Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Poznaj możliwości Photoshopa, aby Twoje obrazy przemawiały do wyobraźni * Jak modyfikować grafiki za pomocą stylów warstwy?* Jak łączyć obrazy?* Jak korzystać z narzędzi modułu Camera Raw?Photoshop CS3 od wielu już lat jest doskonałym i sprawdzonym narzędziem do profesjonalnego przetwarzania obrazów. Program umożliwia nie tylko techniczną obróbkę zdjęć i grafiki, które wykorzystywane są we wszelkiego rodzaju publikacjach, ale także pozwala na realizację własnych twórczych projektów. W wersji CS3 dodano wiele nowych funkcji (np. filtry inteligentne, zwiększenie obszaru roboczego czy ulepszone narzędzia do zaznaczania), które przede wszystkim umożliwiają niedostępne dotychczas sposoby obróbki, a jednocześnie ułatwiają użytkowanie. „Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener” to Twój osobisty instruktor do nauki Photoshopa, który wprowadzi Cię krok po kroku — w tempie, które sam sobie narzucisz — w kolejne tajniki tego programu, co umożliwi posługiwanie się nim na poziomie profesjonalnym. Wykonując poszczególne ćwiczenia, nauczysz się komponować obraz przy użyciu obiektów inteligentnych, modyfikować jego barwy za pomocą warstw korekcyjnych, tworzyć obrazy do druku oraz animacje na potrzeby internetu i wideo. Krótko mówiąc, dzięki tej książce staniesz się zawodowcem. * Dokowanie palet* Stosowanie filtrów inteligentnych* Wykorzystanie maski warstwy* Modyfikowanie grafiki za pomocą stylów warstwy* Korzystanie z programu Adobe Bridge * Łączenie i poprawianie obrazów* Zapisywanie pliku w formacie DNG* Malowanie i retuszowanie* Obiekty inteligentne * Filtry* Tworzenie animacji„Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener” — Twój osobisty instruktor, który nauczy Cię tworzyć lepiej i szybciej, a także wykorzystywać maksimum możliwości aplikacji i Twojej kreatywności!

Transcript of Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener

  • 1. Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Autor: Jennifer Smith, AGI Creative Team Tumaczenie: Zbigniew Wako ISBN: 978-83-246-1442-4 Tytu oryginau: Dynamic Learning Photoshop CS3 Stron: 380 Poznaj moliwoci Photoshopa, aby Twoje obrazy przemawiay do wyobrani Jak modyfikowa grafiki za pomoc stylw warstwy? Jak czy obrazy? Jak korzysta z narzdzi moduu Camera Raw? Photoshop CS3 od wielu ju lat jest doskonaym i sprawdzonym narzdziem do profesjonalnego przetwarzania obrazw. Program umoliwia nie tylko techniczn obrbk zdj i grafiki, ktre wykorzystywane s we wszelkiego rodzaju publikacjach, ale take pozwala na realizacj wasnych twrczych projektw. W wersji CS3 dodano wiele nowych funkcji (np. filtry inteligentne, zwikszenie obszaru roboczego czy ulepszone narzdzia do zaznaczania), ktre przede wszystkim umoliwiaj niedostpne dotychczas sposoby obrbki, a jednoczenie uatwiaj uytkowanie. Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener to Twj osobisty instruktor do nauki Photoshopa, ktry wprowadzi Ci krok po kroku w tempie, ktre sam sobie narzucisz w kolejne tajniki tego programu, co umoliwi posugiwanie si nim na poziomie profesjonalnym. Wykonujc poszczeglne wiczenia, nauczysz si komponowa obraz przy uyciu obiektw inteligentnych, modyfikowa jego barwy za pomoc warstw korekcyjnych, tworzy obrazy do druku oraz animacje na potrzeby internetu i wideo. Krtko mwic, dziki tej ksice staniesz si zawodowcem. Dokowanie palet Stosowanie filtrw inteligentnych Wykorzystanie maski warstwy Modyfikowanie grafiki za pomoc stylw warstwy Korzystanie z programu Adobe Bridge czenie i poprawianie obrazw Zapisywanie pliku w formacie DNG Malowanie i retuszowanie Obiekty inteligentne Filtry Tworzenie animacji Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Twj osobisty instruktor, ktry nauczy Ci tworzy lepiej i szybciej, a take wykorzystywa maksimum moliwoci aplikacji i Twojej kreatywnoci!

2. 3Spis treci Spis treci Wstp SeriaMultimedialny trener..................................................................13 Warunki wstpne ...................................................................................13 Wersje Photoshopa CS3 .........................................................................13 Wymagania systemowe .........................................................................13 Uruchamianie programu Adobe Photoshop CS3 ....................................14 Czcionki .................................................................................................15 Kopiowanie plikw z lekcjami ................................................................15 Przywracanie domylnych ustawie Photoshopa ..................................15 Zapisywanie ustawie kolorw wPhotoshopie CS3 ...............................16 Przywracanie ustawie Photoshopa ......................................................16 Przywracanie zapisanych wczeniej ustawie kolorw ..........................17 Kilka sw oostrzeeniach dotyczcych kolorw ....................................17 Filmy instruktaowe ..............................................................................18 Przygotowania doogldania filmw .....................................................18 Odtwarzanie filmw instruktaowych ...................................................18 Dodatkowe rda wiedzy ......................................................................19 Obrazy prezentowane wksice ............................................................20 Lekcja 1: Co nowego w Photoshopie CS3? Rne Photoshopy dla rnych uytkownikw .......................................21 Przygotowania dolekcji .........................................................................22 Prosty wobsudze interfejs ....................................................................22 Posugiwanie si nowym interfejsem ....................................................22 Dokowanie palet ....................................................................................22 Panele zunifikowanego interfejsu ..........................................................24 Zrozumie filtry inteligentne .................................................................25 Tworzenie profesjonalnych zaznacze zapomocnarzdzia Szybkie zaznaczanie ..........................................................................27 Doskonalenie zaznacze za pomoc funkcji Popraw krawd ................29 Usprawnienia wtworzeniu kompozycji.................................................31 Udoskonalony modu Camera Raw ........................................................32 Przetwarzanie plikw zapisanych wwewntrznym formacie aparatu ...32 Udoskonalony filtr Punkt zbiegu ............................................................33 Photoshop CS3 aPhotoshop CS3 Extended ............................................34 Tworzenie animacji przy uyciu palety Animacja ...................................34 Komponowanie wtrzech wymiarach iedytowanie tekstur ....................34 Pomiary wdwch itrzech wymiarach ...................................................35 3. Spis treci 4 Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener Lekcja 2: Poznawanie Photoshopa CS3 Przygotowania dolekcji .........................................................................37 Ogldanie kocowego rezultatu wicze ...............................................38 Tworzenie panoramy .............................................................................39 Umieszczanie obrazu wotwartym ju pliku ...........................................41 Stosowanie filtrw inteligentnych .........................................................43 Stosowanie kolejnego filtra ...................................................................44 Maskowanie filtrw inteligentnych ........................................................45 Wykorzystanie maski warstwy ..............................................................47 Stosowanie nowych technik zaznaczania ...............................................48 Narzdzie Szybkie zaznaczanie ..............................................................48 Zapisywanie zaznaczenia .......................................................................49 Poprawianie krawdzi istniejcego zaznaczenia ....................................49 Tworzenie maski warstwy ......................................................................52 Tworzenie ksztatu wektorowego ..........................................................54 Wstawianie grafiki wykonanej wprogramie Adobe Illustrator ..............57 Umieszczanie grafiki ..............................................................................57 Modyfikowanie grafiki za pomoc stylw warstwy ...............................60 Dodawanie warstwy tekstowej ..............................................................61 Korzystanie znowej funkcji Zoomify ......................................................62 Lekcja 3: Zaznajamianie si zprzestrzeni robocz Photoshopa Przygotowania dolekcji .........................................................................65 Otwieranie dokumentu wprogramie Adobe Bridge ..............................66 Paleta Narzdzia ....................................................................................67 Narzdzia dozaznaczania ......................................................................68 Narzdzia dokadrowania icicia naplasterki ........................................68 Narzdzia doretuszowania imalowania ................................................68 Narzdzia dorysowania ipisania ...........................................................69 Narzdziadotworzenianotatek,przeprowadzaniapomiarwinawigacji....69 Narzdzia ukryte ....................................................................................70 Wywietlanie obrazu .............................................................................71 Uywanie narzdzia Lupka ....................................................................71 Uywanie narzdzia Rczka ...................................................................73 Stosowanie rnych trybw ekranu .......................................................73 Uywanie palet ......................................................................................77 Korzystanie znowego systemu obsugi palet .........................................78 Wybieranie innych palet ........................................................................80 4. Spis treci 5Spis treci Rozwijanie palet ....................................................................................81 Dostosowywanie palet dowasnych potrzeb iupodoba ......................81 wiczenia dosamodzielnego wykonania ...............................................83 Sprawdzian ............................................................................................84 Lekcja 4: Korzystanie z programu Adobe Bridge Przygotowania dolekcji .........................................................................85 Czym jest Adobe Bridge? .......................................................................86 Nawigowanie wprogramie Bridge ........................................................86 Zarzdzanie folderami wAdobe Bridge .................................................88 Dodawanie nowych pozycji dolisty Ulubione ........................................90 Tworzenie iwyszukiwanie metadanych .................................................91 Stosowanie sw kluczowych .................................................................92 Otwieranie plikw za pomoc programu Adobe Bridge .........................94 Narzdzia automatyzacji wprogramie Adobe Bridge .............................94 Narzdzia automatyzacji przejte zPhotoshopa: Stykwka ...................94 Narzdzia automatyzacji przejte zPhotoshopa: Internetowa galeria zdj ..................................................................97 Zmienianie wygldu programu ............................................................100 Inne funkcje programu Bridge, zktrymi warto si zapozna ...