Niewyobra¼alny potencja‚ / Dawid Gut

download Niewyobra¼alny potencja‚ / Dawid Gut

of 19

Embed Size (px)

description

Skuteczne metody udoskonalania i wykorzystywania wyobraźni do osiągania sukcesów. Metody, które nieświadomie wykorzystywali tacy ludzie jak Einstein, Tesla, Mozart, Leonard.

Transcript of Niewyobra¼alny potencja‚ / Dawid Gut

  • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Niewyobraalny potencja" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Zote Myli & Dawid Gut, rok 2012 Autor: Dawid Gut Tytu: Niewyobraalny potencja Data: 17.08.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • 2. Spis treciWstp...........................................................................................................................................51. Wyobrania zczym to si je?......................................................................................72. Wprowadzenie do wicze...............................................................................................93. Jak dziaa ludzki mzg?................................................................................................... 15 3.1. Dwie pkule mzgowe, czyli dwa wjednym.................................................. 16 3.2. wiczenia na synchronizacj ipobudzenie pkul....................................... 18 3.3. Wprowad to wswoje codzienne ycie............................................................. 564. Moc relaksacji apotga twojej wyobrani................................................................. 61 4.1. Zauwa napicia wciele......................................................................................... 66 4.2. Natura napi........................................................................................................... 71 4.3. Poznaj genez swoich napi............................................................................... 72 4.4. Zrelaksuj umys iciao........................................................................................... 75 4.5. Uwolnij oddech....................................................................................................... 81 4.6. Kurs relaksacji wprowad to wswoje ycie............................................... 825. wiadomo apotga twojej wyobrani.................................................................... 85 5.1. Uwiadom to sobie! Ciemna strona wyobrani............................................. 89 5.2. Mentalny chaos. proces uwalniania si od natoku myli.................................... 91 5.3. Automatyzm mylenia........................................................................................... 92 5.4. wiadomo dialogw wewntrznych.............................................................. 94 5.5. Obserwacja myli iemocji.................................................................................... 95 5.6. Zrozumienie struktury czasu............................................................................... 98 5.7. ycie tu iteraz awykorzystanie wyobrani....................................................100 5.8. Uyj wyobrani, zanim ona uyje ciebie.........................................................102 5.9. wicz swoj uwag...............................................................................................1036. Czy to ju wszystko, co wiemy owyobrani?..........................................................1057. Zadaj sobie kilka pyta..................................................................................................111
  • 3. 8. Strumie obrazw..........................................................................................................113 8.1. Albert Einstein jak on to robi?...................................................................113 8.2. Fascynujce odkrycia dr. Wengera...................................................................115 8.3. Czym jest strumie obrazw?...........................................................................116 8.4. Trzy zasady techniki strumienia obrazw......................................................116 8.5. Wykonaj pierwszy krok.......................................................................................118 8.6. Czste problemy wczasie pracy zestrumieniem obrazw.......................1189. Film wtwojej gowie......................................................................................................121 9.1. Co dzi graj? Poznaj swj repertuar...............................................................121 9.2. Czas na film.............................................................................................................125 9.3. Kurs tworzenia wasnych mentalnych filmw..............................................128 9.4. Zdobd dwanacie Oscarw............................................................................131 9.5. Twoja niekoczca si opowie......................................................................13210. Uyj wyobrani iodnie sukces!..............................................................................135 10.1. Czy wiesz, czego naprawd chcesz? Stwrz cel od podstaw...................138 10.2. Wizualizacja procesu.........................................................................................140 10.3. Wyobrania kluczem do motywacji..............................................................146 10.4. Zmiana zych nawykw.....................................................................................151 10.5. Autowizerunek sta si swoim bohaterem...........................................15311. Wyobrania zawadna wiatem. Odnajd swoj inspiracj...............................155 11.1. Arystoteles............................................................................................................156 11.2. Leonardo da Vinci..............................................................................................158 11.3. Wolfgang Amadeusz Mozart...........................................................................165 11.4. Nikola Tesla..........................................................................................................167 11.5. Walt Disney..........................................................................................................171
  • 4. 3. Jak dziaa ludzki mzg?Nasz mzg jest wspaniaym narzdziem. Skada si zoko-o biliona komrek nerwowych, zczego kada ma tysicerozgazie. Cokolwiek robisz, cokolwiek czujesz lub my-lisz, jest efektem czenia si tych komrek, anastpnieprzekazywania impulsw elektrycznych.Ludzki mzg ma wiele czci, akadej znich przypisanoinne zadanie. Najistotniejszy podzia ze wzgldu na spo-sb dziaania to ten na lew ipraw pkul. Waciwie niemamy wgowie jednego, adwa mzgi!aden komputer na wiecie nie jest tak wyspecjalizowanyjak mzg maego dziecka. Zauwa, ile si zmienio, odkdprzestae by dzieckiem. Ile nowych umiejtnoci naby-e, jak wietnie potrafisz odnale si wwikszoci sytu-acji. Wyobraasz sobie siebie zumiejtnociami piciolat-ka? Byoby ciko.Skoro wic posiade tyle umiejtnoci, to czy to, co wieszteraz, jest ju wszystkim, czego si nauczysz? Oczywicie,e nie! Kady czowiek jest genetycznie zaprogramowanydo uczenia si, zdobywania nowych umiejtnoci iwiedzy.Pomyl zatem, ile jeszcze si nauczysz. Aprzede wszystkimzastanw si, oile wicej moesz osign, jeli wiadomie 15
  • 5. Niewyobraalny potencjapoprowadzisz ten proces iprzyspieszysz go kilkukrotnie,rozwijajc swj mzg ikomunikacj midzy dwiema p-kulami.3.1. Dwie pkule mzgowe, czyli dwa wjednymJak wspomniaem powyej, gwnym podziaem naszegomzgu jest podzia na lew ipraw pkul. Te dwa mzgi nie s od siebie cakowicie oddzielone. czy je kbekwkien nerwowych, tak zwane spoido wielkie (corpuscallosum), dziki ktremu obie pkule mog przekazywasobie informacje. Informacje przetwarzane przez lewpkul s logiczne, werbalne i analityczne, podczas gdyte przez praw emocjonalne, niewerbalne, kreatywne.Prawa pkula jest odpowiedzialna za podejmowanie de-cyzji