MICHA KLEIBER

download MICHA KLEIBER

of 32

 • date post

  11-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  2

Embed Size (px)

description

MICHAŁ KLEIBER. PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI. V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH PUNKT STARTU. WARSZAWA, 28 MAJA 2004. BUDŻET NAUKI 2004. 2003 rok 2 752 626 646 zł – 0,34 %PKB. 2004 rok 2 791 191 000 zł – 0,34 %PKB. Dodatkowe wpływy - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of MICHA KLEIBER

 • MICHA KLEIBERPRZEWODNICZCY KOMITETU BADA NAUKOWYCHMINISTER NAUKI I INFORMATYZACJIV KADENCJAKOMITETU BADA NAUKOWYCH

  PUNKT STARTUWARSZAWA, 28 MAJA 2004

 • BUDET NAUKI 20042004 rok2 791 191 000 z 0,34 %PKB2003 rok2 752 626 646 z 0,34 %PKBDodatkowe wpywy

  Brak obcienia skadk do PR ~100 mln zPrywatyzacja 30-70 mln zFundusze Strukturalne 158.25 mln (w latach 2004-2006)6. Program Ramowy ~ 50 mln Offset ~ 27 mln $

  szansa na ponad 20 % wzrost budetu nauki100.85 mln (rodki UE)57.4 mln (rodki prywatne) V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

 • DOKUMENTY STRATEGICZNEPrzyjte przez Rad Ministrw

  Strategia zwikszania nakadw na dziaalno B+R w celu osignicia zaoe Strategii LizboskiejStrategia Informatyzacji e-POLSKAStrategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006)Ustawa o finansowaniu naukiUstawa o informatyzacjiOpracowywane

  Zaoenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnejStrategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013)Wiedza-Informatyzacja-Konkurencyjno Polska w drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

 • WYDATKI NA NAUK udzia w PKB (%)JAPONIAUSA UEWGRYPOLSKA V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

  Wykres7

  2.022.782.6411.2

  2.022.742.7811.2

  2.032.682.8311.15

  1.982.72.8111.15

  1.962.652.7711.08

  1.972.522.660.981

  1.952.422.630.920.93

  1.922.522.780.860.75

  1.92.562.820.830.67

  1.852.622.850.750.74

  1.872.662.950.730.7

  1.882.73.10.720.68

  1.95200020000.70.82

  2.05200120010.71.1

  2.152002200220021.3

  2.252003200320031.5

  2.352004200420041.7

  2.452005200520051.85

  2.552006200620062

  2.652007200720072007

  2.752008200820082008

  2.852009200920092009

  2.952010201020102010

  Unia Europejska

  USA

  Japonia

  Polska

  Wgry

  Arkusz1

  19881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010

  EU-152.022.022.031.981.961.971.951.921.91.851.871.881.952.052.152.252.352.452.552.652.752.852.95

  USA2.782.742.682.72.652.522.422.522.562.622.662.7

  Japan2.642.782.832.812.772.662.632.782.822.852.953.1

  PL111110.980.920.860.830.750.730.720.70.7

  HU1.21.21.151.151.0810.930.750.670.740.70.680.821.11.31.51.71.852

  Arkusz1

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  00000

  Unia Europejska

  USA

  Japonia

  Polska

  Wgry

  Arkusz2

  Arkusz3

 • NAKADY NA B+RSTRATEGIA ZWIKSZANIA NAKADW NA DZIAALNO B+R w celu osignicia zaoe Strategii Lizboskiej** Dokument MNiI oraz MGPiPS, przyjty przez Rad Ministrw V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

  Wykres1

  0.640.640.64

  1.250.90.66

  1.51.060.68

  1.81.30.85

  2.21.650.85

  2.61.91

  32.21

  wariant rozwojowy I

  wariant rozwojowy II

  wariant stagnacyjny

  Arkusz1

  20040.640.640.64

  20051.250.90.66

  20061.51.060.68

  20071.81.30.85

  20082.21.650.85

  20092.61.91

  201032.21

  Arkusz1

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  000

  wariant rozwojowy I

  wariant rozwojowy II

  wariant stagnacyjny

  Arkusz2

  Arkusz3

 • UE vs USA (2002) V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

  US

  EU-25

  EU-25/US (%)

  Population

  287 676 000

  451 864 000

  157

  Young population (25-34)

  39 575 000

  66 226 000

  167

  GDP (in bio )

  11 048

  9 599

  87

  Researchers (FTE)

  1 261 227

  1 084 726

  86

  R&D expenditure (in ) per researcher (FTE) (2001)

  182 000

  156 000

  86

  GERD as % of GDP

  2,82

  1,93

  68

  GERD (thous. ) per researcher (2001)

  182

  156

  86

  Government budget allocated to R&D as % of GDP

  1,05

  0,76

  72

  Patent applications at the EPO -per million population (2000)

  103,6

  107,7

  104

  Patents granted at the US PO per million population

  300,5

  59,9

  20

  Number of scientific publications

  245 578

  290 617

  118

 • % UEPOLSKA vs UNIA EUROPEJSKA V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

  Wykres1

  2.5

  3

  2.2

  1.3

  5.5

  4

  10.2

  Arkusz1

  POPULACJA (mln)10.22.5

  UCZENI5.53

  GERD (mln euro)1.32.2

  WYDATKI BUDETOWE NA NAUK (mln euro)2.21.3

  PUBLIKACJE35.5

  ZGOSZENIA PATENTOWE2.54

  PKB (bln)410.2

  Arkusz1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz3

 • WYDATKI NA SZKOLNICTWO WYSZE (1999)% of GDP V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

  Wykres1

  1.11.4

  1.43

  EU-15

  US

  Arkusz1

  EU-15US

  1.11.4Public Expenditure

  1.43Total Expenditure

  Arkusz1

  00

  00

  EU-15

  US

  % of GDP

  Total expenditure on tertiary education (1999)

  Arkusz2

  Arkusz3

 • RDA FINANSOWANIA B+R(1999)% of GDP V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

  Wykres1

  1.892.72

  1.061.88

  0.650.71

  EU-15

  US

  Arkusz1

  EU-15US

  1.892.72Total

  1.061.88Industry Financed

  0.650.71Government Financed

  Arkusz1

  00

  00

  00

  EU-15

  US

  % of GDP

  R&D financeby source (1999)

  Arkusz2

  Arkusz3

 • Wykorzystywanie bada naukowych na rzecz poprawy ksztacenia w szkoach wyszych i na studiach doktoranckich Stworzenie efektywnych moliwoci realizacji duych, ambitnych przedsiwzi badawczych. Towarzyszy temu musi koncentracja rodkw w obszarach uznanych za najbardziej rozwojowe w skali wiatowej lub cywilizacyjnie wane dla krajuOtwarcie rodowiska badawczego na wiat gospodarki - Samonapdzajcy si mechanizm finansowania pozabudetowego Uatwienie dostpu do kapitau wysokiego ryzyka i zlikwidowanie przeszkd ograniczajcych przedsibiorczo

  ELEMENTY POLITYKI NAUKOWEJ V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

 • Skuteczne mechanizmy montau finansowego: budet, przedsibiorstwa, offset, bilateralna i multilateralna wsppraca zagraniczna, fundusze strukturalne, ...Tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej w postaci systemu centrw doskonaoci i centrw zaawansowanych technologii oraz struktur komunikowania si midzy nimi (tzw. sieci doskonaoci)Przedsibiorczo jednostek prowadzcych badaniaWykorzystanie europejskiego popytu na wyniki polskich badaAktywna dziaalno w zakresie popularyzacji i upowszechniania naukiELEMENTY POLITYKI NAUKOWEJ V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

 • nieuchronna selekcja tematyki i poszukiwanie nisz technologicznych wiadomo zoonoci procesw badawczychzainteresowanie spoecznym kontekstem badaidea przedsibiorczych uniwersytetwrozliczalno badazoono problematyki wdroewsppraca midzynarodowa ochrona wasnoci intelektualnejwspieranie modych naukowcw

  ELEMENTY POLITYKI NAUKOWEJ V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

 • USTAWA O FINANSOWNIU NAUKICele do osignicia

  stabilny poziom finansowania bada koniecznych dla rozwoju nauki i edukacji rozwj bada na rzecz Gospodarki Opartej na Wiedzyokrelenie priorytetowych kierunkw badawzrost innowacyjnoci i konkurencyjnoci gospodarki pozyskiwanie rodkw pozabudetowychwykorzystywanie rodkw z Funduszy Strukturalnych UEtworzenie Polskiej Przestrzeni Badawczejwsptworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

  V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

 • USTAWA O FINANSOWNIU NAUKINiektre nowoci

  Program ramowy ustala minister nauki, suy realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznejProjekt celowy (nowa formua) badania obejmujce badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysowe lub przedkonkurencyjneKonsorcja naukowe grupa jednostek naukowych realizujca wsplne przedsiwzicie badawcze lub inwestycyjneSie naukowa grupa jednostek naukowych wsppracujca w celu rozwoju specjalnoci naukowych sieciStypendia naukowe ministra nauki dla najwybitniejszych modych (< 35 lat) uczonychNagrody naukowe ministra nauki przyznawane co roku 3 nagrody za najwybitniejsze osignicia naukowe. Po raz pierwszy zostan przyznane w 2005 roku. V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

 • PREFEROWANE OBSZARYBADA i INNOWACJI V KADENCJA KOMITETU BADA NAUKOWYCH Micha KLEIBER PUNKT STARTU

  BIO biologia molekularna, biotechnologia, nowe met