Napoleon wielki

download Napoleon wielki

If you can't read please download the document

 • date post

  12-Aug-2015
 • Category

  Internet

 • view

  2.239
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Napoleon wielki

 1. 1. Spis treci S,.U--.l IX ....,,... xvu ~ XV1U IJnlt-. "_,icmr 'Ofbi1ry lloMpfJnyct XXVU-XXIX W~~q~ XXX CZ PIERWSZA Wzlot l.~ 3 .:!. R.cwo6ucj 29 3. Podaftic 54 4. Wiocity 76 5.~ 109 l. Pokj 144 7 Epp 168 "'Akta 193 ... Bnamaire 215 CZDRUGA Paaowanilc lO. ~ 241 11. olareeiv 262 12. rr-ucs-:a 283 l.lSpak.l 2W 14.~ 3UI l~. K.oruMqa 343 l. ;"' e ltiu 37~ 17 ... 411 Przykadowy rozdzia ksiki: Napoleon Wielki http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-wielki/ Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu rdowego, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 2. 2. VIII NAPOLEON WIELKI 18. Blokady 444 19. Tyla 469 20. Pwysep Iberyjski 487 21. Wagram 521 22. Zenit 551 CZ TRZECIA Fina 23. Rosja 577 24. W potrzasku 602 25. Odwrt 630 26. Opr 657 27. Lipsk 683 28. Niezomno 709 29. Elba 733 30. Waterloo 759 31. Wyspa witej Heleny 788 Podsumowanie 821 Przesanie 831 Przypisy 837 Bibliografia 873 lndek.s osb 901 Przykadowy rozdzia ksiki: Napoleon Wielki http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-wielki/ Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu rdowego, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 3. 3. Spis ilustracJI WYKLEJKI: Louis Lafitte, rysunek przedstawiajcy generaa Bonapartego (fragment). Bibliotheque Thiers, Pary. Zdjcie RMN-Grand Palais l Agence Bulloz ILUSTRACJE W TEKCIE ss. XXXIV-XXXV Jacques-Louis David, szkice przedstawiajce Napoleona, 1797. Musee d'Art et d'Histoire, Palais Massena, Nicea. Zdjcie: Girau- don l Bridgeman Images s. 213 Baron Dominique Vivant-Denon, strona tytuowa Description de I'Egypte, 1809. Zdjcie: akg-images l Pietro Baguzzi ss. 652-653 Charles-Joseph Minard, wykres pokazujcy wysoko strat po- niesionych przez armi francusk w czasie kampanii rosyjskiej 1812-1813, opublikowany 1869. Zdjcie: Bibliotheque Nationale, Pary s. 818 Manufaktura w Sevres na podstawie rzeby Antoine'a-Denisa Chaude- ta, popiersie cesarza Napoleona I, 1806. Bibliotheque Marmottan, Boulog- ne-Billancourt, Pary. Zdjcie: Giraudon l Bridgeman Images WKADKI KOLOROWE l. Andrea Appiani starszy, Napoleon I Bonapane, 1796. Pinacoteca Am- brosiana, Mediolan. Zdjcie: De Agostini Picture Library l Veneran- da Biblioteca Ambrosiana-Milano l Bridgeman Images 2. Leonard-Aiexis Dalige de Fontenay, Casa BonapanewAjaccio, 1849. Zdj cie: RMN-Grand Palais (musee des chateaux de Malmaison et de Bois- -Preau) l Jean Schormans 3. Karykatura Paolego i Bonapartego, pochodzca z atlasu studenta o na- zwisku Vagoudy, okoo 1785. Zdjcie: Archives Nationales, Pary 4. Louis-Fran'i
 4. 4. X NAPOLEON WIELKI 6. Louis-Franc,;ois Lejeune, Bitwa pod piramidami, 1806. Zdjcie: RMN- -Grand Palais (Chateau de Versailles) l Gerard Bot 7. Baron Antoine-Jean Gros, Napoleon odwiedza zadumionych wJaffie, 1804 (fragment). Zdjcie: RMN-Grand Palais (musee du Louvre) l Thierry Le Mage 8. I. Helmani J. Duplessi-Bertaux na podstawie rysunku Charles'a Monne- ta, Zamach stanu 18 brumaire'a 1799, opublikowane 1800. Zdjcie Bi- bliotheque Nationale de France, Pary 9. Franc,;ois-Xavier Fabre, portret Lucjana Bonapartego. Zdjcie: The Art Archive l Museo Napoleonico wRzymie l Gianni Dagli Orti 10. Jean-Baptiste Wicar, portret Jzefa Bonapartego, 1808. Zdjcie: RMN- -Grand Palais (Chateau de Fontainebleau) l Gerard Bot 11. Baron Franc,;ois Gerard, portret Marii Letycji Ramolino (fragment), 1803. Zdjcie RMN-Grand Palais (musee des chateaux de Malmaison et de Bois-Preau) l Daniel Arnaudet l Jean Schormans 12. Salomon-Guillaume Counis, portret Marii Anny Elizy Bonaparte, 1813. Zdjcie RMN-Grand Palais (musee du Louvre) l Gerard Bot 13. Charles Howard Hodges, portret Ludwika Bonapartego (fragment), 1809. Zdjcie: Rijksmuseum, Amsterdam 14. Baron Fran~ois Gerard, portret Hortensji de Beauharnais. Zbiory pry- watne. Zdjcie: Bridgeman Images 15. Robert Lefevre, portret Pauliny Bonaparte, 1806. Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Droits reserves 16. Baron Fran~is Gerard, portret Karoliny Murat, po 1800. Musee des Beaux- Arts, Palais Fesch, Ajaccio. Zdjcie RMN-Grand Palaisl Gerard Bot 17. Fran~ois Kinson, portret Hieronima Bonapartego ijego ony Katarzyny Wirtemberskiej. Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Franek Raux 18. Baron Antoine-Jean Gros, portret cesarzowej Jzefiny, okoo 1809. Zdj cie: RMN-Grand Palais (musee des chateaux de Malmaison et de Bois- -Pn!au) l Daniel Arnaudet l Gerard Bot 19. Andrea Appiani starszy, portret Eugeniusza de Beauharnais, 1810. Zdjcie: RMN-Grand Palais (muse des chateaux de Malmaison et de Bois-Pn!au) l Daniel Arnaudet l Jean Schormans 20. Neseser cesarzowej Jzefiny, wykonany przez Felixa Remonda. Zdjcie: RMN-Grand Palais (musee des chateaux de Malmaison et de Bois- Pn!au) l Gerard Blot 21. Baron ,ntoine-Jean Gros, Napoleon jako pierwszykonsul. Zdjcie: RMN- -Grand Palais l Gerard Bot Przykadowy rozdzia ksiki: Napoleon Wielki http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-wielki/ Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu rdowego, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 5. 5. SPIS ILUSTRACJI XI 22. Szkoa francuska, Alegoria konkordatu, 1802. Bibliotheque Nationale, Pary. Zdjcie: Bridgeman Images 23. Louis Charon na podstawie rysunku Poissona, Strj czonka Instytutu Fran- cuskiego, okoo 1802-1810. Zbiory prywatne. Zdjcie: Archives Charmet l Bridgeman Images 24. Jean-Baptiste Greuze, portret Jeana-Jacques'a de Cambaceresa. Zdjcie: RMN-Grand Palais l Agence Bulloz 25. Andrea Appiani starszy, Louis-Charles-Antoine Desaix odczytuje rozkaz generaa Bonapartego dwm Egipcjanom. Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Gerard Bot 26. Baron Fran~ois Gerard, portret Jeana Lannes'a. Zbiory prywatne. Zdj cie: Giraudon l Bridgeman Images 27. Henri-Fran~is Riesener, portret Jeana-Baptiste'a Bessieres'a, 1805. Zdj cie Paris-Musee de I'Armee, Dist. RMN-Grand Palais l image Musee de I'Armee 28. Anne-Louis Girodet De Roussy-Trioson, portret Gerauda Christophe'a Michela Duroca. Musee Bonnat, Bajonna. Zdjcie RMN-Grand Palais l Rene-Gabriel Ojeda 29. Szkoa francuska, karykatura Williama Pitta Modszego i krla Jerze- go III, obserwujcych francusk eskadr, 1803. Musee de la Ville de Pa- ris, Muse Carnavalet, Pary. Zdjcie: Giraudon l Bridgeman Images 30. Sporzdzona przez Mudiego kopia medalu napoleoskiego, upamit niajcego planowan inwazj na Wielk Brytani, 1804. Zdjcie Ashmo- lean Museum, University of Oxford 31. Jean-Baptiste Debret, Pierwsze nadanie Legii Honorowej wkociele Inwa- lidw, 14/ipca 1804, 1812. Zdjcie RMNGrand Palais (Chateau de Ver- sailles) l Droits reserves 32. Jacques-Louis David, szkic przedstawiajcy Napoleona koronujcego samego siebie na cesarza, okoo 1804-1807. Zdjcie: RMN-Grand Pa- lais (muse du Louvre) l Thierry Le Mage 33. Baron Fran~ois Gerard, Bitwa podAusterlitz, 2grudnia 1805, 1808. Zdj cie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Droits reserves 34. Pierre-Michel Alix na podstawie obrazu barona Antoine'a-Jeana Grosa, portret marszaka Louisa-Aiexandre'a Berthiera, 1798. Zdjcie Paris- -Musee de I'Armee, Dist. RMN-Grand Palais l Pascal Segrette 35. Flavie Renault na podstawie obrazu barona Antoine'a-Jeana Grosa, por- tret marszaka Andre Massny, 1834. Zdjcie: Paris-Musee de l'Armee, Dist. RMN-Grand Palais l image musee de l'Armee 36. Baron Francsois Gerard, portret marszalka Michela Neya, okoo 1805. Zdjcie: Christie's Images Przykadowy rozdzia ksiki: Napoleon Wielki http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-wielki/ Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu rdowego, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historii i faktu Grzbiet.pl
 6. 6. XII NAPOLEON WIELKI 37. LouisHenride Rudder, portret marszaka Jeana-de-Dieu Soulta (frag- ment). Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Franek Raux 38. Tito Marzocchi de Belluchi, portret marszaka Louisa-Nicolasa Davouta (fragment), 1852. Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versail- les) l Gerard Blot 39. Raymond-Quinsac Monvoison, portret Nicolasa-Charles'a Oudinota w1792. Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Daniel Amaudet l Jean Schormans 40. Robert Lefevre, portret marszaka Charles'a-Pierre'a-Fran~ois Augereau (fragment). Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Droits reserves 41. Baron Antoine-Jean Gros, portret Joachima Murata (fragment). Zdjcie: RMN-Grand Palais (musee du Louvre) l Jean-Gilles Berizzi 42. Edme Bovinet na podstawie obrazu Jacques'a-Fran~ois Swebacha, Bitwa pod Jen, 14padziernika 1806. Zdjcie: JoJan 43. George Dawe, portret feldmarszaka ksicia Gebharda Leberechta von Bliichera, okoo 1816. The Wellington Museum, Apsley House, Londyn. Zdjcie: Bridgeman Images 44. W. Herbig, portret krla pruskiego Fryderyka Wilhelma III (fragment). The Wellington Museum, Apsley House, Londyn. Zdjcie: Bridgeman Images 45. Jacques-Louis David, Napoleon I wstroju koronacyjnym, 1805. Palais des Beaux-Arts, Lilie. Zdjcie: RMN-Grand Palais l Philipp Bernard 46. Jean-Antoine-Simeon Fort, Bitwa pod Prnsk Iow, 8lutego 1807. Zdj cie: RMN-Grand Palais (Chateau de Versailles) l Droits reserves 47. Thomas Naudet, Bitwa pod Frydlandem, I807, okoo 1807-1812. Zdj cie: Anne S. K. Brown Military Collection, Brown University Library, Providence, Rhode Island 48. Adolphe Roehn, Spotkanie Napoleona IicaraAleksandra Iw Tyly, 25czenr- ca 1807. Zdjcie: RMN-Grand Palais (Chiiteau de Versailles) l Franek Raux 49. Baron Frann:mc:JD . ...... pud l..tplkctD '- ......... 11114 "*- 7. "-rUU ,.,......__ lliS 'i 5 1 IIIS"*u '- ....... W....... WV1Jal5 668-669 bll8-6ll9 700-701 716-717 753 ~m ,.,._'7111 Przykadowy rozdzia ksiki: Napoleon Wielki http://grzbiet.pl/sklep/napoleon-wielki/ Ksiki historyczne Uwaga! Prbka wygenerowana automatycznie na podstawie tekstu rdowego, oryginalne wydawnictwo moe wyglda inaczej. Internetowa ksigarnia historii i faktu Grzbi