mgr inż. Izabela Ziętek

of 14 /14
ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi mgr inż. Izabela Ziętek

Embed Size (px)

description

Przyczyny zróżnicowania wyników działalności produkcji roślinnej prowadzonych metodami konwencjonalnymi. mgr inż. Izabela Ziętek. Plan wystąpienia. Czynniki różnicujące poziom nadwyżki bezpośredniej Działalności produkcji roślinnej badane w 2006 r. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of mgr inż. Izabela Ziętek

 • Plan wystpieniaCzynniki rnicujce poziom nadwyki bezporedniejDziaalnoci produkcji rolinnej badane w 2006 r.Czynniki rnicujce nadwyk bezporedni w 2006 r. na przykadachRola patnoci uzupeniajcych w tworzeniu nadwyki bezporedniejStruktura kosztw bezporednichWnioski

 • Czynniki rnicujce poziom nadwyki bezporedniej dla dziaalnoci produkcji rolinnej

  plonyceny sprzedaykoszty bezporednie patnoci uzupeniajce

  warto produkcji

 • Dziaalnoci produkcji rolinnej objte badaniami w 2006 r. Sposb prezentacji wynikw:rednio w gospodarstwach prowadzcych poszczeglne dziaalnoci produkcji rolinnej,3 grupy gospodarstw wyodrbnione na podstawie poziomu kosztw bezporednich ogem/1 ha (KB) (najnisze KB, rednie KB, najwysze KB).

 • Czynniki rnicujce nadwyk bezporedni (2006 r.)

 • Czynniki rnicujce nadwyk bezporedni (2006 r.)

  WyszczeglnienieGospodarstwa, w ktrych poziom kosztw bezporednich ogem/1 ha by:najniszyredninajwyszyPSZENYTO OZIMEPlondt/ha28,333,536,9Cena sprzeday z/dt43,2743,0540,80Warto produkcjiz/ha127514571531Koszty bezporednie255521899Nadwyka bezporednia bez patnoci uzupe.1020936632GRYKAPlondt/ha4,17,611,4Cena sprzeday z/dt113,17109,57115,90Warto produkcjiz/ha4628351321Koszty bezporednie124238462Nadwyka bezporednia bez patnoci uzupe.338597859

 • Czynniki rnicujce nadwyk bezporedni (2006 r.)

  Gospodarstwa, w ktrych poziom kosztw bezporednich ogem/1 ha by:Przyrosty midzy grupami gospodarstw:najniszyredninajwyszyPSZENYTO OZIMEWarto produkcji12751457153118274Koszty bezporednie255521899266378Nadwyka bezp. bez patnoci uzupeniajcej1020936632-84-304GRYKAWarto produkcji4628351321373486Koszty bezporednie124238462114224Nadwyka bezp. bez patnoci uzupeniajcej338597859259262

 • Czynniki rnicujce nadwyk bezporedni (2006 r.)

 • Czynniki rnicujce nadwyk bezporedni (2006 r.)

  WyszczeglnienieGospodarstwa, w ktrych poziom kosztw bezporednich ogem/1 ha by:najniszyredninajwyszyPSZENICA OZIMAPlondt/ha37,442,350,2Cena sprzeday z/dt48,0547,9249,70Warto produkcjiz/ha181320602499Koszty bezporednie4617901162Nadwyka bezporednia bez patnoci uzupe.135212701337RZEPAK OZIMYPlondt/ha24,632,631,3Cena sprzeday z/dt93,2290,8592,83Warto produkcjiz/ha229229652909Koszty bezporednie72110781661Nadwyka bezporednia bez patnoci uzupe.157118871248

 • Rola patnoci uzupeniajcych w tworzeniu nadwyki bezporedniej (2006 r.)

  nb-przenica ozima

  1307.89302.93

  nadwyka bezporednia bez patnoci uzupeniajcej

  patnoci uzupeniajce

  NB - pszenica ozima

  nb - yto ozime

  542.19303.42

  nadwyka bezporednia bez patnoci uzupeniajcej

  patnoci uzupeniajce

  nb - yto ozime

  nb - pszenyto ozime

  843.19310.64

  1020.37311.37

  936.41309.78

  631.96311.29

  NADWYKA BEZPOREDNIA

  dopaty

  nb - pszenyto ozime

  nb - gryka

  456.56307.95

  338.07309.14

  597.3304.37

  858.67312.63

  NADWYKA BEZPOREDNIA

  dopaty

  nb - gryka

  nb - repak ozimy

  1592.81309.49

  1571.13313.28

  1886.97305.98

  1247.6311.89

  NADWYKA BEZPOREDNIA

  dopaty

  nb - rzepak ozimy

  nb - skale all

  1307.89302.93

  542.19303.42

  843.19310.64

  456.56307.95

  1592.81309.49

  nadwyka bezporednia bez patnoci uzupeniajcej

  patnoci uzupeniajce

  z/ha

  nb - all lata

  1477293

  555282

  1592.81309.49

  Nadwyka bezporednia

  dopaty

  nb - all lata

  nb

  2006 ROK

  PSZENICA OZIMAYTO OZIMEPSZENYTO OZIMEGRYKARZEPAK OZIMY

  20062006200620062006

  nadwyka bezporednia bez patnoci uzupeniajcej1307.89542.19843.19456.561592.81

  patnoci uzupeniajce302.93303.42310.64307.95309.49

  NADWYKA BEZPOREDNIA Z DOPATAMI1610.82845.611153.83764.511902.30

  PSZENICA OZIMA

  200420052006

  Nadwyka bezporednia[z]14775551592.81

  dopaty293282309.49

  Nadwyka bezporednia z dopatami[z]17708371902.30

  KB - all skale

  878.36

  461.34

  789.9

  1162.08

  419.55

  173.6

  348.18

  600.21

  599.12

  254.98

  520.98

  898.66

  183.98

  124.16

  237.91

  462.07

  1229.07

  721.1

  1078.22

  1661.16

  KOSZTY BEZPOREDNIE OGEM

  KB - all

  KB - all lata

  1190

  1197

  878.36

  332

  330

  419.55

  974.37

  1023

  1229.07

  Koszty bezporednie ogem

  Koszty bezporednie ogem lata

  KB

  2006 ROK

  PSZENICA OZIMAYTO OZIMEPSZENYTO OZIMEGRYKARZEPAK OZIMY

  200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych

  KOSZTY BEZPOREDNIE OGEM[z]878.36461.34789.901162.08419.55173.60348.18600.21599.12254.98520.98898.66183.98124.16237.91462.071229.07721.101078.221661.16

  PSZENICA OZIMAYTO OZIMERZEPAK OZIMY

  200420052006200420052006200420052006

  Koszty bezporednie ogem[z]11901197878.36332330419.5597410231229.07

  kb na wp

  2186.25302.93878.36

  1813.43292.93461.34

  2060.46304.02789.9

  2499.4304.71162.08

  961.74303.42419.55

  755.82312.71173.6

  938.73305.35348.18

  1085.93297.32600.21

  1442.31310.64599.12

  1275.35311.37254.98

  1457.39309.78520.98

  1530.62311.29898.66

  640.54307.95183.98

  462.23309.14124.16

  835.21304.37237.91

  1320.74312.63462.07

  2821.88309.491229.07

  2292.23313.28721.1

  2965.19305.981078.22

  2908.76311.891661.16

  WARTO PRODUKCJI

  dopaty

  KOSZTY BEZPOREDNIE OGEM

  kb na wp

  wp_dop.

  2006 ROK

  PSZENICA OZIMAYTO OZIMEPSZENYTO OZIMEGRYKARZEPAK OZIMY

  200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych200625% najlepszych50% rednich25% najsabszych

  WARTO PRODUKCJI2186.251813.432060.462499.4961.74755.82938.731085.931442.311275.351457.391530.62640.54462.23835.211320.742821.882292.232965.192908.76

  dopaty302.93292.93304.02304.70303.42312.71305.35297.32310.64311.37309.78311.29307.95309.14304.37312.63309.49313.28305.98311.89

 • Struktura kosztw bezporednich ogem w 2006 r.

 • Wnioski W przypadku pszenyta ozimego wystpia wyrana zaleno, e wraz ze wzrostem kosztw bezporednich malaa nadwyka bezporednia na jednostk powierzchni. Odwrotna tendencja zachodzia przy uprawie gryki o wielkoci nadwyki zadecydowaa warto produkcji.

  W przypadku pszenicy ozimej to najniszy poziom kosztw bezporednich zadecydowa o najwyszym dochodzie w postaci nadwyki bezporedniej.

  Uprawa rzepaku w gospodarstwach ponoszcych najwysze koszty bezporednie bya najmniej dochodowa biorc pod uwag poziom nadwyki bezporedniej.

 • Wnioski cd.Patnoci uzupeniajce s bardzo istotnym wsparciem dochodw rolnikw.

  O ile w przypadku pszenicy, pszenyta i rzepaku czoowe miejsce w strukturze kosztw bezporednich zajmowa koszt nawozw mineralnych i rodkw ochrony rolin, o tyle obie te pozycje kosztw przy uprawie gryki trac na znaczeniu na konto kosztu materiau siewnego.

 • Dzikuj za uwag