Książka streszczeń

of 62 /62
Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego V Ogólnopolska Konferencja ”KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST” Łódź, 21 23 września 2015 r. Streszczenia referatów i posterów

Embed Size (px)

Transcript of Książka streszczeń

 • Katedra Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu dzkiego

  Oddzia dzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego

  V Oglnopolska Konferencja

  KLIMAT I BIOKLIMAT MIAST

  d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Streszczenia referatw i posterw

 • Organizatorzy Konferencji

  Katedra Meteorologii i Klimatologii U

  Oddzia dzki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego 90-139 d, ul. Narutowicza 88

  tel. 42-665-59-50, fax 42-665-59-51

  meteo.geo.uni.lodz.pl

  e-mail: [email protected]

  Komitet Naukowy

  prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (U)

  prof. dr hab. Bogusaw M. Kaszewski (UMCS)

  prof. dr hab. Kazimierz Kysik (U)

  dr hab. Leszek Kolendowicz, prof. UAM (UAM)

  prof. dr hab. Tadeusz Niedwied (U)

  dr hab. Agnieszka Podstawczyska (U)

  prof. dr hab. Rajmund Przybylak (UMK)

  dr hab. Mariusz Szymanowski (UWr)

  prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (UJ)

  prof. dr hab. Joanna Wibig (U)

  Komitet Organizacyjny

  prof. dr hab. Joanna Wibig (przewodniczca)

  prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (sekretarz naukowy, przewodniczcy Oddziau dzkiego PTGeof)

  mgr Iwona Gajda-Pijanowska (sekretarz organizacyjny)

  dr hab. Agnieszka Podstawczyska

  dr Joanna Jdruszkiewicz

  dr Wodzimierz Pawlak

  dr Piotr Piotrowski

  dr Mariusz Siedlecki

  dr Mariusz Zieliski

  mgr Wojciech Radziun

  mgr Szymon Wilk

  Opracowanie techniczne i skad komputerowy

  Iwona Gajda-Pijanowska

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Program

  3

  21 wrzenia 2015 r. (poniedziaek)

  1200

  1215

  O t w a r c i e k o n f e r e n c j i

  1215

  1245

  Kazimierz Kysik Badania klimatu i bioklimatu miast

  w orodku dzkim.

  1400

  1600

  SESJA I str.

  1400

  1420

  Joanna Wibig - Warunki bioklimatyczne w odzi w okresach fal upaw.

  11

  1420

  1440

  Wodzimierz Pawlak - Porwnanie dobowej i sezonowej zmiennoci

  turbulencyjnych strumieni gazw cieplarnianych (pary wodnej,

  dwutlenku wgla i metanu) w centrum odzi.

  12

  1440

  1500

  Mariusz Siedlecki - Midzydobowa zmienno parowania terenowego

  w obszarach zurbanizowanych i rnych typach rolinnoci

  paranaturalnej.

  14

  1500

  1520

  Agnieszka Podstawczyska - Wyniki rocznego monitoringu stenia radonu

  w powietrzu w budynku mieszkalnym w odzi na tle warunkw

  meteorologicznych.

  15

  1520

  1540

  Piotr Piotrowski, Wojciech Radziun - Natenie opadw atmosferycznych

  na obszarze odzi w latach 2011-2014.

  18

  1540

  1600

  Dyskusja

  1620

  1800

  SESJA II str.

  1620

  1640

  Rajmund Przybylak, Joanna Uscka-Kowalkowska, Andrzej Arany,

  Marek Kejna, Mieczysaw Kunz, Rafa Maszewski - Zmiany przestrzenne

  temperatury powietrza w Toruniu w 2012 r.

  19

  1640

  1700

  Magdalena Kuchcik, Pawe Milewski, Krzysztof Baejczyk, Jakub Szmyd -

  Miejska wyspa ciepa w Warszawie - zmienno czasowa i przestrzenna.

  20

  1700

  1720

  Agnieszka Majkowska, Marek Prolniczak, Leszek Kolendowicz,

  Bartosz Czernecki - Miejska wyspa ciepa w Poznaniu na podstawie

  obrazowa satelity Landsat 5 TM.

  21

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Program

  4

  1720

  1740

  Agnieszka Krzyewska, Marek Nowosad, Mateusz Dobek - Silne fale

  termiczne w Lublinie.

  22

  1740

  1800

  Dyskusja

  22 wrzenia 2015 r. (wtorek)

  900

  1040

  SESJA III str.

  900

  920

  Dorota Matuszko - Usonecznienie w miastach na podstawie wybranych

  stacji w Europie.

  23

  920

  940

  Magorzata Kleniewska, Bogdan Chojnicki - Zmienno cakowitego

  promieniowania sonecznego w Warszawie w latach 1964-2013.

  24

  940

  1000

  Joanna Uscka-Kowalkowska - Ekstynkcja bezporedniego promieniowania

  sonecznego w Polsce.

  25

  1000

  1020

  Agnieszka Czerwiska, Janusz Krzycin, Janusz Jarosawski - Wpyw miasta

  na biologicznie czynne promieniowanie soneczne UV - analiza pomiarw

  spektrofotometrem Brewera w Warszawie i Belsku.

  26

  1020

  1040

  Bartosz Czernecki - Ocena potencjau energii sonecznej w Warszawie

  z wykorzystaniem modelu r.sun.

  27

  1040

  1100

  Dyskusja

  1115

  1315

  SESJA IV str.

  1115

  1135

  Anita Bokwa, Petr Dobrovolny, Tamas Gal, Jan Geletic, Agnes Gulyas,

  Monika Hajto, Brigitta Hollosi, Rafa Kielar, Michal Lehnert, Nora Skarbit,

  Pavel Stastny, Marek Svec, Janos Unger, Miroslav Vysoudil, Jakub

  Walawender, Maja Zuvela-Aloise - Wpyw globalnych zmian klimatu

  na warunki bioklimatyczne w miastach Europy rodkowej.

  28

  1135

  1155

  Krzysztof Jarzyna, Grzegorz arnowiecki - Warunki klimatyczne

  i bioklimatyczne terenw rekreacyjnych Kielc na tle klimatu miasta

  i jego otoczenia.

  30

  1155

  1215

  Katarzyna Piotrowicz, Dorota Myszkowska - Dobowe stenie alergennego

  pyku traw w Krakowie w zalenoci od warunkw meteorologicznych.

  31

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Program

  5

  1215

  1235

  Magdalena Kuchcik, Wojciech Dudek, Krzysztof Baejczyk, Anna Baejczyk,

  Pawe Milewski - Alergenno szaty rolinnej na osiedlach mieszkaniowych

  w Warszawie.

  32

  1235

  1255

  Alina Jasek, Mirosaw Zimnoch, Zbigniew Gorczyca, Jarosaw Ncki,

  ukasz Chmura, Kazimierz Raski - rda gazw cieplarnianych

  na terenie miejskim. Badania CO2 i CH4 w Krakowie.

  33

  1255

  1315

  Dyskusja

  1400

  1500

  SESJA POSTEROWA str.

  1. Katarzyna Starosta, Andrzej Wyszogrodzki - Analiza wiatru w Warszawie

  pod ktem wykorzystania energii wiatru w przestrzeni miejskiej.

  47

  2. Katarzyna Kudacz, Dorota Matuszko - Zmienno sytuacji

  meteorotropowych w Rzeszowie.

  48

  3. Katarzyna Rozbicka, Tomasz Rozbicki - Ocena warunkw bioklimatycznych

  na podstawie wskanika UTCI w poudniowej czci Warszawy.

  49

  4. Maciej Kryza, Mariusz Szymanowski, Hanna Ojrzyska, Magorzata Werner,

  Kinga Waaszek - Zrnicowanie pola temperatury we Wrocawiu

  z zastosowaniem interpolacji przestrzennej i WRF.

  50

  5. Marek Prolniczak, Leszek Kolendowicz, Agnieszka Majkowska,

  Bartosz Czernecki - Uwarunkowania synoptyczne miejskiej wyspy ciepa

  w Poznaniu.

  51

  6. Marek Prolniczak, Katarzyna Szyga-Pluta, Leszek Kolendowicz - Bioklimat

  wybranych miast Pasa Wybrzey Poudniowobatyckich.

  52

  7. Krystyna Bry, Hanna Ojrzyska - Bodcowo klimatu Wrocawia.

  53

  8. Magorzata Czarnecka, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz - Inwersje termiczne

  a zanieczyszczenie powietrza.

  54

  9. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Agnieszka Mkosza - Warunki

  biometeorologiczne i aerosanitarne a wezwania Pogotowia Ratunkowego

  w Szczecinie.

  55

  10. Piotr Piotrowski, Szymon Wilk - Uwarunkowania cyrkulacyjne miejskiej

  wyspy ciepa w odzi.

  56

  11. Ewa Krajny, Leszek Ordka - Wykorzystanie danych sondau akustycznego

  atmosfery do oceny warunkw wentylacyjnych miasta na przykadzie

  Krakowa.

  57

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Program

  6

  12. Joanna Jdruszkiewicz, Mariusz Zieliski - Charakterystyka wysokich

  dobowych sum opadw w odzi na tle cyrkulacji atmosferycznej.

  59

  23 wrzenia 2015 r. (roda)

  900

  1040

  SESJA V str.

  900

  920

  Piotr Piotrowski, Joanna Jdruszkiewicz, Bartomiej Pietras - Czynniki

  atmosferyczne wpywajce na koncentracj pyowych zanieczyszcze

  powietrza w Krakowie.

  35

  920

  940

  Magorzata Kleniewska, Dariusz Goaszewski, Grzegorz Majewski,

  Katarzyna Rozbicka, Tomasz Rozbicki - Tendencje zmian warunkw

  termicznych w aglomeracji warszawskiej w latach 1960 -2010.

  36

  940

  1000

  Zenon Nieckarz - Wpyw miast i terenw zurbanizowanych na jako

  pomiarw naturalnych pl magnetycznych.

  37

  1000

  1020

  Lech Gawu, Szymon Wilk Porwnanie wybranych przypadkw rozkadu

  przestrzennego temperatury powietrza i powierzchni Ziemi na przykadzie

  aglomeracji dzkiej.

  38

  1020

  1040

  Dyskusja

  1115

  1315

  SESJA VI str.

  1115

  1135

  Piotr Piotrowski - Uwarunkowania cyrkulacyjne i wilgotnociowe

  ekstremalnych opadw atmosferycznych w odzi.

  39

  1135

  1155

  Joanna Jdruszkiewicz, Mariusz Zieliski, Piotr Moniewski - Wpyw wielkoci

  opadw na pooenie zwierciada wd gruntowych na przykadzie odzi.

  40

  1155

  1215

  Wojciech Radziun - Analiza rozkadu przestrzennego wysokich sum opadw

  atmosferycznych w odzi w latach 2011-2013 w odniesieniu do sytuacji

  synoptycznych.

  41

  1215

  1235

  Piotr Piotrowski - Opady atmosferyczne w Polsce rodkowej

  na tle transportu pary wodnej.

  42

  1235

  1255

  Mariusz Zieliski - Zastosowanie scyntylometrii w obszarach

  zurbanizowanych na przykadzie odzi.

  43

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Program

  7

  1255

  1315

  Krzysztof Fortuniak, Wodzimierz Pawlak, Mariusz Siedlecki, Mariusz

  Zieliski - Wybrane charakterystyki ruchu turbulencyjnego powietrza

  nad obszarem zurbanizowanym na przykadzie odzi.

  44

  1310

  1330

  D y s k u s j a i z a k o c z e n i e o b r a d

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  REFERATY

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  11

  WARUNKI BIOKLIMATYCZNE W ODZI

  W OKRESACH FAL UPAW

  Joanna Wibig Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Wspczesnemu ociepleniu klimatu, mimo niewielkiego tylko wzrostu redniej

  temperatury, towarzyszy wyrany wzrost czstoci pojawiania si upaw w Polsce (BACC,

  2015). Fale upaw s szczeglnie niebezpieczne dla mieszkacw miast, poniewa na

  obszarze miasta bardzo wysokim temperaturom w okresie dnia towarzysz czsto wysokie

  temperatury w nocy pojawiaj si tzw. tropikalne noce, czyli noce, podczas ktrych

  temperatura jest wysza od 20C. Dodatkowo falom upaw czsto towarzysz niekorzystne

  warunki wilgotnociowe. Ostatnie dwa sezony letnie w Polsce obfitowaly w dni gorce

  i upalne. Jednoczenie na obszarze odzi i okolicy pracowaa w tym okresie sie 12

  posterunkw mierzcych temperatur i wilgotno powietrza z czstotliwoci 5 minut.

  W oparciu o te dane przeanalizowano warunki biometeorologiczne w odzi i okolicy

  w okresach upaw, czyli okresach, w ktrych temperatura maksymalna w miecie

  przekraczaa 30C.

  Na podstawie temperatury i wilgotnoci policzono kilka wskanikw

  biometeorologicznych dla dni upalnych: czas wystpowania temperatury przekraczajacej

  30C, czas wystpowania temperatury nocnej poniej 20C w dni upalne, temperatura

  pozorna (Steadman 1979, Kuchcik 2006), temperatura ekwiwalentna (Cena i Grzegorczuk

  1966) i indeks THI. Na podstawie tych wskanikw porwnano warunki termiczne w rnych

  regionach miasta i na terenie otaczajcym.

  Bibliografia BACC Author Team, 2015, Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, Springer

  International Publishing.

  Cena M., Gregorczuk M., 1966, Rozkad temperatury ekwiwalentnej na obszarze Polski. Roczniki

  Nauk Rolniczych, D, 119, 191211.

  Kuchcik M., 2006, Fale upaw w Polsce w latach 19932002. Przegld Geograficzny, 78 (3), 397

  412.

  Steadman R.G., 1979, The assessment of sultriness. Journal of Applied Meteorology, 18, 861885.

  Szczeniewska, J., Wibig J., 2008, The influence of UHI on the intensity and duration of heat waves.

  [w:] Kysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.) Klimat i bioklimat miast. Wyd. Uniwersytetu

  dzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii U, d, 561570.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  12

  PORWNANIE DOBOWEJ I SEZONOWEJ ZMIENNOCI

  TURBULENCYJNYCH STRUMIENI GAZW CIEPLARNIANYCH

  (PARY WODNEJ, DWUTLENKU WGLA I METANU)

  W CENTRUM ODZI

  Wodzimierz Pawlak Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Wymiana gazw cieplarnianych pomidzy podoem a atmosfer jest jednym

  z najwaniejszych procesw wpywajcych na klimat Ziemi. Zagadnienie to jest rwnie

  istotne w zwizku z obserwowanymi w ostatnich latach zmianami klimatu. Wyniki

  prowadzonych od lat pomiarw wiadcz o tym, e jednym z czynnikw odpowiedzialnych

  za globalne ocieplenie jest wzrost koncentracji gazw cieplarnianych w atmosferze.

  Precyzyjne pomiary czasowej zmiennoci koncentracji oraz wymiany gazw cieplarnianych

  midzy podoem a atmosfer maj zatem kluczowe znaczenie dla zrozumienia ich roli

  w systemie klimatycznym. Pojawienie si na szersz skal okoo 20 lat temu odpowiednich

  przyrzdw umoliwio rozwj bada nad turbulencyjn wymian gazw cieplarnianych

  pomidzy podoem a atmosfer. Efektem tych pomiarw jest do dobrze opisana zmienno

  strumieni pary wodnej i dwutlenku wgla w rnych skalach czasowych oraz wyznaczenie

  zalenoci midzy sposobem uytkowania powierzchni a intensywnoci i kierunkiem

  wymiany. Wyniki te dotycz jednak gwnie terenw pokrytych rolinnoci, w rnym

  stopniu uytkowanych przez czowieka. Badania tego typu na obszarach zurbanizowanych

  przeprowadzono jedynie w kilkunastu miastach na wiecie, co pozwolio na uzyskanie

  wstpnych informacji o wpywie urbanizacji na czasow zmienno wymiany gazw

  cieplarnianych. Z kolei turbulencyjna wymiana metanu midzy podoem a atmosfer jest

  procesem, ktry dopiero zaczyna by badany. Koncentracja tego gazu jest okoo 200 razy

  mniejsza w porwnaniu z dwutlenkiem wgla, jednak ze wzgldu na jego wysoki potencja

  cieplarniany badania wymiany powinny by rozwijane rwnie intensywnie jak w przypadku

  pary wodnej i dwutlenku wgla. Dotychczasowe pomiary koncentroway si na terenach

  bdcych najwikszymi naturalnymi rdami metanu dla atmosfery, czyli na terenach

  podmokych oraz na polach ryowych. Niestety do chwili obecnej przeprowadzono zaledwie

  kilka kampanii pomiarowych na terenach zurbanizowanych, podczas gdy miasto moe by

  znaczcym rdem metanu dla atmosfery (spalanie paliw kopalnych, kanalizacja, wycieki

  z gazocigw itd.). Liczba stacji wyposaonych w czujniki umoliwiajce pomiar

  turbulencyjnego strumienia metanu na terenach miejskich jest, w porwnaniu z liczb stacji

  rejestrujcych wymian dwutlenku wgla, zdecydowanie niewystarczajca.

  Celem opracowania jest porwnanie wynikw pomiarw turbulencyjnej wymiany

  pary wodnej, dwutlenku wgla i metanu w centrum odzi. Cige pomiary strumieni tych

  gazw prowadzone s w Katedrze Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu dzkiego od

  2000 (para wodna), 2006 (dwutlenek wgla) oraz 2013 (metan). W opracowaniu

  skoncentrowano si na okresie lipiec 2013 sierpie 2015, kiedy na stacji pomiarowej

  zlokalizowanej przy ul. Lipowej 81 w odzi rwnoczenie mierzone byy strumienie

  wszystkich trzech wymienionych gazw. Wartoci strumieni wyznaczono za pomoc metody

  kowariancji wirw najdokadniejszej i obecnie najszerzej stosowanej do cigych pomiarw

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  13

  turbulencyjnej wymiany, masy, energii i pdu. W trakcie pomiarw zastosowano standardowy

  zestaw pomiarowy skadajcy si z anemometru ultradwikowego oraz analizatorw

  gazowych pary wodnej, dwutlenku wgla i metanu. Z przeprowadzonych w latach 20132015

  pomiarw wynika, e w sezonowej i dobowej zmiennoci strumieni badanych gazw mona

  zaobserwowa zarwno podobiestwa jak i rnice. Wszystkie mierzone strumienie

  turbulencyjne charakteryzuj si wyranym rytmem rocznym. W przypadku strumienia pary

  wodnej FH2O maksimum obserwowane jest w lecie, podczas gdy maksymalne wartoci

  strumieni dwutlenku wgla FCO2 i metanu FCH4 pojawiaj si w zimie. Ponadto strumienie

  FH2O, FCO2 i FCH4 charakteryzuj si wyranym rytmem dobowym. Rytm ten w przypadku

  strumienia pary wodnej szczeglnie wyrany jest w lecie, z maksimum w cigu dnia.

  Strumie dwutlenku wgla najwyraniejsz zmiennoci dobow charakteryzuje si w zimie.

  W przypadku strumienia metanu wyrany rytm dobowy pojawia si przede wszystkim

  w ciepej poowie roku. Dobowa zmienno strumienia dwutlenku wgla w chodnej poowie

  roku charakteryzuje si ponadto dwoma maksimami, ktre nie s obserwowane w przypadku

  pozostaych strumieni. Poniewa dwutlenek wgla i metan na terenach zurbanizowanych

  pochodzi gwnie z emisji antropogenicznych, strumienie FCO2 i FCH4 odznaczaj si

  rwnie rytmem tygodniowym wartoci strumieni w weekendy s, zwaszcza w przypadku

  FCO2, wyranie nisze. Zmienno taka nie zostaa zaobserwowana w przypadku strumienia

  pary wodnej FH2O.

  Praca zostaa sfinansowana ze rodkw Narodowego Centrum Nauki w latach 20112016

  w ramach projektu badawczego nr. 2011/01/D/ST10/07419.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  14

  MIDZYDOBOWA ZMIENNO PAROWANIA TERENOWEGO

  W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH I RNYCH TYPACH

  ROLINNOCI PARANATURALNEJ

  Mariusz Siedlecki Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Parowanie terenowe w obszarach zurbanizowanych, z uwagi na znaczny odsetek

  powierzchni sztucznych, jest zwykle mniejsze w stosunku do obszarw naturalnych bd

  rolniczych. W pracy zaprezentowano porwnanie midzydobowej zmiennoci parowania

  terenowego w miecie, w obszarach rolniczych i terenach bagiennych w rnych warunkach

  pogodowych. W tym celu wykorzystano serie pomiarw pionowego strumienia pary wodnej

  netto wykonywanych w odzi (z wykorzystaniem metody kowariancyjnej), ktre porwnano

  z wynikami oceny parowania terenowego na obszarach rolniczych (stacja Annosaw pooona

  ok. 60 km na wschd od odzi) oraz w obszarach podmokych (pomiary na terenie

  Biebrzaskiego Parku Narodowego). Przeprowadzono porwnanie przebiegw dobowych

  parowania terenowego na tle wybranych elementw meteorologicznych w rnych porach

  roku i sytuacjach synoptycznych.

  W okresie zimowym w warunkach odwily, zarwno w miecie jak na obszarach

  rolniczych, parowanie terenowe jest bardzo niskie, bez wyranego przebiegu dobowego.

  Wyrane rnice w przebiegu dobowym parowania terenowego miedzy miastem a obszarami

  niezurbanizowanymi pojawiaj si w ciepej porze roku. Na przykad na pocztku wiosny

  (1620.III.2012) w warunkach sonecznej i ciepej pogody nad polem uprawnym nastpi

  bardzo wyrany wzrost parowania terenowego. W godzinach poudniowych parowanie

  terenowe byo wysze o 2030% od tego zaobserwowanego w miecie. Jeszcze wiksze

  rnice pojawiy si midzy parowaniem terenowym w miecie a terenami bagiennymi.

  W lecie (510.VII.2013) w warunkach pogody wyowej, z temperatur maksymalna powyej

  22C najwysze sumy godzinne parowania terenowego byy blisko 40% wysze od tych

  w miecie. Rwnie odmiennie ksztatuje si przebieg dobowy parowania terenowego po

  wystpieniu opadw atmosferycznych. Na przykad po krtkotrwaych opadach

  atmosferycznych w dniu 16 maja 2012 roku sumy godzinne parowania terenowego w miecie

  ksztatoway si na podobnym poziomie jak przed wystpieniem opadw. Zupenie odmienna

  jest dynamika parowania terenowego na stacji zamiejskiej. W podobnych warunkach

  pogodowych nad polem uprawnym po okresie opadw wartoci ciepa utajonego (Qe)

  znacznie wzrastaj. O ile przed opadami maksymalne wartoci Qe w godzinach

  poudniowych oscyloway na poziomie do 200 Wm-2

  to po opadach wartoci te osigaj

  poziom przekraczajcy 300 Wm-2

  .

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  15

  WYNIKI ROCZNEGO MONITORINGU STENIA RADONU

  W POWIETRZU W BUDYNKU MIESZKALNYM W ODZI

  NA TLE WARUNKW METEOROLOGICZNYCH

  Agnieszka Podstawczyska Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  W wietle bada epidemiologicznych wzgldnie niskie stenie radonu (Rn-222)

  w powietrzu w budynkach rzdu 100 Bqm-3

  jest istotnym statystycznie czynnikiem wzrostu

  ryzyka zachorowania na nowotwr puc u osb dugotrwale przebywajcych w takim

  rodowisku zamieszkania, pracy itp. (WHO 2009). Dyrektywa Unii Europejskiej

  Euratom/2013/59/ z 5 grudnia 2013 r. definiuje przenikanie radonu z gruntu do pomieszcze

  jako sytuacj naraenia istniejcego podlegajcego ograniczeniom i nakada na kraje

  czonkowskie UE obowizek opracowania do 2018 r. tzw. narodowego planu radonowego

  zawierajcego m.in. krajowe poziomy referencyjne stenia Rn-222 w pomieszczeniach.

  Prawo Atomowe w Polsce z 2004 r. znioso wszelkie ograniczenia w stosunku do radonu,

  traktujc ten gaz promieniotwrczy jako naturalne naraenie nie podlegajce ograniczeniom.

  Przygotowywany aktualnie w Polsce krajowy plan radonowy dostosowany do Dyrektywy

  Euratom zniesie marginalizowanie zagadnienia monitorowania Rn-222 w pomieszczeniach,

  zwaszcza, e w naszej strefie klimatycznej proporcja czasu ekspozycji na Rn-222 i jego

  radioaktywne pochodne (bizmut, polon, ow) to 80% w budynkach i 20% na wolnym

  powietrzu. Radon i jego pochodne to najwiksze rdo naraenia radiacyjnego na Ziemi.

  W rocznej dawce efektywnej promieniowania jonizujcego, jak statystyczny mieszkaniec

  Polski otrzymuje ze rde naturalnych, Rn-222 stanowi ok. 40% (zbliona warto do

  redniej wiatowej) (UNSCEAR 2000, Raport PAA 2014).

  Celem pracy jest prba oceny wpywu czynnika meteorologicznego, ktry wrd

  innych czynnikw, tj. rodowisko emisji, konstrukcja budynku czy styl ycia mieszkacw,

  determinuje poziom stenia Rn-222 w powietrzu w wolnostojcym budynku mieszkalnym.

  Niniejsze opracowanie wpisuje si w nurt niepopularnych w Polsce bada stenia Rn-222

  w budynkach z uwagi na zastosowanie precyzyjnej aparatury zapewniajcej cigy monitoring

  stenia w trybie dyfuzyjnym (automatyczna komora jonizacyjna AlphaGUARD

  PQ2000PRO). Baz danych wykorzystan w pracy tworz 1-godz. rednie wartoci stenia

  Rn-222 rejestrowane na parterze w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym w odzi

  w okresie 356 dni (od 20 maja 2014 r. do 10 maja 2015 r.). Powierzchnia parteru domu to

  100 m2, a jego wysoko wynosi 3 m. To meteorologiczne dla serii radonu stanowiy

  pomiary temperatury powietrza wewntrz budynku i w warunkach zewntrznych, wartoci

  cinienia atmosferycznego, wysoko opadw atmosferycznych monitorowanych w odleglej

  o ok. 3 km stacji meteorologicznej. W analizie wykorzystano take dzienne typy cyrkulacji

  atmosferycznej wyznaczone wg obiektywnej metody Piotrowskiego na podstawie kierunku

  wiatru geostroficznego i wirowoci cicia (Piotrowski 2009).

  rednie roczne stenie Rn-222 w badanym budynku wynosio 47 Bqm-3

  (Bq

  bekerel, 1 Bqm-3

  oznacza 1 rozpad promieniotwrczy na 1 sekund w 1 m3 powietrza;

  49 Bqm-3

  rednia dla Polski) i zmieniao si w poszczeglnych porach roku najnisze

  zanotowano latem, przecitnie 22 Bqm-3

  , a najwysze jesieni, przecitnie 56 Bqm-3

  .

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  16

  Dzienna zmienno stenia Rn-222 w okresie bytowania mieszkacw domu (4 osoby) bya

  bardzo wyrana z maksimum w nocy i minimum w dzie, a zanikna w okresie cakowitego

  zamknicia domu na okres wakacyjny. To wiadczy o istotnym wpywie wentylowania

  pomieszcze (otwieranie drzwi, okien) na cykl dobowy stenia tego radionuklidu. W okresie

  zamknicia (nieuytkowania) domu poziom stenia Rn-222 wzrs 5-krotnie w stosunku do

  redniego poziomu dla okresu letniego.

  Porwnanie zmian stenia Rn-222 z wartociami rnicy temperatury powietrza

  wewntrz budynku a temperatur panujc na zewntrz wykazao dodatni korelacj we

  wszystkich porach roku z wyjtkiem zimy. Zim wykorzystanie przez mieszacw domu

  ogrzewania kominkowego mogo intensyfikowa wentylacj pomieszczenia i wpyn na

  zmniejszenie koncentracji radionuklidu w powietrzu. Ten efekt by opisywany dla domw

  w Szwecji przez Hubbard i in. (1996). Wielu autorw np. Nazaroff i Nero (1988), Marley

  (2001), Rowe i in. (2002), Karpiska i in. (2004) wskazuje tzw. efekt kominowy (wywoany

  zmniejszaniem temperatury powietrza na zewntrz budynku w stosunku do warunkw

  termicznych panujcych wewntrz domu) jako kluczowy czynnik intensyfikujcy przepyw

  radonu z gruntu do budynku. Rnica temperatury powietrza generuje ujemn rnic

  cinienia powietrza midzy wntrzem budynku a otoczeniem (rzdu kilku Pa), ktra

  wywouje zasysanie Rn-222 z podoa do budynku.

  Przesank do analizy wpywu wartoci cinienia atmosferycznego oraz typu

  cyrkulacji na poziom stenia Rn-222 w budynku byy wyniki analizy pilotaowej serii

  pomiarw dokonanych w odzi w korelacji ze zmianami cinienia atmosferycznego i typem

  cyrkulacji (Podstawczyska, Kozak 2008). Wyniki uzyskane przez Autork w 2007 r.

  wskazyway na wyrany wpyw tego elementu pogody na przebieg zmian stenia Rn-222

  w powietrzu w budynku. Hipoteza ta niestety nie uzyskaa potwierdzenia w wietle bada

  w oparciu o dane z okresu maj 2014 maj 2015 prowadzonych dla potrzeb niniejszego

  opracowania.

  Kolejnym elementem pogody analizowanym w korelacji ze steniem Rn-222 byy

  opady atmosferyczne. Wyniki bada wykazay wyrany spadek stenia Rn-222 po okresach

  opadowych. Monitorowany dom pooony jest na terenie o pytkim zwierciadle wd

  gruntowych (0,40,7 m poniej poziomu gruntu). Jak wynika z rozwaa teoretycznych woda

  w gruncie blokuje transport Rn-222 do atmosfery i do budynkw. Podobne wnioski

  zaprezentowa Francesco i in. (2010) badajc stenie Rn-222 we Woszech w budynkach

  pooonych na terenie o pytko wystpujacych wodach gruntowych.

  Wnioski pynce z przedstawionych bada wymagaj potwierdzenia w oparciu

  o dusz seri obserwacyjn. Prezentowana baza danych o poziomie stenia Rn-222

  w budynku na tle wybranych elementw meteorologicznych stanowi unikatowy w Polsce

  materia, ktry moe by wykorzystany do weryfikacji modelu transportu radonu do

  budynkw, co bdzie dalszym etapem prac badawczych w zakresie prezentowanej

  problematyki.

  Literatura De Francesco S., Tommasone F.P., Cuoco E., Tedesco D., 2010, Indoor radon seasonal variability at

  different floors of buildings. Radiation Measurements, 45, s. 928934.

  Hubbard L.M., Mellander H., Swedjemark A.A., 1996, Studies on temporal variations of radon in

  Swedish single-family houses. Environmental International, Vol. 22, Suppl. 1, s. S715S722.

  Karpiska M., Mnich Z., Kapaa J., Antonowicz K., 2004, Seasonal changeability of indoor radon

  concentrations in one-family house. Nukleonika, 49, 1, s. 3336.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  17

  Marley F., 2001, Investigation of the influences of atmospheric conditions on the variability of radon

  and radon progeny in buildings. Atmospheric Environment, 35, 53475360.

  Nazaroff W.W., Nero A.V. jr., 1988, Radon and its decay products in indoor air. A Wiley-Interscience

  Publication, New York, 518 s.

  Piotrowski P., 2009, Obiektywna metoda klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej dla Polski. Acta

  Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 10, 216 s.

  Podstawczyska A., Kozak K., 2008, Preliminary results of measurements of radon (222Rn)

  concentration in the air in d. [w:] Kysik K., Wibig J., Fortuniak K. (red.) Klimat i bioklimat

  miast. Wyd. Uniwersytetu dzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii U, d, 467476.

  Raport PAA, 2014, Raport Roczny Dziaalnoci Prezesa Pastwowej Agencji Atomistyki oraz ocena

  stanu bezpieczestwa jdrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2014 roku

  http://paa.gov.pl/sites/default/files/RaportPrezesaPAA2014.pdf

  Rowe J.E., Kelly M., Price L.E., 2002, Weather system scale variation in radon-222 concentration of

  indoor air. Science of the Total Environment, 284, 157166.

  UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 2000, Report

  Sources and effects of ionizing radiation, Annex B Exposures from natural radiation sources,

  s. 84141, http://www.unscear.org/docs/reports/2008/09-86753.

  WHO Handbook on Indoor Radon. A Public Health Perspective, 2009, Zeeb H., Shannoun F. (eds.),

  World Health Organization Press, Geneva, 95 s.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja I

  18

  NATENIE OPADW ATMOSFERYCZNYCH

  NA OBSZARZE ODZI W LATACH 2011-2014

  Piotr Piotrowski, Wojciech Radziun Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Natenie opadw atmosferycznych zostao okrelone w oparciu o dane z punktw

  pomiarowych rozmieszczonych na obszarze aglomeracji dzkiej oraz w jej pobliu.

  Zasadniczymi celami opracowania jest sprawdzenie, jaki kierunek adwekcji sprzyja

  szczeglnie silnym opadom atmosferycznym i jaki jest ich rozkad przestrzenny na obszarze

  miasta w zalenoci od kierunku adwekcji. Analiza rozkadu przestrzennego suy

  sprawdzeniu, czy obszar miejski ma wpyw na modyfikacj pola opadu. Sprawdzono rwnie

  dugotrwao opadw atmosferycznych w poszczeglnych porach roku. W przypadkach

  wysokiego natenia opadw atmosferycznych zanalizowano sytuacje synoptyczne, ktre im

  sprzyjay.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja II

  19

  SPATIAL AND TEMPORAL CHANGES OF AIR TEMPERATURE

  IN TORU (CENTRAL POLAND) IN 2012

  Rajmund Przybylak 1, Joanna Uscka-Kowalkowska

  1, Andrzej Arany

  1, Marek Kejna

  1,

  Mieczysaw Kunz 2, Rafa Maszewski

  1

  1 Nicolaus Copernicus University, Faculty of Earth Sciences

  Department of Meteorology and Climatology, Toru

  [email protected] 2 Nicolaus Copernicus University, Faculty of Earth Sciences, Department of Geomatics and Cartography

  In this article, the results of an investigation into the pattern and development of the

  urban heat island (UHI) in Toru (central Poland) are presented. For the analysis, daily mean

  temperature (Ti) as well as daily maximum (Tmax) and minimum (Tmin) temperatures for 2012

  gathered for 20 sites, evenly distributed in the area of city, have been taken as source data.

  To characterise the UHI more completely, in addition, diurnal temperature range (DTR) as

  well as number of hot (Tmax > 25C), very hot (Tmax > 30C), frosty (Tmax < 0C), very frosty

  (Tmax 10C) days, and days with tropical nights (Tmin > 20C) were also calculated. The

  impact of weather conditions (cloudiness and wind speed) and atmospheric circulation on the

  UHI in the study area was investigated.

  In Toru, according to the present study, the average UHI intensity in 2012 was equal

  to 1.0C. The number of hot and very hot as well as frosty and very frosty days slightly

  increased/decreased respectively in the city centre, in comparison with rural areas by no more

  than 24 days. In Toru, the rise of cloudiness and wind speed lead to a decrease of the

  magnitude of the UHI, in a way similar to observed changes in other, markedly larger, Polish

  cities. We found, however, that the effect of cloudiness is slightly greater than wind speed.

  Generally, in most cases anticyclonic situations favour increased thermal contrast between

  rural and city areas, particularly in summer. Directions of air advections which both markedly

  and slightly influenced the UHI intensity were determined. The influence of atmospheric

  circulation on Tmax is significantly smaller than on Ti and Tmin, and does not exceed 0.5C.

  Our investigations reveal that Toru has a typical pattern and development to its UHI,

  similarly to other Polish cities.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja II

  20

  MIEJSKA WYSPA CIEPA W WARSZAWIE -

  - ZMIENNO CZASOWA I PRZESTRZENNA

  Magdalena Kuchcik, Pawe Milewski, Krzysztof Baejczyk, Jakub Szmyd Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

  Zakad Geoekologii i Klimatologii, Warszawa

  [email protected]

  Podstaw badania miejskiej wyspy ciepa w Warszawie (UHI) jest sie pomiarw

  termiczno-wilgotnociowych w aglomeracji warszawskiej zoona z 28 rejestratorw

  (18 w miecie oraz 10 na przedmieciach). Dane te s uzupeniane pomiarami z 8 stacji

  innych operatorw Podstawow miar intensywnoci miejskiej wyspy ciepa jest UHI index

  rnica temperatury minimalnej pomidzy dan stacj a stacj Warszawa-Okcie.

  Przestrzenne zrnicowanie MWC w Warszawie zostao zilustrowane przy wykorzystaniu

  oprogramowania ArcGIS w wersji 10.1. do interpolacji danych pomiarowych wykorzystano

  metod krigingu.

  Oglna analiza wskazuje, e w latach 19812011 MWC pojawiaa si w Warszawie

  przez blisko 87% dni. W poszczeglnych porach roku czsto miejskiej wyspy ciepa wahaa

  si od 80% zim do 94% latem. Zasig przestrzenny MWC w Warszawie odzwierciedla

  zasig obszaru intensywnej zabudowy i jest raczej stay. Zmienia si za intensywno MWC.

  Widoczna jest jej dynamika dobowa, sezonowa oraz roczna. W latach 20112012

  Warszawska miejska wyspa ciepa jest najbardziej intensywna jesieni (UHI-index > 2,5C),

  natomiast najmniej zim (UHI-index < 1,5C). rednio w roku intensywno miejskiej

  wyspy ciepa w centralnej czci miasta osiga okoo 2,0C. Intensywno miejskiej wyspy

  ciepa istotnie maleje wraz z odlegoci od centrum miasta by zanikn w odlegoci

  ok. 1012 km.

  Natenie miejskiej wyspy ciepa w niewielkim stopniu zaley od masy powietrza

  zalegajcej nad miastem. rednio najwiksze natenie MWC obserwowane jest w masie

  powietrza polarnego kontynentalnego (PPk) (UHI-index 3,0C), najmniejsze za w masie

  powietrza zwrotnikowego (PZ) (UHI-index 2,0C).

  Przebiegi dobowe temperatury powietrza wyranie wskazuj na przesuwanie si

  najwikszego natenia UHI, w zalenoci od godziny zachodu i wschodu Soca.

  Maksymalne natenie MWC w latach 2011 i 2012 wynioso 9,9C (12 maja 2011 r.).

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja II

  21

  MIEJSKA WYSPA CIEPA W POZNANIU

  NA PODSTAWIE OBRAZOWA SATELITY LANDSAT 5 TM

  Agnieszka Majkowska, Marek Prolniczak, Leszek Kolendowicz, Bartosz Czernecki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia Nauk Geograficznych i Geologicznych

  Instytut Geografii Fizycznej i Ksztatowania rodowiska Przyrodniczego, Zakad Klimatologii

  [email protected]

  Gwnym celem opracowania jest zbadanie intensywnoci miejskiej wyspy ciepa na

  podstawie danych (temperatura powietrza) pochodzcych z 9 punktw pomiarowych

  zlokalizowanych w Poznaniu z okresu czerwiec 2008 maj 2013 oraz danych satelitarnych

  Landsat 5 TM. Na podstawie danych pochodzcych z punktw pomiarowych

  umiejscowionych w rnych typach uytkowania terenu za pomoc techniki krigingu

  wykonano rednie mapy rozkadu przestrzennego miejskiej wyspy ciepa w Poznaniu.

  Nastpnie na podstawie danych satelitarnych Landsat 5 TM 15 scen wykonano redni

  map temperatury radiacyjnej (LST Land Surface Temperature) oraz powierzchniowej

  miejskiej wyspy ciepa (SUHI Surface Urban Heat Island).

  Dane pomiarowe jednoznacznie wskazuj, i rednia roczna intensywno miejskiej

  wyspy ciepa osiga warto okoo 1,0 K (wiksze wartoci w ciepej poowie roku). Na

  podstawie danych satelitarnych Landsat oraz Corine Land Cover 2006 wykazano, i

  najwiksz intensywno SUHI odnotowano na obszarach zwartej zabudowy oraz na

  obszarach przemysowych. Najnisz intensywnoci SUHI charakteryzuj si obszary

  zielone pokryte lasami liciastymi.

  W celu przeliczenia LST z danych satelitarnych Landsat 5 TM do temperatury

  powietrza na 2 m nad poziomem gruntu utworzono liniowe oraz nieliniowe modele regresyjne

  wykazujce okoo 80% dopasowania. W opracowaniu do przeliczenia wykorzystano

  nieliniowy model regresyjny.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja II

  22

  SILNE FALE TERMICZNE W LUBLINIE

  Agnieszka Krzyewska, Marek Nowosad, Mateusz Dobek Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lublinie, Wydzia Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

  Zakad Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Jedn z cech klimatu Polski jest pojawianie si cieplejszych i chodniejszych dni

  (w odniesieniu do redniej wieloletniej temperatury powietrza) we wszystkich porach roku.

  Takie kilkudniowe okresy ze szczeglnie wysok lub szczeglnie nisk temperatur

  dotyczc okrelonego miejsca nazywane s w literaturze falami ciepa i falami chodu.

  Celem niniejszej pracy jest wykrycie oraz scharakteryzowanie fal termicznych

  w Lublinie, w czasie wystpowania ktrych rednia dobowa temperatura powietrza odbiegaa

  od redniej wieloletniej o przynajmniej 2 odchylenia standardowe przez 3 kolejne dni. Fale te

  nazwano silnymi falami termicznymi.

  Za siln fal chodu przyjto trzy kolejne dni, w ktrych rednia dobowa temperatura

  powietrza speniaa (ti) warunek:

  ti < tr 2

  za za siln fal ciepa:

  ti > tr + 2

  gdzie:

  tr rednia wieloletnia temperatura powietrza danego dnia w roku,

  odchylenie standardowe redniej dobowej temperatury powietrza obliczone dla

  tego samego dnia roku.

  Materiaem do niniejszego opracowania s wartoci redniej dobowej temperatury

  powietrza z Obserwatorium Meteorologicznego UMCS w Lublinie (Plac Litewski) dotyczce

  wielolecia 19522010.

  Silnych fal chodu byo ponad dwukrotnie wicej ni silnych fal ciepa. Silne fale

  termiczne nie pojawiay si w kadym roku. Najwicej silnych fal chodu (po 4) notowano

  w latach 1954 i 1963 oraz (po 3) 1956, 1962, 1971, 1978 i 2002, natomiast silnych fal ciepa

  najwicej zanotowano w 1963 (2). Silne fale chodu czciej pojawiay si po kilka razy

  w cigu roku, podczas gdy silne fale ciepa w wikszoci przypadkw tylko raz na rok.

  W badanym okresie zauwaono 24 silne fale ciepa, na ktre skadao si 17 fal

  trzydniowych, 5 czterodniowych oraz po 1 trwajcej 5 i 8 dni. Najdusza 8 dniowa fala,

  wystpia od 26.07. do 02.08.1994 r. Ponad dwukrotnie wicej 54 przypadki zanotowano

  silnych fal chodu. Podobnie jak przy silnych falach ciepa, dominoway fale trzydniowe

  (25 przypadki). Dusze fale czterodniowe wystpiy 17 razy, piciodniowe 6 razy,

  szeciodniowe 5 razy. Najdusza, omiodniowa fala, miaa miejsce jeden raz, w dniach

  0714.02.1956 r.

  Wiksza liczba silnych fal chodu charakteryzowaa pierwsz poow analizowanego

  okresu. Z kolei w drugiej jego czci dominoway silne fale ciepa. Na przeomie lat 50-tych i

  60-tych oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku obserwowano wiksz liczb silnych fal

  termicznych ni w pozostaych latach.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja III

  23

  USONECZNIENIE W MIASTACH

  NA PODSTAWIE WYBRANYCH STACJI W EUROPIE

  Dorota Matuszko Uniwersytet Jagielloski w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakad Klimatologii

  [email protected]

  W literaturze klimatologicznej panuje pogld, e obszary miejskie odznaczaj si

  mniejszym usonecznieniem ni tereny pozamiejskie (Kuczmarski 1982, Morawska-

  Horawska 1984, Marciniak i Wjcik 1991). Straty te ocenia si na okoo 515% (Landsberg

  1981, Lewiska 2000). Autorzy wielu opracowa dotyczcych wieloletniej zmiennoci

  usonecznienia w Europie (m.in. Brazdil i in. 1994, Sanchez-Lorenzo i in. 2008) zwracaj

  uwag na podobne tendencje zmniejszenie liczby godzin ze socem w latach

  pidziesitych do osiemdziesitych XX wieku, a nastpnie wzrost w ostatnich dwch

  dekadach XX wieku. W literaturze mona znale hipotezy (Liepert 2002, Norris i Wild

  2007, Lewik i in. 2009, Matuszko 2014), e obok zmian cyrkulacyjnych duy wpyw na

  tendencje usonecznienia w Europie moe mie stan zanieczyszczenia atmosfery na terenach

  zurbanizowanych. W poowie lat pidziesitych, w wielu uprzemysowionych miastach

  zaobserwowano wzrost zanieczyszcze spowodowany intensywnym rozwojem przemysu.

  Emitowane do atmosfery due iloci aerozoli i sadzy zwikszay pochanianie i odbijanie

  promieniowania sonecznego i zarazem powodoway powstawanie chmur, przyczyniajc si

  do tzw. globalnego zaciemnienia (global dimming). W latach 80. XX wieku na skutek

  zaamania si gospodarki w krajach byego bloku komunistycznego zmniejszya si produkcja

  przemysowa i obniya emisja zanieczyszcze. Podjto te skuteczne dziaania na rzecz

  poprawy czystoci powietrza. Prawdopodobnie z tego powodu szczeglnie w Europie

  rodkowej i Wschodniej wzrosa przezroczysto atmosfery i nastpi najbardziej widoczny

  efekt rozjanienia (brightening), czyli zwikszenia dopywu promieniowania do

  powierzchni Ziemi.

  Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka zmiennoci usonecznienia

  w wybranych miastach Europy na podstawie danych z dostpnych baz internetowych

  (http://www.ecad.eu/dailydata/customquery.php,

  http://eklima.met.no/Help/Stations/toDay/all/no_Stations.htm,

  http://meteo.ru/english/climate/suns.php, http://www.knmi.nl/research/climate_observations/).

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja III

  24

  ZMIENNO CAKOWITEGO PROMIENIOWANIA SONECZNEGO

  W WARSZAWIE W LATACH 19642013

  Magorzata Kleniewska 1, Bogdan Chojnicki

  2

  1 Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Zakad Meteorologii i Klimatologii

  [email protected] 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydzia Melioracji i Inynierii rodowiska,

  Katedra Meteorologii

  W pracy przedstawiono wyniki bada 50letniej serii pomiarowej zawierajcej dobowe wartoci cakowitego promieniowania sonecznego w Warszawie. W latach

  19642013 wyranie zaznaczaj si dwa okresy, w ktrych wartoci trendw czasowych s odmienne: spadek wartoci promieniowania cakowitego (ang. dimming) w latach 19641981 i wzrost wartoci promieniowania cakowitego (ang. brightning) od 1984 roku. Spadek

  cakowitego promieniowania sonecznego w okresie dimming wynosi 3,9 Wm2 na dekad,

  natomiast wzrost w okresie brightening wynosi 4,0 Wm2 na dekad.

  Uwaa si, e obserwowane na wiecie zmiany w iloci dopywajcego do

  powierzchni Ziemi promieniowania sonecznego zwizane s ze zmianami zachmurzenia oraz

  ze zmianami w emisji aerozoli. Ich skutkiem s zmiany przeroczystoci atmosfery.

  W prezentowanej pracy przeanalizowano zmienno wartoci usonecznienia wzgldnego,

  zachmurzenia i emisji dwutlenku siarki oraz zwizki midzy tymi elementami a cakowitym

  promieniowaniem sonecznym.

  Zmiany w dopywie promieniowania sonecznego w aglomeracji warszawskiej

  w latach 19642013 zwizane byy przede wszystkim ze zmianami emisji SO2, a zaleno ta bya szczeglnie silna od roku 1984.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja III

  25

  EKSTYNKCJA BEZPOREDNIEGO PROMIENIOWANIA

  SONECZNEGO W POLSCE

  Joanna Uscka-Kowalkowska Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu, Wydzia Nauk o Ziemi, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Promieniowanie soneczne przechodzce przez atmosfer ziemsk podlega osabieniu,

  czyli ekstynkcji. Jej wielko zaley zarwno od czynnikw naturalnych, jak

  i antropogenicznych. Jedn z powszechnie stosowanych miar wielkoci ekstynkcji

  promieniowania jest wskanik zmtnienia Linkego, pokazujcy relacj osabienia

  promieniowania sonecznego w atmosferze rzeczywistej w stosunku do atmosfery czystej

  i suchej. Zagadnienie ekstynkcji bezporedniego promieniowania sonecznego w Polsce

  zostao przedstawione w wietle wskanika zmtnienia Linkego dla 5 wybranych stacji

  aktynometrycznych dziaajcych w sieci IMGW (Koobrzeg, Mikoajki, Warszawa, Zakopane

  i Kasprowy Wierch) w latach 19642003. Na wymienionych stacjach pomiary

  bezporedniego promieniowania sonecznego byy wykonywane aktynometrem Linke-

  Feussnera. Stacje te pooone s w obszarach rnicych si zarwno warunkami naturalnymi

  (obszary nadmorskie, pojezierne, nizinne i grskie) jak i stopniem przeksztace

  antropogenicznych.

  W badanym okresie najwikszym stopniem zmtnienia rednio w roku

  charakteryzowaa si Warszawa, natomiast najmniejszym Kasprowy Wierch (rys. 1).

  Rys. 1. rednie roczne wartoci wskanika zmtnienia Linkego (TL2) dla godzin

  okoopoudniowych na wybranych miejscach w Polsce w latach 19642003

  W przebiegu rocznym okresem o najwikszym zmtnieniu atmosfery byo lato,

  a najmniejszym zima. W badanym 40leciu na wszystkich badanych stacjach obserwuje si

  spadek stopnia zmtnienia atmosfery w czasie. Wielko wskanika zmtnienia atmosfery

  zaley midzy innymi od wystpujcych mas powietrza. Najwiksze zmtnienie atmosfery

  powoduj masy zwrotnikowe, a najmniejsze arktyczne.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja III

  26

  WPYW MIASTA NA BIOLOGICZNIE CZYNNE

  PROMIENIOWANIE SONECZNE UV

  ANALIZA POMIARW SPEKTROFOTOMETREM BREWERA

  W WARSZAWIE I BELSKU

  Agnieszka Czerwiska, Janusz Krzycin, Janusz Jarosawski Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Zakad Fizyki Atmosfery

  [email protected]

  Celem naszych bada jest stwierdzenie, czy zanieczyszczenie atmosferyczne

  w Warszawie ma znaczcy wpyw na promieniowanie ultrafioletowe o skutecznoci

  erytemalnej. Rnica promieniowania pomidzy Warszaw a miejscowoci mniej

  zanieczyszczon ta regionalnego Belsk, zostaa przeanalizowana na podstawie danych

  pomiarowych z lat 20132014 ze spektrofotometrw Brewera. Aby oceni rnic pomidzy

  dokadnoci instrumentw, porwnano take dane z tych samych Brewerw pracujcych

  jednoczenie w Belsku w latach 20102013.

  Dla wybranych dni, dla ktrych dysponujemy wynikami pomiarw cakowitej

  zawartoci ozonu w atmosferze, przeprowadzono symulacje numeryczne, aby oceni rnic

  promieniowania ultrafioletowego wynikajc z pooenia geograficznego i ewentualnie rnej

  zawartoci ozonu. Rnica promieniowania ultrafioletowego o skutecznoci erytemalnej dla

  nieba bezchmurnego pomidzy Belskiem a Warszaw nie przekroczya 5%, podczas gdy

  rnica pomidzy instrumentami wyniosa ponad 1%, a rnica wynikajca z pooenia

  geograficznego 2%. Mona zatem stwierdzi, e wpyw aerozolu na biologicznie czynne

  promieniowanie ultrafioletowe jest niewielki i porwnywalny do rnicy, wynikajcej

  z pooenia geograficznego. Dla pomiarw wykonanych w dowolnych warunkach

  atmosferycznych rnica promieniowania pomidzy dwiema stacjami bya o 1% wysza ni

  dla nieba bezchmurnego, przy jednoczesnym wzrocie rozrzutu wartoci mierzonych, ale

  podobn zaleno zaobserwowano dla rnicy pomidzy instrumentami. Wydaje si wic, e

  miasto Warszawa nie generuje specyficznego zachmurzenia osabiajcego promieniowanie

  UV.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja III

  27

  OCENA POTENCJAU ENERGII SONECZNEJ W WARSZAWIE

  Z WYKORZYSTANIEM MODELU R.SUN

  Bartosz Czernecki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia Nauk Geograficznych i Geologicznych

  Instytut Geografii Fizycznej i Ksztatowania rodowiska Przyrodniczego, Zakad Klimatologii

  [email protected]

  Ponad 70% energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej zuywane jest

  w miastach. Jednoczenie obszary te byy przez lata zaniedbywane z punktu widzenia

  produkcji energii elektrycznej ze rde odnawialnych. Majc na uwadze powysze przesanki

  projekt Cities on Power ma na celu stworzenie interaktywnych narzdzi wspomagajcych

  proces decyzyjny inwestowania w OZE, a w konsekwencji ma on wspomc osignicie

  wyznaczonego przez Uni Europejsk progu 20% produkcji energii ze rde odnawialnych

  do roku 2020.

  W prezentacji przedstawiono najwaniejsze zaoenia metodyczne zwizane

  z szacowaniem potencjau energii sonecznej w Warszawie. Na podstawie wykonanych

  oblicze stworzono take interaktywny toolbox, ktry ma w zamierzeniu pozwoli

  mieszkacom oceni potencjaln produkcj energii w danej lokalizacji, oszacowa stop

  zwrotu inwestycji oraz przybliy konsekwencje ekologiczne podejmowanych dziaa.

  Symulacje GIS wykonano w oparciu o uproszczony, trjwymiarowy model zabudowy

  Warszawy. Gwn cz oblicze wykonano dziki otwartordowemu moduowi r.sun

  dedykowanemu dla rodowiska GRASS-GIS w wersji 6.4. Po przeprowadzeniu symulacji

  testowych i zweryfikowaniu wynikw ze zdjciami lotniczymi przystpiono do modyfikacji

  kodu programistycznego w celu zrwnoleglenia oblicze. Ca symulacj przeprowadzono

  ostatecznie z rozdzielczoci 1 m2 dla obszaru miasta obejmujcego ok. 517 000 000 m

  2, na

  12 klastrach obliczeniowych uruchamianych w rodowisku GNU/Linux.

  W celu ograniczenia rozmiaru bazy danych MySQL (> 1 TB) rezultaty symulacji dla

  kadej godziny w roku zostay ograniczone do powierzchni dachw budynkw, stosujc

  binarn reklasyfikacj danych (tj. 0 obszar zacieniony, 1 obszar nasoneczniony).

  Nastpnie przy zastosowaniu syntetycznych warunkw atmosferycznych dla kadej godziny

  w roku (np. zachmurzenie, wspczynnik turbulencyjnoci Linkego itd.) zgodnie

  z zaleceniami dla oblicze inynierskich zaproponowanych przez Ministerstwo Transportu,

  Budownictwa i Gospodarki Morskiej obliczane s w trybie on-line wartoci promieniowania

  bezporedniego, cakowitego i rozproszonego.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja IV

  28

  WPYW GLOBALNYCH ZMIAN KLIMATU

  NA WARUNKI BIOKLIMATYCZNE

  W MIASTACH EUROPY RODKOWEJ

  Anita Bokwa 1, Petr Dobrovolny

  2, Tamas Gal

  3, Jan Geletic

  2, Agnes Gulyas

  3,

  Monika J. Hajto 4, Brigitta Hollosi

  5, Rafa Kielar

  4, Michal Lehnert

  6, Nora Skarbit

  3,

  Pavel Stastny 7, Marek Svec

  7, Janos Unger

  3, Miroslav Vysoudil

  6,

  Jakub P. Walawender 4, 1

  , Maja Zuvela-Aloise 5

  1 Uniwersytet Jagielloski w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakad Klimatologii

  , [email protected], [email protected] 2 Global Change Research Centre AS CR, Brno, Republika Czeska

  [email protected], [email protected] 3 University of Szeged, Wgry

  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] 4 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pastwowy Instytut Badawczy, Oddzia w Krakowie

  [email protected], [email protected], [email protected] 5 Central Institute for Meteorology and Geodynamics, Vienna, Austria

  [email protected], [email protected] 6 Palacky University Olomouc, Olomouc, Republika Czeska

  [email protected], [email protected] 7 Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava, Sowacja

  [email protected], [email protected]

  Jednym ze skutkw prognozowanych zmian klimatycznych przejawiajcych si

  gwnie wzrostem temperatury w skali globalnej i regionalnej, bdzie wzrost obcienia

  cieplnego w miastach (IPCC 2013). Aby opracowa strategie adaptacyjne oraz strategie

  agodzenia skutkw tych zmian, konieczna jest ich ocena ilociowa w ujciu przestrzennym.

  Niniejsze wystpienie prezentuje wstpne wyniki bada realizowanych w ramach

  midzynarodowego projektu Urban climate in Central European cities and global climate

  change (http://www.klimat.geo.uj.edu.pl/urbanclimate/) w latach 20142015. Projekt ma na

  celu symulacj wzrostu obcienia cieplnego do koca XXI w. w czterech miastach Europy

  rodkowej: Krakw (Polska), Bratysawa (Sowacja), Brno (Republika Czeska) i Szeged

  (Wgry). Do symulacji wykorzystano model MUKLIMO_3 (Sievers, Zdunkowski 1986,

  Sievers 1990, 2012, 2014), opracowany i nadal rozwijany przez niemieck sub

  meteorologiczn DWD (Deutscher Wetterdienst) na potrzeby bada mikroskalowych klimatu

  miasta z uwzgldnieniem wpywu rzeby terenu. Dane dotyczce uytkowania i pokrycia

  terenu dla poszczeglnych miast, wprowadzone do modelu, opracowano wykorzystujc

  koncepcj Local Climate Zones (LCZ; Stewart, Oke 2012) oraz dane satelitarne z systemu

  Landsat, ktre przetworzono metod Bechtela i Daneke (2012). Spodziewany wzrost

  obcienia cieplnego w okresach 20212050 i 20712100 oceniono na podstawie zmiany

  redniej rocznej liczby dni z Tmax 25C, wykorzystujc tzw. metod szecianu (cuboid

  method; Frh i in. 2011, Zuvela-Aloise i in. 2014). Na podstawie analizy cigu danych (1971

  2010) ze stacji referencyjnej (pozamiejskiej) oraz dostpnych danych ze stacji pooonych

  w obrbie miasta wyznaczone zostay zakresy parametrw meteorologicznych (rednia

  dobowa temperatura, wilgotno wzgldna, kierunek i prdko wiatru) sprzyjajcych

  wystpieniu tego zjawiska na terenie miasta, konieczne do wykonania symulacji

  z wykorzystaniem modelu MUKLIMO_3, bdcych podstaw dla metody szecianu. Dane

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja IV

  29

  o prognozowanych zmianach klimatu w Europie pochodz z zasobw projektu EURO-

  CORDEX.

  Podzikowania

  Projekt Urban climate in Central European cities and global climate change jest

  finansowany przez International Visegrad Fund, Standard Grant No. 21410222, w latach

  20142015.

  Literatura Bechtel B., Daneke C., 2012, Classification of local Climate Zones based on multiple Earth

  Observation Data. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote

  Sensing, 5(4), 11911202.

  Frh B., Becker P., Deutschlnder T., Hessel J.-D., Komann M., Mieskes I., Namyslo J., Roos M.,

  Sievers U., Steigerwald T., Turau H., Wienert U., 2011, Estimation of climate change impacts on

  the urban heat load using an urban climate model and regional climate projections. Journal of

  Applied Meteorology and Climatology, 50(1), 167184.

  IPCC, 2013, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to

  the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, T.F. Stocker, D.

  Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M.

  Midgley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY,

  USA.

  Sievers U., 1990, Dreidimensionale Simulationen in Stadtgebieten. Umweltmeteorologie,

  Schriftenreihe Band 15: Sitzung des Hauptausschusses II am 7. und 8. Juni in Lahnstein.

  Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN, Dsseldorf, 92105.

  Sievers U., 2012, Das kleinskalige Strmungsmodell MUKLIMO_3 Teil 1: Theoretische Grundlagen,

  PC-Basisversion und Validierung. Berichte des Deutschen Wetterdienstes, 240, Offenbach am

  Main, Germany.

  Sievers U., 2014, Das kleinskalige Strmungsmodell MUKLIMO_3 Teil 2: Thermodynamische

  Erweiterungen. Berichte des Deutschen Wetterdienstes Entwurf, Offenbach am Main, Germany.

  Sievers U., Zdunkowski W., 1986, A microscale urban climate model. Beitrge zur Physik der

  Atmosphre, 59, 1340.

  Stewart I.D., Oke T.R., 2012, Local Climate Zones for Urban Temperature Studies. Bulletin of the

  American Meteorological Society, 93, 18791900.

  Zuvela-Aloise M., Koch R., Neureiter A., Bhm R., Buchholz S., 2014, Reconstructing urban climate

  of Vienna based on historical maps dating to the early instrumental period. Urban Climate, 10,

  490508.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja IV

  30

  WARUNKI KLIMATYCZNE I BIOKLIMATYCZNE

  TERENW REKREACYJNYCH KIELC

  NA TLE KLIMATU MIASTA I JEGO OTOCZENIA

  Krzysztof Jarzyna, Grzegorz arnowiecki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydzia Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Geografii

  [email protected]

  rodowisko miejskie charakteryzuje si w porwnaniu z terenami niezurbanizowanymi

  czstszym wystpowaniem warunkw uciliwych dla czowieka. Std kluczowa rola

  terenw rekreacyjnych, pozwalajcych na odpoczynek. W Kielcach do obiektw mogcych

  spenia takie funkcje nale: parki miejskie, zbiorniki wodne, nieczynne kamienioomy oraz

  otaczajce miasto wzniesienia. Miejsca te odznaczaj si warunkami klimatycznymi

  odmiennymi ni w centrum miasta, chocia charakter i stopie modyfikacji klimatu jest

  zrnicowany.

  W pracy zbadano zrnicowanie klimatyczne i bioklimatyczne w granicach Kielc, ze

  szczeglnym uwzgldnieniem terenw rekreacyjnych. Wykorzystano wyniki kilku serii

  pomiarw topoklimatycznych prowadzonych w Kielcach od koca lat 90. XX wieku.

  W analizach uwzgldniono temperatur powietrza, aktualne cinienie pary wodnej,

  wilgotno wzgldn powietrza oraz wybrane wskaniki bioklimatyczne. Cz materiaw

  pomiarowych bya ju wykorzystywana w badaniach klimatu Kielc (arnowiecki 2002).

  W badanym dniach miesicy letnich temperatura powietrza w centrum miasta (m.in.

  okolice dworca PKP i Plac Katedralny) charakteryzoway si wysz temperatur powietrza

  (byy cieplejsze do ok. 2C), nisz wilgotnoci powietrza ni tereny podmiejskie oraz

  niszym ochadzaniem bioklimatycznym suchym. Najkorzystniejsze warunki bioklimatyczne

  w miesicach letnich posiada Park Miejski im. S. Staszica. Temperatura powietrza bya tam

  podobna jak poza miastem. Nad Zalewem Kieleckim, w zwizku z wiksz prdkoci wiatru

  ni w parku, ochadzanie bioklimatyczne suche byo najwysze wrd stacji miejskich. Czsto

  wystpowa tam jednak stan parnoci. Mao korzystne warunki bioklimatyczne panoway

  w dnie kamienioomu Wietrznia. W zwizku z mniejszym przesoniciem horyzontu

  rejestrowano tam czsto wysz temperatur powietrza ni w centrum miasta. Rzadko

  wystpowa tam stan parnoci. Na szczycie Telegraf, pooonym ponad 100 m wyej ni

  centrum Kielc temperatura powietrza bya 0,52,0C nisza ni na pozostaych stanowiskach.

  Bibliografia arnowiecki G., 2002, Zrnicowanie bioklimatu Kielc w sezonie letnim. Regionalny Monitoring

  rodowiska Przyrodniczego, Nr 3, 109116.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja IV

  31

  DOBOWE STENIE ALERGENNEGO PYKU TRAW

  W KRAKOWIE W ZALENOCI OD WARUNKW

  METEOROLOGICZNYCH

  Katarzyna Piotrowicz 1, Dorota Myszkowska

  2

  1 Uniwersytet Jagielloski w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakad Klimatologii

  [email protected] 2 1

  Uniwersytet Jagielloski w Krakowie, Zakad Alergologii Klinicznej i rodowiskowej, Collegium Medicum

  W Polsce od kilkudziesiciu lat notuje si wzrost zachorowalnoci na alergi pykow,

  ktrej gwn przyczyn jest wystpowanie w powietrzu alergenw pyku traw (Poaceae), na

  ktre jest uczulonych prawie 90% pacjentw z alergi. Z uwagi na to, e rne gatunki traw

  kwitn w nieco innym czasie, ziarna pyku obecne s w powietrzu przez znaczn cz okresu

  wegetacyjnego, najczciej od maja do padziernika. Na podstawie wielu bada stwierdzono,

  e zanieczyszczenia powietrza wystpujce na obszarach zurbanizowanych dodatkowo

  przyczyniaj si do zwikszenia zachorowalnoci na alergi wziewn, dziaajc jako

  adiuwanty dla naturalnych skadnikw powietrza. Dlatego te badania stenia ziarn pyku

  traw w miastach maj due znaczenie aplikacyjne.

  Pomimo do znacznej liczby prac dotyczcych stenia pyku traw w powietrzu,

  bardzo niewiele opracowa dotyczyo dobowej dynamiki jego wystpowania (godzinnych

  wartoci stenia). Dlatego te celem niniejszego opracowania jest okrelenie prawidowoci

  w dobowym steniu ziarn pyku traw w Krakowie w zalenoci od warunkw

  meteorologicznych. Do analizy wykorzystano godzinne wartoci stenia pyku traw oraz

  wybranych elementw meteorologicznych (m.in. temperatur i wilgotno powietrza, opady

  atmosferyczne, usonecznienie, wiatr) pochodzce ze Stacji Klimatologicznej UJ z lat 2003

  2014.

  W cigu sonecznego dnia otwieraj si pylniki traw, z ktrych wydostaj si ziarna

  pyku. Poszczeglne gatunki traw w rnych porach dnia otwieraj swoje kwiaty, z ktrych

  uwalnia si pyek. Maksymalne wartoci ste wystpoway najczciej w godzinach 915.

  W cigu doby obserwuje si te zwykle dwukrotny wzrost stenia, w godzinach 58 oraz

  1719. W duym orodku miejskim ziarna pyku s nawiewane nawet z do znacznych

  odlegoci, dlatego te ich dobowe stenie moe znacznie odbiega od tego przy kwitncych

  kach, jako rdach pyku.

  Osoby uczulone na alergeny traw, mog w sezonie pykowym liczy tylko na bardzo

  krtkotrwae zagodzenie objaww. Intensywny deszcz oczyszcza powietrze z ziarn pyku.

  Ulga jednak nie trwa zbyt dugo. Po okoo 3060 minutach od zakoczenia opadw pylniki

  traw wysychaj i ponownie uwalniaj si ziarna. Niestety ziarna pyku s tylko nonikami

  alergenu. W czasie krtkotrwaych opadw oraz przy intensywnych mgach ziarna pyku

  pczniej wchaniajc wilgo, po czym pkaj i uwalniaj alergeny. W obszarach

  zurbanizowanych alergeny mog si osadza na czstkach sadzy czy spalin silnikw Diesla.

  Mog by wwczas przyczyn napadw astmy i atopowych zmian skrnych.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja IV

  32

  ALERGENNO SZATY ROLINNEJ

  NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH W WARSZAWIE

  Magdalena Kuchcik 1, Wojciech Dudek

  2, Krzysztof Baejczyk

  1, Anna Baejczyk

  3,

  Pawe Milewski 1

  1 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakad Geoekologii i Klimatologii, Warszawa

  [email protected] 2 Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera, d

  3 Bioklimatologia. Pracownia Bioklimatologii i Ergonomii rodowiskowej, Warszawa

  Ziele miejska, zwaszcza wysoka, silnie oddziauje na warunki odczuwalne: agodzi

  warunki termiczne, podwysza wilgotno, generuje lokaln cyrkulacj powietrza, uatwia

  oczyszczanie powietrza z zanieczyszcze, poprawia warunki klimatu akustycznego. Strategie

  majce na celu popraw warunkw odczuwalnych w miecie poprzez konsekwentne

  zachowywanie rosncych ju drzew lub nowe nasadzenia rolin, ale take zielonych dachw,

  zielonych fasad, czy oglne zwikszenie udziau terenw zielonych. Strategie tego typu

  potrafi bardzo efektywnie agodzi zjawisko miejskiej wyspy ciepa, lecz nieodpowiedni

  dobr szaty rolinnej do tego typu interwencji moe spowodowa drastyczny spadek jakoci

  ycia okolicznych mieszkacw cierpicych na choroby alergiczne spowodowane uczuleniem

  na pyki rolin (alergiczny nieyt nosa, alergiczny nieyt spojwek, astma, pokrzywka).

  Warunki klimatyczne charakterystyczne dla miejskiej wyspy ciepa sprzyjaj

  wzrostowi potencjau alergizujcego szaty rolinnej, a zanieczyszczenia atmosferyczne

  dodatkowo zwikszaj potencja alergizujcy rolin, uatwiaj penetracj alergenw do drg

  oddechowych i nasilaj przebieg reakcji alergicznej.

  W celu analizy alergennoci szaty rolinnej na osiedlach mieszkaniowych wybrano

  2 osiedla w Warszawie o rnym wieku, udziale i etapie rozwoju rolinnoci. 15-letnie

  osiedle Wodarzewska z udziaem terenw biologicznie czynnych rwnym 40,7% oraz ponad

  50letnie osiedle Koo z 54,3% terenw biologicznie czynnych. Inwentaryzacja zieleni

  obejmowaa okrelenie rodzaju i gatunku drzew oraz krzeww, pomiar ich cech

  morfologicznych, a nastpnie zakwalifikowanie ich jednej z 4 klas alergenowoci. Na osiedlu

  Wodarzewska stwierdzono 4,2% rolin o najwyszej, 3 klasie alergenowoci, za cznie

  w klasie 2 i 3, czyli gatunkw rolin rzadziej i czsto uczulajcych byo 5,6%. Na osiedlu

  Koo te wartoci odpowiednio wyniosy 1,7% w najwyszej klasie i a 13,2% cznie

  w klasach 2 i 3.

  Najczciej pojawiajcym si na osiedlach gatunkiem o najwikszym stopniu

  alergenowoci jest brzoza brodawkowata, ale te olcha czarna i leszczyna. Dodatkowym

  negatywnym zjawiskiem jest obsadzanie tymi drzewami placw zabaw i terenw wok

  przedszkoli.

  Drzewa te powinny zosta wycite i zastpione innymi gatunkami. Wyniki bada

  wskazuj jednoznacznie na konieczno odpowiedniego doboru szaty rolinnej w strategiach

  agodzenia zjawiska miejskiej wyspy ciepa. Rozwane nasadzenia rolin nie powodujcych

  nasilenia alergii powietrznopochodnych ma szczeglne znaczenie, zwaszcza w wietle

  rosncej liczby alergii i zaostrzania jej przebiegu.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja IV

  33

  RDA GAZW CIEPLARNIANYCH NA TERENIE MIEJSKIM.

  BADANIA CO2 I CH4 W KRAKOWIE

  Alina Jasek 1, Mirosaw Zimnoch

  1, Zbigniew Gorczyca

  1, Jarosaw Ncki

  1,

  ukasz Chmura 1, 2

  , Kazimierz Raski 1

  1 Akademia Grniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydzia Fizyki i Informatyki Stosowanej

  Katedra Zastosowa Fizyki Jdrowej

  [email protected] 2 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Pastwowy Instytut Badawczy, Oddzia w Krakowie

  Krakw jest specyficznym rodowiskiem miejskim. Lokalizacja miasta w dolinie rzeki,

  z otaczajcymi na pnocy, poudniu i zachodzie wzgrzami ogranicza moliwoci

  przewietrzania miasta. Topologia terenu sprzyja jednoczenie powstaniu inwersji

  temperaturowych, co w szczeglnoci w okresie zimowym jest przyczyn wzmoonego

  zanieczyszczenia powietrza i kumulacji gazw cieplarnianych w lokalnej atmosferze.

  Zesp Fizyki rodowiska AGH od 30 lat prowadzi badania atmosfery Krakowa

  [1, 2, 3]. Prezentowany materia stanowi przegld wybranych zagadnie dotyczcych bada

  prowadzonych w ostatniej dekadzie, w szczeglnoci skupiajc si na dwch gazach

  czynnych w efekcie cieplarnianym: dwutlenku wgla i metanie.

  Dobowa amplituda zmian stenia dwutlenku wgla w Krakowie jest o rzd wielkoci

  wiksza od zmiennoci dobowej regionalnego ta [4]. Powodem tego s wspomniane wyej

  ograniczone moliwoci przewietrzania miasta a przede wszystkim wzmoona emisja

  antropogeniczna CO2 z lokalnych rde, wrd ktrych mona wyrni ruch koowy, tzw.

  nisk emisj ogrzewanie domowymi piecami na metan, wgiel i drewno oraz tzw. wysok

  emisj dwie miejskie elektrociepownie i przemys. Naley rwnie pamita

  o biogenicznych emisjach CO2 tereny zielone zajmuj ponad 70% obszaru

  administracyjnego miasta. Dwutlenek wgla emitowany z rnych rde charakteryzuje si

  odmiennym skadem izotopowym wgla i tlenu. Z wykorzystaniem technologii

  spektrometrycznych (spektrometrii masowej bd spektrometrii laserowej) mona ilociowo

  okreli stosunki izotopowe dwutlenku wgla zawartego w badanym powietrzu

  atmosferycznym, a znajc wartoci stosunkw izotopowych charakterystyczne dla

  poszczeglnych rde, mona okreli rdo CO2 wyemitowanego do atmosfery [1, 5, 6].

  Podejciem komplementarnym do pomiarw atmosferycznych ste CO2 s pomiary

  strumieni powierzchniowych tego gazu. Istnieje szereg technik pomiarowych sucych temu

  celowi. W pracach badawczych prowadzonych w Krakowie wykorzystywane dwie z nich,

  majce odmienn rozdzielczo czasow i przestrzenn: metoda komorowa oraz metoda

  mikrometeorologiczna. Metoda komorowa, wykorzystywana do pomiarw strumienia i

  skadu izotopowego glebowych emisji CO2 pozwala na wyznaczenie strumienia bezporednio

  ze rda. Po przykryciu komor wybranej powierzchni gleby monitoruje si zmian stenia

  w komorze. Mierzc szybko narostu stenia CO2 pod komor mona okreli gsto

  strumienia tego gazu do atmosfery. Metoda akumulacji wirw z dynamicznym zakresem

  martwym (ang. relaxed eddy accumulation, REA) jest zmodyfikowan wersj powszechnie

  stosowanej metody kowariancji wirw. Metody mikrometeorologiczne wykorzystuj fakt

  turbulencyjnego transportu CO2 w atmosferze. W szczeglnoci, w ramach metody REA

  mierzone s urednione w czasie wartoci stenia CO2 w paczkach powietrza

  transportowanych w gr i w d. Gsto strumienia CO2 jest proporcjonalna do mierzonej

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja IV

  34

  rnicy ste tego gazu i fluktuacji prdkoci wiatru w okresie pobierania prb. Badany t

  metod obszar jest zdecydowanie wikszy ni przy wykorzystaniu komr; system REA

  uruchomiony w Krakowie analizuje strumie netto CO2 z obszaru o promieniu w przyblieniu

  500 metrw, a jego rozdzielczo czasowa wynosi p godziny.

  Drugi z badanych gazw cieplarnianych metan posiada silne rda antropogeniczne

  na terenie poudniowej Polski [7]. Zwizane s one z przemysem wydobywczym wgla

  kamiennego na terenie Grnolskiego Zagbia Wglowego zlokalizowane na tym terenie

  szyby kopalni stanowi jedno z najsilniejszych rde CH4 w Europie. Dodatkowo, dua

  gsto zaludnienia powoduje zwikszenie biogenicznej emisji metanu z tego rejonu. Zesp

  Fizyki rodowiska prowadzi mobilne pomiary zmiennoci przestrzennej stenia i skadu

  izotopowego CH4 w regionie maopolski i Grnego lska, lokalizujc i identyfikujc rda

  tego gazu.

  Podzikowania

  Prezentowane badania byy finansowane z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

  Wyszego (projekt 817.N-COST/2010/1, badania statutowe), stypendium Krakowskiego

  Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego "Materia-Energia-Przyszo" oraz

  projektw badawczych w ramach programw ramowych UE (Methmoniteur, Carboeurope-IP,

  IMECC, TTorch, InGOS).

  Literatura [1] Zimnoch M., Jelen D., Galkowski M., Kuc T., Necki J., Chmura L., Gorczyca Z., A. Jasek A.,

  Rozanski K., 2012, Partitioning of atmospheric carbon dioxide over central Europe: insights from

  combined measurements of CO2 mixing ratios and their carbon isotope composition. Isotopes in

  Environmental and Health Studies, 48(3), 421433.

  [2] Kuc T., Rozanski K., Zimnoch M., Necki J.M., Korus A., 2003, Anthropogenic emissions of CO2

  and CH4 in an urban environment. Applied Energy, 75 (3-4), 193203.

  [3] Kuc T., Rozanski K., Zimnoch M., Necki J., Chmura L., Jelen D., 2007, Two decades of regular

  observations of 14

  CO2 and 13

  CO2 content in atmospheric carbon dioxide in central Europe: long-

  term changes of regional anthropogenic fossil CO2 emissions. Radiocarbon, 49(2), 807816.

  [4] Roaski K., Ncki J., Chmura L., liwka I., Zimnoch M., Bielewski J., Gakowski M., Bartyzel J.,

  Rosiek J., 2014, Anthropogenic changes of CO2, CH4, N2O, CFCl3, CF2Cl3, CCl2FCClF2,CHCl3,

  CH3CCl3,CCl4,SF6 and SF5CF3 mixing ratios in the atmosphere over southern Poland. Geological

  Quarterly, 58(4), 673684.

  [5] Zimnoch M., Florkowski T., Ncki J.M., Neubert R.E.M., 2004, Diurnal variability of 13C and

  18O of atmospheric CO2 in the urban atmosphere of Krakw, Poland. Isotopes in Environmental

  and Health Studies, 40(2), 129143.

  [6] Jasek A., Zimnoch M., Gorczyca Z, Smula E., Rozanski K., Seasonal variability of soil CO2 flux

  and its carbon isotope composition in Krakow urban area, Southern Poland. Isotopes in

  Environmental and Health Studies, 50(2), 143155.

  [7] Baza danych emisji gazw cieplarnianych: European Commission, Joint Research Centre

  (JRC)/Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL). Emission Database for Global

  Atmospheric Research (EDGAR), release version 4.2. http://edgar.jrc.ec.europa.eu, 2011.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja V

  35

  CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

  WPYWAJCE NA KONCENTRACJ

  PYOWYCH ZANIECZYSZCZE POWIETRZA W KRAKOWIE

  Piotr Piotrowski 1, Joanna Jdruszkiewicz

  2, Bartomiej Pietras

  2

  1 Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  2 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydzia Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii

  [email protected], [email protected]

  Zasadniczym celem opracowania jest sprawdzenie wpywu warunkw cyrkulacyjnych

  oraz lokalnych, takich jak: prdko wiatru i opad atmosferyczny na stenia zanieczyszcze

  pyowych na terenie Krakowa. Do analizy zanieczyszcze pyowych wykorzystano stenia

  pyw PM 2,5 i PM 10, ktre pochodz z trzech stacji pomiarowych WIO: Nowa Huta,

  Kurdwanw i Krasiskiego. Dane te obejmuj lata 20102014. W opracowaniu zanalizowano

  zmienno dobow, sezonow i roczn ste zanieczyszcze pyowych. Ponadto okrelono

  warunki cyrkulacyjnie sprzyjajce wysokim steniom zanieczyszcze. Bardziej

  szczegowej analizie poddano maksymalne stenia pyw z uwzgldnieniem ich sezonowej

  zmiennoci oraz zalenoci od prdkoci wiatru i opadu atmosferycznego.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja V

  36

  TENDENCJE ZMIAN WARUNKW TERMICZNYCH

  W AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ W LATACH 19602010

  Magorzata Kleniewska 1, Dariusz Goaszewski

  1, Grzegorz Majewski

  1,

  Katarzyna Rozbicka 2, Tomasz Rozbicki

  1

  1 Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia Budownictwa i Ochrony rodowiska

  Katedra Inynierii Wodnej, Zakad Meteorologii i Klimatologii

  [email protected] 2 Szkoa Gwna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydzia Budownictwa i Ochrony rodowiska,

  Laboratorium Centrum Wodne

  Celem pracy jest pokazanie zrnicowania wieloletnich zmian temperatury powietrza

  na trzech stacjach meteorologicznych pooonych na terenie Warszawy: Ursynw, Okcie

  oraz Podlena. W odrnieniu od stacji Ursynw, ktrej otoczenie zmieniao si w ostatnich

  50 latach w sposb znaczcy, wok stacji na Okciu i na ul. Podlenej takich zmian nie

  odnotowano.

  Dane rdowe wykorzystane w pracy obejmuj rednie dobowe wartoci temperatury

  powietrza, wartoci temperatury minimalnej i maksymalnej. Analizowano zmienno

  wartoci rnicy temperatur rednich miesicznych, rednich sezonowych i rednich rocznych

  w caym wieloleciu 19602010, w poszczeglnych dekadach, a take w charakterystycznych

  okresach rozbudowy dzielnicy Ursynw. Stwierdzono istotny trend warunkw termicznych

  dla stacji Ursynw dla temperatury redniej i minimalnej miesicznej.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja V

  37

  WPYW MIAST I TERENW ZURBANIZOWANYCH

  NA JAKO POMIARW

  NATURALNYCH PL MAGNETYCZNYCH

  Zenon Nieckarz Uniwersytet Jagielloski w Krakowie, Wydzia Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

  Instytut Fizyki, Zakad Dowiadczalnej Fizyki Komputerowej

  [email protected]

  Wyniki pomiarw wolno zmiennych pl magnetycznych ELF (ang. Extremely Low

  Frequency, pasmo cz. od 3 do 3000 Hz) wykorzystywane s w badaniach klimatologicznych,

  geofizycznych oraz tzw. bliskiej przestrzeni kosmicznej. Pomiary pl ELF wykonywane s m.

  in. w Bieszczadach przez Krakowsk Grup ELF (KG-ELF, http://www.oa.uj.edu.pl/

  elf/index/about1.htm) pracujc pod kierunkiem dr hab. A. Kuaka, ktr tworz pracownicy

  Uniwersytetu Jagielloskiego, Akademii Grniczo-Hutniczej oraz Instytutu Fizyki Jdrowej

  PAN. Pierwsze pomiary tego typu w Bieszczadach wykonano w roku 1992, a od ponad 10 lat

  prowadzone s one w sposb cigy przy wykorzystaniu automatycznej stacji pomiarowej

  ELF Hylaty bdcej wasnoci Uniwersytetu Jagielloskiego.

  Gwnym celem referatu bdzie przedstawienie wynikw analizy warunkw pracy

  stacji ELF Hylaty w ostatnich 10 latach oraz prognoza na najblisze lata. Powszechne

  korzystanie z energii elektrycznej przez czowieka (niemal we wszystkich aspektach ycia)

  wprowadzio, w szczeglnoci do przestrzeni miast, due natenia promieniowania

  elektromagnetycznego (EM) m.in. o czstotliwoci 50 Hz (tzw. smog elektromagnetyczny).

  Warto ta jest od 4 do 6 rzdw wielkoci wiksza ni poziom obserwowanego naturalnego

  promieniowania EM (kilka piko Tesli) w zakresie pasma ELF. Tak due amplitudy sztucznie

  generowanych pl EM uniemoliwiaj cakowicie wykonywanie wartociowych pomiarw,

  z punktu widzenia bada przyrodniczych.

  W referacie szczeglna uwaga powicona bdzie miastom i terenom

  zurbanizowanym jako rozlegym przestrzennie rdom silnych zakce

  elektromagnetycznych wpywajcych znaczco na jako wynikw pomiarw ELF oraz

  rysujce si w przyszoci ograniczenia w przestrzennej lokalizacji nowych stacji

  pomiarowych na obszarze Polski.

  Materiay zaprezentowane w referacie zostay zgromadzone przez Obserwatorium

  Astronomiczne UJ w Krakowie i opracowane z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja V

  38

  PORWNANIE WYBRANYCH PRZYPADKW

  ROZKADU PRZESTRZENNEGO TEMPERATURY POWIETRZA

  I POWIERZCHNI ZIEMI NA PRZYKADZIE AGLOMERACJI DZKIEJ

  Lech Gawu 1, Szymon Wilk

  2

  1 Politechnika Warszawska, Wydzia Inynierii rodowiska, Katedra Ochrony i Ksztatowania rodowiska

  [email protected] 2 Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Zagadnienia klimatu terenw zurbanizowanych zyskuj na znaczeniu wobec stale

  powikszajcej si liczby mieszkacw miast. Istotnym zjawiskiem wystpujcym na

  obszarach o gstej zabudowie jest tzw. miejska wyspa ciepa (MWC). Zjawisko to moe by

  analizowane za pomoc wynikw pomiarw temperatury powietrza (in-situ) (Kysik,

  Fortuniak 1998, Fortuniak i in. 2001, Fortuniak 2003) albo temperatury powierzchni

  uzyskanej technikami teledetekcji satelitarnej (Powierzchniowa Miejska Wyspa Ciepa -

  PMWC, Voogt i Oke, 2003). Temperatura powietrza jest parametrem najsilniej odczuwalnym

  przez ludzi zamieszkujcych tereny zurbanizowane. Uzyskanie jej rozkadu przestrzennego

  jest trudne, ze wzgldu na konieczno posiadania gstej sieci pomiarowej. Natomiast

  temperatura powierzchni nie jest bezporednio odczuwalna przez mieszkacw miast, jednak

  ma istotny wpyw na modyfikacj klimatu miejskiego. Dzieje si tak ze wzgldu na wymian

  ciepa miedzy powierzchni a atmosfer. Zalet satelitarnych pomiarw teledetekcyjnych jest

  moliwo uzyskania rozkadu przestrzennego temperatury powierzchni na duym obszarze

  za pomoc pojedynczego pomiaru. Jednoczesne wykorzystanie obu technik pomiarowych do

  badania temperatury miejskiej jest stosunkowo rzadkie (Schwarz i in. 2012).

  W celu okrelenia intensywnoci PMWC oraz MWC w tym samym momencie

  (Schwarz i in. 2011, 2012) wykonano analizy wynikw pomiarw in-situ temperatury

  powietrza oraz pomiarw teledetekcyjnych temperatury powierzchni Ziemi. Obszar badawczy

  stanowi d oraz jej okolice. Zsynchronizowane czasowo dane pochodz z sieci pomiarowej

  Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu dzkiego (grant NCN nr 2012/05/B/

  ST10/00945) oraz zebrane za pomoc instrumentu MODIS (Moderate Resolution Imaging

  Spectroradiometer). Zobrazowania satelitarne pochodz z okresu bezchmurnej pogody na

  przeomie wiosny i lata 2014 roku. Zaprezentowano mapy przestrzennego rozkadu

  temperatury powietrza oraz temperatury powierzchni.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja VI

  39

  UWARUNKOWANIA CYRKULACYJNE I WILGOTNOCIOWE

  EKSTREMALNYCH OPADW ATMOSFERYCZNYCH W ODZI

  Piotr Piotrowski Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Dane do analizy warunkw opadowych na obszarze aglomeracji dzkiej z lat

  20112013 pochodz z 17 punktw pomiarowych. Z podanego okresu wydzielono sze

  przypadkw z najwyszymi opadami z szeciu godzin. Kady przypadek by analizowany

  w odniesieniu do sytuacji synoptycznej ze szczeglnym uwzgldnieniem warunkw

  wilgotnociowych. Podczas wysokich opadw atmosferycznych w pobliu lub na obszarze

  Polski odnotowano du zawarto precipitable water. Najwysze opady atmosferyczne

  odnotowano w miesicach maj sierpie. Ekstremalnym opadom sprzyjaa zbieno mas

  powietrza o kontrastowych waciwociach termicznych oraz duych zasobach wodnych.

  Tego typu sytuacje najczciej wystpoway podczas adwekcji mas powietrza z niszych

  szerokoci geograficznych. Podczas tego typu adwekcji, znaczna ilo pary wodnej

  w powietrzu pochodzia nie tylko znad ciepych basenw morskich, ale take bya

  pozyskiwana podczas przemieszczania si ich nad nagrzanymi silnie obszarami ldowymi.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja VI

  40

  WPYW WIELKOCI OPADW

  NA POOENIE ZWIERCIADA WD GRUNTOWYCH

  NA PRZYKADZIE ODZI

  Joanna Jdruszkiewicz 1, Mariusz Zieliski

  2, Piotr Moniewski

  3

  1 Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydzia Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii

  [email protected] 2 Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  3 Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej

  [email protected]

  Pooenie zwierciada wd podziemnych uzalenione jest nie tylko od czynnikw

  hydrogeologicznych, ale przede wszystkim od rodzaju opadu, jego wielkoci i natenia.

  Strefa aeracji jest przy tym regulatorem infiltracji, ktrej tempo jest wypadkow

  przepuszczalnoci i atmosferycznych uwarunkowa tego procesu. W opracowaniu dokonano

  analizy relacji midzy zasilaniem atmosferycznym a reakcj zwierciada wody gruntowej.

  W tym celu zbadano serie tygodniowych pomiarw gbokoci swobodnego zwierciada

  wody gruntowej w dwch studniach poonych w strefie miejskiej (d) i zamiejskiej

  (Ciosny) oraz serie dobowych sum opadw atmosferycznych (d-Lublinek, Ciosny) dla lat

  19982013. Do charakterystyki opadw atmosferycznych wykorzystano indeksy opadowe:

  najduszy okres opadowy i bezopadowy w roku, wartoci progowe tygodniowej sumy

  opadw. Ponadto oszacowano klimatyczny bilans wodny warstwy wodononej, ktrego

  wartoci wskazuj na procze chodne jako okres alimentacji wd podziemnych.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja VI

  41

  ANALIZA ROZKADU PRZESTRZENNEGO

  WYSOKICH SUM OPADW ATMOSFERYCZNYCH

  W ODZI W LATACH 2011-2013

  W ODNIESIENIU DO SYTUACJI SYNOPTYCZNYCH

  Wojciech Radziun Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Celem opracowania jest analiza rozkadu przestrzennego wysokich sum opadw

  atmosferycznych w odzi w latach 20112013 w odniesieniu do sytuacji synoptycznych.

  W opracowaniu wykorzystano dane pozyskane z czternastu deszczomierzy nalecych do

  dzkiej Spki Infrastrukturalnej, rozmieszczonych na obszarze odzi. Sytuacje

  synoptyczne zostay ocenione na podstawie map synoptycznych. Z badanego okresu

  przeanalizowano pi przypadkw, w trakcie ktrych zarejestrowano sumy dobowe opadu

  przekraczajce 20 mm. Najwysze wartoci wystpoway w czasie dni z przechodzeniem

  frontw atmosferycznych, gwnie chodnych i zarejestrowane zostay w poudniowej, bd

  poudniowo-zachodniej czci miasta. W czterech przypadkach wystpia adwekcja mas

  powietrza z poudniowego zachodu podczas wystpowania nad Polsk cyrkulacji cyklonalnej.

  Sowa kluczowe: opad atmosferyczny, sytuacja synoptyczna

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja VI

  42

  OPADY ATMOSFERYCZNE W POLSCE RODKOWEJ

  NA TLE TRANSPORTU PARY WODNEJ

  Piotr Piotrowski Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Gwnym celem opracowania jest sprawdzenie powizania pomidzy sumami opadw

  atmosferycznych nad obszarem rodkowej czci Polski a iloci transportowanej pary

  wodnej. W tym celu przeanalizowano dane opadowe z 14 punktw pomiarowych

  rozmieszczonych w centrum Polski. Do analizy warunkw wilgotnociowych wykorzystano

  dane pochodzce z bazy danych NCEP/NCAR Reanalysis 1. W celu charakterystyki

  warunkw cyrkulacyjnych dla centrum Polski wykorzystano automatyczn metod

  klasyfikacji cyrkulacji atmosferycznej. Umoliwia ona okrelenie kierunku napywu mas

  powietrza oraz charakteru cyrkulacji atmosferycznej. W oparciu o dane z lat 19572013

  przeanalizowano zmienno wieloletni opadw atmosferycznych oraz strumienia pary

  wodnej w poszczeglnych porach roku.

 • V Oglnopolska Konferencja Klimat i bioklimat miast, d, 21 23 wrzenia 2015 r.

  Sesja VI

  43

  ZASTOSOWANIE SCYNTYLOMETRII

  W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH

  NA PRZYKADZIE ODZI

  Mariusz Zieliski Uniwersytet dzki, Wydzia Nauk Geograficznych, Katedra Meteorologii i Klimatologii

  [email protected]

  Wspczesna meteorologia synoptyczna w duej mierze wykorzystuje numeryczne

  modele prognoz pogody (NMPP). Do weryfikacji wynikw NMPP niezbdne s dane

  cechujce si du rozdzielczoci przestrzenn. Jedn z metod pozwalajc na uzyskanie

  takich danych jest metoda scyntylacyjna, ktra umoliwia uzyskanie szacunkowych wartoci

  turbulencyjnych oraz intensywnoci turbulencji, zmierzonych wzdu kilkukilometrowej

  cieki pomiarowej. W pracy omwiono wyniki pomiarw scyntylometrycznych

  prowadzonych w odzi w okresie od sierpnia 2009 do listopada 2012. Duy nacisk pooony

  zosta na omwienie trudnoci metodycznych, jakie pojawiaj si w obszarach

  z