Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III

Click here to load reader

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  4.274
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Excel — Twój doradca biznesowy* Co łączy koszt własny sprzedaży i wartość zapasów?* Na czym polega różnica między dźwignią finansową i operacyjną?* Jak najlepiej zautomatyzować połączenie Excela z zewnętrzną bazą danych?Bez względu na to, czy prowadzisz własną firmę, czy pracujesz w korporacji, musisz na co dzień podejmować wiele decyzji biznesowych. Aby były one właściwe i przyczyniały się do rozwoju przedsiębiorstwa, powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne dane i analizy — te zaś powstają częściowo dzięki ogromnym możliwościom arkuszy kalkulacyjnych Excela. Książka, którą trzymasz w rękach, dostarczy Ci niezbędnych informacji na temat konkretnych zagadnień ze sfery przedsiębiorczości i pokaże, jak najlepiej wykorzystać Excel do ich przetworzenia.Książka „Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III” omawia zagadnienia dotyczące dokumentów finansowych, takich jak księgi główne czy rachunek zysków i strat, oraz pokazuje bardziej złożone działania, jak statystyczna kontrola procesu czy analiza biznesowa, ułatwiająca decydowanie o wykorzystaniu dostępnych środków. Z tym wyjątkowym podręcznikiem nauczysz się, jak wykorzystać podstawowe i najbardziej zaawansowane funkcje oraz narzędzia Excela w działalności przedsiębiorstwa. Dowiesz się, w jaki sposób podejmować decyzje inwestycyjne w niepewnych okolicznościach, jak przewidzieć stan swoich finansów na kolejny rok oraz w jaki sposób prognozować przyszłe zapotrzebowanie na oferowane towary, opierając się na uzyskanych wcześniej wynikach sprzedaży.Konkretne przykłady rozwiązywania problemów za pomocą Excela znajdziesz w studiach przypadków, które stanowią dodatek do tej książki.* Analiza sprawozdań finansowych* Kapitał obrotowy i plan przepływu środków pieniężnych* Prognozowanie i przewidywanie* Ocena jakości* Decyzje inwestycyjne* Planowanie zysków* Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w niepewnych okolicznościach* Środki trwałe* Sprzedaż i marketing* Importowanie danych do Excela* Analiza udziałów i marż* Ustalanie ceny i kalkulacja kosztów Zdobądź biegłość w operowaniu danymi finansowymi za pomocą Excela!

Transcript of Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie. Wydanie III

Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwizania w biznesie. Wydanie III

Microsoft Excel 2007 PL.Analizy biznesowe.Rozwizania w biznesie.Wydanie III Autor: Conrad CarlbergTumaczenie: Julia SzajkowskaISBN: 978-83-246-1376-2Format: 170x230, stron: 568

Excel Twj doradca biznesowy Co czy koszt wasny sprzeday i warto zapasw? Na czym polega rnica midzy dwigni finansow i operacyjn? Jak najlepiej zautomatyzowa poczenie Excela z zewntrzn baz danych?

Bez wzgldu na to, czy prowadzisz wasn firm, czy pracujesz w korporacji, musiszna co dzie podejmowa wiele decyzji biznesowych. Aby byy one waciwei przyczyniay si do rozwoju przedsibiorstwa, powinny by podejmowane w oparciuo rzetelne dane i analizy te za powstaj czciowo dziki ogromnym moliwociom arkuszy kalkulacyjnych Excela. Ksika, ktr trzymasz w rkach, dostarczy Ci niezbdnych informacji na temat konkretnych zagadnie ze sfery przedsibiorczocii pokae, jak najlepiej wykorzysta Excel do ich przetworzenia.

Ksika Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwizania w biznesie. Wydanie III omawia zagadnienia dotyczce dokumentw finansowych, takich jak ksigi gwne czy rachunek zyskw i strat, oraz pokazuje bardziej zoone dziaania,jak statystyczna kontrola procesu czy analiza biznesowa, uatwiajca decydowanieo wykorzystaniu dostpnych rodkw. Z tym wyjtkowym podrcznikiem nauczysz si, jak wykorzysta podstawowe i najbardziej zaawansowane funkcje oraz narzdzia Excela w dziaalnoci przedsibiorstwa. Dowiesz si, w jaki sposb podejmowa decyzje inwestycyjne w niepewnych okolicznociach, jak przewidzie stan swoich finansw na kolejny rok oraz w jaki sposb prognozowa przysze zapotrzebowaniena oferowane towary, opierajc si na uzyskanych wczeniej wynikach sprzeday.

Konkretne przykady rozwizywania problemw za pomoc Excela znajdzieszw studiach przypadkw, ktre stanowi dodatek do tej ksiki.

Analiza sprawozda finansowych Kapita obrotowy i plan przepywu rodkw pieninych Prognozowanie i przewidywanie Ocena jakoci Decyzje inwestycyjne Planowanie zyskw Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w niepewnych okolicznociach rodki trwae Sprzeda i marketing Importowanie danych do Excela Analiza udziaw i mar Ustalanie ceny i kalkulacja kosztw

Zdobd biego w operowaniu danymi finansowymi za pomoc Excela!

Spis treci

Wstp ....................................................................................................... 15Uwierzy na sowo ...................................................................................................................16

O platformie programowej .......................................................................................................17

O strukturze tej ksiki .............................................................................................................19

Dwa specjalne rozwizania nazwy zakresu i formuy tablicowe ........................................20Przypisywanie nazwy .......................................................................................................20Korzystanie z formu tablicowych .....................................................................................21

Konwencje stosowane w tej ksice .........................................................................................22

I ANALIZA SPRAWOZDA FINANSOWYCH

1 Praca z rachunkiem zyskw i strat ......................................................... 27Zapisywanie wynikw ..............................................................................................................27

Wybierz waciw perspektyw ........................................................................................28Dwa powody, dla ktrych prowadzi si rachunkowo .....................................................28

Korzystanie z rachunku zyskw i strat ......................................................................................30Wybr metody raportowania zyskw ..............................................................................30Okrelanie segmentu operacyjnego i nieoperacyjnego ....................................................34

Od dziennika gwnego do rachunku zyskw i strat ................................................................35Dziennik gwny w Excelu ................................................................................................35Odwoania bezwzgldne, wzgldne i mieszane ...............................................................36Przenoszenie danych z dziennika gwnego do ksigi gwnej ........................................38Przenoszenie danych z ksigi gwnej do rachunku zyskw i strat ...................................41

Analizy finansowe w wietle rachunkowoci memoriaowej ...................................................42

Rachunek zyskw i strat wariant kalkulacyjny kontra porwnawczy .................................48

Podsumowanie ........................................................................................................................50

2 Bilans rodki obrotowe ................................................................... 51Organizacja bilansu ..................................................................................................................52

Bilans ................................................................................................................................52Wpisy po stronie Winien i Ma .....................................................................................53

Bilans gotwkowy rodkw obrotowych .................................................................................54Nadawanie nazw na poziomie arkusza .............................................................................55Bilansowanie wielu kont ..................................................................................................58Obsuga kont o ograniczonej moliwoci dysponowania ..................................................60

4 Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwizania w biznesie

Bilans nalenych rodkw obrotowych (nalenoci) ............................................................... 61Uwzgldnienie nalenoci niecigalnych ........................................................................ 62Szacowanie wysokoci nalenoci niecigalnych wedug struktury

wiekowej nalenoci ..................................................................................................... 63Szacowanie wysokoci nalenoci niecigalnych metod wedug procentu

sprzeday kredytowej .................................................................................................... 66

Bilans krtkoterminowych rozlicze midzyokresowych ........................................................ 67Ubezpieczenie jako rozliczenie midzyokresowe ............................................................. 68

Bilans rodkw obrotowych ..................................................................................................... 69Ruch zapasw ................................................................................................................... 70Zamknicie rachunku zapasw ........................................................................................ 71Zamknicie rachunkw przychodw i kosztw ................................................................ 72

Podsumowanie ........................................................................................................................ 73

3 Oszacowanie wartoci zapasw na uytek bilansu ...................................75Oszacowanie wartoci zapasw ............................................................................................... 75

Metoda szczegowej identyfikacji ................................................................................... 77Metoda ceny redniej ....................................................................................................... 83Metoda FIFO ..................................................................................................................... 88Metoda LIFO ..................................................................................................................... 96

Porwnanie czterech metod oceny wartoci ........................................................................... 98

Stosowanie rabatw .............................................................................................................. 100

Inwentaryzacja ciga i okresowa .......................................................................................... 102

Obliczanie wskanikw rotacji ............................................................................................... 103

Podsumowanie ...................................................................................................................... 105

4 Podsumowanie operacji od dziennikw czciowych do bilansu ........ 107Dane w dziennikach ............................................................................................................... 108

Dane w dziennikach czciowych ................................................................................... 109Struktura dziennika czciowego ................................................................................... 110Struktura czciowego dziennika zakupw .................................................................... 111Dynamiczne nazwy zakresw ......................................................................................... 112Uywanie zakresw dynamicznych w dziennikach czciowych .................................... 114Struktura dziennika Kasa przyja ............................................................................... 114Struktura dziennika Kasa wydaa .........................................................