762,26 -82 635,94 -84 528,31

-1 249 816,29 -1 326 912,46 -1 405 820,38 -1 486 582,64 -1 569 218,58 -1 653 746,89

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 12

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

A - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (spki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 010, rozdzia 1009, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

86 464,00 88 418,09 90 389,81 92 405,51

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-86 464,00 -88 418,09 -90 389,81 -92 405,51

-1 740 210,89 -1 828 628,99 -1 919 018,80 -2 011 424,31

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 13

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

B - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

remontowe (zakup usug remontowych)

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 83 401,26 121 953,62 146 352,16 163 000,00 167 482,50 172 322,74

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 83 401,26 121 953,62 146 352,16 163 000,00 64 732,50 66 603,27

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 14

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

B - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

remontowe (zakup usug remontowych)

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

177 199,48 182 161,06 187 152,28 192 224,10 197 375,71 202 606,17

2021 2022 2023 2024 2025 2026

68 488,14 70 405,81 72 334,93 74 295,21 76 286,32 78 307,90

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 15

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

B - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

remontowe (zakup usug remontowych)

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

207 914,45 213 361,81 218 887,88 224 491,41 230 171,04 235 925,31

2027 2028 2029 2030 2031 2032

80 359,57 82 464,99 84 600,84 86 766,62 88 961,81 91 185,86

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 16

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

B - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

remontowe (zakup usug remontowych)

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

241 752,67 247 723,96 253 768,43 259 884,24 266 147,45 272 481,76

2033 2034 2035 2036 2037 2038

93 438,15 95 746,07 98 082,27 100 446,06 102 866,81 105 315,04

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 17

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

B - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

remontowe (zakup usug remontowych)

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

278 966,83 285 606,24 292 317,99 299 187,46 306 128,61 313 138,95

2039 2040 2041 2042 2043 2044

107 821,54 110 387,69 112 981,80 115 636,87 118 319,65 121 029,17

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 18

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

B - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

remontowe (zakup usug remontowych)

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug remontowych (dzia 750, rozdzia

75020, 4270) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

320 309,84 327 548,84 334 853,18 342 320,40

2045 2046 2047 2048

123 800,73 126 598,63 129 421,78 132 307,89

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 19

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

C - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na

materiay i wyposaenie (materiay zwizane z promocj

powiatu)

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 43 992,00 44 875,47 19 806,08 134 000,00 137 685,00 141 664,10

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 43 992,00 44 875,47 19 806,08 134 000,00 34 935,00 35 944,62

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 20

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

C - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na

materiay i wyposaenie (materiay zwizane z promocj

powiatu)

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

145 673,19 149 752,04 153 855,25 158 024,72 162 259,79 166 559,67

2021 2022 2023 2024 2025 2026

36 961,85 37 996,79 39 037,90 40 095,83 41 170,39 42 261,41

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 21

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

C - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na

materiay i wyposaenie (materiay zwizane z promocj

powiatu)

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

170 923,53 175 401,73 179 944,63 184 551,22 189 220,36 193 950,87

2027 2028 2029 2030 2031 2032

43 368,66 44 504,92 45 657,59 46 826,43 48 011,14 49 211,42

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 22

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

C - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na

materiay i wyposaenie (materiay zwizane z promocj

powiatu)

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

198 741,46 203 650,37 208 619,44 213 647,17 218 796,07 224 003,41

2033 2034 2035 2036 2037 2038

50 426,94 51 672,48 52 933,29 54 208,98 55 515,42 56 836,69

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 23

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

C - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na

materiay i wyposaenie (materiay zwizane z promocj

powiatu)

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

229 334,69 234 792,86 240 310,49 245 957,79 251 664,01 257 427,12

2039 2040 2041 2042 2043 2044

58 189,40 59 574,31 60 974,30 62 407,20 63 855,05 65 317,33

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 24

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

C - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na

materiay i wyposaenie (materiay zwizane z promocj

powiatu)

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup materiaw i wyposaenia (dzia 750,

rozdzia 75075, 4210) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

263 322,20 269 273,28 275 278,07 281 416,77

2045 2046 2047 2048

66 813,09 68 323,07 69 846,68 71 404,26

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 25

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

D - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z promocj powiatu)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 123 873,80 141 709,12 222 040,65 239 000,00 245 572,50 252 669,55

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 123 873,80 141 709,12 222 040,65 239 000,00 142 822,50 146 950,07

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 26

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

D - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z promocj powiatu)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

259 820,09 267 095,06 274 413,46 281 850,07 289 403,65 297 072,84

2021 2022 2023 2024 2025 2026

151 108,76 155 339,80 159 596,11 163 921,17 168 314,25 172 774,58

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 27

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

D - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z promocj powiatu)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

304 856,15 312 843,38 320 946,03 329 162,25 337 490,05 345 927,30

2027 2028 2029 2030 2031 2032

177 301,28 181 946,57 186 658,99 191 437,46 196 280,82 201 187,84

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 28

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

D - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z promocj powiatu)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

354 471,71 363 227,16 372 089,90 381 057,27 390 240,75 399 528,48

2033 2034 2035 2036 2037 2038

206 157,18 211 249,27 216 403,75 221 619,08 226 960,10 232 361,75

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 29

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

D - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z promocj powiatu)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

409 037,25 418 772,34 428 613,49 438 685,91 448 863,42 459 142,39

2039 2040 2041 2042 2043 2044

237 891,96 243 553,79 249 277,30 255 135,32 261 054,46 267 032,60

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 30

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

D - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z promocj powiatu)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75075, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

469 656,75 480 271,00 490 981,04 501 929,92

2045 2046 2047 2048

273 147,65 279 320,79 285 549,64 291 917,40

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 31

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

E - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na rezerwy

(rezerwa oglna)

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "bez planu ostronociowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 469 885,00 452 447,00 510 000,00 369 887,00 380 058,89 391 042,59

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "z planem ostronociowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 469 885,00 452 447,00 510 000,00 369 887,00 174 558,89 351 938,34

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) - plan

ostronociowy, czyli planowane oszczdnoci [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 500,00 -39 104,26

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 500,00 -244 604,26

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 32

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

E - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na rezerwy

(rezerwa oglna)

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) - plan

ostronociowy, czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

402 109,10 413 368,15 424 694,44 436 203,66 447 893,92 459 763,11

2021 2022 2023 2024 2025 2026

361 898,19 372 031,34 382 225,00 392 583,30 403 104,53 413 786,80

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-40 210,91 -41 336,82 -42 469,44 -43 620,37 -44 789,39 -45 976,31

-284 815,17 -326 151,98 -368 621,43 -412 241,80 -457 031,19 -503 007,50

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 33

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

E - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na rezerwy

(rezerwa oglna)

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) - plan

ostronociowy, czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

471 808,90 484 170,30 496 710,31 509 426,09 522 314,57 535 372,43

2027 2028 2029 2030 2031 2032

424 628,01 435 753,27 447 039,28 458 483,48 470 083,11 481 835,19

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-47 180,89 -48 417,03 -49 671,03 -50 942,61 -52 231,46 -53 537,24

-550 188,39 -598 605,42 -648 276,45 -699 219,06 -751 450,51 -804 987,76

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 34

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

E - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na rezerwy

(rezerwa oglna)

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) - plan

ostronociowy, czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

548 596,13 562 146,46 575 862,83 589 741,13 603 953,89 618 327,99

2033 2034 2035 2036 2037 2038

493 736,52 505 931,81 518 276,55 530 767,01 543 558,50 556 495,19

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-54 859,61 -56 214,65 -57 586,28 -58 974,11 -60 395,39 -61 832,80

-859 847,37 -916 062,02 -973 648,30 -1 032 622,41 -1 093 017,80 -1 154 850,60

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 35

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

E - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na rezerwy

(rezerwa oglna)

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) - plan

ostronociowy, czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

633 044,20 648 110,65 663 341,25 678 929,77 694 680,94 710 589,13

2039 2040 2041 2042 2043 2044

569 739,78 583 299,58 597 007,12 611 036,79 625 212,84 639 530,22

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-63 304,42 -64 811,06 -66 334,12 -67 892,98 -69 468,09 -71 058,91

-1 218 155,02 -1 282 966,08 -1 349 300,21 -1 417 193,19 -1 486 661,28 -1 557 720,19

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 36

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

E - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na rezerwy

(rezerwa oglna)

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) -

wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Rezerwy (dzia 758, rozdzia 75818, 4810) - plan

ostronociowy, czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

726 861,62 743 288,69 759 864,03 776 809,00

2045 2046 2047 2048

654 175,46 668 959,82 683 877,63 699 128,10

2045 2046 2047 2048

-72 686,16 -74 328,87 -75 986,40 -77 680,90

-1 630 406,35 -1 704 735,22 -1 780 721,63 -1 858 402,53

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 37

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

F - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi na rzecz owiaty)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 46 497,14 87 314,76 46 565,96 59 570,00 61 208,18 62 977,09

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 46 497,14 87 314,76 46 565,96 59 570,00 9 833,18 31 488,55

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 375,00 -31 488,55

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 375,00 -82 863,55

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 38

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

F - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi na rzecz owiaty)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

64 759,34 66 572,60 68 396,69 70 250,24 72 132,95 74 044,47

2021 2022 2023 2024 2025 2026

32 379,67 33 286,30 34 198,35 35 125,12 36 066,48 37 022,24

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-32 379,67 -33 286,30 -34 198,35 -35 125,12 -36 066,48 -37 022,24

-115 243,22 -148 529,52 -182 727,87 -217 852,99 -253 919,46 -290 941,70

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 39

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

F - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi na rzecz owiaty)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

75 984,44 77 975,23 79 994,79 82 042,66 84 118,34 86 221,29

2027 2028 2029 2030 2031 2032

37 992,22 38 987,62 39 997,40 41 021,33 42 059,17 43 110,65

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-37 992,22 -38 987,62 -39 997,40 -41 021,33 -42 059,17 -43 110,65

-328 933,92 -367 921,54 -407 918,93 -448 940,26 -490 999,43 -534 110,07

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 40

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

F - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi na rzecz owiaty)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

88 350,96 90 533,23 92 742,24 94 977,33 97 266,28 99 581,22

2033 2034 2035 2036 2037 2038

44 175,48 45 266,61 46 371,12 47 488,66 48 633,14 49 790,61

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-44 175,48 -45 266,61 -46 371,12 -47 488,66 -48 633,14 -49 790,61

-578 285,56 -623 552,17 -669 923,29 -717 411,95 -766 045,09 -815 835,70

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 41

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

F - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi na rzecz owiaty)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

101 951,25 104 377,69 106 830,57 109 341,09 111 877,80 114 439,80

2039 2040 2041 2042 2043 2044

50 975,63 52 188,85 53 415,28 54 670,54 55 938,90 57 219,90

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-50 975,63 -52 188,85 -53 415,28 -54 670,54 -55 938,90 -57 219,90

-866 811,33 -919 000,18 -972 415,46 -1 027 086,00 -1 083 024,90 -1 140 244,80

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 42

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

F - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi na rzecz owiaty)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 801, rozdzia

80195, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

117 060,47 119 706,04 122 375,48 125 104,46

2045 2046 2047 2048

58 530,24 59 853,02 61 187,74 62 552,23

2045 2046 2047 2048

-58 530,24 -59 853,02 -61 187,74 -62 552,23

-1 198 775,04 -1 258 628,06 -1 319 815,80 -1 382 368,03

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 43

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

G - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na ochron zabytkw i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 120 000,00 200 000,00 292 500,00 765 000,00 786 037,50 808 753,98

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 120 000,00 200 000,00 292 500,00 765 000,00 66 787,50 68 717,66

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -719 250,00 -740 036,33

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -719 250,00 -1 459 286,33

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 44

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

G - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na ochron zabytkw i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

831 641,72 854 927,69 878 352,71 902 156,07 926 333,85 950 881,70

2021 2022 2023 2024 2025 2026

70 662,37 72 640,91 74 631,28 76 653,78 78 708,10 80 793,87

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-760 979,35 -782 286,77 -803 721,43 -825 502,28 -847 625,74 -870 087,83

-2 220 265,68 -3 002 552,45 -3 806 273,89 -4 631 776,17 -5 479 401,91 -6 349 489,74

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 45

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

G - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na ochron zabytkw i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

975 794,80 1 001 360,62 1 027 295,86 1 053 594,63 1 080 250,58 1 107 256,84

2027 2028 2029 2030 2031 2032

82 910,67 85 082,93 87 286,58 89 521,11 91 786,00 94 080,65

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-892 884,13 -916 277,69 -940 009,28 -964 073,52 -988 464,58 -1 013 176,20

-7 242 373,87 -8 158 651,56 -9 098 660,84 -10 062 734,37 -11 051 198,95 -12 064 375,14

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 46

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

G - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na ochron zabytkw i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 134 606,09 1 162 630,86 1 190 999,05 1 219 702,13 1 249 096,95 1 278 825,46

2033 2034 2035 2036 2037 2038

96 404,44 98 785,63 101 196,00 103 634,82 106 132,42 108 658,37

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-1 038 201,65 -1 063 845,23 -1 089 803,05 -1 116 067,31 -1 142 964,53 -1 170 167,08

-13 102 576,79 -14 166 422,02 -15 256 225,08 -16 372 292,38 -17 515 256,91 -18 685 423,99

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 47

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

G - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na ochron zabytkw i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 309 261,50 1 340 421,93 1 371 921,84 1 404 162,00 1 436 738,56 1 469 639,88

2039 2040 2041 2042 2043 2044

111 244,44 113 892,06 116 568,52 119 307,88 122 075,83 124 871,36

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-1 198 017,06 -1 226 529,87 -1 255 353,32 -1 284 854,12 -1 314 662,74 -1 344 768,51

-19 883 441,06 -21 109 970,92 -22 365 324,24 -23 650 178,36 -24 964 841,10 -26 309 609,61

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 48

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

G - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na ochron zabytkw i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektw zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansw publicznych (dzia 921,

rozdzia 92120, 2720) - plan ostronociowy, czyli

planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

1 503 294,63 1 537 269,09 1 571 550,19 1 606 595,76

2045 2046 2047 2048

127 730,92 130 617,63 133 530,41 136 508,14

2045 2046 2047 2048

-1 375 563,71 -1 406 651,45 -1 438 019,78 -1 470 087,62

-27 685 173,33 -29 091 824,78 -30 529 844,56 -31 999 932,18

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 49

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

H - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 6 800,00 44 200,00 46 400,00 96 000,00 98 640,00 101 490,70

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 6 800,00 44 200,00 46 400,00 96 000,00 51 375,00 91 341,63

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 265,00 -10 149,07

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 265,00 -57 414,07

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 50

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

H - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

104 362,88 107 285,04 110 224,65 113 211,74 116 245,82 119 326,33

2021 2022 2023 2024 2025 2026

93 926,59 96 556,54 99 202,19 101 890,57 104 621,23 107 393,70

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-10 436,29 -10 728,50 -11 022,47 -11 321,17 -11 624,58 -11 932,63

-67 850,36 -78 578,86 -89 601,33 -100 922,50 -112 547,08 -124 479,72

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 51

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

H - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

122 452,68 125 660,94 128 915,56 132 215,80 135 560,86 138 949,88

2027 2028 2029 2030 2031 2032

110 207,41 113 094,85 116 024,00 118 994,22 122 004,77 125 054,89

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-12 245,27 -12 566,09 -12 891,56 -13 221,58 -13 556,09 -13 894,99

-136 724,98 -149 291,08 -162 182,63 -175 404,21 -188 960,30 -202 855,29

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 52

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

H - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

142 381,94 145 898,77 149 458,70 153 060,66 156 749,42 160 480,06

2033 2034 2035 2036 2037 2038

128 143,75 131 308,90 134 512,83 137 754,59 141 074,48 144 432,05

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-14 238,19 -14 589,88 -14 945,87 -15 306,07 -15 674,94 -16 048,01

-217 093,48 -231 683,36 -246 629,23 -261 935,30 -277 610,24 -293 658,24

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 53

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

H - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

164 299,48 168 209,81 172 162,74 176 208,57 180 296,60 184 425,40

2039 2040 2041 2042 2043 2044

147 869,53 151 388,83 154 946,47 158 587,71 162 266,94 165 982,86

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-16 429,95 -16 820,98 -17 216,27 -17 620,86 -18 029,66 -18 442,54

-310 088,19 -326 909,17 -344 125,45 -361 746,30 -379 775,96 -398 218,50

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 54

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

H - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub

dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostaym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansw publicznych

(dzia 926, rozdzia 92605, 2830) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

188 648,74 192 912,20 197 214,14 201 612,02

2045 2046 2047 2048

169 783,86 173 620,98 177 492,73 181 450,82

2045 2046 2047 2048

-18 864,87 -19 291,22 -19 721,41 -20 161,20

-417 083,38 -436 374,60 -456 096,01 -476 257,21

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 55

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

I - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z obsug wierzycieli)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 0,00 0,00 54 120,00 100 000,00 102 750,00 105 719,48

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 0,00 0,00 54 120,00 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 56

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

I - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z obsug wierzycieli)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

108 711,34 111 755,25 114 817,35 117 928,90 121 089,39 124 298,26

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 57

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

I - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z obsug wierzycieli)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

127 554,88 130 896,81 134 287,04 137 724,79 141 209,23 144 739,46

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 58

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

I - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z obsug wierzycieli)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

148 314,52 151 977,89 155 686,15 159 438,19 163 280,65 167 166,73

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 59

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

I - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z obsug wierzycieli)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

171 145,29 175 218,55 179 336,19 183 550,59 187 808,96 192 109,79

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 60

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

I - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (usugi zwizane z obsug wierzycieli)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 851, rozdzia

85111, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

196 509,10 200 950,21 205 431,40 210 012,52

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 61

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

J - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (wpata na Fundusz Wsparcia Stray)

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 20 000,00 74 700,00 0,00 51 000,00 52 402,50 53 916,93

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 20 000,00 74 700,00 0,00 51 000,00 0,00 48 525,24

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 402,50 -5 391,69

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 402,50 -57 794,19

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 62

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

J - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (wpata na Fundusz Wsparcia Stray)

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

55 442,78 56 995,18 58 556,85 60 143,74 61 755,59 63 392,11

2021 2022 2023 2024 2025 2026

49 898,50 51 295,66 52 701,16 54 129,36 55 580,03 57 052,90

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-5 544,28 -5 699,52 -5 855,68 -6 014,37 -6 175,56 -6 339,21

-63 338,47 -69 037,99 -74 893,67 -80 908,05 -87 083,61 -93 422,82

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 63

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

J - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (wpata na Fundusz Wsparcia Stray)

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

65 052,99 66 757,37 68 486,39 70 239,64 72 016,71 73 817,12

2027 2028 2029 2030 2031 2032

58 547,69 60 081,64 61 637,75 63 215,68 64 815,03 66 435,41

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-6 505,30 -6 675,74 -6 848,64 -7 023,96 -7 201,67 -7 381,71

-99 928,12 -106 603,85 -113 452,49 -120 476,46 -127 678,13 -135 059,84

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 64

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

J - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (wpata na Fundusz Wsparcia Stray)

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

75 640,41 77 508,72 79 399,94 81 313,48 83 273,13 85 255,03

2033 2034 2035 2036 2037 2038

68 076,37 69 757,85 71 459,94 73 182,13 74 945,82 76 729,53

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-7 564,04 -7 750,87 -7 939,99 -8 131,35 -8 327,31 -8 525,50

-142 623,88 -150 374,75 -158 314,75 -166 446,09 -174 773,41 -183 298,91

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 65

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

J - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (wpata na Fundusz Wsparcia Stray)

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

87 284,10 89 361,46 91 461,46 93 610,80 95 782,57 97 975,99

2039 2040 2041 2042 2043 2044

78 555,69 80 425,32 82 315,31 84 249,72 86 204,31 88 178,39

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-8 728,41 -8 936,15 -9 146,15 -9 361,08 -9 578,26 -9 797,60

-192 027,32 -200 963,47 -210 109,61 -219 470,69 -229 048,95 -238 846,55

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 66

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

J - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (wpata na Fundusz Wsparcia Stray)

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "bez planu

ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - wariant "z planem

ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Wpaty jednostek na pastwowy fundusz celowy

(dzia 754, rozdzia 75411, 2300) - plan ostronociowy,

czyli planowane oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2045 2046 2047 2048

100 219,64 102 484,61 104 770,01 107 106,38

2045 2046 2047 2048

90 197,68 92 236,15 94 293,01 96 395,75

2045 2046 2047 2048

-10 021,96 -10 248,46 -10 477,00 -10 710,64

-248 868,51 -259 116,97 -269 593,97 -280 304,61

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 67

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

K - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczdnoci 34 286,15 35 539,76 112 668,29 93 000,00 95 557,50 98 319,11

Wydatki: Zakup usug pozostaych(dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci 34 286,15 35 539,76 112 668,29 93 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 557,50 -98 319,11

Skumulowane oszczdnoci: 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 557,50 -193 876,61

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 68

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

K - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych(dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

101 101,54 103 932,39 106 780,13 109 673,87 112 613,13 115 597,38

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-101 101,54 -103 932,39 -106 780,13 -109 673,87 -112 613,13 -115 597,38

-294 978,15 -398 910,54 -505 690,67 -615 364,55 -727 977,68 -843 575,07

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 69

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

K - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych(dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane oszczdnoci:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

118 626,03 121 734,04 124 886,95 128 084,05 131 324,58 134 607,69

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-118 626,03 -121 734,04 -124 886,95 -128 084,05 -131 324,58 -134 607,69

-962 201,10 -1 083 935,14 -1 208 822,08 -1 336 906,14 -1 468 230,72 -1 602 838,41

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. Gorzw/Pozna 70

Plan Postpowania Ostronociowego dla Powiatu remskiego na lata 2018-2048

K - Oszczdno z tytuu redukcji wydatkw na usugi

pozostae (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "bez planu ostronociowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych(dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - wariant "z planem ostronociowym" [pln]

Wydatki z uwzgldnieniem planowanych oszczdnoci

Wydatki: Zakup usug pozostaych (dzia 750, rozdzia

75020, 4300) - plan ostronociowy, czyli planowane

oszczdnoci [pln]

Oszczdnoci z tytuu redukcji wydatkw

Skumulowane o