Kostrzewa Warmet 200 Ceramik - Instrukcja obsługi kotła

download Kostrzewa Warmet 200 Ceramik - Instrukcja obsługi kotła

of 36

Embed Size (px)

description

Więcej na www.luskar.pl

Transcript of Kostrzewa Warmet 200 Ceramik - Instrukcja obsługi kotła

  • 1. Szanowni uytkownicy kota. Szanowny Zanim podczycie i uruchomicie kocio Warmet 200 Plus uytkowniku sprawdcie parametry komina wedug zaczonych danych urzdzenia w tabeli (cig kominowy, przekrj komina), a take dopasowa- nie urzdzenia do ogrzewanej powierzchni (zapotrzebowanie firmy KOSTRZEWA ! na ciepo budynku). Korzystajc z okazji chcemy podzikowa Pa- Podstawowe zasady bezpiecznego stwu za wybr naszego urzdzenia. Wybrali Pastwo produkt najwyszej jakoci firmy znanej uytkowania kota: i docenianej w caej Polsce. 1. Przed uruchomieniem kota naley zapozna si z instrukcj obsugi. Firma Kostrzewa powstaa w roku 1978. 2. Nie otwieraj drzwiczek podczas pracy kota. Od pocztku swojej dziaalnoci zajmowaa si 3. Pokrywa zbiornika podczas pracy kota musi by produkcj kotw c.o. na biomas i paliwa kopal- zawsze szczelnie zamknita. niane. W cigu 30 lat swojej tradycji firma udo- 4. Nie naley dopuszcza do zupenego skonala i modernizuje swoje urzdzenia tak aby oprnienia zbiornika paliwa. by liderem wrd polskich producentw kotw na paliwa stae. Dla Pastwa bezpieczestwa i komfortu uytkowania kota, prosimy W firmie zosta utworzony dzia wdroeniowo - o odesanie PRAWIDOWO WYPENIONEJ (UZUPENIONE WSZYSTKIE projektowy dla nowych technologii, ktry ma WPISY I PIECZTKI) ostatniej kopii karty gwarancyjnej i powiadczenia za zadanie cige udoskonalanie urzdze oraz o jakoci kompletnoci kota (strony nr 27, 29 i 31 niniejszej Instrukcji obsugi wprowadzanie w ycie nowych technologii. i instalacji) na adres: Chcemy dotrze do kadego klienta za pored- nictwem firm, ktre bd w profesjonalny sposb SERWIS KOSTRZEWA reprezentowa nasze przedsibiorstwo. ul. Przemysowa 1 11-500 Giycko Bardzo wana dla nas jest Pastwa opinia o dziaaniach naszej firmy oraz naszych partne- Odesanie karty gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowa Pastwa w naszej rw. Dc do staego podnoszenia poziomu bazie uytkownikw kotw Warmet 200 Ceramik oraz zapewni szybk naszych wyrobw prosimy o wszelkie uwagi do- i rzeteln obsug serwisow. tyczce naszych urzdze, a take obsugi przez naszych Partnerw. WANE ! ! ! Ciepych i komfortowych dni INFORMUJEMY, E NIE ODESANIE LUB ODESANIE NIEPRAWI- przez cay rok yczy DOWO WYPENIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ I POWIADCZENIA O JAKOCI I KOMPLETNOCI KOTA W TERMINIE DO DWCH TY- Firma KOSTRZEWA sp.j. GODNI OD DATY INSTALACJI KOTA LECZ NIE DUSZYM NI DWA MIESICE OD DATY ZAKUPU, SKUTKUJE UTRAT GWARANCJI NA WYMIENNIK I WSZYSTKIE PODZESPOY KOTA. UTRATA GWA- RANCJI SPOWODUJE OPNIENIE W WYKONANIU NAPRAW ORAZ KONIECZNO POKRYCIA PRZEZ UYTKOWNIKA KOTA KOSZTW WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANTA. Dzikujemy za zrozumienie. Z wyrazami szacunku, KOSTRZEWA SP. J. Instrukcja kota Warmet 200 Ceramik
  • 2. Spis treci 1. Informacje oglne 4 2. Dane techniczne kota Warmet 200 Ceramik 5 3. Parametry paliwa 6 4. Opis budowy kota 7 5. Wyposaenie kota 8 6. Armatura zabezpieczajca i regulacyjna 9 7. Umiejscowienie i instalacja kota 10 8. Rozruch kota instrukcja dla AS 14 9. O czym naley pamita uytkujc kocio? 14 10. Uruchomienie kota instrukcja dla uytkownika 15 11. Czyszczenie i konserwacja kota 17 12. Przykady awarii urzdzenia i sposoby ich usuwania 18 13. Instrukcja likwidacji kota po upywie czasu jego ywotnoci 18 14. Warunki gwarancji i odpowiedzialno za wady wyrobu 19 Instrukcja kota Warmet 200 Ceramik
  • 3. . Informacje oglne . Zakres zastosowania Funkcjonalno Kocio Warmet 200 Ceramik przeznaczony jest do spalania paliw Modulacja mocy dmuchawy staych takich jak drewno, brykiet drzewny, zrbki , wgiel, mia. Moe by stosowany do ogrzewania domw jedno bd wielorodzin- Zastosowana w regulatorze modulacja umoliwia dostosowanie nych, budynkw uytecznoci publicznej o kubaturze od okoo 60m2 mocy dmuchawy do warunkw paleniska, tak aby osign ekono- nawet do 430m2, w zalenoci od mocy. miczn i ekologiczn prac kota. Parametry: minimalna, maksymal- na moc dmuchawy, strefa regulacji. . Zalety kota Przedmuchy Nowoczesna konstrukcja wymiennika stalowego, Cykliczna praca dmuchawy w przedmuchach, czas pracy, czas umoliwiajca osiganie sprawnoci powyej 80%; postoju, maksymalna temperatura przedmuchw, moliwo wy- System grno-dolnego spalania (umoliwia spalanie czenia. mniej kaloryczne); Ruszt wodny (w opcji take ruszt ruchomy); Moliwo spalania piciu rodzajw paliw: Rozpalanie drewno, brykiet drzewny, zrbki , wgiel, mia; Dua komora zaadowcza wyduajca czas spalana Efektywne rozpalanie dziki wielu nastawom takim jak: moc dmu- jednego zaadunku paliwa; chawy przy rozpalaniu, czas rozpalania, prg temperatury rozpala- Podwjnie izolowane dno kota (zwiksza sprawno); nia. Izolowane drzwiczki (30 mm Sibrex ognioodporna); Ceramiczna komora podnosi temperatur do ponad 900, Wygaszanie a co za tym idzie take sprawno; Duy popielnik; Bezproblemowe i szybkie wychwycenie momentu braku paliwa Bardzo dobra izolacja cieplna urzdzenia; zmniejsza straty energii. Parametry: temperatura progowa wygasza- Uatwiony zaadunek paliwa (skos); nia, czas wygaszania. Moliwo ogrzewania c.w.u.; Uniwersalno montau (lewa/prawa strona); Testowanie wyj Niski poziom substancji szkodliwych w spalinach (ekologiczne urzdzenie); Funkcja umoliwia sprawdzenie poprawnoci pocze elektrycz- Ekonomiczna eksploatacja; nych i sprawnoci urzdze wykonawczych przed uruchomieniem Racjonalna obsuga w zalenoci od zastosowanego paliwa kota. oraz wielkoci ogrzewanych pomieszcze, uzupenianie paliwa odbywa si od 6h do 36h; Aby poprawi jako spalania sterownik Luxus 4 reguluj prac Testowanie wej trzech pomp oraz wsppracuje z regulatorem pokojowym zapewniajc komfortow obsug kota; Funkcja umoliwia sprawdzenie poprawnoci pocze czujnikw Menu w jzyku polskim, angielskim, niemieckim; i regulatora pokojowego. Wywietlacz alfanumeryczny Uatwia komunikacj urzdzenia z uytkownikiem, a obsuga staje si bardzo prosta. Instrukcja kota Warmet 200 Ceramik