Omega-PSIR wprowadzenie do .Wprowadzenie narz™dzi do analiz por³wnawczych...

download Omega-PSIR wprowadzenie do .Wprowadzenie narz™dzi do analiz por³wnawczych mi™dzyuczelnianych

of 49

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Omega-PSIR wprowadzenie do .Wprowadzenie narz™dzi do analiz por³wnawczych...

Wizja

Omega-PSIR wprowadzenie do systemu

Identyfikacja problemw i moliwoci rozwoju

Zaoenia SINBAW

Rozwj systemu

Stworzenie rodowiska do prezentowania osigni nauki polskiej

Promowanie otwartoci i transparentnoci w dziaalnoci naukowej

System

uczelnianej bazy

wiedzy

Upowszechnienie

systemu

Sie

uczelnianych baz

wiedzy

Raport dla Ministerstwa

Najnowsze publikacje

Ocena pracownika Wniosek o hablilitacje

Starsze publikacje

CRIS

IR (full

texts)

Kontekst prawny Wdroenie na poziomie lokalnym Kultura organizacyjna

Kluczowe wasnoci

IR

Wiele publikacji

Udostpnione pene teksty

atwo wyszukiwalne na wiecie

CRIS

Metadane Spjne

Poprawne

Jednoznaczne

Kompletne

Powizane wzajemnie Wraz z cytowaniami i

innymi metrykami np. IF

Aktualne

Caociowy obraz na zewntrz

Publikacja 1

Publikacja 2

Publikacja 3

Naukowiec 1

Naukowiec 2

Jest autorem

Jest autorem

Projekt badawczy

Powstaa na skutek

Rozprawa doktorska

Powstaa na skutek

Jest autorem

Jest

promotorem

By kierownikiem

By wykonawc

Wystpi w TV

Metryki

pracownikw i jednostek

dorobku naukowego i prac

dyplomowych

uwzgldnienie penych tekstw

dokumentw

Akwizycja i

Archiwizacja

Wymiana informacji z systemami

krajowymi (PolOn,ORPD, )

Ekspozycja dorobku naukowego

uczelni na wiat

Prezentacja i

Udostpnianie

Ocena pracownikw

Raporty uczelniane

Raporty ministerialne

Analityka i

Sprawozdawczo

Pene teksty

Meta dane

Wyszukiwanie

Udostpnianie

Raportowanie

Ewaluacja

People

Partners

Publications

Files

5lat eksploatacji w PW

148 jednostek

195 redaktorw

Ocena pracownikw

Parametryzacja

Materiay do habilitacji i wiele wicej

16 licencji, przyrasta coraz szybciej

Propozycja projektu w ramach POPC

Integration platform Konsorcjum

PW

UW

UMK

Pol. lska

SWPS

IPI PAN

Cyfryzacja instytucjonalnych zasobw nauki Zadania 1-6

Opracowanie nowej wersji oprogramowania OMEGA-

PSIR Zadanie 7

Opracowanie platformy centralnej i komunikacji z

UBW Zadania 8

Integracja zasobw UBW na platformie SINBAW Zadanie 9

Dziaania promocyjne Zadanie 10

Stworzenie rodowiska do prezentowania osigni nauki polskiej

Aktywizacja komunikacji midzyuczelnianej oraz biznesu i administracji z uczelniami

Pena integracja z systemami centralnymi PBN i POL-On

Transparentno i otwarto

Zwikszenie atrakcyjnoci systemw lokalnych m.in. jako pochodna kooperacji i wymiany danych

Uatwienie wdraania sytemu w nowych i/lub maych instytucjach oraz uatwienie obsugi aktualizacji istniejcych

Zwikszenie zakresu funkcjonalnoci systemu m.in. wynikajce z

integracji midzyuczelnianej

Integracji z systemami zewntrznymi (ORCID, Sherpa, inne)

inne wynikajce ze strategii rozwoju produktu

Wprowadzenie narzdzi do analiz porwnawczych midzyuczelnianych

Odwieenie technologiczne

Zintegrowane

uwierzytelnianie

Wspdzielona

Baza Autorw

Wspdzielona

Baza czasopism

Udostpnianie

midzy-uczelniane

Inteligentne

podpowiadanie

Obecnie brak jednoznacznej identyfikacji autorw z innych uczelni

Tymczasem na innych uczelniach autorzy s jednoznacznie identyfikowani

Moliwo tworzenia analiz jak obecnie, rwnie w kontekcie midzyuczelnianym

Moliwo spjnej prezentacji na poziomie centralnym (bez duplikatw)

Za

Globalny standard

Uwierzytelnianie

Szczegowe dane o autorze

przeciwko

Nie jest w peni upowszechniony

Nie da si masowo zakada kont

Dostp do API dodatkowo patny

Dodamy wparcie dla ORCID ale nie moemy na nim polega jako

wycznym identyfikatorze/ bazie danych o autorach

Poziom uczelniany Mechanizm skadowania raportw

Wiksze moliwoci generowania raportw ad-hoc

Poziom centralny Analiza porwnawcza

Rne metryki np. Snowball

Rekordy czasopism, jak kade dane, wymagaj opieki

Te wymagaj specjalnie: Zmiana punktacji co roku

Zmiana Impact Factor co roku

Czasem zmiana tytuu, czasem nowy tytu

Obecnie kada z uczelni realizuje proces data curation samodzielnie

Dane wyczyszczone/uzupenione raz s dostpne dla wszystkich

atwiejsza dystrybucja zmian w zasadach punktacji, IF, danych z Sherpa-Romeo, itp

Poziom udostpniania konsorcyjny

Spoza konsorcjum Popro o udostpnienie

Publikacje

Ksiki

Pene teksty

..

Publikacje

Ksiki

Pene teksty

..

Autorzy

czasopisma

Inteligentne podpowiadanie

Kompletne, spjne i

jednoznaczne Metadane

Klasyfikacja produktw

bada

Metryki

Dane Finansowe

Pene teksty zdelegowanie weryfikacja

automat

Metadane

Link do penego tekstu

Antypagiat

Aktualne dane o badaczu

(organizacja, email itp.)

Szybsze indeksowanie w scholar

Stymulacja napeniania repozytorium Top 10 contributors

Popro o udostepnienie

Sherpa-romeo

Pre i post-printy

monity

Sankcje

Statystyki odson

Orcid

Mendeley

ResearchGate

Zapewnienie spjnego modelu utrwalania dla jednostek lokalnych i centralnej

Redukcja dugu technologicznego

Bezpieczestwo i wydajno

Poprawa jakoci wyszukiwania

atwiejsza migracja danych i realizacja backupw

Monitoring istniejcych instancji, szybkie reagowanie na bdy i przestoje

Automatyczna, niezauwaalna podmiana wersji oprogramowania

Zwikszone bezpieczestwo danych

Hosting w chmurze dla mniejszych odbiorcw

Monitoring

Zarzdzanie rodowiskami

produkcyjnymi

Wdroenie w chmurze Repozytorium wersji

Ciga integracja i testowanie

atwo instalacji

6/8/2017