MIG-207 MMA Profi SNAKE 210 Profi MMA-205 .DOB“R PARAMETR“W SPAWANIA W METODZIE TIG...

download MIG-207 MMA Profi SNAKE 210 Profi MMA-205 .DOB“R PARAMETR“W SPAWANIA W METODZIE TIG Podstawowymi

of 17

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MIG-207 MMA Profi SNAKE 210 Profi MMA-205 .DOB“R PARAMETR“W SPAWANIA W METODZIE TIG...

- 1 -

INSTRUKCJA OBSUGI INWERTERW SPAWALNICZYCH

MAGNUM

MIG-207 MMA Profi SNAKE 210 Profi MMA-205 IGBT

UWAGA: Prosimy uywa spawarki po bardzo dokadnym przeczytaniu instrukcji obsugi.

1. W celu zapewnienia bezpieczestwa uytkowania naley wyznaczy wykwalifikowany

personel odpowiedzialny za instalacj, konserwacj, przegldy okresowe i napraw

urzdzenia.

2. W celu zapewnienia bezpieczestwa przed prac z urzdzeniem naley dokadnie i z

penym zrozumieniem zapozna si z ponisz instrukcj obsugi.

3. Po zapoznaniu si z ponisz instrukcj obsugi naley umieci j w miejscu

dostpnym dla innych uytkownikw urzdzenia.

- 2 -

Zawarto 1. UWAGI OGLNE ............................................................................................................................ 3 2. OGLNA CHARAKTERYSTYKA ................................................................................................. 4

3. DANE TECHNICZNE ...................................................................................................................... 4 4. OPIS PANELU MIG-207 MMA Profi .............................................................................................. 5 4.1. OPIS PANELU SNAKE 210 Profi................................................................................................ 6 4.2. OPIS PANELU MMA-205 IGBT ................................................................................................. 6 5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY.................................................................................................... 7

5.1 PODCZENIE DO SIECI ............................................................................................................ 7 5.2 PODCZENIE PRZEWODW SPAWALNICZYCH W METODZIE MMA .......................... 8 6. SPAWANIE METOD MMA .......................................................................................................... 8 7. SPAWANIE METOD TIG LIFT ................................................................................................... 8

8. DOBR PARAMETRW SPAWANIA W METODZIE MMA..................................................... 9 9. DOBR PARAMETRW SPAWANIA W METODZIE TIG ...................................................... 10 10. SPAWANIE METOD MIG-MAG ............................................................................................. 10 10.1. ZAKADANIE PRZEWODW SPAWALNICZYCH ............................................................ 10

10.2. ZAKADANIE DRUTU ELEKTRODOWEGO....................................................................... 10 10.3. PODCZENIE GAZU OCHRONNEGO ................................................................................ 11 10.4. TECHNOLOGIA SPAWANIA METOD MIG/MAG ............................................................ 11

10.5. ZALECENIA PRAKTYCZNE PRZY SPAWANIU METOD MIG/MAG ............................ 12 11. KONSERWACJA.......................................................................................................................... 12 12. ZAKCENIA W PRACY SPAWARKI ..................................................................................... 13

13. PRZYGOTOWANIE KRAWDZI W METODZIE MMA ......................................................... 15 14. BEZPIECZESTWO UYTKOWANIA ..................................................................................... 16

- 3 -

1. UWAGI OGLNE

Uruchomienia, instalacji i eksploatacji inwertera spawalniczego, mona dokona tylko po

dokadnym zapoznaniu si z niniejsz instrukcj obsugi. Jeli nie uda si w peni zrozumie jej

treci, aby rozwiza problem, naley skontaktowa si z dostawc, lub centrum serwisowym.

Nieprzestrzeganie zalece zawartych w tej instrukcji moe narazi uytkownika na powane obraenia

ciaa, mier lub uszkodzenia samego urzdzenia. Nie mona dopuszcza dzieci w poblie miejsca pracy

urzdzenia. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca zanim podejm prac z tym urzdzeniem,

powinny skonsultowa si ze swoim lekarzem. Obsuga serwisowa i naprawa tego urzdzenia mog by

prowadzone przez wykwalifikowany personel, z zachowaniem warunkw bezpieczestwa pracy

obowizujcych dla urzdze elektrycznych.

Przerbki we wasnym zakresie mog spowodowa zmian cech uytkowych urzdzenia, lub pogorszenie

parametrw spawalniczych. Wszelkie przerbki urzdzenia, we wasnym zakresie, powoduj nie tylko

utrat gwarancji, ale mog by przyczyn pogorszenia si warunkw bezpieczestwa uytkowania i

naraenia uytkownika na niebezpieczestwo poraenia prdem. Niewaciwe warunki pracy mog

spowodowa uszkodzenie urzdzenia oraz jego niewaciwa obsuga, powoduje utrat gwarancji

UWAGA:

Urzdzenie oparte na podzespoach elektronicznych. Szlifowanie i cicie metali w pobliu spawarki

moe spowodowa zanieczyszczenie opikami wntrza urzdzenia, doprowadzajc tym samym do

jego uszkodzenia.

Wyej wymienione uszkodzenie nie podlega naprawie gwarancyjnej!

W przypadku koniecznoci pracy w takim rodowisku naley dokonywa czyszczenia urzdzenia

przez przedmuchanie wntrza spawarki spronym powietrzem.

INFORMACJE DOTYCZCE USUWANIA ZUYTEGO SPRZTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Powyszy znak umieszczony na urzdzeniu informuje, e jest to sprzt elektryczny lub elektroniczny, ktrego po zuyciu nie wolno umieszcza z innymi odpadami. Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje szkodliwe dla rodowiska naturalnego. Nie wolno takiego sprztu skadowa na wysypiskach mieci, musi zosta on poddany recyklingowi. Informacje na temat systemu zbirki zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego mona uzyska w punkcie sprzeday urzdze, oraz u producenta lub importera. Zakaz umieszczania wraz z innymi odpadami zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego narzuca na uytkownika dyrektywa europejska 2007/96/WE.

- 4 -

2. OGLNA CHARAKTERYSTYKA

Urzdzenia inwerterowe marki MAGNUM s lekkimi, przenonymi, rdami energii.

Dla uzyskania jak najlepszych osigw i niezawodnoci urzdzenia wytwarzane s zgodnie z najbardziej

wymagajcymi standardami, co zapewnia im znakomite parametry spawalnicze, zarwno dla metody

MMA, jak i MIG-MAG.

Urzdzenia inwerterowe MAGNUM oparte s na najnowszej, najbardziej zaawansowanej technologii

wykorzystujcej tranzystory IGBT, oraz cyfrowe ukady sterujce.

Jedno-pytowa konstrukcja oparta na tranzystorach IGBT oferuje mocniejszy, bardziej skoncentrowany i

stabilniejszy uku przy jednoczesnym ponad 30% mniejszym zuyciu energii.

Urzdzenia inwerterowe MAGNUM umoliwiaj spawania stali wglowych, nierdzewnych, aluminium i

innych spawalnych metali kolorowych. Mona stosowa elektrody otulone i druty elektrodowe o rnych

specyfikacjach.

Przeznaczone s do pracy w warunkach przemysowych stacjonarnych i terenowych, wewntrz i na

zewntrz pomieszcze. Znajduj zastosowanie wszdzie tam gdzie wymagane jest uzyskanie doskonaej

jakoci spawania.

Urzdzenia maj moliwo spawania metod dotykow TIG LIFT. Zapalanie uku odbywa si przez

lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materia.

Urzdzenia posiadaj wbudowane, zaawansowane funkcje uatwiajce zajarzanie uku elektrycznego oraz

jego stabilizacj.

3. DANE TECHNICZNE

MODEL

DANE

MIG-207 MMA PROFI SNAKE 210

PROFI MMA-205 IGBT

Zasilanie [V] AC, 230 [V] AC, 230 [V] AC, 230 [V]

Czstotliwo [Hz] 50 [Hz] 50 [Hz] 50 [Hz]

Prd spawania [A] 40170 (MIG/MAG) 20200

20200

40160 (MMA)

Output voltage (V) 1622,5 20,828 20,828

No-load voltage(V) 50 70 70

Sprawno [%] 60 60 60

Wymagane

zabezpieczenie 25 25 25

Klasa izolacji IP21S IP21S IP23S

Waga [kg] 10,5 6,1 4,7

- 5 -

4. OPIS PANELU MIG-207 MMA Profi

1. Wywietlacz

2. Sygnalizacja przecienia/przegrzania

3. Przecznik funkcji: metoda MMA / metoda MIG-MAG

4. Gniazdo prdowe wyjciowe o polaryzacji ujemnej

5. Gniazdo prdowe wyjciowe o polaryzacji dodatniej

6. Gniazdo do podczenia uchwytu mig-mag (euro-zacze)

7. Pokrto do regulacji prdu spawania dla metody MMA

8. Pokrto do regulacji prdu spawania dla metody MIG-MAG

9. Pokrto do regulacji prdkoci podawania drutu dla metody MIG-MAG

Wycznik gwny oraz krciec do podczenia gazu ochronnego znajduje si z tyu urzdzenia.

- 6 -

4.1. OPIS PANELU SNAKE 210 Profi

1. Wywietlacz

2. Sygnalizacja przecienia/przegrzania

3. Sygnalizacja zasilania

4. Pokrto regulacji prdu spawania

5. Gniazdo prdowe wyjciowe o polaryzacji dodatniej

6. Gniazdo prdowe wyjciowe o polaryzacji ujemnej

Wycznik gwny znajduje si z tyu urzdzenia.

4.2. OPIS PANELU MMA-205 IGBT

1. Wywietlacz

2. Sygnalizacja przecienia/przegrzania

3. Sygnalizacja zasilania

4. Pokrto regulacji prdu spawania

5. Gniazdo prdowe wyjciowe o polaryzacji ujemnej

6. Gniazdo prdowe wyjciowe o polaryzacji dodatniej

Wycznik gwny znajduje si z tyu urzdzenia.

- 7 -

5. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Aby przeduy ywotno i niezawodn prac urzdzenia, naley przestrzega kilku zasad:

Urzdzenie powinno by umieszczone w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu, gdzie

wystpuj swobodna cyrkulacja powietrza.

Nie umieszcza urzdzenia na mokrym podou, osania przed deszczem.

Sprawdzi stan techniczny urzdzenia, przewodw spawalniczych.