Kierunek Przyszłość

download Kierunek Przyszłość

of 64

 • date post

  30-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Poradnik dla Wędrowników jak odnaleźć się na obecnym rynku pracy przekładając harcerstwo na ścieżkę zawodową

Transcript of Kierunek Przyszłość

 • KIERUNEK P

  RZYSZO

 • Propozycja programowa dotyczca doradztwa i rozwoju zawodowego.

  Dla kogo?

  Dla wdrownikw i instruktorw chccych wiadomie szuka swojego miejsca na rynku pracy.

  Co mona osign?

  - wzrost wiedzy i wiadomoci wdrownikw w zakresie rozwoju zawodowego,

  - rozwj umiejtnoci szukania i zdobywania pracy,

  - podniesienie wiadomoci tego, w jaki sposb dowiadczenia w ZHP mog przeoy si na przysz karier zawodow.

  Jak korzysta?

  Jest to zestaw zada, wicze i materiaw do realizacji podczas zbirek, biwakw, spotka.

  Czas trwania?

  Wskazany czas realizacji propozycji to 3-6 miesicy.

 • 4 5

  Materia Wydany jako propozycja programowa Wydziau Wdrowniczego GK ZHP, wedrownicy.zhp.pl

  Pomys propozycji powsta w ramach wsppracy z pwd. anet Wojciechowsk.

  Autorka propozycji: phm. Kasia Potasznik

  Szczeglne podzikowanie dla:

  hm. Juliana Dbrowskiego za nieocenion pomoc, wsparcie w tworzeniu propozycji oraz konsultacje merytoryczne.

  Recenzja:

  - hm. Emilia Kulczyk-Prus (czonkini Gwnej Kwatery ZHP)

  - hm. Lucyna Czechowska (kierowniczka Wydziau Inspiracji i Poradnictwa GK ZHP)

  Konsultacja merytoryczna:

  - Agnieszka ledziska (wieloletni praktyk doradztwa zawodowego w pracy z modzie, autorka programw doradztwa dla placwek opieku-czo-wychowawczych),

  - Filip Zarba (prezes Stowarzyszenia Wielkopolskich Doradcw Kariery WiDOK, doradca zawodowy)

  - Referat Wdrowniczy Chorgwi Wielkopolskiej ZHP.

  Korekta:

  pwd. Joanna Fojt, pwd. Ola Radziszewska, Martyna Dziugie

  Skad i amanie:

  phm. Wiktoria Drozd, pwd. Katarzyna wiejkowska

  Zwizek Harcerstwa Polskiego - Gwna Kwatera 00490 Warszawa, ul. Marii Konopnickiej 6 e- mail: inspiracje@zhp.pl www.propozycje.zhp.pl

 • KIERUNEK PRZYSZO

  5

  Kochani Wdrownicy,

  oddaj w Wasze rce projekt, ktry jestem pewna dziki Waszemu zaangaowaniu przeoy si na zwikszenie wiadomoci w obszarze edukacyjnym i zawodowym. wiadomo na og jest cenna w kadej dziedzinie, jednak punktem wyjcia zawsze pozostajecie Wy sami, dlatego mam nadziej, e ta propozycja stanie si dla Was inspiracj i pomoc w odkrywaniu samych siebie, a w szerszej perspektywie pomoe w planowaniu przyszoci, wszak o ten kierunek chodzi.

  Kierunek przyszo to propozycja wsplnych dziaa ujtych w trzech obszarach, ktre okrelilimy jako placwki. Kada z nich odpowiada konkretnej dziedzinie: Mj obszar jest zwizany z poznaniem siebie, Akcja rekrutacja dotyczy poszukiwania pracy i Moje miejsce na rynku pracy placwka mwica sama za siebie.

  W kadej placwce zostay dla Was przygotowane misje do wykonania. Sugerowane jest wykonywanie ich wsplnie, ale moecie rwnie dobrze dziaa samodzielnie. Oglna zasada jest taka im wicej z siebie, tym wicej dla siebie.

  My wdrownicy poszukujemy, poniewa chcemy bra odpowiedzialno za podejmowane wybory, eby stay si tymi najlepszymi. Wybory podejmowane w obszarze naszego rozwoju zawodowego w wielu przypadkach determinuj nasz stosunek do pracy - poczucie satysfakcji, spenienia i zatarcia granicy midzy pasj a prac.

  Mam nadziej, e Kierunek przyszo stanie si pocztkiem zdobywania przez Was wymarzonych szczytw.

  Czuwaj!

  phm. Katarzyna Potasznik

 • 6 7

 • KIERUNEK PRZYSZO

  INFORMACJE OGLNE:

  NADZR DOWDCY TO WSKAZWKI I INFORMACJE DLA DRUY-NOWYCH, KTRE POMOG W PRZEPROWADZENIU MISJI.

  W PRZYPADKU EWENTUALNYCH PYTA ZACHCAM DO KONTAKTU: KATARZYNA.POTASZNIK@ZHP.NET.PL

  SPIS PLACWEK:PLACWKA 1. MJ OBSZAR

  Misja 1.1 Mapa wartoci

  Misja 1.2 Fundamenty

  Misja 1.3 Tarcza moich cech

  Misja 1.4 rdo informacji

  Misja 1.5 Portfolio osigni

  Misja 1.6 Charakterystyka osigni

  PLACWKA 2. AKCJA REKRUTACJA Misja 2.1 Nazwijcie rzeczy po imieniu

  Misja 2.2 Ekspert ds. CV

  Misja 2.3 Spotkanie z praktykiem

  Misja 2.4 Rekrutacja od kuchni

  Misja 2.5 Moja prezentacja

  PLACWKA 3. MOJE MIEJSCE NA RYNKU PRACY Misja 3.1 Moje kotwice kariery

  Misja 3.2 Odkrycia

  SPIS ZACZNIKW:1. Tarcza moich cech

  2. Portfolio osigni

  3. Charakterystyka osigni

  4. Kompendium jzyka zewntrznego

  5. Nie panikuj to tylko CV

  6. Przykadowe wzory CV

  7. Test Kotwice Scheina

  8. Skuteczny plan dziaania

  7

 • 8PLACWKA I MJ OBSZAR

  Drog edukacyjno-zawodow kroczy kady czowiek bez wzgldu na to, na ile wiadomie jego podr si odbywa. Ta wiadomo zwizana jest z podejmowaniem decyzji i przede wszystkim dotyczy znajo-moci samych siebie, ktra z kolei stanowi podstaw planowania swojej cieki zawodowej.

  W tej placwce skupcie uwag na swoje Ja.

  MISJA 1.1 MAPA WARTOCI

  Nadzr dowdcy

  Przed przeprowadzeniem misji sam zastanw si nad wartociami, jakie mog znale si na Waszej mapie.

  Proponowany czas trwania: 0,5 h

  Potrzebne materiay: brystol, arkusz szarego papieru, markery.

  Przygotujcie map wartoci

  Wasza pierwsza misja polega bdzie na stworzeniu mapy, w ktrej ujmiecie jak najwicej wartoci, ktre w yciu mog mie znaczenie. Wypiszcie wszystkie, jakie przyjd Wam do gowy. Zorganizujcie wspln burz mzgw. Moecie te podzieli si na mniejsze grupy i po ustalonym czasie wymieni si pomy-sami.

  Wartoci to

  Warto to co, co jest dla czowieka wane (rodzina, mio), czym si kieruje (stabilizacja, relacje z innymi ludmi) oraz to, jak postpuje (prawda).

  Wartoci przez Was wskazywane mog si ze sob wiza, by do siebie podobnymi im wicej i im lepiej si im przyjrzycie, tym lepiej dla samopoznania.

  Ta misja to szansa do nabycia przez Was cennej umiejtnoci tworzenia mapy myli, ktra uznawana jest za najskuteczniejszy sposb notowania.

  W tym celu skorzystajcie z bogatych rde internetowych: obejrzyjcie video na ten temat, poczytajcie. Poniej zosta zaczony przykadowy schemat mapy myli, natomiast Wasza mapa nie musi tak wygl-da postawcie na kreatywno: zastanwcie si, jak wymienione przez Was wartoci ze sob powiza, ktre z nich s do siebie podobne, urozmaicie map symbolami i rysunkami.

  9

 • KIERUNEK PRZYSZO

  MISJA 1.2 FUNDAMENTY

  Nadzr dowdcy

  Do wykonania tej misji przydadz si mapy stworzone w misji 1.1.

  Proponowany czas trwania: W zalenoci od potrzeby wdrownikw, presja czasu nie jest w tej misji wskazana.

  Misja fundamenty to okazja, aby przyjrze si swoim systemom wartoci. Mapa stworzona przez Was w misji 1.1 pomoe Wam w jej rozpoczciu.

  Cz 1. Kady z Was niech wybierze wasne wartoci

  Spord wartoci zawartych w Waszej mapie niech kady wybierze 3 najwaniejsze dla siebie wartoci. Moecie zacz od wypisania wikszej ich iloci, a potem spord nich wybierzcie trzy najwaniejsze.

  Cz 2. Wsplne wartoci

  Teraz w trzyosobowych grupach wymiecie si swoimi wartociami, a nastpnie wytypujcie trzy wspl-nie wybrane (trzy dla caej grupy).

  Po tym, jak kada grupa wybierze swoj trjk wartoci, zorganizujcie dyskusj caej druyny i sprbujcie ustali Wasz wsplny dekalog wartoci.

  wiadomo wasnych wartoci i tego, dlaczego akurat takimi si kierujecie, pomaga w podejmowaniu decyzji w zgodzie z sob. Wartoci to takie drogowskazy, dziki ktrym moecie dostrzec, jak wiele czyn-nikw determinuje to, jacy jestecie i jakich wyborw dokonujecie, nie tylko w yciu zawodowym.

  MISJA 1.3 TARCZA MOICH CECH

  Nadzr dowdcy

  W przypadku trudnoci z wypisaniem swoich cech dobrze bdzie podzieli si swoimi spostrzeeniami.

  Proponowany czas trwania: 1 h

  Potrzebne materiay: zacznik 1 (dla kadego lub przykadowy do pokazania), jeli kady sam bdzie przygotowa swoj tarcz, wwczas przydadz si do tego kartki, pisaki, markery etc.

  Stwrzcie wasn tarcz

  W misji 1.3. kady z Was ma za zadanie przygotowa tarcz wybranych przez siebie wasnych cech. Na tarczy z zacznika 1. wpiszcie cechy, ktre Waszym zdaniem Was charakteryzuj (np. atwo nawizuj kontakt z innymi osobami) lub te, ktre chcielibycie wzmocni (np. jestem punktualna). Przypomnijcie sobie swoje dowiadczenia i pomylcie, ktre Wasze cechy byy wwczas niezbdne albo przydatne.

  9

 • 10

  W polu kadej cechy oznaczcie, na ile w podanej skali czujecie, e ona Was charakteryzuje, gdzie:

  1. rzadko zauwaam t cech, (obszar pomaraczowy),

  2. trudno mi okreli (obszar szary),

  3. czsto mog tak o sobie powiedzie (obszar turkusowy),

  4. zdecydowanie ta cecha mnie wyrnia (obszar niebieski).

  Poprocie o opini zaufane osoby

  Po wypenieniu pl kadej cechy wasn ocen, zastanwcie si nad osobami, ktre teraz mogyby oce-ni kad z cech wedug swojego uznania. Wecie pod uwag stopie Waszych relacji i zaufanie do tych osb.

  Po podaniu przez wybrane osoby oceny, moecie zapyta konkretnie z czego ona wynika i co, ich zda-niem, moecie zrobi, eby konkretn cech wzmocni.

  Poniej przedstawiony rysunek potraktujcie jako przykad na swojej tarczy wypisa moecie wicej cech. Okrelcie je dokadnie i napiszcie, co konkretna cecha dla Was znaczy. Czy punktualno to: bycie zawsze na czas; terminowe wywizywanie si z obowizkw. Napiszcie, co konkretnie macie na myli (tak, jak w obszarze pewno siebie).

  11

 • KIERUNEK PRZYSZO

  MISJA 1.4 RDO INFORMACJI

  Nadzr dowdcy

  Proponowany czas trwania: 45 min

  Potrzebne materiay: pudeka, kartony, farby, kredki, ozdobne papiery, kartki, pisaki.

  Misja 1.4 to jedna z przyjemniejszych, poniewa dziki niej dowiecie si, jakie Wasze cechy ciesz si uznaniem innych czonkw druyny.

  Przygotowanie swojego pudeka

  Pierwszym etapem bdzie przygotowanie (w tym podpisanie, e to Wasze) pudeek i ustawienie ich w umwionym miejscu.

  Przekazanie informacji

  Kady z Was niech przygotuje kartk z cechami, ktre u poszczeglnych osb szczeglnie ceni (ograni-czanie si w iloci nie jest wskazane).

  Wrzucie inf