Kronika Parafii pw. ›w. Micha‚a Archanio‚a w Siedlcach. Rok 2011

download Kronika Parafii pw. ›w. Micha‚a Archanio‚a w Siedlcach. Rok 2011

of 12

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  621
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Kronika Parafii pw. św. Michała Archanioła w Siedlcach.Rok 2011

Transcript of Kronika Parafii pw. ›w. Micha‚a Archanio‚a w Siedlcach. Rok 2011

Kalendarium roku 2011 Haso roku "W komunii z Bogiem" Stycze Zoenie wniosku do Caritas Diecezji Legnickiej o udzia parafii w PEAD 2011 rok. W roku 2011 parafia otrzymaa 8769,20 kg ywnoci rozprowadzonej przez Parafialny Zesp Caritas wrd 83 rodzin 272 mieszkacwZakres udzielanej pomocy w ramach PEAD / tony i zotych 25000 20000 15000 10000 5000 2433 0 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 kg Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 4954,4 16271,31 16478,44 19 18741,42 589,27

8402,2

7538

6791,8

7380,8

8769,2

Kw ota

06.01.2011 - Uroczysto Objawienia Paskiego Trzech Krli - powicenie Biblii i ksieczek do I komunii w. 09.01.2011 g. 17:00 - Jaseka w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach piewanie kold w Kociele po jasekach. Skadanie wnioskw o dotacj do Fundacji Polska Mied, Marszaka Dolnolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzdu Gminy Lubin - Zesp Ekonomiczny Parafii 11.02-24.02.2009 Ferie zimowe dla dzieci i modziey - organizowanie zaj wietlicowych Marzec - naboestwa Drogi Krzyowej i Gorzkich ali 08.03.2011 Udzia ks. Ryszarda Dbrowskiego w 15. posiedzeniu Komisji ds. Duszpasterstwa Charytatywnego. III Niedziela W. Postu - 27.03 - 30.03.2011 - Rekolekcje wielkopostne w parafii - Ojciec Rekolekcjonista ze Zgromadzenia Ojcw Klaretynw Ks. Arkadiusz Bajak 16.03.2011 - Zebranie Komisji Charytatywnej w Legnicy 26.03.2011 - Udzia Ks. Ryszard Dbrowskiego w VIII Sesja Plenarna I Synodu Diecezji Legnickiej w Legnicy 02.04.2011 - Uroczyste obchody VI Rocznicy mierci Jana Pawa II - dzie Papieski - Ognisko Papieskie Ksiginice godz. 20:00 - 22:00 10.04.2011 - Powicenie tablicy upamitniajcej ofiary katastrofy pod Smoleskiem w Czercu g. 12:30

Tablic ufundowa Wadysaw Kara

Licznie zgromadzeni wierni10.04.2011 wymiana i monta nowego nagonienia ze rodkw Fundacji Polska Mied wysokoci 6000,00 zotych.

16.04.2011 Udzia Ks. Ryszard Dbrowskiego w IX Sesji Plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej 17.04.2009 - Niedziela Palmowa - zbirka datkw na obiady szkolne dla dzieci w potrzebie: Akcja "Dzieci - dzieciom" poprzedzona konkursem na najadniejsz pocztwk wielkanocn Triduum Paschalne w Siedlcach i Ksiginicach : W. Czwartek - Msza Wieczerzy Paskiej. Czerniec g. 16:00, Ksiginice g. 17:00, Siedlce g. 18:30 i adoracja Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji do g. 21:00 W. Pitek Mki Paskiej- Ksiginice g. 17:00, Siedlce g. 18:30. Adoracja Najwitszego Sakramentu do g 21:00. Czerniec g. 21:00 - Naboestwo Drogi Krzyowej po drogach Czerca W. Sobota - Powicenie pokarmw wielkanocnych poprzedzone adoracj Pana Jezusa w grobie. Siedlce g.:10:00, Ksiginice g.11:00, Czerniec g.12:00. Adoracja N. Sakramentu w Boym Grobie do rozpoczcia liturgii wieczornej Wigilii Paschalnej Wigilia Paschalna: Siedlce g. 20:00 zakoczona procesj rezurekcyjn, Ksiginice g. 22:00 zakoczona procesj rezurekcyjn ( powicenie wiec komunijnych od paschau) Czci liturgii Wigilii Paschalnej: 1. Chrystus wiatem - liturgia wiata, 2. Chrystus Prawd - liturgia Sowa, 3. Chrystus yciem - liturgia chrzcielna i Eucharystii, 4. Chrystus Drog- procesja rezurekcyjna 24. 04.2011 - Niedziela Wielkanocna Msze w., Ksiginice - g. 9:30, Siedlce - g. 11:00 Czerniec - g. 12:30 procesja i Msza w. Maj - naboestwa majowe 1 maja 2011 - Beatyfikacja Jana Pawa II 03.05.2011 - M B Krlowej Polski - msza s. z udziaem Ochotniczej Stray Poarnej w Ksiginicach g. 9:30 08.05.2011 - Uroczystoci pierwszokomunijne w Ksiginicach g. 9:00, w Siedlcach g. 12:00 oraz Biay Tydzie

09.05.2011 - Podpisanie umowy z Fundacja Polska Mied na kwot 50 000 zotych na Dofinansowanie I etapu prac konserwatorskich podwieszonego, polichromowanego stropu kasetonowego z I po. XVII w. w kociele parafialnym p.w. w. Michaa Archanioa w Siedlcach

14.05.2011 pielgrzymka Dzieci I komunijnych z rodzicami do Krzeszowa 18 - 20 maja (od poniedziaku do rody) - modlitwy przypisane na dni poprzedzajce Uroczysto Wniebowstpienia Paskiego, zwane dniami krzyzowymi 22.05.2011 Odpust w Czercu ku czci M.B. Wspomoenia Wiernych g.14:00 Czerwiec- naboestwa czerwcowe, Adoracja Najwitszego Sakramentu 22.06.2011 g. 7:45 - Msza wita na zakoczenie roku szkolno katechetycznego. 23.06.2011 - Boe Ciao z udziaem dzieci Rocznicy I Komunii witej i Tydzie Eucharystyczny. Ksiginice g. 8:00, Siedlce g.11:00, Czerniec g.14:00 - Msze w. i procesje 29.06.2011 podpisanie umowy z wykonawc na konserwacj stropu kasetonowego w kociele p.w. w. Michaa Archanioa w Siedlcach na kwot 207 400 zotych.30 czerwca 2011 roku, - Podpisanie umowy nr DS-K/ 1832 /11 (Z-55/2011) parafi z Urzdem Marszaka Woj. Dolnolskiego na kwot 100 000 zotych na Prace konserwatorskie podwieszonego stropu kasetonowego w kociele parafialnym p.w. w. Michaa Archanioa w Siedlcach

Sierpie - modlitwy o trzewo narodu01.08.2011 - Podpisanie umowy z UG Lubin na kwot 52 000 zotych na prace konserwatorskie podwieszonego stropu kasetonowego w kociele parafialnym p.w. w. Michaa Archanioa w Siedlcach

27.08.2011 - Uroczysto Doynkowa i Festyn Rodzinny - Czerniec godz. 14:00 - 4:00 28.08.2011 - Odpust ku czci M.B. Czstochowskiej w Ksiginicach godz.14:00 Koniec sierpnia - Wykonanie chodnika do kocioa w Siedlcach kostka betonowa 01.09.2011 - Msza wita na rozpoczcie nowego roku szkolno - katechetycznego z udziaem dzieci i nauczycieli Szkoy Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach. 04.09.2011 Msza w, w 72. rocznic wybuchu II wojny wiatowej poczona z ponownym pochwkiem onierzy Kampanii Wrzeniowej z 1939 roku pod przewodnictwem J.E.Ks. Bpa Marka Mendyka z udziaem wadz samorzdowych, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, sub mundurowych oraz kombatantw i spoecznoci lokalnej.

Ks. Ryszard Dbrowski oczekuje przyjazdu Ks. Biskupa Marka Mendyka

Poczty sztandarowe przed wejciem do kocioa w Siedlcach

Przewodniczcy ceremonii J.E.Ks. Bp Marek Mendyk

Licznie zgromadzeni wierni i zaproszeni gocie przed kocioem w Siedlcach

Liturgia pochwku onierzy Kampanii Wrzeniowej po Mszy wietej

Radna Gminy Lubin - Maria Pluta, Sotys Siedlec - Danuta Noewska, Przewodniczcy Rady Gminy Lubin - Jerzy Szumlaski z osobami towarzyszcym. Burmistrz Miasta i Gminy cinawy, Chr Grnicczy KGHM Lubin

Sotys Czerca z mazonk Maria i Zdzisaw Chudy

Dyrektor Szkoy Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Siedlcach Krystyna Szarowska skda kwiaty

Uczniowie SP Siedlce wraz z Dyrektorem skadaj hod onierzom Kampanii Wrzeniowej z 1939 roku

Przedstawiciele Gminy Lubin skadaj wiece

Cze oddaj onierzom Kombatanci

Sztandar Wojska Polskiego

Kompania Honorowa Wojska Polskiego

Kamil Bender niesie sztandar Szkoy w Siedlcach

Liturgia pogrzebu

Apel polegych 04.09.2011

Pochowek ekshumowanych szcztkw onierzy 05.09.2011 - Doynki w Siedlcach g.11:00 13.09.2011 Udzia Ks. Ryszarda Dbrowskiego w 16. posiedzeniu Komisji ds Duszpasterstwa Charytatywnego Padziernik - Naboestwa racowe razem z bogosawionym Janem Pawem II.

02.10.2011 - Odpust parafialny ku Czci w. Michaa Archanioa w Siedlcach g. 14:00 07.10.2011 - wito MB Racowej - powicenie racw dzieci I komunijnych 04.10.2011 - Tydzie Miosierdzia, zbirka przyborw szkolnych 11.10.2011 Obchody VIII Dnia Papieskiego i zbirka na Fundusz Dziea Nowego Tysiclecia 16.10.2011 - Msza w. w Ksiginicach w 31 rocznice Wyboru Jana Pawa II i koncert piosenki w GOK ! 16.10.2011 - V Rocznica rozpoczcie prac I Synodu Diecezji Legnickiej 19.10.2011 - Spotkanie Komisji ds. Duszpasterstwa Charytatywnego w Legnicy 22.10.2011 - Udzia ks. Ryszarda Dbrowskiego w X Sesji Plenarnej I Synodu Diecezji Legnickiej Listopad - modlitwy wypominkowe za zmarych 01.11.2011 - Uroczysto Wszystkich witych, Msze wite w kocioach i na cmentarzach. Czerniec g. 8:00, Siedlce - k g.9:00, Ksiginice - cmentarz g.10:00, Siedlce - cmentarz g. 14:00 i modlitwy za zmarych 06.11.2011 posiedzenie PZSynodalnego podsumowanie prac Posiedze byo 23 rednio po 4,5 rocznie po 12. godzin w roku. Spotkania odbyway si w wietlicy wiejskiej w Siedlcach 8 razy. 1 raz w GOK Ksiginice i 7 w wietlicy parafialnej w Ksiginicach, 7 razy odbyy si wyjazdowe do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, agiewnik, Krakowa, Lichenia, Niepokalanowa, Warszawy, Zimnej Wody. Lubina. By realizowany program I Synodu Diecezji Legnickiej, rozprowadzone byy materiay Biuletyn I Synodu Diecezji Legnickiej Tom 1 - 7. Chorzy w parafii otrzymali modlitewnik Synodu (Tom VI) Czytane byy katechezy niedzielne: I Synod Diecezji Legnickiej Materiay przygotowujce wiernych do I Synodu Diecezji Legnickiej Legnica 2007. Cz I Bdcie uczniami Chrystusa Legnica 2008 O wierze Cz II Otoczmy trosk ycie Legnica 2009 Jezus i Jego Koci Cz III Bdmy wiadkami Mioci Legnica 2010 Liturgia i sakramenty Kocioa Cz IV W komunii z Bogiem - Legnica 2011 Moralno chrzecijaska Cz V - Koci naszym domem Legnica 2012 Oglne wprowadzenie do Mszau Rzymskiego oraz wskazania Episkopatu Polskiego, Pozna 2006, Pallotinum Katechizm Kocioa Katolickiego. Udzia 15 razy w posiedzeniach Komisji Ds. Duszpasterstwa charytatywnego oraz 10 razy w komisjach Plenarnych Synodu. Komisja ds. Duszpasterstwa charytatywnego zebraa si 15 razy. Spotkania odbyway si w Centrum Formacji Charytatywnej im. Jana Pawa II w Legnicy, w ZOL-u w Jeleniej Grze oraz w budynkach parafialnych parafii w. Jana Apostoa i Ewangelisty w Jeleniej Grze, w. Jzefa w Zgorzelcu, Podwyszenia Krzya witego w Sulikowie, Wniebowzicia NMP w Lwwku lskim, w. Michaa Archanioa w Siedlcach, Podwyszenia Krzya witego w Legnicy i w. Jadwigi l. w Zotoryi. Ksia proboszczowie byli zadowoleni z moliwoci przyjcia caej Komisji i podzielenia si swoimi troskami i sukcesami, ale take z moliwoci ukazania specyfiki kadej parafii. Naley podkreli due zaangaowanie wszystkich czonkw Komisji w prace synodalne. (KOMISJA DO SPRAW DUSZPASTERSTWA CHARYTATYWNEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY, Legnica 2011, s. 5.) Wprowadzono: - Trzyletni okres przygotowania do sakramentu bierzmowania, za oona szkolne Koo Caritas dziaajce od trzech lat