Maly Karateka - prezentacja programu

Click here to load reader

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Prezentacja programu rozwojowo-ruchowego z elementami karate dla przedszkolakow we Wroclawiu

Transcript of Maly Karateka - prezentacja programu

 • MAY KARATEKA Program zajd ruchowych z elementami

  karate tradycyjnego

  Opracowanie: Anna Koper, ukasz Koper,

  ukasz Wjcik

  Klub Karate Tradycyjnego KOBU WrocawPolski Zwizek Karate Tradycyjnego

 • Dlaczego powsta program?

  Coraz wiksza niechd do ruchu wrd dzieci i modziey

  Pogbiajcy si problem wad postawy ciaa w tej grupie wiekowej

  Przekazanie modym ludziom zasad pyncych z dalekowschodnich systemw dwiczeo

  Stworzenie zaplecza przyszych zawodnikw rnych dyscyplin sportowych

  Wzbogacenie oferty zajd dodatkowych w przedszkolach

 • Cele programuGwny

  Rozbudzenie zainteresowania oraz wytworzenie u przedszkolakw potrzeby podejmowania regularnej

  aktywnoci fizycznej oraz przygotowanie oglnorozwojowe do uprawiania karate i innych dyscyplin sportu w szacunku dla prowadzcych

  i wspdwiczcych

 • Cele szczegowe grupuj si wok nastpujcych obszarw tematycznych:

  Wspomaganie harmonijnego rozwoju organizmu dziecka oraz ksztatowanie nawykw prawidowej postawy ciaa

  Ksztatowanie podanych postaw osobowociowych oraz cech charakterologicznych

  Wspomaganie rozwoju spoecznego Przestrzeganie zasad jako element dobrego wychowania i warunek

  bezpieczeostwa Opanowanie wiedzy oraz podstawowych umiejtnoci z zakresu karate

  tradycyjnego Rozwijanie i pogbianie zainteresowao sportem

  Cele programu

 • Program zawiera 13 obszarw treci ksztacenia.

  Trzy pierwsze: rozwijanie umiejtnoci i zdolnoci motorycznych, zapoznanie z zasadami obowizujcymi na dojo oraz

  pojciami stosowanymi na zajciach karate s realizowane na wszystkich zajciach objtych programem.

  Dziesid pozostaych to treci obejmujce nauk poszczeglnych umiejtnoci z zakresu karate tradycyjnego uoonych

  w porzdku metodycznym

  Program

 • Uszczegowieniem treci ksztacenia jest 40 scenariuszy bdcych przykadem realizacji zajd w

  cigu jednego roku przedszkolnego

  W poszczeglnych konspektach wykorzystane s gry i zabawy wspomagajce zarwno zdolnoci poznawcze dzieci, ich sprawnod motoryczn, dajce moliwod

  pozytywnych kontaktw spoecznych

  W opisanych scenariuszach nie brakuje elementw karate tradycyjnego.

  Program

 • Biorc pod uwag du rol pokazu w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym do

  wikszoci konspektw doczone s tablice

  pogldowe, ktre mona wykorzystad podczas prowadzenia zajd.

  Program

 • Planowane dziaania

  1. Nawizanie kontaktu z Dyrekcj przedszkola.

  2. Przedstawienie rodzicom oferty zajd.

  3. Przeprowadzenie zajd pokazowych dla rodzicw w przedszkolu.

  4. Utworzenie grup dwiczebnych.

  5. Realizacja programu w wymiarze 30 45 min. raz w tygodniu.

  6. Ocena efektw pracy dziecka na zajciach poprzez organizacj lekcji otwartych dla rodzicw i Dyrekcji oraz udzia dzieci w pokazach na festynach przedszkolnych.

  7. Przeprowadzenie egzaminu na 9 KYU

  8. Zorganizowanie zawodw w formie festynu rodzinnego

  http://www.przedszkole3.olesnica.pl

 • Przewidywane efekty

  1. Dziecko chtnie uczestniczy w proponowanych formach dziaania i podejmuje nowe wyzwania.

  2. Dziecko akceptuje zasady obowizujce na dojo i pomaga ich przestrzegad.

  3. Dziecko czerpie radod z udziau w zajciach.

  4. Dziecko potrafi wspdziaad w zespole, nabywa umiejtnoci zdrowej rywalizacji.

  5. Dziecko potrafi wykonad zadania wymagane na egzaminie na 9 kyu.

 • Plan realizacji programuWojewdztwo Ilod placwek

  obecnieIlod placwek planowanych

  Liczba dzieciobecnie

  Liczba dzieci planowanych

  Dolnolskie 30 55 900 1650

  Kujawsko pomorskie

  2 6 60 180

  Lubelskie 10 15 300 450

  Lubuskie 4 9 120 270

  dzkie - 10 - 300

  Maopolskie 20 45 600 1350

  Mazowieckie 5 10 150 300

  Opolskie - - - -

 • Realizacja programu

  Czas realizacji programu w roku przedszkolnym:

  - 9 miesicy (padziernik-czerwiec),

  - miesic wrzesieo przeznaczony jest na zadania organizacyjne w placwkach,

  Czas trwania zajd 30-45 min. raz w tygodniu (4-5 zajd w miesicu),

  Liczba instruktorw koordynatorw nadzorujca przebieg wdraania i poprawnoci funkcjonowania programu: 1 osoba na dany region

  Liczba instruktorw prowadzcych zajcia: 1 osoba na 8-10 placwek przedszkolnych,

 • Realizacja programu

  Organem nadzorujcym program pilotaowy bdzie Polski Zwizek Karate Tradycyjnego. Struktura zarzdzaniem programem pilotaowym przedstawia si nastpujco:

  Polski Zwizek Karate Tradycyjnego

  koordynator krajowy

  koordynatorzy regionalni

  instruktorzy prowadzcy zajcia

  w placwkach przedszkolnych

 • Realizacja programu Koordynatorzy regionalni programu May Karateka

  - min. 3 Dan,

  - licencjonowani instruktorzy Polskiego Zwizku Karate Tradycyjnego,

  - posiadajcy szczegowe przeszkolenie i wiedz o programie zajd oglnorozwojowych z elementami karate tradycyjnego oraz z zakresu teorii sportu i metodyki prowadzenia zajd z dziedmi,

  Osoby prowadzce zajcia

  - wyksztacenie pedagogiczne,

  - odbycie specjalistycznego szkolenia z w/w programu,- nabycia umiejtnoci przekazania wiedzy na stopieo uczniowski 9 kyu oraz zobowizane s do staego podnoszenia swoich kwalifikacji w karate

  tradycyjnym

 • Szkolenia koordynatorw i prowadzcych zajcia

  Szkolenia kandydatw chtnych do pracy w przedszkolach odbywad si bd w orodku Centrum Japooskich Sportw i

  Sztuk Walki Dojo - Stara Wie bd w odpowiednich zwizkach wojewdzkich karate tradycyjnego

  Szkolenia obejmowad bd wykady

  - podstawy teorii sportu

  - metodyka prowadzenia zajd z dziedmi

  - podstawy gier i zabaw

  - profilaktyka wad postawy

  - z zakresu organizacji i realizacji programu