Panda wielka - zso.komorow.pl · Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym...

of 5 /5
Panda wielka Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym ssakiem drapieżnym. Żyje zazwyczaj samotnie. Ulubionym jego zajęciem jest wspinanie się po drzewach. Głównie żywi się bambusem, skusi się również nie kiedy na ryby, jajka, miód oraz małe gryzonie. Kojot Kojot Jest on gatunkiem ssaka drapieżnego z rodziny psowatych o wyglądzie pośrednim między małym wilkiem i szakalem. Zamieszkuje obszary od Alaski do Meksyku. Jest on wszystkożerny, zjada wszystko prócz małych królików, susłów, ptaków oraz wszelkiego rodzaju owadów. Błazenek W naturze żyje on na rafach koralowych. Spożywa on praktycznie każdy martwy lub żywy pokarm, nawet płatkowany.

Transcript of Panda wielka - zso.komorow.pl · Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym...

Page 1: Panda wielka - zso.komorow.pl · Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym ssakiem drapieżnym. Żyje zazwyczaj samotnie. Ulubionym jego zajęciem jest wspinanie

Panda wielkaPanda wielka

Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym ssakiem

drapieżnym. Żyje zazwyczaj samotnie. Ulubionym jego

zajęciem jest wspinanie się po drzewach. Głównie żywi się

bambusem, skusi się również nie kiedy na ryby, jajka, miód

oraz małe gryzonie.

KojotKojot

Jest on gatunkiem ssaka drapieżnego z rodziny psowatych

o wyglądzie pośrednim między małym wilkiem i szakalem.

Zamieszkuje obszary od Alaski do Meksyku. Jest on

wszystkożerny, zjada wszystko prócz małych królików, susłów,

ptaków oraz wszelkiego rodzaju owadów.

Błazenek

W naturze żyje on na rafach koralowych. Spożywa on

praktycznie każdy martwy lub żywy pokarm, nawet

płatkowany.

Page 2: Panda wielka - zso.komorow.pl · Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym ssakiem drapieżnym. Żyje zazwyczaj samotnie. Ulubionym jego zajęciem jest wspinanie

Lew morski południowy

Jest on ssakiem z rodziny płetwonogich, największym z

rodziny fok. Żyje on w morzach wokół Antarktydy. Żywi się

on rybami i głowonogami (głównie mątwami).

Tukan

Zamieszkuje on Amerykę środkową i południową. Żywi się

on głównie owocami, jednak je on również owady, ptasie

jaja.

Jako gniazdo służy mu dziupla.

Jastrząb

Zasiedla on nie mal każde terytorium, włącznie z górami.

Jest on gatunkiem chronionym. Żywi się wyłącznie

mniejszymi od siebie ptakami oraz ssakami.

Page 3: Panda wielka - zso.komorow.pl · Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym ssakiem drapieżnym. Żyje zazwyczaj samotnie. Ulubionym jego zajęciem jest wspinanie

FOKAFOKA

Jest on drapieżnikiem, charakteryzuje się ona opływowym kształtem ciała. Przednie płetwy służą jej

przede wszystkim do sterowania podczas pływania, natomiast tylne połączone są z miednicą w

sposób, który umożliwia jej przemieszczanie się na lądzie. Ma ona zaskakująco mało zębów lecz

zachowała porządnie zbudowane kły.

Żywi się ona głównie rybami, ale urozmaica również swoją dietę małżami, skorupiakami i

głowonogami. Dziennie potrafi ona przyjąć nawet 9 kilogramów pokarmu, a jej apetyt zależy od

pory roku.

Page 4: Panda wielka - zso.komorow.pl · Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym ssakiem drapieżnym. Żyje zazwyczaj samotnie. Ulubionym jego zajęciem jest wspinanie

Choć spędza ona większość swojego czasu w morzu, wraca na ląd, aby rozmnażać się i rodzić

młode.

Dieta młodych bogata jest w tłuszcze, ponieważ stanowi ona aż połowę składu mleka, przez co

bardzo szybko nabierają masy ciała do 2 kilogramów dziennie. Młode foki, jak każde ssaki

morskie, potrzebują pewnej ilości czasu, aby rozwinąć mięśnie połączenie neuronowe niezbędne

do efektywnego nurkowania i żerowania.

PINGWINYPINGWINY

Występują one tylko na półkuli południowej. Najliczniej występują na Antarktydzie. Są one

najlepiej przystosowane ptaki do życia w środowisku wodnym. Oczywiście są one nielotami. Są

szybkimi pływakami, potrafią płynąć z prędkością 20 km/h. Potrafią wyskakiwać wysoko ponad

ponad powierzchnię wody. Odżywiają się wyłącznie rybami, głowonogami i skorupiakami. Są one

monogamiczne. W okresie lęgów gromadzą się w kolonie, liczące czasem 1 miliona ptaków.

Zagrożone są zaledwie trzy gatunki: pingwin szczotkoczuby, żółtooki i równikowy. Siedem

gatunków jest uznanych za narażone.

Page 5: Panda wielka - zso.komorow.pl · Panda wielka Należy do rodziny niedźwiedziowatych, jest dużym ssakiem drapieżnym. Żyje zazwyczaj samotnie. Ulubionym jego zajęciem jest wspinanie

Bibliografia:Bibliografia:

• https://www.zoo-berlin.de/fileadmin/_processed_/4/4/csm_Meng_Meng_Baby_1_88cad0f74f.jpg

• http://www.drapiezniki.pl/Photos/min_kojot.jpg

• https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fportal.dobresciagi.pl%2Fwp-content%2Fuploads

%2F2013%2F04%2FS%25C5%2582o%25C5%2584-morski-p%25C3%25B3%25C5%2582nocny-DinoAnimals.pl-

2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdinoanimals.pl%2Fzwierzeta%2Fslon-morski-polnocny-i-poludniowy

%2F&docid=P2KP40YTF0jg2M&tbnid=YqGKqsdst8aZoM%3A&vet=10ahUKEwjB9M-

Xj6PaAhXNb1AKHQenAoAQMwg_KAowCg..i&w=588&h=392&safe=active&bih=974&biw=1920&q=s%C5%82o

%C5%84%20morski%20opis&ved=0ahUKEwjB9M-Xj6PaAhXNb1AKHQenAoAQMwg_KAowCg&iact=mrc&uact=8

• https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-9Z1uQG8FdRs%2FToY4uEwGVKI

%2FAAAAAAAAAsw%2FgyvgMmZHDPs%2Fs1600%2Fb%2525C5%252582azenki%2Brodz%2525C4%252585%2Bsi

%2525C4%252599%2Bsamcami.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdzisiajsiedowiedzialem.blogspot.com

%2F2011%2F10%2Fwszystkie-bazenki-rodza-sie-samcami-

i.html&docid=PUM126lTGdG5GM&tbnid=C1plhVaHf1dGDM

%3A&vet=10ahUKEwjxy6XMj6PaAhVELlAKHSejCDcQMwhAKAMwAw..i&w=1024&h=600&safe=active&bih=974

&biw=1920&q=blazenek&ved=0ahUKEwjxy6XMj6PaAhVELlAKHSejCDcQMwhAKAMwAw&iact=mrc&uact=8

• https://pinuj.cz/pin/1996/

• http://www.birdwatching.pl/uploads/gallery/2243/LBMmsUinEpl9x39dJaikaOgABWCbMhgxwv9DCnfJ.jpg

• http://portal.dobresciagi.pl/wp-content/uploads/2012/12/Mr%C3%B3wkojad-wielki.jpg

• http://dinoanimals.pl/zwierzeta/foki-phocidae-urocze-drapiezniki/

• http://ocdn.eu/pulscms-

transforms/1/rP_ktkpTURBXy83MGIxZmU5OTYwMjYwYmEyZmFmMjViZGIxNDdhYjBkMS5qcGeRkwIAzQHk