marek Lipiński, Kacper Pietrusiński, Piotr Rudzki oraz grzegorz · PDF file 2012. 9....

Click here to load reader

 • date post

  19-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of marek Lipiński, Kacper Pietrusiński, Piotr Rudzki oraz grzegorz · PDF file 2012. 9....

 • NR 12 (140) Rok XII – Grudzień 2010 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195

  Niech w Święta Bożego Narodzenia

  miłość i pokój zagości we wszystkich bielańskich domach,

  a Nowy 2011 Rok niech przyniesie jak najwięcej

  radosnych chwil życzy

  Redakcja

  Fo t.

  M . P

  od cz

  as ki

  Piotr Rudzki, Kacper Pietrusiński, Rafał Miastowski, Grzegorz Pietruczuk i Marek Lipiński – nowy Zarząd Dzielnicy Bielany

  Wybory na Bielanach niedzielę 21 listopada br. w całej Polsce już na VI kadencję wybieraliśmy nowe władze samorządowe. Na Bielanach od- notowano frekwencję na poziomie 47%.

  Najważniejszym rozstrzygnięciem w Warszawie było zwycięstwo w I turze Hanny Gronkiewicz-Waltz, która na drugą kadencję obejmie fotel Prezydenta miasta. Z kolei w naszej dzielnicy ważne okazały się wybory do Rady Dzielnicy.

  Listy kandydatów na radnych dzielnicy przyjmowa- ła Dzielnicowa Komisja Wyborcza w Dzielnicy Bielany. Łącznie zgłosiło się 5 komitetów wyborczych, w tym:

  – KWW Warszawska Wspólnota Samorządowa nie spełniła wymogów formalnych i nie uzyskała rejestracji,

  – KW Stowarzyszenie Gladiator dokonał zgłoszenia do 1, 4 i 5 okręgu i uzyskał rejestrację list kandydatów.

  – trzy komitety wyborcze: Platforma Obywatelska RP, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Prawo i Sprawie- dliwość dokonały zgłoszenia do wszystkich okręgów i uzyskały rejestrację.

  O 25 mandatów ubiegało się 157 kandydatów. Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy

  Demokratycznej otrzymał 8.680 głosów i uzyskał 4 mandaty.

  Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Platforma Obywa- telska RP otrzymał 24.384 głosy – 13 mandatów.

  Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawie- dliwość otrzymał 15.194 głosy – 8 mandatów.

  Lista nr 34 – KW STOWARZYSZENIE GLADIA- TOR nie otrzymał minimum, tj. 5% głosów ważnych i nie uzyskał prawa do uczestniczenia w podziale mandatów.

  Więcej na str. 3

  Rafał Miastowski nowym burmistrzem Bielan marek Lipiński, Kacper Pietrusiński, Piotr Rudzki oraz grzegorz Pietruczuk – zastępcami burmistrza

  odczas II sesji Rady Dzielnicy, 16 grud- nia 2010 r., radni wybrali burmistrza dzielnicy Bielany oraz jego zastępców.

  Dotychczasowego burmistrza Zbigniewa Dubiela, który dostał się do Rady Warszawy, zastąpił 39-letni Rafał Miastowski z PO. Absolwent SGGW oraz zarządzania i mar- ketingu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, a w ostatniej kadencji burmistrz Wilanowa. Jest on znany także mieszkańcom Bielan i pracownikom ratusza, ponieważ czte- ry lata temu (przez kilkanaście miesięcy) był zastępcą burmistrza dzielnicy i odpowiadał za nasze inwestycje.

  Na jego zastępców radni wybrali Marka Lipińskiego, Kacpra Pietrusińskiego, Piotra Rudzkiego oraz Grzegorza Pietruczuka.

  Magdalena Ulejczyk

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Mieszkańcom

  naszej dzielnicy składamy najserdeczniejsze życzenia

  zdrowia, pogody ducha, spokoju, i serdecznej, rodzinnej atmosfery

  przy wigilijnym stole. Niech radość i szczęście zagoszczą

  w Państwa sercach i domach, a nowo narodzona

  Boża Dziecina niesie pokój, nadzieję i wszelkie dobro

  na każdy dzień Nowego 2011 Roku.

  Robert Wróbel

  Przewodniczący Rady Dzielnicy

  Rafał Miastowski

  Burmistrz Dzielnicy Bielany

  odczas II sesji Rady Dzielnicy, 16 grud- nia 2010 r., radni wybrali burmistrza dzielnicy Bielany oraz jego zastępców.

  Dotychczasowego burmistrza Dubiela, który dostał się do Rady Warszawy, zastąpił 39-letni Rafał Miastowski

  PPP

  niedzielę 21 listopada br. w całej Polsce już na VI kadencję wybieraliśmy nowe władze samorządowe. Na Bielanach od- notowano frekwencję na poziomie 47%.

  Najważniejszym rozstrzygnięciem w Warszawie było zwycięstwo w I turze Hanny Gronkiewicz-Waltz która na drugą kadencję obejmie fotel Prezydenta

  WWW

 • URZĄD2 Nasze Bielany nr 12/2010

  I i II Sesja Rady Dzielnicy ierwsza sesja bielań- skich radnych od- była się 29 listopada

  2010 r. Uroczystego otwar- cia posiedzenia dokonał, w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy, zastępca dyrek- tora Gabinetu Prezydenta, Jarosław Jóźwiak.

  Po informacji o wyni- kach wyborów przedsta- wionej przez przewodni- czącą Dzielnicowej Komisji Wyborczej nastąpiło ślubo-

  wanie radnych. Przypomnijmy, że spośród 157. kandydatów na radnych, z 5 komitetów wyborczych, mieszkańcy Bielan wybrali 13 z PO, 8 z PiS i 4 z SLD. Szczegółowy skład przed- stawiamy na str. 3.

  Kolejnym punktem posiedzenia był wybór przewodni- czącego rady. Na tą funkcje zgłoszono, a następnie wybrano głosami 19 za, 1 przeciw, 5 wstrzymujących się Roberta Wróbla (PO), który pełnił te obowiązki w poprzedniej kadencji.

  P

  Z prac Zarządu Dzielnicy W okresie od 13 listopada do 17 grudnia br. Zarząd

  Dzielnicy odbył 5 posiedzeń, w trakcie których omówił 153 spraw, w tym podjął 134 uchwały.

  Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Żeromskiego 29, pok. 313, tel. 22 373 33 13).

  Tu nastąpiło oddanie przez radnego seniora Ryszarda Podczaskiego prowadzenia dalszej części sesji nowo wybra- nemu przewodniczącemu.

  Pierwsze posiedzenie radnych odbyło się sprawnie, w miłej i uroczystej atmosferze.

  * * * Druga sesja Dzielnicy Bielany, która miała miejsce 16

  grudnia 2010 r. była wyczekiwana i budziła wiele emocji. Podczas jej posiedzenia dokonano wyboru nowych władz Dzielnicy, jak również uzupełniono skład prezydium Rady.

  Na burmistrza, głosami 17 za, 2 przeciw, 6 wstrzymu- jących się, rekomendowanego przez PO wybrano Rafała Miastowskiego, który poprzednią kadencję rozpoczynał na Bielanach jako członek zarządu. Po przedstawieniu i prezen- tacji kandydatów na pozostałych członków zarządu, nastąpiły kolejne głosowania, które zakończyły się ich wyborem w następujący sposób:

  – zastępca burmistrza Marek Lipiński – 16 za, 6 przeciw, 3 wstrzymujących się,

  – zastępca burmistrza Kacper Pietrusiński – 15 za, 6 przeciw, 3 wstrzymujących się, 1 nieważny,

  – zastępca burmistrza Piotr Rudzki – 15 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujących się,

  – zastępca burmistrza Grzegorz Pietruczuk – 15 za, 6 przeciw, 4 wstrzymujących się.

  Kolejny punkt sesji i kolejne głosowania dotyczyły wy- boru wiceprzewodniczących Rady. Do prezydium wybrano następujące osoby:

  Marię Mossakowską (SLD) – 21 za, 2 przeciw, 2 wstrzy- mujące się, Małgorzatę Porębę (PO) – 19 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się, Łukasza Świderskiego (PiS) – 18 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 nieważny.

  To było pracowite spotkanie z licznymi głosowaniami. Ponieważ głosowania były tajne i dotyczyły poszczególnych członków zarządu oraz wiceprzewodniczących, sesja przery- wana była systematycznie. Pomimo to przebiegła sprawnie i w dobrej atmosferze.

  M.P.

  Kończąc pracę na stanowisku burmistrza Bielan, serdeczną pamięcią otaczam wszyst- kich, którzy wspierali mnie w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji. Do osób tych zali- czam kolegów z Zarządu Dzielnicy Bielany, którym dziękuję za pomoc, wsparcie i zrozu- mienie. Dziękuję radnym oraz wszystkim pracownikom naszego urzędu za ich sumienną i rzetelną pracę. Szczególnie ciepło i serdecznie pragnę podziękować Mieszkańcom Bielan za ostatnie cztery lata niezapomnianych spotkań, rozmów, życzliwość... Jest mi niezwy- kle miło i czuję wielką satysfakcję oraz wdzięczność, że doceniliście Państwo moją pracę i w ostatnich wyborach samorządowych wybraliście mnie do Rady m. st. Warszawy. Obiecuję, że i tu będę zabiegał o dalszy rozwój Bielan.

  Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Mieszkańcom Bielan najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i serdecznej, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole. Niech nowo naro- dzona Boża Dziecina niesie pokój, nadzieję i wszel- kie dobro na każdy dzień Nowego 2011 Roku. Zbigniew Dubiel, radny m.st. Warszawy

  Robert Wróbel, Przewodniczący Rady Dzielnicy

  Fo t.

  M .D

  .

  erdecznie zapraszamy do nowo otwartej restauracji, która mieści się w siedzibie ratusza Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29. Ciepłe nowoczesne wnętrze, wygodne

  kanapy urzekną swoim subtelnym urokiem. W naszej ofercie znajdziecie Państwo dania kuchni polskiej i międzynarodowej. Od poniedziałku do piątku (w godz. 12.00-16.00) zapraszamy również na lunch menu (zestawy od 12 zł). Karuzela Smaku zakręci Państwu w głowie śniadaniami, smacznymi obiadami i nastrojowymi kolacjami, a nasze desery osłodzą każdy dzień. Dla najmłodszych przygotowaliśmy specjalne menu oraz kolo- rowy kącik zabaw. Lokal jest miłym miejscem do organizowania spotkań okolicznościowych, imprez fi rmowych oraz przyjęć i uroczystości rodzinnych.

  Polecamy: Śledzie pod pierzynką, Domowe pierogi z mięsem, Żurek z

  ziemniakami, kiełbasą i jajkiem, Sałatę z wędzonym łososiem, Makaron spaghetti z pesto, pieczoną szynką i parmezanem, Pstrąga w papilocie z ziemniakami i kuk