MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

25
MANDARINE Project Partners Marek Kowalczyk Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1 środa, 15 czerwca 2011

description

1. Opóźnienia w wykonywaniu wielu projektów naraz nie wynikają najczęściej z braku zasobów, ale z ich marnowania wskutek wszechobecnej złej wielozadaniowości.2. Zła wielozadaniowość to sytuacja, w której żonglujemy zbyt wieloma zadaniami naraz. , co powoduje znaczne wydłużenie czasu realizacji wszystkich projektów, nadmierne zmęczenie i dużą ilość błędów. 3. Rozwiązaniem problemu złej wielozadaniowości jest chwilowe zamrożenie istotnej ilości pracy w toku (np. 50%) i stopniowe jej odmrażanie wg priorytetów. Praktycznym narzędziem rozładowania kolejki projektów czekających na realizację jest kanban.

Transcript of MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

Page 1: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

MANDARINE Project PartnersMarek Kowalczyk

Zła wielozadaniowość:Wróg projektów nr 1

środa, 15 czerwca 2011

Page 2: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co robimy, gdy pojawia się nowy projekt — a stare są

wciąż opóźnione?

2

środa, 15 czerwca 2011

Page 3: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bo jak nie zaczniemy go teraz, to

się spóźnimy!

Masz zacząć ten projekt, i to już!

Ale nie zapominaj o innych projektach!

środa, 15 czerwca 2011

Page 4: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Już umiem sobie radzić w takiej

sytuacji!

środa, 15 czerwca 2011

Page 5: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1-10 A-J X-I

1 A X

2 B IX

3 C VIII

… … …

10 J I

Już!

środa, 15 czerwca 2011

Page 6: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1-10 A-J X-I

1 A X

2 B IX

3 C VIII

… … …

10 J I

Już!

środa, 15 czerwca 2011

Page 7: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cyfry 1-10 Litery A-J Rzymskie X-I

Rytmiczne postępy

RozpoczęcieRytmiczne

postępyZakończenie

Rytmiczne postępy

Czas realizacji

Kamikaze

Rozpoczęcie

Kamikaze ZakończenieKamikaze

Czas realizacji

Porównanie

Przyspieszenie projektu

PorównanieSkumulowane przyspieszenie

0 1 2

38 39 40

38 38 38

0 7 14

6 13 20

6 6 6

32 26 20

787878

środa, 15 czerwca 2011

Page 8: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

12345678910 ABCDEFGHIJX.IX.VIII.VII.VI.V.IV.III.II.I

1 A X 2 BIX 3 C V

III 4 D VII 5 E

VI 6 E V 7 G

IV 8 H II 9 I II 1

0 J I

12345678910

ABCDEEGHIJ

X.IX.VIII.VII.VI.V.IV.II.II.I

środa, 15 czerwca 2011

Page 9: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szansa12345678910

12345678910

środa, 15 czerwca 2011

Page 10: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zaczynanie ASAP

Zła wielozdadaniowość

narastająOpóźnienia

BłędyZmęczenie

środa, 15 czerwca 2011

Page 11: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za zgodą Goldratt Institute Israel11

środa, 15 czerwca 2011

Page 12: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za zgodą Goldratt Institute Israel12

środa, 15 czerwca 2011

Page 13: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Za zgodą Goldratt Institute Israel13

środa, 15 czerwca 2011

Page 14: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ilość otwartych projektów

Tempo kończenia projektów

Pułapka liniowej skalowalności

Dob

ra w

ielo

zada

niow

ość

Optimum

Zła wielozadaniowość

środa, 15 czerwca 2011

Page 15: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zamrozić odpowiednią ilość projektów/zadań

15

środa, 15 czerwca 2011

Page 16: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bo jak zaczniemy je teraz, to się spóźnimy!

Masz zamrozić połowę

projektów, i to już!

Na razie zapomnij o nowych projektach!

środa, 15 czerwca 2011

Page 17: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

+20÷30%w ciągu kilku tygodni

17

środa, 15 czerwca 2011

Page 18: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

y x

C

A B

wzD

Do zrobienia W trakcie Zrobione

środa, 15 czerwca 2011

Page 19: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do zrobienia W trakcie (2) Zrobione

Zamro!one

y x

C

A B

wzD

środa, 15 czerwca 2011

Page 20: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

środa, 15 czerwca 2011

Page 21: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. Zwizualizuj przepływ pracy

2. Ogranicz ilość pracy w toku

3. Zrównoważ przepływ

środa, 15 czerwca 2011

Page 22: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FOT.:

JU

PITE

R IM

AGES

Gdy organizacja „zatyka si!” nadmiern" liczb" realizowanych jednocze#nie projektów, a$%onglowanie zadaniami i$praca w$weekendy przestaj" pomaga&, nie musi by& to znak, %e czas zatrudni& wi!cej ludzi. Prawdopodobnie wystarczy wyprowadzi& 'rm! ze z(ej wielozadaniowo#ci.

Z)A WIELOZADANIOWO*+ ZAPOMNIJ O$PROWADZENIU ZBYT WIELU PROJEKTÓW NARAZ

Z A R Z!D Z A N I E P R O J E K TA M I

T E K S T > Marek Kowalczyk

środa, 15 czerwca 2011

Page 23: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://mintbooks.pl

środa, 15 czerwca 2011

Page 24: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

[email protected]

24

Prezentacja | Artykuł | Rabat na książkę

środa, 15 czerwca 2011

Page 25: MANDARINE Zła wielozadaniowość: Wróg projektów nr 1

© 2011 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

http://marek-kowalczyk.pl

Marek KowalczykManaging Partner / Prezes Zarz!du

(+48) 22 [email protected]

MANDARINE Sp. z o.o.ul. Bonifraterska 1700-203 Warszawawww.mandarine.pl

środa, 15 czerwca 2011