NPF Polska 2020, prezentacja prof. Micha‚a Kleibera

download NPF Polska 2020, prezentacja prof. Micha‚a Kleibera

of 16

Embed Size (px)

description

Wprowadzenie

Transcript of NPF Polska 2020, prezentacja prof. Micha‚a Kleibera

  • 1. Micha KleiberKierownik Naukowy ProjektuWykonawcy: Instytut Podstawowych Problemw Techniki PAN koordynator Instytut Nauk Ekonomicznych PAN PENTOR Research International Instytucje partnerskie EksperciWarszawa 16.02.2009 r.

2. Prezentacja wynikw wynik Jak wybra drog? Warszawa 16.02.2009 r. 3. Prezentacja wynikw wynik Chybione prognozyWarszawa 16.02.2009 r. 4. Prezentacja wynikw wynik Czym jest Foresight? Foresight jest procesem systematycznego i wszechstronnego rozpoznawania dalekosinych trendw rozwojowych oraz identyfikacji obszarw w nauce i technologii o kluczowym znaczeniu dla maksymalizacji korzyci spoecznych i gospodarczych.Foresight naukowo-technologiczny ForesightWarszawa 16.02.2009 r. 5. Prezentacja wynikw wynikCzym jest Foresight?Foresight jest procesem kreowania kultury mylenia spoeczestwa o przyszoci, w ktrym zarwno naukowcy jak i przedstawiciele wiata gospodarki, administracji publicznej, organizacji pozarzdowych oraz mediw bior udzia w wyznaczaniu strategicznych kierunkw systemowej reakcji na wiatowe wyzwania cywilizacyjne i gospodarcze.Warszawa 16.02.2009 r. 6. Prezentacja wynikw wynikForesight a prognozowanie Prognozowanie(forecast) spektrum moliwych scenariuszy DziTrendyForesightczas warunki determinujce realizacjWarszawa 16.02.2009 r. 7. Prezentacja wynikw wynik Po co Foresight?Wzrost konkurencji w wyniku procesw globalizacyjnych Narastajce ograniczenie budetowe Coraz wiksza waga kompetencji naukowo- technologicznych Coraz wiksza zoono procesw prowadzenia bada i wdraania ich wynikw Nowy styl uprawiania polityki potrzeba spoecznego kontraktu na rzecz prorozwojowej polityki pastwaWarszawa 16.02.2009 r. 8. Prezentacja wynikw wynikForesight w Polsce? Niech do aktywnoci planistycznejNiedocenianie skutkw odlegych w czasie (budowakapitau ludzkiego, ochrona rodowiska, zachowaniaprozdrowotne,...)Saboci oficjalnych dokumentw strategicznych iczste zmiany organizacyjne w administracjiNiskie nakady na B+R i sabo systemu wdraaniainnowacjiSabo debaty publicznej Warszawa 16.02.2009 r. 9. Prezentacja wynikw wynikForesight na wiecieWarszawa 16.02.2009 r. 10. Prezentacja wynikw wynikOrganizacjaMNiSWPanel KonsorcjumKomitet Koordynujce GwnySterujcy PrzedsiwzicieTechnologie 3 Panele PlZrwnowaonyBezpieczestwa informacyjneRozwj Polskii telekomunikacyjne Badawczych20 PaneliTematycznychTysice ekspertw zewntrznychWarszawa 16.02.2009 r. 11. Panele Pl Badawczych Prezentacja wynikw wyniki Panele TematyczneZRWNOWAONY ROZWJ POLSKI Jako ycia, zasoby energetyczne, ekologia, technologie na rzecz ochrony rodowiska, zasoby naturalne, nowe materiay, transport, polityka ekologiczna, polityka produktowa, rozwj regionw. TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE Dostp do informacji, ICT a spoeczestwo, ICT a edukacja, e- Biznes, nowe media. BIEZPIECZESTWO Bezpieczestwo: ekonomiczne (zewntrzne i zewntrzne), intelektualne, socjalne, techniczno-technologiczne; rozwj spoeczestwa obywatelskiego. Warszawa 16.02.2009 r. 12. Prezentacja wynikw wynik Organizacja prac w panelachPanele Pl BadawczychPaneli Panel GwnyTematyczneOpracowanie propozycji obszarw obszar Wyznaczenie celwtematycznychkluczowychKoncepcjaOpracowanie list priorytetwpriorytet Opracowanie kryteriwKoordynacja ocenyWsppraca Ocena priorytetw z wykorzystaniem priorytetlisty kryteriwkryteri makropriorytetyOpracowanie zaleceformuowania tez doSformuowanie tez do badania Delphi SformuDelphi Warszawa 16.02.2009 r. 13. Prezentacja wynikw wynikOrganizacja prac w panelachPrzeprowadzenie 2 rund DelphiPrzeprowadzenie analizy SWOT, analizyPEST i Krzyowej Analizy Wpyww Konferencje Debaty i KonsultacjeOpracowanie scenariuszy sektorowych Spoeczneprzez Panele Tematyczne i Panele PlBadawczychOpracowanie scenariuszyzintegrowanych i listy obszarw i dziaa priorytetowychPrezentacja wynikwWarszawa 16.02.2009 r. 14. Prezentacja wynikw wynikCzynniki kluczoweGlobalizacja i integracja europejska. Czy wiat zdoa pokonaaktualny kryzys i powrci na ciek pokojowej integracji,skutecznie rozwizujc problemy globalne i wspomagajc trwayrozwj wiatowej gospodarki?Reformy wewntrzne. Czy polskie elity polityczne zdoajwypracowa przeprowadzi program niezbdnych, gbokichreform instytucji ycia publicznego, by odblokowa rozwojowypotencja naszego kraju?Gospodarka Oparta na Wiedzy. Czy zdoamy szybko zbudowanajwaniejszy dzi zasb rozwojowy wiedz, rozwijajc kapitaintelektualny, zwikszajc potencja badawczo-naukowy,efektywno transferu wiedzy i innowacji do gospodarki orazuczestniczc w rozwoju nowych form produkcji i transferuwiedzy?Akceptacja spoeczna. Czy polskie spoeczestwo zaangauje siw zmiany, popierajc trudne lecz niezbdne reformy?Warszawa 16.02.2009 r. 15. Prezentacja wynikw wynik Grupy czynnikw kluczowych Reformy wewntrzneOtoczenie zewntrzneGospodarka OpartaAkceptacja spoeczna na Wiedzy system zabezpiecze procesy integracji system edukacyjnyakceptacja spoeczna spoecznych globalnej i europejskiej system nauki partycypacja spoeczna suba zdrowiarynki finansowesystem transferu wiedzyinstytucje spoeczestwa instytucje publicznebezpieczestwodo gospodarkiobywatelskiego bezpieczestworynki walutowe infrastruktura koszty polityki energetyczneteleinformatycznarozwojowej regulacje rynkw regulacje sektoraochrona wasnociUwarunkowania rynki surowcw finansowego intelektualnej historyczne i kulturowe zuycie energii wymiar sprawiedliwoci Innowacyjno rodowisko pozatechnologiczna pienidz i finansemigracje publiczneinternacjonalizacja nauki rola Unii Europejskiej system podatkowy przedsibiorczo high- finanse Unii Europejskiej tech system demokratycznyprzedsibiorczo samorzd akademickadostpno kapita ryzykagospodarowanie zasobami wiedzyuspoecznienie polityki naukowej Warszawa 16.02.2009 r. 16. WYNIKI NARODOWEGO PROJEKTU Prezentacja wynikw wynik FORESIGHT Polska 2020Czynniki ReformyOtoczenieAkceptacja GOW wewntrzne zewntrzne spoecznaScenariuszSkok + + ++ cywilizacyjny Scenarius + ze po Twarde +/-+zytyw - dostosowaniane Trudna + - ++ modernizacja+/- Scenari + usze n - - Sabncy rozwjegatyw- - -ne - Zapa Warszawa 16.02.2009 r.