Metoda dramy na zajęciach artystycznych

Click here to load reader

download Metoda dramy na zajęciach artystycznych

of 24

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  54
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Metoda dramy na zajęciach artystycznych. Opracowanie: Barbara Gerlach. Drama jako metoda. drama gr. („ d rao ”) – działam, usiłuję - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Metoda dramy na zajęciach artystycznych

Wspomaganie emocjonalnego rozwoju dziecka metody parateatralne

Metoda dramy na zajciach artystycznychOpracowanie: Barbara GerlachDrama jako metoda drama gr. ( drao) dziaam, usiuj

Podstaw dramy jest fikcyjna, wyobraeniowa sytuacja, ktra powstaje, gdy kilka osb we wsplnej przestrzeni przedstawia co, co nie jest w danej chwili obecne, uywajc jako rodkw swoich cia i gosw def. za Krystyn Pankowsk [w:] Drama zabawa mylenieDRAMAWykorzystuje naturaln skonno czowieka do naladownictwa i zabawyMoe by:a) metod samodzieln, wychowawcz, suc rozwijaniu osobowoci dzieci i modzieyb) metod pomocnicz, dydaktyczn, wykorzystywan w szkole na lekcjach jzyka polskiego, jzykw obcych, historii, geografii, muzyki, a nawet w przedmiotach matematyczno przyrodniczych ( A. Dziedzic, J. Pichalska, E. widerska Drama na lekcjach jzyka polskiego)Zalety metody dramyUczy samodzielnoci mylenia i dziaania, aktywnoci i otwartociPrzeamuje apati, bierno uczniw i schematyzm tradycyjnych metod dydaktycznychRozwija emocje, wyobrani i fantazjWyrabia umiejtno wspycia i pracy w grupiePoprawia elokwencj i plastyk ciaa ( nylonowe ruchy)Rozbudza refleksj nad motywacj dziaa bohaterw literackich pomaga w samodzielnej analizie i interpretacji dziea literackiegoWyzwala swobodne mwienieWyzwala indywidualne moliwoci kadego ucznia, uczestnicy dramy nie musz mie zdolnoci aktorskich

* Pozwala realizowa treci z Podstawy Programowej oraz umiejtnoci kluczowe ( ponadprzedmiotowe)ISTOTA DRAMYW dramie trzeba wczu si w posta, gboko zaangaowa i uwierzy w fikcyjn sytuacjBy, dziaa, a nie graUczestnicy dramy improwizuj, tzn. pracuj bez scenariuszaW dramie najwaniejszy jest peny, caociowy rozwj indywidualnoci czowiekaPedagog dramy nastawia si na przeycia uczestnikw, nie zewntrzne formy np. rekwizyty Bycie w roli daje uczniowi ogromne moliwociNadrzdny cel dramyHarmonijny rozwj osobowoci cele edukacyjne wzbogaca o autentyczne przeycie, twrcz aktywno, ksztatowanie osobowoci i postaw spoecznychMotto Konfucjusza: Powiedz mi, a zapomn. Poka zapamitam.Pozwl wzi udzia, a wzbudzisz we mnie pragnienie.

Cel edukacyjny: aktywne wykonywanie zada pozwala dziecku przyjmowa treci jako wasne, nastpuje pogbiona interpretacja dziea, postaci, zdarzenia historycznego itp.6Rodowd dramyDrama jako metoda nauczania zostaa wprowadzona przed I wojn wiatow w Pers School w Cambridge tzw. gry sceniczne.W tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych zaczto stosowa t metod w nauczaniu jzykw obcych (John Merill, William Wirt)We Francji w latach trzydziestych wprowadzono gry dramatyczne ( Leon Chancerel)W Anglii w latach czterdziestych wprowadzi metod do szk Peter Slade, domaga si, aby staa si odrbnym przedmiotemKontynuatorem tych dziaa jest Brian Way, ktry opar sw koncepcj na wykorzystaniu piciu zmysw czowieka: wzroku, suchu, wchu, smaku, dotykuObecnie dram stosuje si w szkolnictwie angielskim, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w dwojaki sposb: jako metod uzupeniajc i jako przedmiot artystyczno wychowawczy fakultatywny, na rwni z zajciami plastycznymi czy muzycznymi

W Secondary School w Anglii uczniowie ucz si dramy przez trzy lata, w pierwszym i drugim roku dramy spoeczno wychowawczej, w trzecim scenek lub spektaklu teatralnego

Techniki dramowe Rola (nie odgrywa, tylko by w roli, trening emocjonalny, aby rozwija uczucia, wyobrani, intuicj, naley wprowadzi konflikt, kontrast np. Dworzec jeste starsz kobiet, prbujesz kupi bilet, jest dua kolejka do kasyEtiuda pantomimicznaImprowizacjaScenka improwizowana

Techniki dramowePrzedstawienie improwizowane np. DziadyInscenizacja wystpuje podzia na scen i widowniRzeba i jej warianty - wana jest wymowa cia, gest, mimika np. przyjmij poz jednego z bohaterw Antygony, mona lepi figur w dwuosobowych zespoachywy obraz, stop klatka, fotografia, film w tempie przyspieszonym lub zwolnionym( cofanie filmu). Sposobem omawiania tej techniki jest pi poziomw Doroty Heatcote - czynno, przyczyna, motywacja, modele postpowania, filozofia yciowa. Bardzo dobre wiczenie polonistyczne, pozwalajce zrozumie bohatera i tworzy pogbione charakterystyki bohaterw lit. Korowd zwierzt wiczenia gosowe Chr krzykaczy z dyrygentem, rozlunia otwiera, integruje grup, usprawnia aparat mwienia, poprawia oddech, emisj gosu, wrazliwo suchowTechniki dramoweRysunek np. karykatura postaci, rekwizyt np. szkatuka Harpagona ( mona o niej opowiada z rnych punktw widzenia)Muzeum np. muzeum romantyzmu, uczniowie w roli manekinw lub oprowadzajcych, kostiumy, rekwizyty np. kuka MickiewiczaPlany, makiety, topografie pobudzaj aktywno sensomotoryczn umoliwiajc ekspresj plastyczn, rozwijaj fantazj i wyobrani, wpywaj na harmonijny rozwj wszystkich aspektw osobowoci, umoliwiaj uczniom gbsze wejcie w rol, wic ich z fikcyjnym miejscem akcji, pomagaj zrozumie utwr literacki, zbliaj do epoki, wyzwalaj swobodne mwienie, wzbogacajc sownictwo. Zastosowanie przy omawianiu np. Pana Tadeusza

Klasyfikacja technik dramowych1. Role ( rozmowy, wywiady, improwizacje)2. Konwencje rzeby ( rzeba, obraz, film)3. Techniki manualno plastyczne (rysunek, makieta, muzeum, kostium, model)4.wiczenia gosowe i pisemne ( list, pamitnik)Zasady organizacyjne dramyMiejsce odizolowane od innych pomieszcze szkolnych, umoliwiajce kontakt wzrokowy wszystkich uczestnikw, mikkie podoeCzas min. 60 min., optymalnie 90 min., zajcia prowadzone gocinnie przez aktorw trwaj nawet 5-6 godzin ( w szkolnictwie angielskim, w Stanach zjednoczonych i Kanadzie drama jest przedmiotem artystycznym, trwa 45 min.)Uczestnicy kady czowiek, bez wzgldu na wiek i zdolnoci aktorskie warunek/; chcie pracowa w roli i podporzdkowa si reguom gryReguy sowa klucze, znaki, przy pomocy ktrych nauczyciel inicjuje lub przerywa pracPrzykadowe wiczeniaWana wskazwka: na pocztku, kiedy uczniowie s niemiali i niepewni, wiczenia s wykonywanie przez wszystkich naraz, nauczyciel obserwuje; pniej uczniowie nawzajem ogldaj swoje etiudy i improwizacje, omawiajc je pod wzgldem treci, wyjaniajc ogldajcym niezrozumiae sytuacje; na ostatnim etapie widzowie wprowadzaj zmiany w ogldanych obrazach i scenach Uruchamianie ciaa od stp do gw- wiczenie elokwencji ciaa

Oddech radosny

14wieccy mostek

WiatraczkiReagowanie na muzyk i zagospodarowanie przestrzeni Niedwiedzie i elfy

Wiatraczki

wiczenia dramoweLinoskoczek

LustraScenki dramowe wok rekwizytu

Odyseusz i Ufoludek Dracula i Panna Moda Dziewczynka z zapakami Taczce elfy Walka okrzyk i gest

Kropla

Etiuda zakoczona wyrazist point

Scena przedstawienia Mieszczanin szlachcicem nauka taca

Mieszczanin szlachcicem Jurdain uczy si piewu

BIBLIGRAFIA E. Brudnik, A. Moszyska, B. Owczarska, Ja i mj ucze pracujemy aktywnie, Zakad Wydawniczy SFS, Kielce 2000E. Rau, K. Zitkiewicz, Jak aktywizowa uczniw, Oficyna Wydawnicza G&P, Pozna 2000B. Way, Drama w wychowaniu dzieci i modziey, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995A. Dziedzic, J. Puchalska, E. widerska, Drama na lekcjach jzyka polskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995