Nowe oblicze Arkonki w Szczecinie

download Nowe oblicze Arkonki w Szczecinie

of 21

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Nowe oblicze Arkonki w Szczecinie

 • 1. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Arkonka
 • 2.
 • 3. Koncepcja zagospodarowania terenu Kpieliska Arkonka zakada przebudow kpieliska oraz wykonanie zagospodarowania terenu wok niego, rozbirk istniejcych budynkw i budow nowych obiektw oraz urzdze i sieci.
 • 4.
  • Koncepcja zakada :
  • Wybudowanie nowych niecek betonowych z rynn
  • przelewow po caym obwodzie i okadzin z folii basenowej.
  • Niecka I - (sportowa) wym. 25x16m i pow. 400,00 m2 o gbokoci 135-180 cm . Objto wody w niecce 651,60 m3.
  • Niecka sportowa wycznie do pywania - 6 torowa zgodnie z wytycznymi FINA.
  • Niecka II - pow. cakowita 2 282,00 m2, cze o gboko od 100-135 cm ma powierzchni 696,00 m2 objto wody w caej niecce - 1 203,00 m3.
 • 5. Niecka zostaa podzielona na trzy strefy gbokoci odpowiednio: - strefa I - g. do 40 cm pow. 1 585,00 m2. W strefie tej znajd si nastpujce atrakcje i zabawki wodne : - je wodny, - parasol wodny, - drzewko wodne, - trzy wyspy, Objto wody w niecce strefy I wynosi 475,00 m3.
 • 6. - strefa II - g. do 1,00 m, pow. 582,00 m2 W strefie tej znajduj si nastpujce atrakcje wodne: - trzy gejzery, - dwa punkty masau stp, - pi wylewek strumieniowych m.in. wska, szeroka itp. - wyspa o wymiarach 2,6 m na 12m, moe ona by wykorzystywana np. do opalania W tej strefie znajduj si rwnie zjedzalnie: - rodzinna d. 14,75 mb , redni spadek 14%, poziom startu +2.10 m, - falowana d. 52,5 mb , spadek stay 10,5 %, poziom startu +5.50 m, - kamikadze d. 20mb , redni spadek 27.5 %, poziom startu +5.50 m. Objto wody w czci niecki strefy II 580,00 m3 .
 • 7.
  • - strefa III sztuczna rzeka d. 59 mb, g. od 1.00m do 1.30m pow.115 m2.Objto wody w obrbie sztucznej rzeki to ok. 148,00 m3.
  • Niecka III - o pow. cakowitej 600m2 i gbokoci 60-90 cm,
  • Objto wody w niecce 450m3.
  • W niecce tej znajduj si nastpujce atrakcje:
  • - trzy punkty masau stp,
  • - parasol wodny.
 • 8. - Niecka IV - o pow. cakowitej 4 990,0 m2 i gbokoci do 40 cm. Objto wody w niecce to ok. 1500 m3 , W niecce tej bd nastpujce atrakcje: - jedna dua fontanna wodna o wysokoci wyrzutu wody do 15m, - dwie fontanny wodne mae o wysokoci wyrzutu wody do 5 m, - cztery wyspy wodne, - dwa jee wodne, - wodny plac zabaw, - zabawki tryskajce wod, foka i wieloryb, drzewko wodne i parasol wodny. Wok zespou basenw zlokalizowane s brodziki dezynfekcyjne -14 szt. Pozwalaj one utrzyma odpowiedni stopie czystoci na terenie basenw. Pow. jednego brodzika to ok. 6,00 m2.
 • 9. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Arkonka
 • 10. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Arkonka
 • 11. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Arkonka
 • 12. b) Wybudowanie sztucznej skay. Jedn z wielu atrakcji na terenie kpieliska bdzie sztuczna skaa, imitujca naturalne skay. W budowli znajd si toalety, pomieszczenia technologiczne obiegw wody basenowej z niecek nr 3 i 4, pom. chemii basenowej, zbiorniki przelewowe, a take wejcia na pomosty startowe zespou zjedalni.
  • Wybudowanie sztucznej play i
  • boiska do piki plaowej.
  • W ramach kompleksowego dostosowania i uatrakcyjnienia pobytu na kpielisku zostanie stworzona sztuczna plaa z wytyczonymi trzema boiskami o wym. 20X28m do siatkwki plaowej i min. gruboci warstwy piasku 30 cm .
 • 13.
  • d ) Wybudowanie boiska o nawierzchni
  • sztucznej.
  • W skad zespou sportowego boisk o nawierzchni syntetycznej, wykonywanej na podbudowie betonowej lub asfaltobetonowej z warstw o naw. sztucznej wchodzi:
  • - kort tenisowy o wym. 18.5x38,46m,
  • dwa boiska do badmintona
  • 17,40x9.10m.
  • - nawierzchnia poliuretanowa,
 • 14.
  • e) Wybudowanie skateparku i sztucznego lodowiska.
  • - Skatepark posadzka pyty z betonu szlifowanego pow. 1 650,00 m2 , nieregularny ksztat pyty skateparku. Pyta skateparku zaopatrzona bdzie w stae i przenone urzdzenia do uprawiania jazdy na deskorolce, yworolkach i innych urzdzeniach..
  • Zamontowane bd m.in..nastpujce urzdzenia:
  • rampa Quarterpipe h=180cm szeroko 480cm rurki
  • ocynkowane,
  • - cian najazdow Wall ramp (4 segmenty) h=300cm, szer. 240 cm, rurki ocynkowane,
 • 15. f) Wybudowanie sztucznego lodowiska W pycie skateparku zatopione byyby na stae elementy ukadu mrocego, tak aby mona byo w okresie od pnej jesieni do wczesnej wiosny wykona sztuczne lodowisko. Obiekt byby owietleny, byaby na nim moliwo zamontowania nagonienia i zamocowania band lodowiska. Sztuczne lodowisko miaoby pow. ok.1020,00 m2 .
 • 16. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Arkonka
 • 17. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Arkonka
 • 18. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Arkonka
 • 19. Zadanie wykonywane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin umownyzakoczenia prac to 30 listopad 2012 r. Przekazanie placu budowy nastpi w lutym 2012 r. Wykonawca zadania konsorcjum firm projektowo wykonawczych: firma Kornas Sp. z o.o. z Koobrzegu ( lider konsorcjum),BLUE Point Inynieria Basenowa z Biaegostoku. Wynagrodzenie ryczatowe za wykonane zadanie - 23 988 888 ,88 z Projekt Przebudowa kpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji jest wspfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
 • 20. Dzikujemy za uwag
 • 21.