MANDARINE Podstawy zarządzania projektami wg TOC

Click here to load reader

 • date post

  26-Jun-2015
 • Category

  Business

 • view

  580
 • download

  4

Embed Size (px)

description

1. Czy ten projekt ma sens? 2. Proces zarządzania projektem 3. O co chodzi w tym projekcie? 4. Metoda łańcucha krytycznego w skrócie

Transcript of MANDARINE Podstawy zarządzania projektami wg TOC

 • 1. MANDARINE Project Partners Marek Kowalczyk Podstawy zarzdzania projektem wg TOC

2. http://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Tym, co determinuje przerb organizacji jest jej ograniczenie Eliyahu Goldratt 3. 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl http://mintbooks.pl/cel1 Kod rabatowy: IPMA14 4. 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl http://mintbooks.pl/lancuch Kod rabatowy: IPMA14 5. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Plan pracy 1. Czy ten projekt ma sens? 2. Proces zarzdzania projektem 3. O co chodzi w tym projekcie? 4. Metoda acucha krytycznego w skrcie 5 6. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Firma X jest spk giedow dziaajc w brany artykuw konsumpcyjnych. Jej roczne obroty to okoo 1 mld PLN. Firma ma strat kilkudziesiciu milionw zotych rocznie, gdy produkty nie sprzedaj si. Inwestorzy s wciekli. Firmie grozi wrogie przejcie. W odpowiedzi na t sytuacj, Zarzd postawi cel osignicia rentownoci na poziomie 2% sprzeday w przecigu nastpnych 3-4 lat. Przyjta strategia zakada szybkie naladownictwo produktw lidera rynku, wybudowanie fabryki w Rosji oraz program redukcji kosztw. Jzef K., dyrektor dziau IT, te chce przyczyni si do osignicia celu rmy. Zauway on, e pracownicy trac wiele czasu na wypenianie wnioskw o delegacje robi to wci przesyajc midzy sob stare, papierowe formularze. Co za strata! W zwizku z now strategi, inynierowie pracujcy nad nowymi produktami podruj coraz wicej. Oznacza to tygodniowo przynajmniej 4 godziny dodatkowej pracy dla kadej z 5 sekretarek i 5 ksigowych, z ktrych kada zarabia 4.000 PLN miesicznie brutto brutto, nie wspominajc ju o niedorzecznie wysokich kosztach samych formularzy. Jzef K. chce, aby zarzd zatwierdzi stworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentw, ktry umoliwi inynierom samodzielne rozliczanie delegacji (empowerment) nie bdzie potrzebny udzia sekretarek ani ksigowych w tym zakresie. Po kilku tygodniach szkole i dostosowania systemu oczekuje si, e czas powicany na wypenianie delegacji bdzie wynosi tylko okoo 1 godziny tygodniowo dla kadego z 5 inynierw, ktrzy zarabiaj po 6.000 PLN miesicznie brutto brutto. Koszt systemu to tylko 1.000 PLN na zakup specjalnego oprogramowania a sam system zostanie stworzony za darmo przez studenta na praktyce. Student bdzie pniej pobiera jedynie 150 PLN miesicznie za utrzymanie systemu. Aby zapewni idealne dostosowanie systemu do potrzeb inynierw i dokadnie opisa wymagania, w cigu nastpnych 1-2 miesicy odbdzie si seria warsztatw z inynierami. Jzef K. doskonale wie, e posiadanie wsparcia czonka zarzdu jest niezbdne do osignicia sukcesu projektu w kocu ma tytu PMP. Po wielu dniach i godzinach umiejtnego przekonywania prezesa, Jzef K. wreszcie uzyska jego zgod na zostanie sponsorem projektu i aktywne zaangaowanie si w prace komitetu sterujcego. Ocjalny kick-off projektu odbdzie si podczas nastpnego posiedzenia zarzdu, ktre planowane jest w przyszym tygodniu. Jzef K. jest szczerze przekonany, e jego projekt bdzie wielkim sukcesem, zarwno dla rmy jak i dla niego osobicie. Czy ten projekt przyczyni si do realizacji CELU rmy? Przygotuj rekomendacj dla Zarzdu popart odpowiednimi wyliczeniami. 6 7. http://mandarine.pl 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Trzy pytania sprawdzajce sensowno projektu w rmie komercyjnej O ile ten projekt zmieni ilo pienidzy wygenerowanych dla rmy? realne koszty utrzymania rmy w ruchu? ilo pienidzy zamroonych w rmie? teraz i w przyszoci 7 8. http://mandarine.pl 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. 8 9. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Lokalna optymalizacja 9 10. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Optymalizacja globalna 10 11. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Kiedy mylimy o rozwoju rmy, zwykle skupiamy uwag na nowych wielkich ideach, nowej wizji, jako drodze do sukcesu. Nastpnie, peni entuzjazmu, rzucamy si do jej realizacji. Najczciej jednak nie jest to najlepszy sposb, aby rozpocz. Waciwym punktem wyjcia nie jest bowiem zaczcie z tym, co powinnimy zrobi, ale raczej zaprzestanie robienia rzeczy, ktrych robi nie powinnimy. Yishai Ashlag, Zasady TOC 11 12. http://mandarine.pl12 13. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Chupchik 13 14. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl 3 pytania 14 15. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Plan pracy 1. Czy ten projekt ma sens? 2. Proces zarzdzania projektem 3. O co chodzi w tym projekcie? 4. Metoda acucha krytycznego w skrcie 15 16. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.plhttp://mandarine.pl 2011-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Warunki konieczne sukcesu 16 Sukces projektu Waciwe rzeczy Robi waciwie Wany problem Dobre rozwizanie Dobry plan wdroenia Dobre wykonanie 17. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Proces zarzdzania projektem Analiza przedprojektowa Analiza biznesowa Analiza wykonawcza Realizacja Nadzorowanie Ocena powykonawcza Co trzeba zrobi Nastpnym razem zrobimy to lepiej Wyniki biznesowe {Przygotowanie do realizacji 17 Wiemy,cozrobi Wiemy,jaktozrobi Wiemy,ilemonazarobi 18. 2008-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Zarzdzanie projektem nie istnieje! Pracuje si z ludmi realizujcymi projekt! 18 19. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Plan pracy 1. Czy ten projekt ma sens? 2. Proces zarzdzania projektem 3. O co chodzi w tym projekcie? 4. Metoda acucha krytycznego w skrcie 19 20. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Case study Firma wiato odnosia due sukcesy jako producent systemw owietleniowych do uytku domowego. Gwnym kanaem dystrybucji s supermarkety i due sklepy sieciowe. W miar nasycania si rynku, ronie presja na redukcj cen ze strony odbiorcw. Sprzeda do dotychczasowych odbiorcw znacznie spada. Firmie grozi wyniszczajca wojna cenowa z Chinami. Po raz pierwszy w historii rma przyniosa strat. Prezes przypomnia, e rma jest po to, eby zarabia pienidze i postawi na cel na przyszy rok: zysk 1 mln PLN. Co robicie? 20 21. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Karta OPP ABY Zarabia pienidze teraz i w przyszoci OSIGN Zysk rmy wiato (netto po opodatkowaniu) 1mln PLN w przyszym roku POPRZEZ Opracowanie i sprzeda wasnego systemu dla biznesu do koca tego roku po kosztach do sprawdzenia CEL rmy dla kadego projektu w tej rmie jest taki sam Gwny cel tego projektu Najlepszy sposb osignicia celu projektu 21 22. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. !"#$%&'"()*$+,-.'"/0/123" " ***45$67$%86&49+" BAS.10 )[email protected])4)5:-$$-",)C2."[email protected])) 9.#&>[email protected]& @&6/6%'7'& adnie wyglda, ale jak to zbudowa? Papier wszystko przyjmie 22 23. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl ABY Zarabia pienidze teraz i w przyszoci OSIGN Zysk rmy wiato 1mln PLN w przyszym roku POPRZEZ Opracowanie i sprzeda wasnego systemu dla biznesu do koca tego roku po kosztach do sprawdzenia PONIEWA -Dziaania naszych obecnych odbiorcw wkrtce doprowadz nas na skraj przepaci -Nie mamy adnej moliwoci zwikszenia zysku przy sprzeday obecnego produktu -Jestemy w stanie opracowa wystarczajco dobry produkt dla biznesu, praktycznie nie zmieniajc nakadw operacyjnych ani duo nie inwestujc -W naszym zasigu jest wystarczajco duo klientw na ten system, ktrych moemy zdoby, uzyskujc odpowiednio wysok cen sprzeday Uzasadnienie wyboru tego, a nie innego sposobu osignicia celu projektu 23 24. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Audyt karty OPP Czy mog to przeczyta? Czy s wszystkie elementy (ABY, OSIGN, POPRZEZ, PONIEWA)? Czy OSIGN zawiera parametr i warto docelow / stan podany oraz czas osignicia? Czy uyte pojcia s zrozumiae i precyzyjne? Czy ABY to CEL caej rmy (ZPTiWP)? Czy OSIGN to korzy, a nie sposb jej osignicia (POPRZEZ)? Czy OSIGN przyblia mnie do ABY? Czy POPRZEZ zawiera zakres, czas osignicia i zasoby (budet)? Czy POPRZEZ jest wystarczajcy, by dosta OSIGN (zakadajc e PONIEWA jest prawdziwy)? Czy PONIEWA jest prawdziwy i kompletny? Czy jest prawdopodobne, e to si zmieni? Czy domyka si trjkt POPRZEZ? Czy waciwie zrozumiej to za kilka miesicy ludzie, ktrych nie byo w pokoju? 24 25. http://mandarine.pl 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Kryptonim projektu 25 26. http://mandarine.pl 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. Karta OPP 26 27. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Plan pracy 1. Czy ten projekt ma sens? 2. Proces zarzdzania projektem 3. O co chodzi w tym projekcie? 4. Metoda acucha krytycznego w skrcie 27 28. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Dwa rodzaje projektw Dobrze znana Znana Innowacyjna Eksperymentalna StabilneStandardoweZmienneChaotyczne Zakres niestabilny Zakres stabilny WYMOGI TECHNOLOGIA Metody sieciowe Metody zwinne 28 29. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Wymagania Technologia Zoono Zoono Stabilne Standardowe Zmienne Chaotyczne Metoda wernisaowa acuch krytyczny Kanban Formalne zwinne (np. SCRUM) Innowacyjna Eksperymentalna Dobrze znana Znana Proste Zoone Proste Zoone Zakres stabilny Zakres niestabilny 29 30. 2010-2014 MANDARINE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeone. http://mandarine.pl Opracowujemy i sprzedajemy wasny system owietleniowy dla biznesu Dystrybutorzy zatowarowani Plan marketingowy zrealiz